Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
BIZNESI I VOGËL DHE I MESËM METODAT DHE FORMAT E MBLEDHJES SE TE DHENAVE Te dhënat Sekondare dhe Primare
Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>janë statistika jo të mbledhur...
Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>Nëse ata e sigurojnë këtë info...
Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme
Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme Raportet e brendshme Fatura...
Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online...
Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online...
<ul><li>AVANTAZHET </li></ul><ul><li>përfitimet në kosto dhe kohë </li></ul><ul><li>ndihmojnë në formulimin më të mirë të ...
Te dhena sekondare  <ul><li>te dhena e disponueshme </li></ul><ul><li>Te dhena nga sondazhet, statistikat e studimet e qe...
TË DHËNAT PRIMARE <ul><li>Rrallë herë të dhënat sekondare mund të </li></ul><ul><li>paraqesnin një zgjidhje të plotë të p...
LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT <ul><li>Karakteristikat Demografike / Socioekonomike </li></ul><ul><li>...
Karakteristikat Demografike <ul><li>Mosha </li></ul><ul><li>Arsimimi </li></ul><ul><li>Punesimi </li></ul><ul><li>Statusi ...
Karakteristikat psikologjike / Stili i jetes <ul><li>Atributet/karakteristikat e individit </li></ul><ul><li>Tiparet </li...
Qëndrimet / Opinionet <ul><li>Qendrimet </li></ul><ul><ul><li>Preferenca </li></ul></ul><ul><ul><li>Prirjes </li></ul></ul...
Dijenia / Njohurite <ul><li>Njohja për një problem te veçante psh efektivitetit te reklamës ne revista </li></ul><ul><ul><...
Synimet Synimet mblidhen n ë p ë rmjet te pyeturit p ë r te treguar se cila nga situatat te m ë poshtme p ë rshkruan plane...
Sjellja LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT Sjellja e blerësve Sjellja e përdorimit Ç fare dhe sa shume Kush...
MËNYRAT BAZË PËR MARRJEN E TË DHËNAVE PRIMARE <ul><li>Komunikimi </li></ul><ul><li>Observimi </li></ul><ul><li>Shumanshmër...
Metodat e komunikimit <ul><li>Strukturimi  </li></ul><ul><li>Maskimi </li></ul><ul><li>Pyetesor të strukturuar / të pamas...
Metoda e komunikimit <ul><li>Metoda e intervistes ose e anketes </li></ul><ul><li>Intervista nepermjet telefonit, </li></u...
Faleminderit!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Te dhenat sekondare dhe primare

8 199 vues

Publié le

Literatur ne Biznes

Publié dans : Design
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Te dhenat sekondare dhe primare

 1. 1. BIZNESI I VOGËL DHE I MESËM METODAT DHE FORMAT E MBLEDHJES SE TE DHENAVE Te dhënat Sekondare dhe Primare
 2. 2. Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>janë statistika jo të mbledhura prej studimit aktual por prej studimeve që kanë patur tjeter qëllim </li></ul><ul><li>Te dhena Primare </li></ul><ul><li>te mbledhura prej kerkuesit per zgjidhjen e problemit qe ka ne dore </li></ul>
 3. 3. Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>Nëse ata e sigurojnë këtë informacion nëpërmjet regjistrave të brendshëm, i mbledhur për arsye të tjera apo prej statistikave të botuara </li></ul>Te dhena Primare Nëse Ndermarrja XXXXX mbl e dh informacion mbi karakteristikat demografike mbi blerësit e YY produktit për të përcaktuar se kush blen madhësi të ndryshme të produktit YYYY
 4. 4. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme
 5. 5. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme Raportet e brendshme Faturat Tema%206%20Te%20dhenat%20Sekondare%20dhe%20Primare.ppt#8. Slide 8
 6. 6. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online Metodat e vezhgimit Raportet e brendshme Shoqatat Faturat
 7. 7. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online Metodat e vezhgimit Raportet e brendshme Shoqatat Faturat Vezhgimi i pastrukturuar Vezhgimi i strukturuar
 8. 8. <ul><li>AVANTAZHET </li></ul><ul><li>përfitimet në kosto dhe kohë </li></ul><ul><li>ndihmojnë në formulimin më të mirë të problemit, </li></ul><ul><li>sugjeroje metoda të përmirësuar apo të dhëna për një lidhje më të mirë me problemin dhe /ose </li></ul><ul><li>sigurojnë të dhëna krahasuese nëpërmjet të cilave të dhënat primare mund të intepretohen më mirë. </li></ul><ul><li>DISAVANTAZHET </li></ul><ul><li>Ato nuk përputhen plotesisht me problemin në fjalë </li></ul><ul><li>Ka probleme me saktesinë e tyre </li></ul>
 9. 9. Te dhena sekondare <ul><li>te dhena e disponueshme </li></ul><ul><li>Te dhena nga sondazhet, statistikat e studimet e qeverise/industrise </li></ul><ul><li>Dokumentacioni e dosjet e kompanise </li></ul><ul><li>Publikime per Industrine/tregtine e te ngjashme </li></ul><ul><li>Duhet te jeni te kujdesshem per: </li></ul><ul><li>Besueshmerine e burimit </li></ul><ul><li>Qendrimin e mundshem te influencuar te burimit / agjentit qe ka mbledhur informacionin </li></ul><ul><li>Vjetersine e mundshme te te dhenave </li></ul><ul><li>Aplikueshmerine e te dhenave per qellimin specifik aktual </li></ul>
 10. 10. TË DHËNAT PRIMARE <ul><li>Rrallë herë të dhënat sekondare mund të </li></ul><ul><li>paraqesnin një zgjidhje të plotë të problemit. </li></ul><ul><li>Kërkuesi në menyre logjike do të kthehet tek të </li></ul><ul><li>dhënat primare në rast se të dhënat sekondare </li></ul><ul><li>janë të vjeteruara për kohën apo nuk janë të </li></ul><ul><li>plota mjaftueshëm . </li></ul>
 11. 11. LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT <ul><li>Karakteristikat Demografike / Socioekonomike </li></ul><ul><li>Karakteristikat psikologjike / Stili i jetes </li></ul><ul><li>Qëndrimet / Opinionet </li></ul><ul><li>Dijenia / Njohurite </li></ul><ul><li>Synimet </li></ul><ul><li>Motivimi </li></ul><ul><li>Sjellja T </li></ul>
 12. 12. Karakteristikat Demografike <ul><li>Mosha </li></ul><ul><li>Arsimimi </li></ul><ul><li>Punesimi </li></ul><ul><li>Statusi martesor </li></ul><ul><li>Gjinia </li></ul><ul><li>Te ardhurat </li></ul><ul><li>Klasat sociale </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 13. 13. Karakteristikat psikologjike / Stili i jetes <ul><li>Atributet/karakteristikat e individit </li></ul><ul><li>Tiparet </li></ul><ul><ul><li>agresiviteti </li></ul></ul><ul><ul><li>miqesia </li></ul></ul><ul><ul><li>solidarizimi </li></ul></ul><ul><ul><li>ndikimet </li></ul></ul><ul><li>Zakonet e sjelljes </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 14. 14. Qëndrimet / Opinionet <ul><li>Qendrimet </li></ul><ul><ul><li>Preferenca </li></ul></ul><ul><ul><li>Prirjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Veshtrimit apo ndjenjes drejt nje fenomeni </li></ul></ul><ul><li>Opinionet – shprehje verbale te qendrimit </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 15. 15. Dijenia / Njohurite <ul><li>Njohja për një problem te veçante psh efektivitetit te reklamës ne revista </li></ul><ul><ul><li>Rikujtimi pa ndihme </li></ul></ul><ul><ul><li>Rikujtimi me ndihme </li></ul></ul><ul><ul><li>Njohja </li></ul></ul><ul><ul><li>Psh njohurite per nje produkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikave te produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ku mund ta gjeje </li></ul></ul><ul><ul><li>Çmimin </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodhuesin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ku është prodhuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Si është bere dhe për ç fare qëllimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikat dalluese specifike </li></ul></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 16. 16. Synimet Synimet mblidhen n ë p ë rmjet te pyeturit p ë r te treguar se cila nga situatat te m ë poshtme p ë rshkruan planet e tyre ndaj nj ë produkti apo sh ë rbimi te ri <ul><li>Përfundimisht do ta blija </li></ul><ul><li>Ndoshta mund ta blija </li></ul><ul><li>I pavendosur </li></ul><ul><li>Ndoshta nuk do ta blije </li></ul><ul><li>Përfundimisht nuk do ta blejë </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 17. 17. Sjellja LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT Sjellja e blerësve Sjellja e përdorimit Ç fare dhe sa shume Kush Kur Ku Si
 18. 18. MËNYRAT BAZË PËR MARRJEN E TË DHËNAVE PRIMARE <ul><li>Komunikimi </li></ul><ul><li>Observimi </li></ul><ul><li>Shumanshmëria </li></ul><ul><li>Shpejtesia dhe kostoja </li></ul><ul><li>Objektiviteti dhe siguria </li></ul>
 19. 19. Metodat e komunikimit <ul><li>Strukturimi </li></ul><ul><li>Maskimi </li></ul><ul><li>Pyetesor të strukturuar / të pamaskuar </li></ul><ul><li>Pyetesorë të pastrukturuar dhe të pamaskuar </li></ul><ul><li>Pyetsoret e pastrukturuar dhe të maskuar </li></ul><ul><li>Pyetsoret e strukturuar dhe të maskuar </li></ul><ul><ul><li>Shoqerizimi i fjaleve </li></ul></ul><ul><ul><li>Plotesimi i fjalive </li></ul></ul><ul><ul><li>Tregimi i historive </li></ul></ul><ul><li>Pyetsorë të klasifikuar sipas mënyrës së administrimit </li></ul><ul><ul><li>Një intervistë personale </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervista nëpërmjet telefonit </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervista me postë </li></ul></ul>
 20. 20. Metoda e komunikimit <ul><li>Metoda e intervistes ose e anketes </li></ul><ul><li>Intervista nepermjet telefonit, </li></ul><ul><li>Pyetsori nepermjet postes, </li></ul><ul><li>Intervistat e konbinuara </li></ul><ul><li>Intervista e thelle </li></ul><ul><li>Intervistat grupore </li></ul><ul><li>Grupet e konsumatoreve </li></ul><ul><li>Grupet e shitoreve </li></ul><ul><li>Grupet e bashkesive familjare, </li></ul><ul><li>Grupet Nielsen </li></ul><ul><li>Grupet e TV-shikuesit </li></ul>
 21. 21. Faleminderit!

×