Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kako do ž ivjeti 100-tu Music: Ernesto Cortazar “Eternal Love Affair” He Yan Jan 2010 Click to go Nastojte ovo pro č itat...
Samo u djetinjstvu smo ž eljeli da budemo stariji? U periodu ispod 10 godina bili smo fascinirani starijim od sebe da smo...
“ Koliko ima š godina?” “ Imam 4 i pol godine.” Nikad niste imali 36 i pol godina. Imate 4 i pol godine i ulazite u petu...
Onda dolaze t.zv. Teen-age .. godine... Sad preska č ete prvi slijede ć i broj Ponekad i dva ili tri… ž uri Vam se…
YOU  BECOME 21... YESSSS!!! Koliko ima š godina? Uskoro navr š avam 16!Mo ž da je stvarno samo 13 ali za javnost..navr ...
A onda jednog dana..ve ć ste pre š li 30. Opaaa Š ta sad? Nema vi š e š ale ..gnedla u grlu… Š ta se promjenilo?
Napunili ste 21, pre š li 30, gurate prema 40 Uuuu…pritisnite ko č nicu i dalje klizite … prije nego š to shvatite o ć e...
Ali č ekajte!!! Nastavljate prema 60. Ili o tome jo š ne razmi š ljate…
Jo š jednom; Napunili ste 21, Pre š li 30, gurate prema 40, Stigli 50, imate 60.
Sa tolikom energijom dosti ž ete 70! Nakon toga ne operi š ete vi š e godinama ve ć  danima Do ž ivjeli ste dana š nji ...
Odjednom ve ć ste u 80 i svaki dan je kompleten ciklus; stigli ste do ru č ka; pro š lo je 4:30;vrijeme je za spavanje. U...
Č udne se stvari de š avaju. Ako ste pre š li 100-tu, ponovo se vra č ate u djetinjstvo. Imam 100 i pol!
KAKO OSTATI MLAD <ul><li>Odbacite nebitne brojeve </li></ul><ul><li>To uključuje godine, težinu, i visinu.Neka o tome brin...
3. Nastavite sa učenjem. Naučite više o kompjuterima, energiji, biljkama, bilo šta...ne dopustite da vam mozak ne radi, j...
5.  Smijte se često dugo i glasno. Smijte se dok Vam ne nestane daha . 6. Naravno, biće i suza. Izdržite, tugujte i kre...
7. Posvetite se onome što volite , Familiji, kućnim ljubimcima, uspomenama, muzici, cvijeću, sportu, hobiju..sve što vol...
9. Izbjegavajte neprijatna putovanja Putujte na mjesta gdje niste bili ali ne tamo gdje ćete se osječati neprijatno ili d...
ZAPAMTITE : Kvalitet života se ne mjeri brojem udisaja koje činimo da bi živjeli, nego trenucima kad nam je zastao dah.
Ako ovo ne po š aljete najmanje na 8 adresa nema veze, ni š ta se ne ć e dogoditi.Ipak podjelite s nekim…ko vam je drag…
Vidimo se!!!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Filozofija o godinama

1 119 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

Filozofija o godinama

 1. 1. Kako do ž ivjeti 100-tu Music: Ernesto Cortazar “Eternal Love Affair” He Yan Jan 2010 Click to go Nastojte ovo pro č itati do kraja. Kad sve zavr š ite uradite isto ono š to sam ja uradio, Po š aljite dalje! Preveo sa engleskog: Z.M.
 2. 2. Samo u djetinjstvu smo ž eljeli da budemo stariji? U periodu ispod 10 godina bili smo fascinirani starijim od sebe da smo na š e godine ra č unali kao razlomke…
 3. 3. “ Koliko ima š godina?” “ Imam 4 i pol godine.” Nikad niste imali 36 i pol godina. Imate 4 i pol godine i ulazite u petu. To je formula…
 4. 4. Onda dolaze t.zv. Teen-age .. godine... Sad preska č ete prvi slijede ć i broj Ponekad i dva ili tri… ž uri Vam se…
 5. 5. YOU BECOME 21... YESSSS!!! Koliko ima š godina? Uskoro navr š avam 16!Mo ž da je stvarno samo 13 ali za javnost..navr š avam 16! I onda najve ć i dan u va š em ž ivotu…punite 21!
 6. 6. A onda jednog dana..ve ć ste pre š li 30. Opaaa Š ta sad? Nema vi š e š ale ..gnedla u grlu… Š ta se promjenilo?
 7. 7. Napunili ste 21, pre š li 30, gurate prema 40 Uuuu…pritisnite ko č nicu i dalje klizite … prije nego š to shvatite o ć emu se radi eto 50 te…I raspr š i š e se snovi…
 8. 8. Ali č ekajte!!! Nastavljate prema 60. Ili o tome jo š ne razmi š ljate…
 9. 9. Jo š jednom; Napunili ste 21, Pre š li 30, gurate prema 40, Stigli 50, imate 60.
 10. 10. Sa tolikom energijom dosti ž ete 70! Nakon toga ne operi š ete vi š e godinama ve ć danima Do ž ivjeli ste dana š nji dan, Thursday, 13 October, 2011 Svaki dan je bonus!
 11. 11. Odjednom ve ć ste u 80 i svaki dan je kompleten ciklus; stigli ste do ru č ka; pro š lo je 4:30;vrijeme je za spavanje. U 90 tim vra č ate se unazad. Imao sam 92 godine…
 12. 12. Č udne se stvari de š avaju. Ako ste pre š li 100-tu, ponovo se vra č ate u djetinjstvo. Imam 100 i pol!
 13. 13. KAKO OSTATI MLAD <ul><li>Odbacite nebitne brojeve </li></ul><ul><li>To uključuje godine, težinu, i visinu.Neka o tome brine Vaš ljakar, za to ga plačate. </li></ul>2. Zadržite samo vedre prijatelje . Mrzovoljci Vas vuku na dno.
 14. 14. 3. Nastavite sa učenjem. Naučite više o kompjuterima, energiji, biljkama, bilo šta...ne dopustite da vam mozak ne radi, jer to je onda djavolski posao a djavo se zove Alzheimer. 4. Uživajte u malim stvarima
 15. 15. 5. Smijte se često dugo i glasno. Smijte se dok Vam ne nestane daha . 6. Naravno, biće i suza. Izdržite, tugujte i krenite dalje.Jedina osoba koja je sa Vama čitav život ste Vi sami. Uvijek izaberite život!
 16. 16. 7. Posvetite se onome što volite , Familiji, kućnim ljubimcima, uspomenama, muzici, cvijeću, sportu, hobiju..sve što volite. 8. Brinite o zdravlju. Ako je dobro, sačuvajte ga.Ako je nastabilno, poboljšajte ga. Ako je nešto ozbiljnije zatražite pomoć.
 17. 17. 9. Izbjegavajte neprijatna putovanja Putujte na mjesta gdje niste bili ali ne tamo gdje ćete se osječati neprijatno ili depresivno. 10. Koristite sv a ku priliku da kažete prijateljima da ih volite
 18. 18. ZAPAMTITE : Kvalitet života se ne mjeri brojem udisaja koje činimo da bi živjeli, nego trenucima kad nam je zastao dah.
 19. 19. Ako ovo ne po š aljete najmanje na 8 adresa nema veze, ni š ta se ne ć e dogoditi.Ipak podjelite s nekim…ko vam je drag…
 20. 20. Vidimo se!!!

×