Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 53 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par Veska Petrova (20)

Plus récents (20)

Publicité

Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. Основните и второстепенните посоки на света са: С СЗ СИ И З ЮИ ЮЗ Ю
 2. 2. България е разположена в югоизточната част на континента ___________ и е част от ______________ полуостров. Нейни съседки са: Румъния Сърбия Черно море Македония Гърция Турция
 3. 3. Родината ни не е голяма, но е с разнообразна и много красива природа. план
 4. 4. ФОРМИ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНИНА: РАВНИННИ ИЗПЪКНАЛИ ВДЛЪБНАТИ НИЗИНИ ПЛАНИНИ РАВНИНИ ПЛАТА ДОЛИНИ - проломи - каньони ХЪЛМОВЕ КОТЛОВИНИ МОГИЛИ план
 5. 5. Земната повърхност на България не е равна и образува различни форми. У нас има: плодородни и обширни красиви низини котловини равнини речни долини полета високи планини България има и своето Черноморско крайбрежие. план
 6. 6. Тази разнообразна повърхнина позволява развитието на различни стопански дейности. Ябълки Жътва в Добруджа Неузряло жито Дунавска равнина Розобер Праскови Задбалкански Памук Черноморско крайбрежие котловини
 7. 7. Стара планина разделя родината ни на две части: Северна България Южна България
 8. 8. Дунавска равнина – най-обширната равнина в България. план
 9. 9. Дунавската равнина е разположена в Северна България, на юг от река Дунав.
 10. 10. Разположенa между река Дунав на север и Предбалкана на юг, на запад се простира до река Тимок, а на изток до Черно море. Повърхнината на Дунавската равнина не е равна навсякъде. Тя е разнообразна – ту се понижава, ту се повишава.
 11. 11. Изпъстрена е с крайречни низини и хълмове.
 12. 12. Прорязана е от много реки, които се използват за напояване.
 13. 13. р. Осъм р. Вит р. Огоста р. Янтра р. Лом р. Тученица р. Искър р.Провадийска р. Росица и други
 14. 14. В нейната източна част се намира „житницата на България“ - Добруджа.
 15. 15. В Добруджа се отглеждат: жито слънчоглед царевица захарно цвекло и други
 16. 16. Край дунавското крайбрежие са разположени някои от големите ни речни пристанища – Видин, Русе и Силистра.
 17. 17. Силистра Видин Русе
 18. 18. Навътре в равнината е град Плевен, а главният град на Добруджа е Добрич.
 19. 19. Плевен Добрич
 20. 20. Южно от Стара планина се разполагат Задбалканските котловини. план
 21. 21. Тук са и плодородните полета – Софийско, Карловско, Казанлъшко и Сливенско.
 22. 22. Софийско поле Карловско поле Казанлъшко поле Сливенско поле
 23. 23. Софийска котловина По-високи са западните котловини - Бурелска, Софийска, Саранска, Камарска и Златишко-Пирдопска. По-ниски са източните - Карловска, Казанлъшка, Твърдишка, Сливенска, Карнобатска и Айтоска котловини.
 24. 24. В тези плодородни котловини се отглеждат ценни селскостопански култури: лавандула роза мента памук пшеница
 25. 25. праскови лозя и други
 26. 26. Софийската котловина е най-обширна от останалите Задбалкански. В нея е разположена нашата столица София.
 27. 27. На юг е най-голямата низина – Горнотракийската. Тя е по-ниска и равна от Дунавската равнина. Почти няма пасища и ливади. план
 28. 28. Горнотракийската низина е разположена в Южна България. Тя е изцяло равна, без възвишения.
 29. 29. Река Марица напоява плодородните почви.
 30. 30. В нея се отглеждат: ориз памук зеленчуци плодове
 31. 31. Разположен е върху Тук се намира няколко хълма. вторият по големина български град – Пловдив.
 32. 32. Други по-големи градове са Стара Загора и Пазарджик.
 33. 33. Особено красиво е нашето Черноморско крайбрежие. план
 34. 34. Тук се редуват отвесни скални носове със златисти пясъци.
 35. 35. Черноморското крайбрежие е любимо място за почивка на много българи и чужденци.
 36. 36. Най-големите ни пристанища са Варна и Бургас.
 37. 37. Варна Бургас
 38. 38. Свържи така, че да е вярно. заравнено обширно място ниско и равно място в близост до морета, реки… вдлъбната в земната повърхност форма, оградена от планински склонове ниско равно плодородно място ивица суша, разположена край море или езеро КОТЛОВИНА КРАЙБРЕЖИЕ ПОЛЕ НИЗИНА РАВНИНА
 39. 39. Горнотракийска низина Черноморско крайбрежие 1. На контурната карта оцвети със съответния цвят изучените равнини, низини и Черно море. Надпиши ги.
 40. 40. 2. Допълни изречението: Добруджа е наречена „житницата на България“, защото ____________________ там се отглежда ________________ пшеница /жито/.
 41. 41. 3. Кои градове са разположени край р. Дунав? А кои са разположени във вътрешността на Дунавската равнина?
 42. 42. 4. А кои градове са разположени в Горнотракийската низина?
 43. 43. 5. Посочи кои селскостопански култури се отглеждат в Горнотракийската низина, а кои – в полетата южно от Стара планина? Горнотракийска низина Задбалкански полета __________________ ориз __________________ памук __________________ плодове __________________ зеленчуци __________________ ________________ роза ________________ мента ________________ лавандула ________________ пшеница ________________ праскови…
 44. 44. 6. Огради верния отговор. А/ Коя река напоява плодородните земи на Горнотракийската низина? а/ Искър б/ Струма в/ Марица Б/ Кой от посочените градове е в Горнотракийската низина? а/ Силистра б/ Пазарджик в/ Добрич
 45. 45. 7. От кои части на България са представените илюстрации? Запиши ги. Задбалкански ________________ котловини ________________ /Розова долина/ ________________ __________________ Дунавска __________________ равнина __________________ /Добруджа/
 46. 46. 8. Реши кръстословицата. 1. Град,пристанище на 2. Град,разположен западно от 6. Град, разположен във р. Дунавград 3. Главният град град в вътрешността 5. Най-големият на Добруджа. 4. Голямо пристанище на Черно море. на Дунавската равнина. Пловдив. Горнотракийската низина. 1 В и д и н 2 П л е в е 3 Д о б р и 4 Б у р г а 5 П л о в д 6 П а з а р н ч с и в д ж и к
 47. 47. План на урока: 1. Природата на България. Повърхнина 2. Дунавска равнина 3. Задбалкански котловини 4. Горнотракийска низина 5. Черноморско крайбрежие
 48. 48. Речник: РАВНИНА – заравнено обширно място НИЗИНА – ниско и равно място в близост до морета, реки и др. КОТЛОВИНА – вдлъбната в земната повърхност форма, оградена от планински склонове ПОЛЕ – ниско равно плодородно място КРАЙБРЕЖИЕ – ивица суша, разположена край море или езеро

×