Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

8 proiect

 1. Proiect istorie Matei Relenschi, cls. a IV - a
 2. • • • S-a născut în noiembrie/ decembrie 1431, în cetatea Sighişoara, ca fiu al lui Vlad al II-lea Dracul (fiind nepotul lui Mircea cel Bătrân şi al lui Alexandru cel Bun) A domnit in Tara Romaneasca in anii 1456 – 1462 si in 1476 A fost renumit pentru dorinta lui de libertate si ambiţia de a impune cinstea şi ordinea (aproape orice infracţiune, de la minciună şi furt până la omor, putea fi pedepsită prin trasul în ţeapă ceea ce i-a atras porecla de “Tepes”)
 3. • • • • • • A curăţat ţara de hoţi, de leneşi, de netrebnici, pedepsindu-i cu tragerea în ţeapă. A ajutat, în schimb, pe negustorii şi meşteşugarii harnici să-şi poată îndeplini cu folos munca lor. A deschis multe târguri sau iarmaroace, unde meşteşugarii şi ţăranii îşi puteau vinde mărfurile. A întemeiat oraşe (oraşul Bucureşti este menţionat, pentru prima dată, într-un document din vremea lui Vlad Ţepeş). A strâns oaste bună. A înfrânt pe boierii care se împotriveau planurilor lui trăgându-i pe mulţi în ţeapă. Turnul Chindiei
 4. • • Vlad Ţepeş era un mare iubitor de libertate. El s-a remarcat ca un luptător neînfricat sprijinind statele creştine angajate în lupta antiotomană. În 1462 s-a opus cu mult curaj sultanului Mahomed al II-lea, care intrase în Ţara Românească în fruntea unei puternice armate pentru a-l îndepărta pe Ţepeş de pe tron. A rămas faimos în istorie prin atacul de noapte al românilor în tabăra turcească la Târgovişte în timpul căruia era să-şi piardă viaţa însuşi sultanul. • Ţepes a aplicat tactica harțuirii: pustiirea pământului mai ales drumul spre Târgoviște -, otrăvirea fântânilor, atacarea detașamentelor turcești plecate după hrană.
 5. Manastirea coMana Pe lângă nenumăratele filme cu Dracula, care nu au decât vagi legături cu adevăratul Vlad Țepeș, două încearcă să se apropie de realitate. În anul 1979, Doru Năstase a regizat un film istoric despre viața domnitorului. O portretizare a copilăriei domnitorului încearcă Sergiu Nicolaescu, în filmul său „Mircea” (1989). Desigur, aceasta reprezintă doar o licență, întrucât la moartea marelui voievod și domn, Vlad nici măcar nu se născuse. Astfel, se încearcă o explicație asupra genezei comportamentului de mai târziu al lui Țepeș: dragostea pentru țară și groaznica pedeapsă care i-a dat porecla.
 6. • • Ştefan cel Mare a domnit aproape o jumătate de secol în Moldova, (14571504) timp în care ţara a cunoscut o înflorire fără precedent şi s-a făcut respectată de toate marile puteri din jur: Ungaria, Polonia şi Imperiul otoman. Voievodul - pe care cronicarii îl descriu ca pe un bărbat nu prea înalt, blond, cu o privire pătrunzătoare şi o voinţă puternică a fost un războinic viteaz şi hotărât, un priceput conducător de oşti, dar şi un om credincios, care a zidit multe biserici şi mănăstiri în Moldova şi a rămas în amintirea românilor ca “Ştefan cel Mare şi Sfânt”.
 7. Manastirea Putna Biserica „sfântul GheorGhe”, Manastirea Voronet Stefan cel mare a ctitorit 44 de biserici si manastiri. Acestea sunt 2 dintre cle mai mari.
 8. • În epoca sa, Moldova a cunoscut cea mai mare întindere, între Carpaţi, Nistru şi Marea Neagră. • Capitala era în cetatea Sucevei, pe care domnitorul a întarit-o cu ziduri puternice din piatră, pentru a rezista oricărui atac. Cetatea de la Suceava
 9. luPta cu turcii - Valea alBa luPta cu tatarii luPta cu unGurii Gravura bătăliei de la Baia
 10. • În urma victoriei obţinute la Podul Înalt(1475), Ştefan cel Mare a fost considerat în Europa “eroul creştinătăţii”. • A fost şi a rămas cea mai mare înfrângere a Islamului în faţa unei armate creștine. luPta de la Podul Înalt
 11. Iancu de Hunedoara a fost: • • • • Ban al Severinului (1438) Voievod al Transilvaniei (1441 – 1456) Regent al Ungariei (1446 – 1452) Căpitan general al Ungariei (1453 – 1456)
 12. 1. 2. Realizează alianţe antiotomane cu Ungaria, Polonia, Veneţia, Cehia, Germania Încearcă să realizeze alianţe antiotomane cu Moldova şi Ţara Românească, schimbând domnitori • în Moldova pune domnitori pe - Petru al II-lea în 1448 - Bogdan al II-lea în 1449 • în Ţara Românească pune domnitori pe - Basarab al II-lea în 1442 - Vlad Ţepeş în 1456 cetatea BelgraduluI
 13. “Campania cea lungă” 1443-1444 - porneşte o campanie militară în fruntea unei armate compuse din ostaşi de mai multe naţionalităţi maghiari, polonezi, cehi, români, sârbi, veneţieni... - trece Dunărea şi atacă cetăţi turceşti, învingând mai multe oşti otomane ce încearcă să îi atace – 6 victorii - sultanul Murad al II-lea cere pace - se încheie o pace pe 10 ani Bătălia de la Varna – 1444 - creştinii organizează o cruciadă antiotomană pentru a stopa înaintarea turcilor spre Europa - bătălia are loc la Varna - creştinii sunt înfrânţi; regele Ungariei moare pe câmpul de luptă
 14. Bătălia de la Belgrad – 1456 - turcii, conduşi de sultanul Mahomed al IIlea, asediază cetatea cu 60-70 000 oameni - oastea creştină din cetate se apără - Iancu împrăştie flota otomană şi apoi intră în cetate împreună cu oastea sa - turcii sunt atacaţi în afara cetăţii de o armată formată din ţărani voluntari şi de oastea lui Iancu care iese din cetate şi atacă - sultanul Mahomed al II-lea este rănit - turcii se retrag, iar sultanul se întoarce la Constantinopol
 15. • • • • Simbol al luptei pentru independenţă şi unitate Primul domn care a realizat unirea Ţărilor române la 1600 Domn al Ţării Româneşti(15931601), al Transilvaniei(15991600) şi al Moldovei (1600) I s-a spus “Viteazul”pentru că a avut curajul să înfrunte forţa uriaşă a Imperiului Otoman din acele vremuri.
 16. • A obţinut strălucite victorii împotriva turcilor la Bucureşti, Stăneşti, Giurgiu, dar cea mai strălucită urmând a fi lupta de la Călugăreni – 1595 - în care a învins marea oaste otomană condusă de Sinan-Paşa. • Victoriile sale, răsunătoare pe plan european, au permis consolidarea unirii şi apărarea întregii creştinătăţi.
Publicité