Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Plus de Veska Petrova(20)

Publicité

Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест

 1. Без въздуха и водата животът на земята е невъзможен.
 2. Растенията се нуждаят от вода и въздух, за да изготвят храната си. Човек може да издържи няколко дни без вода и само няколко минути без въздух.
 3. С наблюдения и опити ще изучим някои от най-важните свойства на въздуха и водата.
 4. Ще се уверите, че грижейки се за чистотата на водата и въздуха, вие се грижите за природата и собственото си здраве.
 5. Въздухът е част от неживата природа. Животът е невъзможен без въздуха, който дишаме. Въздухът е навсякъде около нас, но ние не можем да го видим, да го помиришем или да го докоснем. Защо ли?
 6. Чистият въздух е прозрачен газ без цвят, мирис и вкус. план речник
 7. Усещаме въздуха, когато той се движи. Движението на въздуха се нарича вятър. речник
 8. Въздухът: • движи платноходките; • изпълва балоните и топките; • върти перките на вятърните мелници; • задържа парашутите и хвърчилата във висините... Когато се движи: • огъва клоните на дърветата; • издига парашутите във висините; • разпилява косите ни…
 9. Посоката на вятъра можем да определим с ветропоказател.
 10. Въздухът прониква навсякъде. Той заема място. Нека потопим Какво ще се случи, във вана с вода ако наклоним ИЗВОД: Въздухът излиза обърната надолу чашата? под формата Всяко място, което изглежда празно, на „празна“ чаша. Водата постепенно мехурчета. в действителност е запълнено с въздух. Водата не влиза в измества въздуха чашата, защото вмного по-лек от водата. Той е и той образува нея има въздух. мехурчета. план
 11. Да поставим в чаша с вода парче тебешир. От тях за почва да се отделя въздух под формата на мехурчета. Да повторим опита с бучка захар и Кока-Кола. ИЗВОД: Въздухът се съдържа и в различни други вещества.
 12. Да измерим с точни везни масата на мека топка. После да я надуем и повторим измерването. Опитът показва, че след като вкараме в топката допълнително количество въздух, нейната маса нараства. ИЗВОД: Въздухът има маса. план
 13. Да запалим свещ. Да покрием запалената свещ със стъклен буркан. Опитът показва, че без приток на свеж въздух свещта угасва. ИЗВОД: Въздухът поддържа горенето. план
 14. Затворете уста и стиснете с пръсти носа си. Колко секунди ще издържите без въздух? Опитът показва, че човекът и животните могат да издържат без да вдишват въздух, само няколко минути. Какво би станало, ако покрием за няколко дни растение със стъклен буркан? Опитът показва, че оставени без въздух, растенията загиват. ИЗВОД: план Хората, животните и растенията не могат да живеят без въздух. Той е необходим за дишането.
 15. Защо трябва да пазим чистотата на въздуха? Човекът, растенията и животните се нуждаят от въздух, за да живеят. Затова той трябва да е чист. план
 16. Всекидневно наблюдаваме замърсяване на въздуха. Най-големите замърсители са газовете на автомобилите и дима от комините. Замърсеният въздух съдържа вредни газове и прах. Хората, животните и растенията ги поемат чрез вдишвания въздух.Това може да причини различни заболявания.
 17. Заедно за по-чист въздух! Как да си помогнем?  Пречистване на въздуха от комините със специални филтри.  Да се придвижваме пеша или с велосипед, когато това е възможно.
 18. Заедно за по-чист въздух! Как да си помогнем?  Растенията пречистват въздуха. Затова хората трябва да засаждат дървета.  Да поддържаме чисти и красиви парковете и градинките. Те са подходящо място за отдих не само заради красотата, но и заради чистия въздух.
 19. Заедно за по-чист въздух! Как да си помогнем?  Трябва редовно да проветряваме класните стаи.  Трябва да избягваме оживените кръстовища и други места със замърсен въздух .
 20. Заедно за по-чист въздух! Как да си помогнем?  В силно замърсена среда дишайте през марля, специална маска или противогаз. Те задържат прахта и другите вредни вещества.
 21. прозрачен газ без цвят без мирис СВОЙСТВА НА ВЪЗДУХА: няма собствена форма има маса
 22. Отбележете с верните отговори. Въздух Прозра- Има соб- Има чен е ствена собствен форма обем Има цвят Има мирис Заема място Поддържа горенето да не да не да не да не да не да не да не Какво е необходимо на детето, за да свири на този духов музикален инструмент? въздух
 23. Какво доказваме с показаните опити? 1 2 3 • Въздухът поддържа горенето. 4 • Издържа без въздух само няколко минути. • Въздухът заема място. • Издържа без въздух само няколко дни.
 24. Вярно ли е, че: а/ Въздухът е част от живата природа. б/ Чистият въздух няма мирис. в/ Ние виждаме чистия въздух. г/ Усещаме въздуха, когато той се движи. д/ Въздухът няма маса. е/ Въздухът не поддържа за горенето. ж/ Въздухът е необходим за живота на растенията, животните и хората. з/ Хората и животните могат да издържат няколко дни без въздух. и/ Велосипедите замърсяват повече въздуха, отколкото автомобилите.
 25. Попълнете пропуснатите думи в изреченията. Въздухът е ____________ _____. безцветен газ Растенията умират без въздух. _________ въздух За да гори, свещта се нуждае от ________. замърсява Димът от горските пожари ___________ въздуха. Замърсеният въздух е вреден за човешкото здраве. _____________ Движението на въздуха се нарича _______. вятър
 26. Въздухът е газ, който изпълва целия обем на съда. С тези опити ще се уверите, че въздухът заема място.
 27. Потопи цялата чаша във водата, както е показано на рисунката. След това внимателно извади обратно чашата, без да я накланяш. ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ: 1. Сух или мокър е вестникът? Защо? 2. Какво има в чашата около вестника? Вестникът остава сух, защото чашата е пълна с въздух. Въздухът пречи на водата да влезе в чашата.
 28. Повтори опита. Този път започни леко да накланяш чашата. ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ: 1. Какво има в мехурчетата, които излизат от чашата? 2. Какво става с вестника вестника – намокря ли се или остава сух? В мехурчетата, които излизат от чашата има въздух. Водата постепенно измества въздуха и той образува мехурчета. Вестникът се намокря. 3. Какъв извод може да се направи от двата опита? Всяко място, което изглежда празно, в действителност е запълнено с въздух.
 29. УТ: стр.8/ 2 опит Опитайте сами да прелеете въздух от един съд в друг.
 30. План на урока: 1. Що е въздух? Вятър. 2. Свойства на въздуха: а/ цвят, мирис, вкус; б/ прониква навсякъде; в/ има маса; г/ поддържа горенето; д/ необходим за дишането; 3. Защо трябва да пазим чистотата на въздуха?
 31. Речник: въздух – прозрачен газ, без цвят и мирис; поддържа горенето; необходим е за дишането. вятър – движението на въздуха се нарича вятър.
Publicité