3blerje.ppt

V
RAST I PLOTE BLERJE
SITUATE EKONOMIKE
Nga magazina vjen kerkesa per produktet e
meposhtme per nevojat e prodhimit:
-Anhidrit karboni 2000kg
-Sheqer 3200kg
-Koncentrat coca –cola 420 kg
-Kripe 720 kg
-Sode 480 kg
Kerkohet:
Te ndiqet procedura per nje rast te plote
blerje.
Nga firma:’Coca-Cola”
Adresa: ”Lagjia Uji i Ftohte” Vlore.
Fax: 036226616
Per firmen :”Dukati”
Adresa:Rruga”Sheshi I flamurit”Nr.32.Vlore.
Fax:134221
Data: 26.11.2012
KERKESE NR .1
Te nderuar Zonja dhe Zoterinj.
Meqenese gjendja ne magazine tone po shkon drejt fundit, ju lutemi te na dergoni artikujt e
meposhtem.
ASORTIMENTI SASIA ( kg)
Anhidrit 2000
Sheqer 3200
Koncetrat Coca-Cola 420
Kripe 720
Sode 480
Ju falenderojme duke pritur oferten tuaj
Me respekt
Firma Coca-Cola
Nga firma:”Dukati”
Adresa:Rruga”Sheshi i flamurit” Nr.32.Vlore
Fax:134221
Per firmen:”COCA-COLA”
Adresa:Lagjia Uji I Ftohte.Vlore
Fax:0342266120
Data : 27.11.2012
OFERTE: NUMER 1
Te nderuar Zonja dhe Zoterinj!
Ne baze te kerkeses tuaj nr.1, dt 26.11.2012 ju ofrojme produktet tona si me poshte.
Nr.artikullit Emertimi I
produktit
Njesia Sasia Cmimi
11101 Ahidrit Kg 2000 38
11102 Sheqer Kg 3200 65
11103 Konc.Coca-Cola Kg 420 2450
11104 Kripe Kg 720 55
11105 Sode kg 480 200
Me respekt
Nga firma “Coca-cola”
Adresa:Lagjia “Uji I Ftohte”.Vlore.
Fax:034226616
Per firmen :”Dukati”
Adresa:”Sheshi I Flamurit”.Nr 50.Vlore.
Fax:134221
Data 28.11.2012
Porosi Numer 1
Jemi dakort me oferten nr.1 dt. 27.11.2012 qe ju derguat.Ne do te porosisim produktet si me poshte:
Nr I
artikullit
Emertimi I
produktit
Njesia Sasia
11101 Anhidrit Kg 2000
11102 Sheqer kg 3200
11103 Konc.coca-cola Kg 420
11104 Kripe Kg 720
11105 Sode kg 480
Me respekt
__________
FATURE TATIMORE
Emri I shitesit:”DUKATI” Nr.serise 33301
Adresa:Rr.SHESHI I FLAMURIT.VLORE. Data:30.11.2012.
Numri I indentifikimit te personit te tatusehem
Kodi fiskal.
Emri I bleresit:Coca-Cola
Adresa:Lagjia Uji I Ftohte.Vlore.
Tel.32454654558
Nr
Pershkrimi I
mallit
Njesia e
matjes
Sasia
Cmimi per
njesi pa
TVSH
Vlefta pa
TVSH
TVSH
Vlefta me
TVSH
1 Anhidrit Kg 2000 38 76000 15200 91200
2 Sheqer Kg 3200 65 208000 41600 249600
3 Konc,Coca-Cola Kg 420 2450 1029000 205800 1234800
4 Kripe Kg 720 55 39600 7920 47520
5 Sode Kg 480 200 96000 19200 115520
TOTALI 2997500 599500 3957000
Subjekti: “Coca-Cola
Vendi:Lagjia Uji I Ftohte.
Vlore
Magazina 1
NR.llogarie 8003/110
FLETE – HYRJE
Nr 2
Dt 02.12.2012
Adresa nga ka ardhur malli
“DUKATI”
Nr..llog.235641
Mjeti I transportit Targa Drejtuesi I mjetit
Furgon VL 1997 B Ardit Kojku
Nr Emertimi I mallit Njesia Sasia Cmimi Vlefta
1 Anhidrit Kg 2000 38 76000
2 Sheqer Kg 3200 65 208000
3 Konc.Coca-Cola Kg 420 2460 1029000
4 Kripe Kg 720 55 39600
5 Sode kg 480 200 96000
Magazinieri Marresi Kontrolli
SARA HOXHAJ ALDO LIKAJ BESAR BRAKAJ
Kartela baze e artikullit
NR I artikullit Gjendia e njoftimit Gjendja max
Emri I artikullit:Anhidrit karboni
Njesia e matjes:Kg
Data Dokumenti Pershkrimi Rezervimi Hyrje Dalje Gjendja
04/12/2012 Numri 5 Flete hyrje -------------- 2000 ------------- 2000
FLETE DALJE PRODHIMI
Nga Magazina
Per Prodhimin
Data 02.12.2012
Nr. I produktit Produkti Njesia Sasia
11101 Anhidrit Kg 4089
11102 Sheqer Kg 4200
11103 Konc Coca-cola Kg 420
11104 Krip Kg 820
11105 Sode Kg 580
Urdherxhirim Dt.04/12/2012
Marresi,Emer,Mbiemer, “Firma “Dukati’ Frensis Ajdinaj
Kodi Bankar 8003/110
Prane Bankes Raifaissen Bank
Monedha Leke Shuma 3957000
Pershkrimi I veprimit Blerje malli
Qellime te tjera te pageses likujdim fature
Mbartesi I llogarise/paguesi. Firma Coca-Cola Alda Likaj
Numri I llogarise 920564
Ju faleminderit
1 sur 11

Contenu connexe

En vedette(20)

ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.2K vues
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K vues
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.1K vues
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K vues
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K vues

3blerje.ppt

  • 1. RAST I PLOTE BLERJE
  • 2. SITUATE EKONOMIKE Nga magazina vjen kerkesa per produktet e meposhtme per nevojat e prodhimit: -Anhidrit karboni 2000kg -Sheqer 3200kg -Koncentrat coca –cola 420 kg -Kripe 720 kg -Sode 480 kg Kerkohet: Te ndiqet procedura per nje rast te plote blerje.
  • 3. Nga firma:’Coca-Cola” Adresa: ”Lagjia Uji i Ftohte” Vlore. Fax: 036226616 Per firmen :”Dukati” Adresa:Rruga”Sheshi I flamurit”Nr.32.Vlore. Fax:134221 Data: 26.11.2012 KERKESE NR .1 Te nderuar Zonja dhe Zoterinj. Meqenese gjendja ne magazine tone po shkon drejt fundit, ju lutemi te na dergoni artikujt e meposhtem. ASORTIMENTI SASIA ( kg) Anhidrit 2000 Sheqer 3200 Koncetrat Coca-Cola 420 Kripe 720 Sode 480 Ju falenderojme duke pritur oferten tuaj Me respekt Firma Coca-Cola
  • 4. Nga firma:”Dukati” Adresa:Rruga”Sheshi i flamurit” Nr.32.Vlore Fax:134221 Per firmen:”COCA-COLA” Adresa:Lagjia Uji I Ftohte.Vlore Fax:0342266120 Data : 27.11.2012 OFERTE: NUMER 1 Te nderuar Zonja dhe Zoterinj! Ne baze te kerkeses tuaj nr.1, dt 26.11.2012 ju ofrojme produktet tona si me poshte. Nr.artikullit Emertimi I produktit Njesia Sasia Cmimi 11101 Ahidrit Kg 2000 38 11102 Sheqer Kg 3200 65 11103 Konc.Coca-Cola Kg 420 2450 11104 Kripe Kg 720 55 11105 Sode kg 480 200 Me respekt Nga firma “Coca-cola”
  • 5. Adresa:Lagjia “Uji I Ftohte”.Vlore. Fax:034226616 Per firmen :”Dukati” Adresa:”Sheshi I Flamurit”.Nr 50.Vlore. Fax:134221 Data 28.11.2012 Porosi Numer 1 Jemi dakort me oferten nr.1 dt. 27.11.2012 qe ju derguat.Ne do te porosisim produktet si me poshte: Nr I artikullit Emertimi I produktit Njesia Sasia 11101 Anhidrit Kg 2000 11102 Sheqer kg 3200 11103 Konc.coca-cola Kg 420 11104 Kripe Kg 720 11105 Sode kg 480 Me respekt __________
  • 6. FATURE TATIMORE Emri I shitesit:”DUKATI” Nr.serise 33301 Adresa:Rr.SHESHI I FLAMURIT.VLORE. Data:30.11.2012. Numri I indentifikimit te personit te tatusehem Kodi fiskal. Emri I bleresit:Coca-Cola Adresa:Lagjia Uji I Ftohte.Vlore. Tel.32454654558 Nr Pershkrimi I mallit Njesia e matjes Sasia Cmimi per njesi pa TVSH Vlefta pa TVSH TVSH Vlefta me TVSH 1 Anhidrit Kg 2000 38 76000 15200 91200 2 Sheqer Kg 3200 65 208000 41600 249600 3 Konc,Coca-Cola Kg 420 2450 1029000 205800 1234800 4 Kripe Kg 720 55 39600 7920 47520 5 Sode Kg 480 200 96000 19200 115520 TOTALI 2997500 599500 3957000
  • 7. Subjekti: “Coca-Cola Vendi:Lagjia Uji I Ftohte. Vlore Magazina 1 NR.llogarie 8003/110 FLETE – HYRJE Nr 2 Dt 02.12.2012 Adresa nga ka ardhur malli “DUKATI” Nr..llog.235641 Mjeti I transportit Targa Drejtuesi I mjetit Furgon VL 1997 B Ardit Kojku Nr Emertimi I mallit Njesia Sasia Cmimi Vlefta 1 Anhidrit Kg 2000 38 76000 2 Sheqer Kg 3200 65 208000 3 Konc.Coca-Cola Kg 420 2460 1029000 4 Kripe Kg 720 55 39600 5 Sode kg 480 200 96000 Magazinieri Marresi Kontrolli SARA HOXHAJ ALDO LIKAJ BESAR BRAKAJ
  • 8. Kartela baze e artikullit NR I artikullit Gjendia e njoftimit Gjendja max Emri I artikullit:Anhidrit karboni Njesia e matjes:Kg Data Dokumenti Pershkrimi Rezervimi Hyrje Dalje Gjendja 04/12/2012 Numri 5 Flete hyrje -------------- 2000 ------------- 2000
  • 9. FLETE DALJE PRODHIMI Nga Magazina Per Prodhimin Data 02.12.2012 Nr. I produktit Produkti Njesia Sasia 11101 Anhidrit Kg 4089 11102 Sheqer Kg 4200 11103 Konc Coca-cola Kg 420 11104 Krip Kg 820 11105 Sode Kg 580
  • 10. Urdherxhirim Dt.04/12/2012 Marresi,Emer,Mbiemer, “Firma “Dukati’ Frensis Ajdinaj Kodi Bankar 8003/110 Prane Bankes Raifaissen Bank Monedha Leke Shuma 3957000 Pershkrimi I veprimit Blerje malli Qellime te tjera te pageses likujdim fature Mbartesi I llogarise/paguesi. Firma Coca-Cola Alda Likaj Numri I llogarise 920564