Транспортът различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова

Veska Petrova
Veska Petrovaучител à ОУ "Проф. Д. Димов"
Веска Петрова, ОУ”проф. Д.
Транспортът  различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова
ТРАНСПОРТЪТ Е:
 Придвижването  на хора и
стоки
 от едно място на друго.
 Отрасъл на икономика за
превоз на пътници и товари.
Какви транспортни
средства познавате?
Разгледайте внимателно илюстрациите. Обърнете внимание
на населените места, които са изобразени.
Какви транспортни средства използват хората и с каква цел?
Местоположението и типът на населеното място обуславят
вида на транспортните средства, които се използват него.

В големите градове разнообразието на транспортни
средства е най-голямо, тъй като чрез тях се улеснява
придвижването на големи разстояния.
Транспортът  различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова
В по-малките населени места транспортът се
използва и в селскостопанската дейност на човека –
при отглеждането на плодове, зеленчуци и животни.
Какви транспортни средства използват хората във вашето
 родно селище?
автобуси
   влакове леки
        велосипед
       автомобили
 товарни джипове
  мотоцик микробуси
 превози
Сравнете снимките и опишете какви промени са настъпили
при транспортните средства в града?
Появата и използването на модерен и усъвършенстван
транспорт е резултат от непрекъснатото развитие на
технологиите, от промените в начина на живот на хората.
Най-ранната форма на транспорт е била чрез ходене, бягане или
плуване. Развитието на техниката е довело до силно
ограничаване на тази форма на транспорт. Днес тя се използва
главно в слабо развити или трудно достъпни области, където
няма условия за използването на други начини за превоз.
Домашните впрегатни животни като коне, магарета и говеда,
също могат да се използват за пренос на хора и стоки.
Пътният транспорт възниква с появата на първите колесници
/дилижанс/.
Започва производството  По-късно започват да се
на парни автомобили.   изобретяват първите коли, които
             били наричани карети без коне.
             Постепенно започнали да се
             развиват автомобилите.
Първият вагон на релси
             Парен локомотив
теглен от кон.
Въздушен дирижабъл
Въздушен балон.
В наши дни основните превозни средства, които се
използват са автобусите и влаковете, предназначени за
превоз на голям брой хора; камионите, предназначени за
превоз на товари. Най-голям е броят на леките автомобили,
предназначени за транспортиране на малък брой хора или
малки товари.
ВИДОВЕ
          ТРАНСПОРТ
  ВОДЕН
  ВОДЕН      СУХОЗЕМЕН      ВЪЗДУШЕН
                     ВЪЗДУШЕН
АВТОМОБИЛЕН                 ВЪЖЕН

       ЖЕЛЕЗОПЪТЕН    ТРЪБЕН
ВОДЕН ТРАНСПОРТ
ВОДЕН ТРАНСПОРТ
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Транспортът  различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
ТРЪБЕН ТРАНСПОРТ
           Газопровод - съоръжение,
           предназначено за транспорт на
           природен газ на големи разстояния.
              Нефтопровод
          Тръбопроводите са направени , за
          да пренасят топлоносителя (вода) от
          котела до радиаторите или лири и
          обратно.
ВЪЖЕН ТРАНСПОРТ
Видяхте колко много се е развил транспортът от миналото до
днес и колко голямо е разнообразието на транспортни
средства.
Започнали сме от коня, а днес вече се произвеждат
космически кораби.

Първият космонавт в света Юрий
Гагарин – 12 април 1961 година
                 Нийл Армстронг –
                 първият човек,
                 стъпил на Луната
Космически апарат - транспортно средство със собствен
двигател, проектирано за извършване на космически полет.
Може ли използването на превозни средства да
        навреди на човека?

Замърсява въздуха.
Замърсява въздуха.    транспортни злополуки
             транспортни злополуки
       Шумът ее вреден.
       Шумът вреден.

Фините твърди частици са опасни за здравето ..
Фините твърди частици са опасни за здравето
Прониквайки вв белите дробове, водят до заболявания
Прониквайки белите дробове, водят до заболявания
на дихателната система и рак.
на дихателната система и рак.

Разливането на петролни продукти при
Разливането на петролни продукти при
замърсява почвата, реките и океаните.
замърсява почвата, реките и океаните.
Разнообразните транспортни средства променят живота на
човека - улесняват предвижването му, пестят време, помагат
за почивката му.
 Транспортът е голям замърсител на околната среда.
  Придвижвайте се пеша или с велосипеди, когато е
  възможно.
І група – предимства и недостатъци на железопътния
      транспорт /влак/
ІІ група – предимства и недостатъци на автомобилния
      транспорт /кола, автобус/
І група – предимства и недостатъци на въздушния
     транспорт /самолет/
Домашна работа:

 Учебна тетрадка
стр. 14, 15 / упр. 1
Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”,
1 sur 30

Contenu connexe

Tendances(20)

гатанки бдпгатанки бдп
гатанки бдп
Vаlentina Bikova84.8K vues
гз пожарникаргз пожарникар
гз пожарникар
Юлия Петкова2.7K vues
презентация1презентация1
презентация1
Директор на ДГ"Ален мак"16.1K vues
ЧасЧас
Час
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"6.4K vues
съобщениесъобщение
съобщение
Милена Фотева18.5K vues

Plus de Veska Petrova(20)

Транспортът различен и необходим - ОС - 2 клас - В. Петрова

 • 3. ТРАНСПОРТЪТ Е:  Придвижването на хора и стоки от едно място на друго.  Отрасъл на икономика за превоз на пътници и товари.
 • 5. Разгледайте внимателно илюстрациите. Обърнете внимание на населените места, които са изобразени. Какви транспортни средства използват хората и с каква цел?
 • 6. Местоположението и типът на населеното място обуславят вида на транспортните средства, които се използват него. В големите градове разнообразието на транспортни средства е най-голямо, тъй като чрез тях се улеснява придвижването на големи разстояния.
 • 8. В по-малките населени места транспортът се използва и в селскостопанската дейност на човека – при отглеждането на плодове, зеленчуци и животни.
 • 9. Какви транспортни средства използват хората във вашето родно селище? автобуси влакове леки велосипед автомобили товарни джипове мотоцик микробуси превози
 • 10. Сравнете снимките и опишете какви промени са настъпили при транспортните средства в града? Появата и използването на модерен и усъвършенстван транспорт е резултат от непрекъснатото развитие на технологиите, от промените в начина на живот на хората.
 • 11. Най-ранната форма на транспорт е била чрез ходене, бягане или плуване. Развитието на техниката е довело до силно ограничаване на тази форма на транспорт. Днес тя се използва главно в слабо развити или трудно достъпни области, където няма условия за използването на други начини за превоз. Домашните впрегатни животни като коне, магарета и говеда, също могат да се използват за пренос на хора и стоки.
 • 12. Пътният транспорт възниква с появата на първите колесници /дилижанс/.
 • 13. Започва производството По-късно започват да се на парни автомобили. изобретяват първите коли, които били наричани карети без коне. Постепенно започнали да се развиват автомобилите.
 • 14. Първият вагон на релси Парен локомотив теглен от кон. Въздушен дирижабъл
 • 15. Въздушен балон. В наши дни основните превозни средства, които се използват са автобусите и влаковете, предназначени за превоз на голям брой хора; камионите, предназначени за превоз на товари. Най-голям е броят на леките автомобили, предназначени за транспортиране на малък брой хора или малки товари.
 • 16. ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ ВОДЕН ВОДЕН СУХОЗЕМЕН ВЪЗДУШЕН ВЪЗДУШЕН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРЪБЕН
 • 22. ТРЪБЕН ТРАНСПОРТ Газопровод - съоръжение, предназначено за транспорт на природен газ на големи разстояния. Нефтопровод Тръбопроводите са направени , за да пренасят топлоносителя (вода) от котела до радиаторите или лири и обратно.
 • 24. Видяхте колко много се е развил транспортът от миналото до днес и колко голямо е разнообразието на транспортни средства. Започнали сме от коня, а днес вече се произвеждат космически кораби. Първият космонавт в света Юрий Гагарин – 12 април 1961 година Нийл Армстронг – първият човек, стъпил на Луната
 • 25. Космически апарат - транспортно средство със собствен двигател, проектирано за извършване на космически полет.
 • 26. Може ли използването на превозни средства да навреди на човека? Замърсява въздуха. Замърсява въздуха. транспортни злополуки транспортни злополуки Шумът ее вреден. Шумът вреден. Фините твърди частици са опасни за здравето .. Фините твърди частици са опасни за здравето Прониквайки вв белите дробове, водят до заболявания Прониквайки белите дробове, водят до заболявания на дихателната система и рак. на дихателната система и рак. Разливането на петролни продукти при Разливането на петролни продукти при замърсява почвата, реките и океаните. замърсява почвата, реките и океаните.
 • 27. Разнообразните транспортни средства променят живота на човека - улесняват предвижването му, пестят време, помагат за почивката му. Транспортът е голям замърсител на околната среда. Придвижвайте се пеша или с велосипеди, когато е възможно.
 • 28. І група – предимства и недостатъци на железопътния транспорт /влак/ ІІ група – предимства и недостатъци на автомобилния транспорт /кола, автобус/ І група – предимства и недостатъци на въздушния транспорт /самолет/
 • 29. Домашна работа: Учебна тетрадка стр. 14, 15 / упр. 1