Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Строеж на думата - 3 клас(20)

Publicité

Строеж на думата - 3 клас

 1. ІІІ клас Състав на думата Корен, представка, наставка
 2. Какво е това корен на думата?
 3. Думите дом, ден, сън, час, лед, мед, лъв, път и др. можем да наречем думи “корени”. Те не произлизат от други думи, но с тях можем да създадем нови думи. ДА ВЗЕМЕМ ЗА ПРИМЕР ДУМАТА СЪН И ДА СЪСТАВИМ С НЕЯ НОВИ ДУМИ. СЪНУВАМ СЪНУВАНЕ СЪНЧО В НОВИТЕ ДУМИ ЧАСТИЦАТА СЪН ПРАВИ ТЕЗИ ДУМИ БЛИЗКИ ( ПО НЕЩО... ПО СТРОЕЖ!) ( В СЪСТАВА НА ВСИЧКИ ИМА ЕДНАКВА ЧАСТИЦА- СЪН) ТАЗИ ЕДНАКВА ЧАСТИЦА ГИ ПРАВИ СРОДНИ. ВЪВ ВСИЧКИ СТАВА ВЪПРОС ЗА НЕЩО, СВЪРЗАНО СЪС СЪН...
 4. път пътник пътува пътуване пътека Частицата път се повтаря във всички думи по- горе. Тя ги прави близки по строеж, прави ги сродни. Тази повтаряща се частица е корен. Но смислов корен! Забележете как всички думи сякаш произлизат от път...
 5. Още думи, произлезли от път, родствени на път: пътничка пътечка пътен пропътува отпътува препътува
 6. А сега да проверим какво се случва понякога с корена на думите!
 7. пътничка пътечка пътен пропътува отпътува препътува В кои думи ударението пада върху корена? ( пътничка и пътен) В тези думи никога няма да сгрешим правописа на корена път!
 8. пътечка пропътува отпътува препътува В тези сродни на “път” думи ударението пада върху частица, която стои зад корена. Когато ударението не пада върху корена, често се греши: патечка, пропатува, отпатува... ( Сега ясно ли е защо учим за корен на думата? Ако го разпознаем, ще го напишем вярно!)
 9. Колко главоблъскане! Заради един правопис! (Да, ама той ви носи най- много точки на самостоятелните работи и е белегът за грамотност.)
 10. И понеже думите могат да имат в състава си и други частици, освен корен, очаквайте продължение!
 11. Част ІІ. Представки Пояснение: За по – лесното възприемане на корена като основен носител на смисъл в думата, в повечето примери го подчертавам с права линия. Така по- ясно се вижда “нещото отпред”- представката и “нещото отзад”- наставката.
 12. Представки Представката е смислова частица в думата, която стои пред корена. продам – в думата продам пред корена дам стои частицата про-. Тя е представка. В българския език представките са: по-, под-, пре-, пред-, про-, над-, за-, зад-, в-, въ-, с-, съ-, у-, до-, о-, от-, раз-, на- ; Примери за думи с представки: премина, замина, отмина, задмина, подмина, размина, намина
 13. Представките се пишат по един и същи начин, независимо как се изговарят. Казваме расходка, но пишем разходка. Казваме зготвя, но пишем сготвя. “Ути сготви пред зрителите вкусна плакия.”
 14. С помощта на представките създаваме нови думи от един и същи корен. излез влез изпея запея пропея попея надпея Наблюдавай какво се случва на границата представка- корен в думите изпея и надпея!
 15. Запомни! КОГАТО ДВА СЪГЛАСНИ ЗВУКА СА ЕДИН ДО ДРУГ В ДУМАТА, ПЪРВИЯТ СЕ ИЗГОВАРЯ (ЧУВА СЕ) КАТО ВТОРИЯ. ТАКА Е ЗАРАДИ НАШИЯ ГОВОРЕН АПАРАТ. ТАКА СМЕ УСТРОЕНИ, „ТЪРСИМ ЛЕСНОТО”. Поради това някои представки се променят при изговор. ВИЕ ДНЕС БЯХТЕ ОТКРИВАТЕЛИ! ОТКРИХТЕ ЗАЩО ПОНЯКОГА СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ СЕ ПРОМЕНЯТ. ( ПОНЯКОГА СЕ ОБЕЗЗВУЧАВАТ, ПОНЯКОГА СЕ „ОЗВУЧАВАТ”.) ВХОД- В СЕ ЧУВА КАТО Ф , “ОБЕЗЗВУЧАВА“ СЕ; СГРАДА- С СЕ ЧУВА КАТО З, “ОЗВУЧАВА” СЕ
 16. Глаголите са най- голямата група думи в езика, които се образуват с помощта на представки. Състезавайте се! Създайте нови думи с един и същи корен, но с различна представка. ( завика, повика, свика, навика, привика, развика...)
 17. Част ІІІ. Наставки
 18. В думите работен, работлив, работник –ен, -лив и –ник са наставки. Те стоят след корена на думите. Други примери за думи с наставка: Рибар, рибен, писач, писец,учител, котак, хремав, слънчев, слънчаса, розов, блатист, мостче и др. рибар рибарче рибен Колко са наставките в думата рибарче? ( ар + че)
 19. Наблюдавай какво се случва със съгласните звукове в някои наставки, когато думата завършва с тях. А после да редактираме: работлиф – работлив свежес...- свежест розоф - розов лигаф- лигав младос...- младост И наставките, както и представките, се пишат по един и същи начин, независимо от това как се изговарят. Внимавай при наставките -ав, -ев, -ов! Обеззвучават се в краесловие! Наставките –ост, - ест, -ист се чуват без т, но се пишат с т накрая.
 20. Малки хитринки: 1. Ако искаш да създадеш много сродни думи с представка, избери дума глагол. Думите глаголи са чудесен пример за това как изобщо нови думи се образуват с помощта на представки. Ето ти пример: пия, изпия, напия, запия, впия, отпия, препия, попия, пропия, разпия, допия, опия 2. Ако искаш да напишеш повечко сродни думи с наставка, избери дума прилагателно или съществително име. Примери: да създадем от прилагателното име слаб нови прилагателни, съществителни, та даже и глаголи. слаб – прилаг. име, дума корен слабост – съществ. име слабичък – умалително прилагат. име за м. род Слабушка – съществ. собств. име слабне - глагол слабина – съществ. име И от сън ... сън – съществ. име, дума корен сънува - глагол сънища – съществ. име сънуване – съществ. име сънен – прилаг. име сънуван – причастие* сънуващ – причастие* Сънчо – съществ. собств. име
 21. И това е хитро: Всички умалителни съществителни и прилагателни имена са сродни на основната дума: слаб – слабичко връх – връхче врата – вратичка дете – детенце човек – човече коте – котенце ( Тази хитринка използвай, ако ти трябват набързо сродни думи!)
 22. Довиждане до... ОКОНЧАНИЯТА! ( в 4 клас) Благодаря ви, че бяхме заедно! Веселка Велева ОУ “К. Честеменски”, с. Динката
Publicité