Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Географски карти на континент Европа
България е разположена в югоизточната
част на континент Европа.
план
речник
България
Географска
карти на
Балкански
полуостров
България е разположена в източната
част на Балканския полуостров.
план
речник
план
речник
Географската карта е умалено изображение на
земната повърхност върху равнина . На нея
родината ни е представен...
Главните посоки на света са четири:
изток, запад, север, юг.
изтокзапад
север
юг
Междинните посоки на света са:
северозапа...
Ако застанем с лице пред
картата на България:
- Нагоре посоката е север.
север
- Надолу посоката е юг.
юг
- Дясната ръка п...
речник
Условните знаци са „азбуката“,
чрез която се ориентираме по
картата. С тях ще се научим
да „четем“ географската кар...
Условните знаци са много.
Всяка карта има легенда
със знаци, намираща се в
долния десен ъгъл.
Легендата ни помага лесно
и ...
По – важни условни знаци:
държавни
граници
селища
пътища
върхове
реки
С цветовете са изобразени
равнини, низини, планини, водни басейни
/реки, езера, язовири, морета и океани/.
равнини
низини
...
С различни цветовете са изобразени
и областите в България.
Граници на
България
планНа север България граничи с Румъния.
Западни съседки са ни иСърбия Македония.
На юг съседи са ни и...
План на урока:
1. Географско разположение на България.
а/ в континент Европа;
б/ на Балканския полуостров.
2. Географска к...
Речник:
КОНТИНЕНТ – голяма суша на земната повърхност.
ПОЛУОСТРОВ – суша, обградена от две или три
страни с вода.
ГЕОГРАФС...
Карта на
България
Карта на
Балкански
полуостров
Карта на
Европа
1
2
3
1. Допълни текста на съответните места:
България е разположена в югоизточната част на
континента ___________ и е част от _...
3. Напиши границите на България и нейните
съседни страни в четирите посоки на света.
Румъния
Сърбия
Македония
Гърция Турци...
4. Допълни текста на съответните места:
 На север България граничи с Румъния, а на запад
със Сърбия и Македония. На юг на...
6. Разгледай картата на България в атласа и
посочи откъде извират реките.
Марица извира от __________.
Искър извира от ___...
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест

 • Soyez le premier à commenter

Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест

 1. 1. Географски карти на континент Европа България е разположена в югоизточната част на континент Европа. план речник България
 2. 2. Географска карти на Балкански полуостров България е разположена в източната част на Балканския полуостров. план речник
 3. 3. план речник Географската карта е умалено изображение на земната повърхност върху равнина . На нея родината ни е представена с помощта на условни знаци в много умален вид.
 4. 4. Главните посоки на света са четири: изток, запад, север, юг. изтокзапад север юг Междинните посоки на света са: северозапад, североизток, югозапад, югоизток.
 5. 5. Ако застанем с лице пред картата на България: - Нагоре посоката е север. север - Надолу посоката е юг. юг - Дясната ръка показва изток. и з т о к - Лявата ръка показва запад. з а п а д - Между север и изток е СИ. СИ - Между север и запад е СЗ. СЗ - Между юг и изток е ЮИ. ЮИ - Между юг и запад е ЮЗ. ЮЗ
 6. 6. речник Условните знаци са „азбуката“, чрез която се ориентираме по картата. С тях ще се научим да „четем“ географската карта.
 7. 7. Условните знаци са много. Всяка карта има легенда със знаци, намираща се в долния десен ъгъл. Легендата ни помага лесно и бързо да се ориентираме.
 8. 8. По – важни условни знаци: държавни граници селища пътища върхове реки
 9. 9. С цветовете са изобразени равнини, низини, планини, водни басейни /реки, езера, язовири, морета и океани/. равнини низини планини реки езера, язовири море
 10. 10. С различни цветовете са изобразени и областите в България.
 11. 11. Граници на България планНа север България граничи с Румъния. Западни съседки са ни иСърбия Македония. На юг съседи са ни иГърция Турция. На юг България граничи с Черно море.
 12. 12. План на урока: 1. Географско разположение на България. а/ в континент Европа; б/ на Балканския полуостров. 2. Географска карта. а/ основни посоки на света: - основни; - междинни. б/ условни знаци и цветове на картата. 3. Граници на България.
 13. 13. Речник: КОНТИНЕНТ – голяма суша на земната повърхност. ПОЛУОСТРОВ – суша, обградена от две или три страни с вода. ГЕОГРАФСКА КАРТА – умалено изображение на част или цялата земна повърхност върху равнина с помощта на условни знаци и цветове. УСЛОВНИ ЗНАЦИ – знаци, с чиято помощ са върху географската карта са изобразени различни обекти – Равнини, низини, планини, морета, селища, пътища и други.
 14. 14. Карта на България Карта на Балкански полуостров Карта на Европа 1 2 3
 15. 15. 1. Допълни текста на съответните места: България е разположена в югоизточната част на континента ___________ и е част от ______________ полуостров. 2. Напиши посоките на посочената фигура. ИЗ С Ю СИСЗ ЮИЮЗ
 16. 16. 3. Напиши границите на България и нейните съседни страни в четирите посоки на света. Румъния Сърбия Македония Гърция Турция Черно море
 17. 17. 4. Допълни текста на съответните места:  На север България граничи с Румъния, а на запад със Сърбия и Македония. На юг наши съседи са Гърция и Турция, а на изток страната ни опира до Черно море.  Най-високият връх на България и Балканския полуостров е висок 2925 м и се намира в Рила. 5. Кои части от родината ни ще отнесеш към съответната форма на земната повърхност? Равнина - _____________________. Планина - ______________________________________. Котловина - ____________________________. Пролом - _________________________. Дунавска равнина Рила, Пирин, Родопи, Стара планина… Задбалкански котловини Искърски пролом
 18. 18. 6. Разгледай картата на България в атласа и посочи откъде извират реките. Марица извира от __________. Искър извира от _______. Струма извира от _________. Рила Рила Витоша Домашна работа: УТ: стр. 4/ упр. 7 и 8 Учебник: стр.7/ задачите от „ОТКРИЙТЕ САМИ“

×