Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à 22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест(19)

Publicité

Plus de Veska Petrova(20)

Publicité

22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. Всички се радват на красивите цветове на цветните растения. Това е най-голямата и най-разнообразната група от растения, която включва около 240 000 вида.
 2. Знаете ли защо ги е създала природата? За какво служат те?
 3. план В цвета се извършва:
 4. В цвета се намират план размножителните органи на растението:
 5. Тичинките и плодниците при различните растения са разнообразни по форма, размер и цвят.
 6. Тичинките и плодниците са двете основни части на цвета, от който се образуват семената и плодовете.
 7. Тичинките са мъжката част на цвета. Те са пълни с цветен прашец /полен/, съставен от малки зърна /прашникови зърна/. Плодникът е женската част на цвета. В него има семепъпки. Това са яйцата на растението.
 8. план Пренасянето на прашец от тичинките на един цвят върху плодника на друг цвят от същия вид се нарича .
 9. Цветовете трябва да бъдат опрашени преди да образуват семена.
 10. При някои растения се извършва пчели, пеперуди, птици и др. Цветовете на тези растения имат приспособления, с които привличат насекомите:  листенца с ярки багри;  лепкав и по-тежък цветен прашец;  издават аромат;  произвеждат нектар и пренасят прашец, които са вкусна храна за насекомите опраши- тели.
 11. Докато пчелата се е хранила с нектар, по краката ѝ е полепнал цветен прашец. Тя го пренася от цвят на цвят.
 12. От насекоми се опрашват: ФАСУЛЪТ ЛИПАТА АКАЦИЯТА ОВОЩНИТЕ ЦВЕТОВЕТЕ НА: ЦВЕТЯТА ДЪРВЕТА: ЧЕРЕША, ВИШНА, КРУША, ЯБЪЛКА и др.
 13. При други растения се извършва от , който разнася цветния прашец. Техните приспособления за опрашване от вятъра са:  малки листенца на цветовете,без ярки багри;  не произвеждат нектар и не издават миризма;  имат тичинки с дълги дръжки, които излизат извън цвета.
 14. От вятъра се опрашват: ГЛУХАРЧЕ ЖИТНИТЕ РАСТЕНИЯ КОПРИВАТА БУКА ДЪБА и други дървета
 15. план Сливането на прашеца със семепъпката се нарича .
 16.  Когато прашниковото зърно попадне върху горната част на плодника /лепкаво близалце/, от него израства тънка тръбица.  По тръбицата част от прашеца прониква в семепъпката.  Сливането на прашеца и семепъпката води до оплождане.
 17.  След оплождането семепъпката се превръща в семе.  Цветът увяхва.  Остава плодникът, който нараства и се превръща в плод.  В плодовете се намират семената на растенията.
 18. план Голямо е разнообразието от плодове и семена. Някои плодове са , а други - .
 19. план Плодовете се различават и по в тях.
 20. Запиши. тичинки плодник семепъпка Допълни изреченията. 1. Тичинките са ___________ част на цвета. Те са мъжката цветен прашец пълни с _________________. 2. Плодникът е ___________ част на цвета. В женската семепъпки него има ___________.
 21. Допълни изреченията. 1. Растения с ярки цветове се опрашват от насекомите _____________. вятъра 2. От _________ се опрашват цветове, които не произвеждат нектар. 3. След оплождането семепъпката се превръща в семе Цветът плодникът ______. 4. _________ умира. Остава ____________, който плод нараства и се превръща в ______. Каква е разликата между опрашване и оплождане? Кое от тях се извършва първо? оплождане опрашване
 22. Коя от стрелките показва правилно къде се намира семепъпката? 1 3 1 2 2 3 Семената на кои от показаните плодове се разпръскват от вятъра? 1 2 3 1 2 3
 23. Цветовете на липата миришат, отделят нектар и имат ярки багри. Те се опрашват от: насекоми вятъра водата
 24. Разгледай схемата и срещу всеки номер запиши за какво се отнася. 1. _____________ прашниково зърно прашникова тръбица семепъпка плод семе _____________ 2. _____________ _____________ 3. _____________ 4. _____________ 5. _____________
 25.  За да попаднат в благоприятна среда на живот, семената на растенията трябва да се разпръснат на колкото е възможно по-голямо разстояние.  Разпространението на семена става от вятъра или с помощта на животните.  Приличащите на парашут или крилца израстъци помагат на семената да се носят от вятъра.  Кукичките се захващат за козината на животните и така семената се разпространяват.  Животните изяждат сочните плодове и разнасят семената.
 26. Отбележи със знака Х кои от тези семена се разпространяват от вятъра.Със знака V онези, които се разпространяват от животните. V Х V Х Х V V
 27. План на урока: 1. Цветовете на растенията. 2. Тичинки и плодник 3. Как се извършва опрашването? 4. Как се извършва оплождането? 5. Семена и плодове Речник: тичинки и плодник – части на цвета; служат за размножаване на растенията. Тичинките произвеждат прашец, а плодниците – семепъпки. опрашване – когато цветен прашец попадне върху плодник оплождане – когато прашецът се свърже със семепъпката
Publicité