Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
БАКАР
Наоѓање во природата 
Во природата бакарот може да се јави како самороден, но 
поголемо значење за неговото добивање имаат...
Добивање и пречистување 
Од рудите на бакарот со 
флотација на корисните 
минерали проследена со 
пржење на концентратот и...
Својства 
Физички: 
• Бакарот е мек метал со црвена боја 
и метален сјај. 
• Лесно се кова и се извлекува во 
жици. 
• Доб...
Бакарни легури 
-Бронза – легура на бакар и калај 
-Месинг – легура на бакар и цинк 
Чистиот бакар е одличен спроводник на...
Примена на бакарот 
Бакарот порано се 
употребувал за производство 
на садови за домаќинството, 
кои поради тоа што 
соеди...
Легурите на бакарот се користат при 
изработка на монети, музички 
инструменти и други предмети. 
Поради тоа што чистото з...
Изработка: 
Јовановска Фанче 
Неделковска Марија 
Ментор: 
Ристевска Мирјана
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Бакар

3 691 vues

Publié le

Факти за бакарот.

Publié dans : Sciences
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Бакар

 1. 1. БАКАР
 2. 2. Наоѓање во природата Во природата бакарот може да се јави како самороден, но поголемо значење за неговото добивање имаат рудите на бакар: • куприт • халкозин • ковелин • малахит • халкопирит
 3. 3. Добивање и пречистување Од рудите на бакарот со флотација на корисните минерали проследена со пржење на концентратот и потоа редукција на оксидот се добива суров бакар. Суровиот бакар не е сосема чист и затоа пречистувањето се врши со електролиза.
 4. 4. Својства Физички: • Бакарот е мек метал со црвена боја и метален сјај. • Лесно се кова и се извлекува во жици. • Добар спроводник на електричество и топлина. • Стопен се меша со другите метали и гради легури. • Додаден во злато,ја зголемува неговата тврдина. Хемиски: • Бакарот е помалку реактивен во спредба со железото. • Не може да го истиснува водородор од разредени киселини. • Не реагира со хлороводородна киселина. • Реагира со азотна и концентрирана сулфурна киселина. • Водните раствори на бакарните соли реагираат со повекето метали.
 5. 5. Бакарни легури -Бронза – легура на бакар и калај -Месинг – легура на бакар и цинк Чистиот бакар е одличен спроводник на електричество и на топлина, додека неговите легури(бронза и месинг) се послаби спроводници.
 6. 6. Примена на бакарот Бакарот порано се употребувал за производство на садови за домаќинството, кои поради тоа што соединенијата на бакар се отровни, морале да бидат калаисувани т.е. покривани со тенок слој калај. Макар што веќе речиси не се употребува во домаќинството, од бакарот и сега се изработуваат цевки и други предмети за примена во индустријата.
 7. 7. Легурите на бакарот се користат при изработка на монети, музички инструменти и други предмети. Поради тоа што чистото злато е меко, за изработка на златен накит се употребува злато легирано со бакар. Бакарот се употребува и за добивање на некои соединенија коишто имаат практична примена, на пример CuSO4*5H2O – бакар сулфат пентахидрат кој се користи како инсектицид, фунгицид...
 8. 8. Изработка: Јовановска Фанче Неделковска Марија Ментор: Ристевска Мирјана

×