Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Term sheet, umowa inwestycyjna

6 356 vues

Publié le

Marcin Macieszczak (Gessel), prezentacja podczas 6. forum PE/VC, Warszawa 2008.05.28

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Term sheet, umowa inwestycyjna

 1. 1. TERM SHEET _________________ UMOWA INWESTYCYJNA MARCIN MACIESZCZAK GESSEL
 2. 2. ZAGADNIENIA WSTĘPNE • CHARAKTER I ZAKRES ZALEŻNY OD RODZAJU TRANSAKCJI • „TOWAR SZYTY NA MIARĘ”, LECZ STANDARYZACJA POSTĘPUJE • DOKUMENTACJA TRANSAKCYJNA W SKRÓCIE: – UMOWA O POUFNOŚCI (NDA, CONFIDENTIALITY) – TERM SHEET (LIST INTENCYJNY, MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) – UMOWA INWESTYCYJNA (I WSPÓLNIKÓW), PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW/ AKCJI – UMOWA / STATUT SPÓŁKI – DOKUMENTY WYKONAWCZE GESSEL
 3. 3. CO TO JEST TERM SHEET? • UZGODNIENIE PODSTAWOWYCH BIZNESOWYCH WARUNKÓW TRANSAKCJI NA CELE PÓŹNIEJSZEJ UMOWY INWESTYCYJNEJ • STANOWI CZĘSTO ELEMENT OFERTY • SŁUŻY NEGOCJACJOM • PRZEDSTAWIANY ZWYKLE PRZEZ INWESTORA • PRZEDSTAWIANY ZAZWYCZAJ NA POCZĄTKU ROZMÓW GESSEL
 4. 4. CHARAKTER PRAWNY TERM SHEET • CO DO ZASADY, NIE STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCEJ UMOWY • NIE STANOWI RÓWNIEŻ OFERTY, JEGO AKCEPTACJA NIE SKUTKUJE ZAWARCIEM WIĄŻĄCEJ UMOWY • WYBRANE KLAUZULE MOGĄ MIEĆ CHARAKTER WIĄŻĄCY – WYŁĄCZNOŚĆ – POUFNOŚĆ – KOSZTY – ROZSTRZYGANIE SPORÓW GESSEL
 5. 5. TYPOWE ELEMENTY TERM SHEET • OKREŚLENIE STRON • CEL INWESTYCJI • WYCENA TARGETU ORAZ CENA AKCJI / UDZIAŁÓW • WARUNKI ZAWIESZAJĄCE PRZEPROWADZENIA INWESTYCJI • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INWESTYCJI • ISTOTNE ELEMENTY PRZYSZŁEJ UMOWY INWESTYCYJNEJ • SPOSÓB WYJŚCIA Z INWESTYCJI • TRYB PROWADZENIA NEGOCJACJI • WYŁĄCZNOŚĆ, POUFNOŚĆ, KOSZTY GESSEL
 6. 6. DLACZEGO TERM SHEET JEST ISTOTNY? • STANOWI ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH BIZNESOWYCH WARUNKÓW TRANSAKCJI • JEST KRÓTKI I TREŚCIWY - BARDZO UŁATWIA NEGOCJACJE • CHARAKTER NIE WIĄŻĄCY, ALE …. • MOŻE BYĆ PODSTAWĄ ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH, W PRZYPADKU NIE DOJŚCIA TRANSAKCJI DO SKUTKU GESSEL
 7. 7. UMOWA INWESTYCYJNA • PRAWNE ODZWIERCIEDLENIE BIZNESOWYCH USTALEŃ STRON DOKONANYCH W PROCESIE NEGOCJACYJNYM • ROZWINIĘCIE I USZCZEGÓŁOWIENIE POSTANOWIEŃ TERM SHEET • NORMATYWNY CHARAKTER • ROZBUDOWANY CHARAKTER GESSEL
 8. 8. UMOWA INWESTYCYJNA - KONSTRUKCJA • POSTANOWIENIA WSTĘPNE: – KOMPARYCJA – PREAMBUŁA – DEFINICJE GESSEL
 9. 9. UMOWA INWESTYCYJNA - KONSTRUKCJA • PRZEDMIOT UMOWY: – ZAKUP UDZIAŁÓW / AKCJI – OBJĘCIE UDZIAŁÓW / AKCJI – CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI GESSEL
 10. 10. UMOWA INWESTYCYJNA - KONSTRUKCJA • WARUNKI ZAWIESZAJĄCE: – SATYSFAKCJONUJĄCY WYNIK DUE DILIGENCE – ZGODY ADMINISTRACYJNE – ZGODY KORPORACYJNE – POZYSKANIE FINANSOWANIA – ZMIANA UMOWY SPÓŁKI / STATUTU – SZCZEGÓŁOWE KWESTIE DOT. DANEJ TRANSAKCJI – PRAWDZIWOŚĆ OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ ORAZ WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ – INNE ZASTRZEŻENIA NA RZECZ INWESTORA • OPIS MECHANIZMU ZAMKNIĘCIA TRANSAKCJI GESSEL
 11. 11. UMOWA INWESTYCYJNA - KONSTRUKCJA • AKTUALIZACJA WYCENY • ZOBOWIĄZANIA STRON NA OKRES PRZEJŚCIOWY: – PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ZGODNIE Z DOTYCHCZASOWĄ PRAKTYKĄ – OBOWIĄZEK UZYSKANIA ZGODY INWESTORA NA OKREŚLONE DZIAŁANIA – ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ SPRZECZNYCH Z CELEM UMOWY – ZOBOWIĄZANIE W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY I SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH • ZOBOWIĄZANIA DOT. ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PO INWESTYCJI: – PRZYJĘCIE PIERWSZYCH BIZNES PLANÓW – USTALENIE SPOSOBU ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ – UMOWA SPÓŁKI / STATUT - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY – ZASADY ZATRUDNIENIA KADRY MENEDŻERSKIEJ – TRANSAKCJA ZORGANIZOWANA, INNE OPCJE WYJŚCIA Z INWESTYCJI – INNE GESSEL
 12. 12. UMOWA INWESTYCYJNA - KONSTRUKCJA • ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA UDZIAŁAMI (TEŻ W UMOWIE /STATUCIE SPÓŁKI): – ZAKAZ ZBYWANIA (LOCK-UP) – ZEZWOLENIA KORPORACYJNE – PRAWO PIERWSZEŃSTWA / PRAWO PIERWSZEJ OFERTY – postanowienia przyznające pierwszeństwo pozostałym akcjonariuszom /udziałowcom spółki w przypadku zamiaru zbycia udziałów / akcji – OPCJA CALL – opcja zakupu – prawo jednej strony do żądania sprzedaży na jej rzecz posiadanych przez drugą stronę akcji lub udziałów – OPCJA PUT – opcja sprzedaży – prawo jednej strony do żądania, aby druga strona nabyła jej akcje lub udziały – OPCJA BUY-SELL – opcja zakupu-sprzedaży – połączenie przysługującej jednej stronie opcji call i put – druga strona obowiązana jest albo sprzedać posiadane akcje/udziały (w wykonaniu opcji call) albo odkupić udziały/akcje strony uprawnionej (w wykonaniu opcji put) – TAG ALONG – prawo przyłączenia się do sprzedaży akcji lub udziałów na takich warunkach, na jakich sprzedaje je druga strona – DRAG ALONG – prawo przyciągnięcia, tj. zobowiązanie do sprzedaży jej akcji lub udziałów po cenie i na warunkach wynegocjowanych przez drugą stronę • OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA GESSEL
 13. 13. UMOWA INWESTYCYJNA - KONSTRUKCJA • ZAKAZ KONKURENCJI • POUFNOŚĆ • ODPOWIEDZIALNOŚĆ: – ZDEFINIOWANIE POJĘCIA SZKODY, ZWŁASZCZA DOT. OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ – RODZAJ • ODSZKODOWANIE • ZMNIEJSZENIE CENY • KARY UMOWNE • PRAWO ODSTĄPIENIA – OGRANICZENIA RODZAJOWE – OGRANICZENIE CZASOWE – OGRANICZENIE KWOTOWE – PROCEDURA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – ZABEZPIECZENIA • POSTANOWIENIA KOŃCOWE GESSEL
 14. 14. JAK NEGOCJOWAĆ TERM SHEET I UMOWĘ INWESTYCYJNĄ? • WYBIERZ DOBREGO INWESTORA • WYBIERZ DOŚWIADCZONEGO PRAWNIKA • NEGOCJUJ Z ROZWAGĄ • SKONCENTRUJ SIĘ NA KWESTIACH NAPRAWDĘ WAŻNYCH • ZAWSZE MIEJ ALTERNATYWNY PLAN W ZANADRZU GESSEL
 15. 15. GESSEL Kancelaria Prawna ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa Tel. +48 (22) 318 69 01 Fax +48 (22) 318 69 31 DZIĘKUJEMY MARCIN MACIESZCZAK Wspólnik, Radca prawny Tel. +48 (22) 318 69 88 E-mail: m.macieszczak@gessel.com.pl GESSEL

×