Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

מי משתמש ב-LinkedIn בישראל

419 vues

Publié le

כך מתפלגים משתמשי LinkedIn בישראל.
לשימושכם! :)

Publié dans : Médias sociaux
  • Soyez le premier à commenter

מי משתמש ב-LinkedIn בישראל

  1. 1. מי משתמש בי שׁשׂשמזוֹרן ב י ש ך א 7
  2. 2. קרוב ר- הּ משתמשים ישראלים פֿﬠילים ברשת רןברתית ﬠסקית - ח|1(@<| חוֹ_|
  3. 3. מבדר 62% 38%
  4. 4. קבוצות ג'ל 1 8-24 22% 25-34 40% 35-54 31 % 55+ 7%
  5. 5. נודל הארגון +10,000 % 21 0,000 1- 5,001 7% 5,000- 1,001 16% ִִִֵַַססס, דַיוס5.ִ. ֵ%ַ6ֵ. ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ 500- 201 10% 200- 51 13% 1-50 1 1% 1 0 1-1 8% ﬠצמאי 8%
  6. 6. תﬠשיה, ﬠנף ארגוני `ווא ל `וו' `וו' `וו' `וו'ל ְִנ נ, , ְ ְ יִ _ ְְְִ ְ. אנשיהיי-סתךופאים | | .1 ! ן ! ן ! ן י ! תםןםים פיננסיים ו י י. א ו' 'ו ' יו י ^ו יי *י יי יי יי 5 שר משתמשי ח| !(8›ןחוַֹן . װ. ן. וײו ןװו זאי י . י, אייו ומו ומו; וו י כּג ןן ! ן ! ן : י פ . ו יאיי וײוֹי װ : בֿי ון ןן ון' >־יָייָּ . . : אָואַוווי וו נ ח וו וו וו ל ְ ג צ וֹ . וחן ומו סמוי ון ון : :1 ון ון ןן י . . ו וו: !ייו ומו לאיוי וו וונְי וו וו וו; הײ-סק -31% הוראה -7% פנאי - 5% רפואה - 10% תאגידים - 7% צרכנות - 5% פיננסי - 9% אומנות -6% י יכר השאר-)>5%(
  7. 7. תחןמי תפקיד 5 הנפןצןת ביןתר 15% 11% 10% 7% 6% מכירןת תפﬠןל מﬠרכןת יזמות הנדסה מידﬠ
  8. 8. 4% 6% 7% 10% 28% 56% מקברי החרטות בכירים בﬠלים 0×( דירקטורים סחנכײרים * שותפים - 1% בכירןת 44% ןןסרים שאר התפקידים
  9. 9. ש שקף מצבות י גרפיקה ﬠסקית י מדיה חברתית ןוֹ.8{. (0<ן8מ5/חז60.<| ססכןפּספּדןו/ ון/ וןון ﬠכשיו הדברים נראים פשוטים! הופק ﬠ"י ןוֹ. ס:.5:›וֹך! כן8'ו8ס{חוֹ ﬠבוך שקף

×