Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Plus de Veska Petrova(20)

Publicité

5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. Поставена при различни условия, водата се променя. Тя невинаги е течност. Трите състояния на водата са: твърдо състояние (лед) течно състояние (вода) газообразно състояние (водни пари)
 2. твърдо /лед/ течно /вода/ газообразно /водни пари/ Процесите, при които ледът, водата и водните пари преминават от едно състояние в друго са:
 3. Припомнете си при какви условия водата преминава от едно състояние в друго състояние? нагряване охлаждане  Ледът се топи и се превръща в течност (вода)  Водата се изпарява и се превръща във водни пари при…  Водните пари се втечняват  Водата замръзва при…
 4.  Поставете в стъклена чаша план бучки лед.  Изчакайте част от леда да се разтопи.  Измерете температурата на получената смес от лед и вода. Изменя ли се температурата по време на топенето на леда?
 5. 1. Ледът получава топлина от топлия въздух в стаята и се топи. 2. Докато ледът се топи, термометърът показва постоянна топлина топлина температура 0°С. Следователно всичката топлина се изразходва за разтопяването на леда. топлина 3. Когато целият лед се разтопи, топлината започва да се изразходва за нагряване на водата. Температурата на водата се повишава и след време се изравнява с температурата на околния въздух. план Ледът се топи при температура 0°С.
 6. В съд за лед наливаме вода и я поставяме в камерата на хладилник. Какво наблюдаваме след известно време? Температурата на водата постепенно започва да се понижава. При температура 0°С водата замръзва и се превръща в лед. план
 7.  Налейте вода в две еднакви стъклени чаши.  Поставете едната чаша на по-топло място, а другата – на по-студено място. Проверете резултатите след четири дни и направете извод. план
 8. След четири дни става ясно, че вода се е изпарила и от двете чаши, като от чашата, поставена на по-топло място се е изпарила повече вода. Водата се изпарява при всяка температура. Но когато температурата е по-висока, водата се изпарява по-бързо.
 9.  Поставяме съд с вода върху котлон.  Котлонът отдава топлина на водата и тя се нагрява.  Измерваме с термометър през 5 минути темпера- турата на водата. Направете изводи. план
 10. 1. Термометърът показва, че температурата на водата нараства. Засилва се нейното изпарение. 2. При температура 100°С в обема на водата започват да се появяват мехурчета, запълнени с водни пари. Те се издигат към повърхността и се пукат. 3. Казваме, че водата кипи. Когато тя кипи, температурата ѝ остава постоянна. Водата кипи при температура 0°С.
 11. 1. Огради верния отговор. Водата кипи при температура: 70 °С 103 °С 100 °С Водата замръзва при температура: 0 °С 10 °С 20 °С Водата се изпарява: само при 100 °С само над 100 °С при всяка температура
 12. 2. Мокрият сняг е смес от вода и лед. Колко е неговата температура? Температурата на мокрия сняг е 0 °C, защото той е смес от вода и лед. ________________________________________ ________________________________________ 3. Възможно ли е горещ чай да има температура 105 °С? Обяснете. Водата кипва при достигане на определена температура (100 °C). Тази температура остава постоянна по време на кипенето. Затова в открит съд температурата на водата да е по-висока от 100 °C _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________
 13. 4. Защо през лятото прането изсъхва по-бързо, отколкото през зимата? През лятото температурата е по-висока и водата се изпарява по-бързо от дрехите. _____________________________________________ _____________________________________________ 5. Ани поставя на котлона чайник с вода. Когато температурата на водата нараства със 75°С, тя започва да кипи. Колко градуса Целзий е била началната температура на водата? ____________________________________________100°С – 75°С = 25°С _
 14. Попълни пропуснатите думи в изреченията. 1. Ледът ___________ се топи при температура 0 °C. 2. Водата _______ кипи при температура 100 °C. 3. Когато се топи, ледът ___________ поглъща топлина. 4. Когато замръзва, водата _________ отдава топлина. 5. При ______________ охлаждане водните пари се втечняват. 6. Водните пари са _______________. безцветен газ
 15. УТ: стр.7/ 2 Направете опита и графиката, за да разберете колко бързо се изпарява водата.
 16. План на урока: 1. При каква температура се топи ледът? 2. Замръзване на водата 3. Изпарение на водата 4. При каква температура кипи водата? Речник: кипене – бурно изпарение на водата с отделяне на мехурчета водни пари от вътрешно- стта на течността. Водата кипи при температура 100 °С.
Publicité