3blerje.ppt

V
RAST I PLOTE BLERJE
SITUATE EKONOMIKE
Nga magazina vjen kerkesa per produktet e
meposhtme per nevojat e prodhimit:
-Anhidrit karboni 2000kg
-Sheqer 3200kg
-Koncentrat coca –cola 420 kg
-Kripe 720 kg
-Sode 480 kg
Kerkohet:
Te ndiqet procedura per nje rast te plote
blerje.
Nga firma:’Coca-Cola”
Adresa: ”Lagjia Uji i Ftohte” Vlore.
Fax: 036226616
Per firmen :”Dukati”
Adresa:Rruga”Sheshi I flamurit”Nr.32.Vlore.
Fax:134221
Data: 26.11.2012
KERKESE NR .1
Te nderuar Zonja dhe Zoterinj.
Meqenese gjendja ne magazine tone po shkon drejt fundit, ju lutemi te na dergoni artikujt e
meposhtem.
ASORTIMENTI SASIA ( kg)
Anhidrit 2000
Sheqer 3200
Koncetrat Coca-Cola 420
Kripe 720
Sode 480
Ju falenderojme duke pritur oferten tuaj
Me respekt
Firma Coca-Cola
Nga firma:”Dukati”
Adresa:Rruga”Sheshi i flamurit” Nr.32.Vlore
Fax:134221
Per firmen:”COCA-COLA”
Adresa:Lagjia Uji I Ftohte.Vlore
Fax:0342266120
Data : 27.11.2012
OFERTE: NUMER 1
Te nderuar Zonja dhe Zoterinj!
Ne baze te kerkeses tuaj nr.1, dt 26.11.2012 ju ofrojme produktet tona si me poshte.
Nr.artikullit Emertimi I
produktit
Njesia Sasia Cmimi
11101 Ahidrit Kg 2000 38
11102 Sheqer Kg 3200 65
11103 Konc.Coca-Cola Kg 420 2450
11104 Kripe Kg 720 55
11105 Sode kg 480 200
Me respekt
Nga firma “Coca-cola”
Adresa:Lagjia “Uji I Ftohte”.Vlore.
Fax:034226616
Per firmen :”Dukati”
Adresa:”Sheshi I Flamurit”.Nr 50.Vlore.
Fax:134221
Data 28.11.2012
Porosi Numer 1
Jemi dakort me oferten nr.1 dt. 27.11.2012 qe ju derguat.Ne do te porosisim produktet si me poshte:
Nr I
artikullit
Emertimi I
produktit
Njesia Sasia
11101 Anhidrit Kg 2000
11102 Sheqer kg 3200
11103 Konc.coca-cola Kg 420
11104 Kripe Kg 720
11105 Sode kg 480
Me respekt
__________
FATURE TATIMORE
Emri I shitesit:”DUKATI” Nr.serise 33301
Adresa:Rr.SHESHI I FLAMURIT.VLORE. Data:30.11.2012.
Numri I indentifikimit te personit te tatusehem
Kodi fiskal.
Emri I bleresit:Coca-Cola
Adresa:Lagjia Uji I Ftohte.Vlore.
Tel.32454654558
Nr
Pershkrimi I
mallit
Njesia e
matjes
Sasia
Cmimi per
njesi pa
TVSH
Vlefta pa
TVSH
TVSH
Vlefta me
TVSH
1 Anhidrit Kg 2000 38 76000 15200 91200
2 Sheqer Kg 3200 65 208000 41600 249600
3 Konc,Coca-Cola Kg 420 2450 1029000 205800 1234800
4 Kripe Kg 720 55 39600 7920 47520
5 Sode Kg 480 200 96000 19200 115520
TOTALI 2997500 599500 3957000
Subjekti: “Coca-Cola
Vendi:Lagjia Uji I Ftohte.
Vlore
Magazina 1
NR.llogarie 8003/110
FLETE – HYRJE
Nr 2
Dt 02.12.2012
Adresa nga ka ardhur malli
“DUKATI”
Nr..llog.235641
Mjeti I transportit Targa Drejtuesi I mjetit
Furgon VL 1997 B Ardit Kojku
Nr Emertimi I mallit Njesia Sasia Cmimi Vlefta
1 Anhidrit Kg 2000 38 76000
2 Sheqer Kg 3200 65 208000
3 Konc.Coca-Cola Kg 420 2460 1029000
4 Kripe Kg 720 55 39600
5 Sode kg 480 200 96000
Magazinieri Marresi Kontrolli
SARA HOXHAJ ALDO LIKAJ BESAR BRAKAJ
Kartela baze e artikullit
NR I artikullit Gjendia e njoftimit Gjendja max
Emri I artikullit:Anhidrit karboni
Njesia e matjes:Kg
Data Dokumenti Pershkrimi Rezervimi Hyrje Dalje Gjendja
04/12/2012 Numri 5 Flete hyrje -------------- 2000 ------------- 2000
FLETE DALJE PRODHIMI
Nga Magazina
Per Prodhimin
Data 02.12.2012
Nr. I produktit Produkti Njesia Sasia
11101 Anhidrit Kg 4089
11102 Sheqer Kg 4200
11103 Konc Coca-cola Kg 420
11104 Krip Kg 820
11105 Sode Kg 580
Urdherxhirim Dt.04/12/2012
Marresi,Emer,Mbiemer, “Firma “Dukati’ Frensis Ajdinaj
Kodi Bankar 8003/110
Prane Bankes Raifaissen Bank
Monedha Leke Shuma 3957000
Pershkrimi I veprimit Blerje malli
Qellime te tjera te pageses likujdim fature
Mbartesi I llogarise/paguesi. Firma Coca-Cola Alda Likaj
Numri I llogarise 920564
Ju faleminderit
1 sur 11

Recommandé

Ushtrim permbledhes i modulit - Marketingu Digjital (1) (1).docx par
Ushtrim permbledhes i modulit - Marketingu Digjital (1) (1).docxUshtrim permbledhes i modulit - Marketingu Digjital (1) (1).docx
Ushtrim permbledhes i modulit - Marketingu Digjital (1) (1).docxvelide1
4 vues1 diapositive
projekt dasem.pptx par
projekt dasem.pptxprojekt dasem.pptx
projekt dasem.pptxvelide1
25 vues28 diapositives
3blerje.ppt par
3blerje.ppt3blerje.ppt
3blerje.pptvelide1
5 vues11 diapositives
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.4K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.8K vues99 diapositives

Contenu connexe

Dernier

المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... par
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...ssuser4178d6
36 vues21 diapositives
Паспорт безпеки.pdf par
Паспорт безпеки.pdfПаспорт безпеки.pdf
Паспорт безпеки.pdfssuser46127c
5 vues17 diapositives
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... par
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...Baraket Mohamed
25 vues21 diapositives
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf par
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfSean Michael Morris
7 vues30 diapositives
MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptx par
MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptxMATERI P5 PPRA+VIDEO.pptx
MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptxirpandialbantani1
9 vues27 diapositives
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx par
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxJosephinRickmann
61 vues55 diapositives

Dernier(9)

المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... par ssuser4178d6
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
ssuser4178d636 vues
Паспорт безпеки.pdf par ssuser46127c
Паспорт безпеки.pdfПаспорт безпеки.pdf
Паспорт безпеки.pdf
ssuser46127c5 vues
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... par Baraket Mohamed
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
Baraket Mohamed25 vues
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf par Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx par JosephinRickmann
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf par ssuser960faa
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdfCM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf
ssuser960faa187 vues
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf par bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu40 vues

En vedette

Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K vues42 diapositives
The six step guide to practical project management par
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.7K vues27 diapositives
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K vues21 diapositives
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K vues138 diapositives
12 Ways to Increase Your Influence at Work par
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K vues64 diapositives
ChatGPT webinar slides par
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.4K vues36 diapositives

En vedette(20)

Time Management & Productivity - Best Practices par Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K vues
The six step guide to practical project management par MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K vues
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K vues
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... par AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vues
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx par Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K vues
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) par Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K vues
4 Strategies to Renew Your Career Passion par Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K vues

3blerje.ppt

 • 1. RAST I PLOTE BLERJE
 • 2. SITUATE EKONOMIKE Nga magazina vjen kerkesa per produktet e meposhtme per nevojat e prodhimit: -Anhidrit karboni 2000kg -Sheqer 3200kg -Koncentrat coca –cola 420 kg -Kripe 720 kg -Sode 480 kg Kerkohet: Te ndiqet procedura per nje rast te plote blerje.
 • 3. Nga firma:’Coca-Cola” Adresa: ”Lagjia Uji i Ftohte” Vlore. Fax: 036226616 Per firmen :”Dukati” Adresa:Rruga”Sheshi I flamurit”Nr.32.Vlore. Fax:134221 Data: 26.11.2012 KERKESE NR .1 Te nderuar Zonja dhe Zoterinj. Meqenese gjendja ne magazine tone po shkon drejt fundit, ju lutemi te na dergoni artikujt e meposhtem. ASORTIMENTI SASIA ( kg) Anhidrit 2000 Sheqer 3200 Koncetrat Coca-Cola 420 Kripe 720 Sode 480 Ju falenderojme duke pritur oferten tuaj Me respekt Firma Coca-Cola
 • 4. Nga firma:”Dukati” Adresa:Rruga”Sheshi i flamurit” Nr.32.Vlore Fax:134221 Per firmen:”COCA-COLA” Adresa:Lagjia Uji I Ftohte.Vlore Fax:0342266120 Data : 27.11.2012 OFERTE: NUMER 1 Te nderuar Zonja dhe Zoterinj! Ne baze te kerkeses tuaj nr.1, dt 26.11.2012 ju ofrojme produktet tona si me poshte. Nr.artikullit Emertimi I produktit Njesia Sasia Cmimi 11101 Ahidrit Kg 2000 38 11102 Sheqer Kg 3200 65 11103 Konc.Coca-Cola Kg 420 2450 11104 Kripe Kg 720 55 11105 Sode kg 480 200 Me respekt Nga firma “Coca-cola”
 • 5. Adresa:Lagjia “Uji I Ftohte”.Vlore. Fax:034226616 Per firmen :”Dukati” Adresa:”Sheshi I Flamurit”.Nr 50.Vlore. Fax:134221 Data 28.11.2012 Porosi Numer 1 Jemi dakort me oferten nr.1 dt. 27.11.2012 qe ju derguat.Ne do te porosisim produktet si me poshte: Nr I artikullit Emertimi I produktit Njesia Sasia 11101 Anhidrit Kg 2000 11102 Sheqer kg 3200 11103 Konc.coca-cola Kg 420 11104 Kripe Kg 720 11105 Sode kg 480 Me respekt __________
 • 6. FATURE TATIMORE Emri I shitesit:”DUKATI” Nr.serise 33301 Adresa:Rr.SHESHI I FLAMURIT.VLORE. Data:30.11.2012. Numri I indentifikimit te personit te tatusehem Kodi fiskal. Emri I bleresit:Coca-Cola Adresa:Lagjia Uji I Ftohte.Vlore. Tel.32454654558 Nr Pershkrimi I mallit Njesia e matjes Sasia Cmimi per njesi pa TVSH Vlefta pa TVSH TVSH Vlefta me TVSH 1 Anhidrit Kg 2000 38 76000 15200 91200 2 Sheqer Kg 3200 65 208000 41600 249600 3 Konc,Coca-Cola Kg 420 2450 1029000 205800 1234800 4 Kripe Kg 720 55 39600 7920 47520 5 Sode Kg 480 200 96000 19200 115520 TOTALI 2997500 599500 3957000
 • 7. Subjekti: “Coca-Cola Vendi:Lagjia Uji I Ftohte. Vlore Magazina 1 NR.llogarie 8003/110 FLETE – HYRJE Nr 2 Dt 02.12.2012 Adresa nga ka ardhur malli “DUKATI” Nr..llog.235641 Mjeti I transportit Targa Drejtuesi I mjetit Furgon VL 1997 B Ardit Kojku Nr Emertimi I mallit Njesia Sasia Cmimi Vlefta 1 Anhidrit Kg 2000 38 76000 2 Sheqer Kg 3200 65 208000 3 Konc.Coca-Cola Kg 420 2460 1029000 4 Kripe Kg 720 55 39600 5 Sode kg 480 200 96000 Magazinieri Marresi Kontrolli SARA HOXHAJ ALDO LIKAJ BESAR BRAKAJ
 • 8. Kartela baze e artikullit NR I artikullit Gjendia e njoftimit Gjendja max Emri I artikullit:Anhidrit karboni Njesia e matjes:Kg Data Dokumenti Pershkrimi Rezervimi Hyrje Dalje Gjendja 04/12/2012 Numri 5 Flete hyrje -------------- 2000 ------------- 2000
 • 9. FLETE DALJE PRODHIMI Nga Magazina Per Prodhimin Data 02.12.2012 Nr. I produktit Produkti Njesia Sasia 11101 Anhidrit Kg 4089 11102 Sheqer Kg 4200 11103 Konc Coca-cola Kg 420 11104 Krip Kg 820 11105 Sode Kg 580
 • 10. Urdherxhirim Dt.04/12/2012 Marresi,Emer,Mbiemer, “Firma “Dukati’ Frensis Ajdinaj Kodi Bankar 8003/110 Prane Bankes Raifaissen Bank Monedha Leke Shuma 3957000 Pershkrimi I veprimit Blerje malli Qellime te tjera te pageses likujdim fature Mbartesi I llogarise/paguesi. Firma Coca-Cola Alda Likaj Numri I llogarise 920564