Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест

25 513 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. план От жълъдите не могат да израстнат млади дървета под сянката на големия дъб. Затова семената трябва да се разпръснат далече от растенията родители. Нека си припомним как става това.
 2. 2. Най-често разпръскването на семената става от вятъра или с помощта на животните.
 3. 3.  Приличащите на парашут или крилца израстъци помагат на семената да се носят от вятъра. Техните плодове са леки. парашут крилца явор топола глухарче
 4. 4. Разпространение на семената от животните  Някои плодове имат кукички. Те се захващат за козината на животните и така семената се разпространяват.  Други плодове са сочни и вкусни. Животните ги изяждат и изхвърлят семената на различни места с изпражненията си. кукички сочни плодове
 5. 5. От разпръснатите семена поникват кълнове – млади растения, които порастват, цъфтят, дават нови плодове и семена и накрая умират.
 6. 6. Развитието на едно растение от семето до края на неговия живот се нарича жизнен цикъл.
 7. 7.  Напълнете три чашки с почва.  Заровете във всяка от тях по две семена фасул. 20° 20°2°  Поставете: - на топло; - поливайте. - на студено; - поливайте. - на топло; - на сухо. план
 8. 8. Какво ще се случи след 10 дни? 20° 20°2° Направете съответните изводи.
 9. 9. За поникване на семената са нужни: - влажна почва; - подходяща температура; - въздух /кислород/.
 10. 10. план Семето съдържа: семедели /листенца със запаси от храна/ семенна обвивка зародиш зародишно коренче пъпка стъбълце Зародишът е малко растение с коренче, стъбълце, листенца и пъпка.
 11. 11. Поникване на семе от фасул. Фасулът е двусемеделно растение. Неговият зародиш има два зародишни листа (семедели), които са големи. В тях са натрупани хранителни вещества. Когато условията са благоприятни, семето поглъща вода и зародишът започва да нараства.
 12. 12. 1. Слагаме семето в почвата.
 13. 13. 2. Семенната обвивка се разкъсва. Зародишното коренче излиза навън, израства надолу и се забива в почвата.
 14. 14. 3. След коренчето се показва стъбълцето. Казваме, че семето покълва и расте нагоре към светлината. - За покълването му не е нужна светлина, защото зародишът използва запасената в семето храна. - Покълващите семена се нуждаят от енергия. Затова те поглъщат кислород от въздуха и дишат.
 15. 15. 4. Стъбълцето на младото растение нараства. То пробива почвата и се показва навън.
 16. 16. 6. Израстват зелени листа, които с помощта на светлината започват да произвеждат собствени хранителни вещества. От семето вече е поникнало ново растение.
 17. 17. план Развитието на едно растение от семето до края на неговия живот се нарича жизнен цикъл. ЕДНОГОДИШНИ РАСТЕНИЯ Жизненият цикъл е само една година. МНОГОГОДИШНИ РАСТЕНИЯ Цъфтят и дават плодове много пъти през живота си. предимно тревистите растения дърветата и храстите
 18. 18. 1. Семе 2. Семето покълва. 3. Израства ново растение. 4. Растението цъфти. 5. Растението дава плодове и семена. След това изсъхва и умира.
 19. 19. Жизнения цикъл на едногодишните растения е зависим от условията в околната среда (от сезоните).  Семената на едногодишните растения прекарват зимата в почвата, където са защитени от измръзване.  Те покълват, когато се затопли времето през пролетта и когато в почвата има достатъчно влага.  Индивидуалното развитие на едно растение завършва с неговата смърт.  Жизненият цикъл обаче се продължава от семената, които то създава, преди да умре.
 20. 20. 1. От тези пъпки през пролетта израстват нови листа и клонки.2. Семето покълва. 3. Младо растение. 4. След няколко години младият дъб цъфти за пръв път. После цъфти всяка година. 5. Листата окапват.
 21. 21. Схемата на жизнения цикъл на дъба (многогодишно растение) е по-сложна.  Жизненият цикъл започва с покълването на семето.  За разлика от едногодишните растения, на младия дъб са необходими няколко години, докато порасне и започне да цъфти.  След като дървесното многогодишно растение достигне своята зрялост, ежегодно се различават следните по-важни етапи от жизнения му цикъл: 1. пролетен плач и набъбване на пъпките; 2. разпукване на пъпките и развитие на първите листа; 3. цъфтеж; 4. зреене на плодовете; 5. листопад.
 22. 22. Продължителността на живота на многогодишните растения е голяма. Например дървото Байкушева мура в националния парк „Пирин“ е на 1300 години. Обиколката на ствола му е около 8 м, а височината 22 м. Този впечатляващ екземпляр е от вида Черна мура. В с. Гранитово (Хасковско) расте дъб, чиято възраст е над 1500 години.
 23. 23. Когато семената попаднат в почвата при подходящи условия, те поникват. Кои са тези условия? Попълни схемата. Условия за поникване на семената: подходяща температура въздух вода
 24. 24. Растенията са едногодишни и многогодишни. Това означава, че жизненият цикъл от поникване на семето до смъртта на възрастното растение продължава една година или много години. На схемата е даден жизнен цикъл на вишнево дърво. Попълни номерата на правилното място. 1. Семето покълва. 2. Всяко лято дървото дава плодове. 3. От пъпките през пролетта израстват нови листа и цветове. 4. Всяка есен листата окапват. 5. Младо растение 6. След няколко години всяка пролет вишната цъфти.1 2 3 4 5 6
 25. 25. Как наричаме процеса, при който семето започва да расте? зародиш покълване размножаване Многогодишни растения са: яворът и шипката слънчогледът и дъбът дрянът и царевицата Грахът, лещата и пшеницата са: многогодишни растения двугодишни растения едногодишни растения
 26. 26. 1. Разпръскване на семената 2. При какви условия семената поникват? 3. Как от семето пониква младо растение? 4. Жизнен цикъл План на урока: Речник: зародиш – Зачатък от нов организъм, развил се от оплодено яйце покълване – когато семето започне да расте развитие на растение – /жизнен цикъл/- последова- телните изменения от покълването на семето до естествената смърт на растението

×