Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ganap na kompetisyon ekonomiks "A.P"

30 583 vues

Publié le

para sa studeyanteng ng hign school

 • Soyez le premier à commenter

Ganap na kompetisyon ekonomiks "A.P"

 1. 1. ganap na kompetisyon
 2. 2. ganap na kompetisyon  isang uri ng pamilihan na kung saan ang sinumang negosyante ay may karapatan makipag konpetisya sa ibang negosyante pero ang pamilihan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang negosyante ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa pamilihan ito ay nagtataglay ng mga sumusunod na katangian.........
 3. 3. magkakaparehong produkto ang mga produkto sa loob ng pamilihan na may ganap nana kompetisyonay magkakatulad (|homogenous) btulad ng mga produkto na madalas na nakikita sa palengke walang pagkakalilanlan kung sino ang ngprodsyus ng iisang produktong agrikultura hindi na kailangan ng mga negosyante ang pag-aanunsyo sa mga produktong agrikultura dahil ang katangian ng mga produkto ay magkakatulad
 4. 4. marami ang mamimili at nagbibili ng produkto ang pagkakaroon ng mpakaraming mamimili at ngtitinda ng produkto ang isang dahilan ng kawalan ng puwersa o kapangyarihan na mgtakda ng presyo karamihan sa mga negosyante sa ganap na kompetisyon ay maliit lamang ang negosyo kaya hindi nila makakaya na kontrolin ang pamilihan hindi sila maaring magtakda ng presyo dahil sumusunod sila sa presyong umiiral sa pamilihan kapagnagtaas ng presyo ang negosyante maaring umipat ang kanilang suki o mamimili sa iba
 5. 5. malayang paggalaw ng mga salik na produksyon upang maging maging ganap na kompetisyon dapat walang sinuman ang maaring kumontrol o humadlang sa paggamit ng mga salik ng produksyon dahiloan ng malayang pagpasok at paglabas ng mga negosyante at mamimili
 6. 6. malayang paglabas at pagpasok sa industriya ang sinumang negusyante ay may kalayaang makapili ng mga produkto na nais niyang ibenta karamihan sa kanila ay maliit na negosyante lamang kaya madaling magsara kung saan hindi sila nagkakaroon ng kita ito ay madaling nagagawa sapagkat hindi malalaki at malalawak na salik ng produksiyun ang kanilang ginagamit
 7. 7. ang isang negosyante ay kailangang may sapat na kaalaman sa paggawa ng produkto at pagbebinta nito sa pamilihan. ito din ang paraan upang magkaroonng tamang pagdedesisyon sa pagpiliu ng produkto na ang kaplit nito ay mas malaki pa ang halag kaysa sa kanilang produktong binibil
 8. 8. pagtatakda ng presyo at lebel ng produksyon sa ganap na kompetisyon
 9. 9. Ang presyo ng producto ay naaayon sa mekanismo ng bilihan na may maraming mamimili at nagbibili. Walang kumukontrol at walang sinuman ang may sapat na puwersa upang itakda ang presyo. Ang mga tindera ay sumusunud lamang sa itinakdang presyo sa pamilihan. Kapag ang dami ng produkto (Q) ay iminultiply sa presyo ng produktoay makukuha ang total revenue (TR) o kabuuang benta. Ang average revenue (AR) ay ang benta sa bawat produkto na ipinagbili ng negosyante at ang marginal revenue (MR) ay karagdagang benta sa bawat karagdagang produkto na ipinagbili. AR=TR/Q
 10. 10. Sa pag-alam ng lebel ng produksyon , may dalawang paraan ang ginagamit. Ito ay ang: 1.Total Revenue (TR) – Total Cost (TC) 2.Marginal Revenue (MR) – Marginal Cost (MC) 3.Total Revenue (TR) – Total Cost (TC) Ang pagbabawas sa kabuuang benta ng kabuuang gastos ay magreresulta ng pagkuha ng tubo. Marginal Revenue (MR) – Marginal Cost (MC) Nagpapaliwanag na anumang karagdagang benta ay katumbas ng karagdagang gastos ng negosyante na siyang pinakamainam na lebel ng produksyon na tinatawag na optimum level.
 11. 11. Thank You Kingsoft Office published by www.ksosoft.com @Kingsoft_Office Kingsoft Office

×