Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Вече знаете, че
всяко растение
и животно има
,
наречен
_______________.
Къде живеят рибите?
Коя е средата на живот на
къртицата?
Какви растения и животни
срещаме високо в планината?
СРЕДА на ЖИВОТ:
ВОДНА СУХОЗЕМНА
Всеки организъм се
приспособява
към своята среда.
Различните среди на живот предлагат и различни
условия за живот. Те се разделят на три основни
групи:
I. Условия, свързани...
план
на животните
и растенията:
За да оцелеят, растенията и животните трябва да
се приспособяват към условията на живот, които
средата им предлага. От как...
Всяко растение или животно също оказва влияние на
своята среда. Например бобърът прегражда реките с
бентове от клони, лист...
Черният кълвач е пример за животно, което използва
убежище. Тази красива птица е рядък, защитен вид,
включен в Червената к...
Животните, които са се приспособили да живеят
при ниски температури, имат малки уши. Пример
за такова животно е тюленът, к...
Животните в пустинята, където температурата
е висока, имат големи уши. Голямата площ на
ушите е приспособление за отделяне...
план
Кои обитатели на Черно море
откривате на рисунката?
чайка
делфинморско конче
скумрия
цаца
рак
скарида
медуза
рапанами...
На планетата Земя животът се е
зародил във водата /океана/ преди
повече от 3 милиарда години.
Нека си припомним нейните св...
 Тя пропуска слънчевите лъчи на голяма
дълбочина във водните басейни.
 Водораслите използват тази светлина
и произвеждат...
 При производството на хранителни вещества
растенията приемат разтворените във водата
минерални соли и въглероден диоксид...
 През деня тя поглъща слънчева
енергия и се нагрява, а през нощта
се охлажда.
 Така се поддържа подходяща
за обитателите...
 На повърхността се образува слой от лед,
който е добър топлоизолатор и предпазва
от замръзване водата под него.
 Там се...
план
Условията за живот на сушата са разнообразни.
 На други места
валежите са малко и
водата не достига.
 Там почвите са сухи,
а растителността е
по-бедна.
 На някои мес...
 Едни почви са богати на хумус, а други са бедни.
 В някои райони температурите са по-ниски, а в
други са по-високи.
 Затова светът на растенията и животните,
обитаващи с...
 Планинските склонове
са покрити с гори,
които са част от
дивата природа.
 В тях живеят много
животни.
Парковете в населените
места са кътчета от
природата, създадени
от човека.
 Хората полагат
грижи за растенията
и животните в тях.
 Те са любимо място за
почивка и отдих.
 Например корените
на растенията са в
почвата, а стъблата
и листата им – във
въздуха.
 За някои организми
/бактерии, дъж...
Двата основни вида среда на живот са:
водна и почва
водна и сухоземна
въздушна и сухоземна
За кое от изброените животни во...
За растенията въздухът, водата, почвата и
слънчевата светлина са:
среда на живот
условия за живот
съобщество
Моретата, оке...
Парковете са създадени от:
човекът природата
Кои свойства на водата я правят подходяща среда
на живот?
1. ________________...
Различните среди на живот предлагат
разнообразни условия на своите обитатели.
Напиши кои са по-важните от тях.
вода светли...
Сухоземната и водната среда се различават.
Отбележи със знака характерните особености на
сухоземната среда, а със знака - ...
парк –
място, засадено от
хората с дървета, треви и
цветя. В парковете може
да има поляни, малки
езера, алеи /пътеки/ за
р...
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест

31 476 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Вече знаете, че всяко растение и животно има , наречен _______________.
 2. 2. Къде живеят рибите? Коя е средата на живот на къртицата? Какви растения и животни срещаме високо в планината?
 3. 3. СРЕДА на ЖИВОТ: ВОДНА СУХОЗЕМНА Всеки организъм се приспособява към своята среда.
 4. 4. Различните среди на живот предлагат и различни условия за живот. Те се разделят на три основни групи: I. Условия, свързани с неживата природа /въздух, вода, светлина, почва, температура/. II. Условия, свързани с живата природа /всички форми на взаимодействие между живите организми в дадена среда/. III. Условия, свързани с човешката дейност.
 5. 5. план на животните и растенията:
 6. 6. За да оцелеят, растенията и животните трябва да се приспособяват към условията на живот, които средата им предлага. От какво се нуждаят те? Р А С Т Е Н И Я  вода  въздух /въглероден диоксид/  слънчева светлина за да произвеждат хранителни вещества  подходяща температура Най-добре се развиват при температура 20° С – 25° С. Ж И В О Т Н И  вода /за пиене/  въздух /кислород за дишането/  храна  подходящо убежище, за да се крият от врагове и да отглеждат малките си  подходяща температура
 7. 7. Всяко растение или животно също оказва влияние на своята среда. Например бобърът прегражда реките с бентове от клони, листа, камъни и тиня и създава изкуствени езера. В езера се развъждат риби, прораства блатна растителност, долитат птици, появяват се водни кончета, комари и други насекоми. Така този едър гризач променя жизнената среда, в която се заселва.
 8. 8. Черният кълвач е пример за животно, което използва убежище. Тази красива птица е рядък, защитен вид, включен в Червената книга на България. Обитава стари букови, иглолистни и смесени планински гори. Той издълбава хралупа в дърветата. Това е убежището, в което женската снася яйца и ги мъти. Малките се излюпват в хралупата и живеят в нея около един месец.
 9. 9. Животните, които са се приспособили да живеят при ниски температури, имат малки уши. Пример за такова животно е тюленът, който живее на север. малки уши /намаляват загубата на топлина/дебел слой подкожна мазнина във водата удължава тялото си крайници с плавателни ципи Приспособления:
 10. 10. Животните в пустинята, където температурата е висока, имат големи уши. Голямата площ на ушите е приспособление за отделяне на излишната топлина и охлаждане на тялото. Типични примери за такива животни са слонът и лисицата фенек.
 11. 11. план Кои обитатели на Черно море откривате на рисунката? чайка делфинморско конче скумрия цаца рак скарида медуза рапанамиди водорасли Тези и много други организми живеят във водата. Тяхната среда на живот са водните басейни – морета, реки, езера, блата.
 12. 12. На планетата Земя животът се е зародил във водата /океана/ преди повече от 3 милиарда години. Нека си припомним нейните свойства. Кои от тях я правят благоприятна среда на живот?
 13. 13.  Тя пропуска слънчевите лъчи на голяма дълбочина във водните басейни.  Водораслите използват тази светлина и произвеждат на хранителни вещества.  Когато водата е замърсена, прозрачността ѝ намалява.
 14. 14.  При производството на хранителни вещества растенията приемат разтворените във водата минерални соли и въглероден диоксид и отделят кислород.  Така те обогатяват водата с кислород, който се използва от водните животни при дишането.  От водата водните животни добиват и своята храна - водни растения или по-дребни от тях животни.
 15. 15.  През деня тя поглъща слънчева енергия и се нагрява, а през нощта се охлажда.  Така се поддържа подходяща за обитателите на водната среда температура.
 16. 16.  На повърхността се образува слой от лед, който е добър топлоизолатор и предпазва от замръзване водата под него.  Там се запазват благоприятни условия за живот на водните животни и растения.
 17. 17. план Условията за живот на сушата са разнообразни.
 18. 18.  На други места валежите са малко и водата не достига.  Там почвите са сухи, а растителността е по-бедна.  На някои места падат много валежи и почвата е влажна.  Там растителността е богата и има храна за животните.
 19. 19.  Едни почви са богати на хумус, а други са бедни.
 20. 20.  В някои райони температурите са по-ниски, а в други са по-високи.  Затова светът на растенията и животните, обитаващи сухоземната среда, е много богат и разнообразен.
 21. 21.  Планинските склонове са покрити с гори, които са част от дивата природа.  В тях живеят много животни.
 22. 22. Парковете в населените места са кътчета от природата, създадени от човека.
 23. 23.  Хората полагат грижи за растенията и животните в тях.  Те са любимо място за почивка и отдих.
 24. 24.  Например корените на растенията са в почвата, а стъблата и листата им – във въздуха.  За някои организми /бактерии, дъждовни червеи и др./, почвата е самостоятелна среда на живот.
 25. 25. Двата основни вида среда на живот са: водна и почва водна и сухоземна въздушна и сухоземна За кое от изброените животни водата е среда на живот? делфин дъждовен червей щраус
 26. 26. За растенията въздухът, водата, почвата и слънчевата светлина са: среда на живот условия за живот съобщество Моретата, океаните, реките, езерата са част от: сухоземната среда на живот водната среда на живот Почвата е самостоятелна среда на живот за някои: растения животни
 27. 27. Парковете са създадени от: човекът природата Кои свойства на водата я правят подходяща среда на живот? 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ ___________________________________________ 4. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Чистата вода е прозрачна течност. Водата е добър разтворител. Водата се нагрява и се охлажда по-бавно от сушата. При силно охлаждане на реките и езерата през зимата най-напред замръзва водната повърхност.
 28. 28. Различните среди на живот предлагат разнообразни условия на своите обитатели. Напиши кои са по-важните от тях. вода светлина въздух храна подходяща температура убежище
 29. 29. Сухоземната и водната среда се различават. Отбележи със знака характерните особености на сухоземната среда, а със знака - на водната среда. Нагрява се бавно през деня и изстива бавно през нощта. Почвата, земната повърхност и въздухът са части от средата. Гръбначните животни дишат в тази среда с бели дробове. Реките и блатата са части от тази среда. Тя е добър разтворител. Животните добивт непосредствено от нея кислород и храна. Условията са много разнообразни – суша или влага, ниски или високи температури. V V X X V V X
 30. 30. парк – място, засадено от хората с дървета, треви и цветя. В парковете може да има поляни, малки езера, алеи /пътеки/ за разходка. План на урока: Речник: гора – обрасла с дървета и храсти местност, в която живеят диви животни. 1. Кои са най-важните условия на живот? 2. Водна среда на живот 3. Сухоземна среда на живот

×