Thông tư 22-2014-TT-BTC ngày 14-02-2014 Thông tư VNACCS

4 266 vues

Publié le

http://youtu.be/8JvSZiJ6XR0 | http://goo.gl/S4oU6U
Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 có hiệu lực thi hành kể từ 01/04/2014 quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại thông quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS.
.
Việc ban hành TT 22 nhằm tạo cơ sở pháp lí liên quan đến VNACCS/VCIS.

Thời gian tới, việc thực hiện TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ còn mở ra nhiều thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng DN như: Tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho tất cả các DN đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Các lợi ích của thông tư 22 VNACCS cụ thể như:
- Tiết kiệm chi phí và thời gian.
- Không phải xuất trình tờ khai hải quan điện tử in trong quá trình làm thủ tục hải quan.
- Nâng cao hiệu quả quản lí của DN.
- Nâng cao tính cạnh tranh…

Chia sẻ link tải về Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 quy định những nội dung đảm bảo cho việc thực hiện Thủ tục Hải quan Điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS

http://www.mediafire.com/download/11jv9j68gq06ywc/Th%C3%B4ng+t%C6%B0+22-2014-TT-BTC+ng%C3%A0y+14.02.2014.doc

Thông tư 22-2014-TT-BTC ngày 14-02-2014 Thông tư VNACCS.

Publié dans : Formation
3 commentaires
4 j’aime
Statistiques
Remarques
Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
4 266
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
16
Actions
Partages
0
Téléchargements
17
Commentaires
3
J’aime
4
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
 • Sửa lại các quy định tại Luật hải quan:Quy định các hãng vận chuyển phải gửi trước thông tin manifest cho cơ quan hải quan: trách nhiệm của hàng tầu, công ty giao nhận, thời gian gửi trước và chế tài xử lý.Sửa lại quy định cho phép cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra vắng mặt người khai thông qua các trang thiết bị kỹ thuật như máy soi container: Luật Hải quan 2005 đã có quy định nhưng phải thông báo cho người khai hải quan như vậy sẽ không đảm bảo tính bí mật trong công tác điều tra của cơ quan hải quan đặc biệt đối với các vụ án buôn lận hàng cấm. Sửa lại theo hướng cho phép kiểm tra không cần thông báp cho người khai hải quan và trách nhiệm bảo mật của các bên liên quan như hãng tàu, cảng…Chức năm này cho phép các doanh nghiệp đã sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử kết nối để truyền thông tin hóa đơn cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp cũng có thể dùng chức năng này để quản lý và in hóa đơn cho doanh nghiệp mình nếu thấy các tiêu chí trên VNACCS phù hợp. Việc này giúp doanh nghiệp tránh được nhầm lẫn khi khai các nội dung hóa đơn trên tờ khai và có thể kết nối để nhập thông tin tự động vào tờ khai.
 • Thông tư 22-2014-TT-BTC ngày 14-02-2014 Thông tư VNACCS

  1. 1. Thông tư 22 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại trên Hệ thống VNACCS/VCIS. . TT 22 VNACCS có hiệu lực thi hành kể từ 01/04/2014 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014
  2. 2. Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 Thông tư 22/2014/TT-BTC là cơ sở pháp lí triển khai hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian tới và thay thế Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK thương mại. http://www.vietxnk.com/
  3. 3. Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 Thông tư 22/2014/TT-BTC gồm 5 Chương, 35 Điều. Chương I là phần hướng dẫn chung. Chương II quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK theo hợp đồng mua bán. Chương III thủ tục hải quan đối với các trường hợp khác. Chương IV quy định về giám sát hải quan. Chương V tổ chức thực hiện. http://damvietxnk.weebly.com/blog.html
  4. 4. Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 Thông tư 22/2014/TT-BTC chỉ quy định những nội dung đảm bảo cho việc thực hiện TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS/VCIS được vận hành, thay thế Thông tư 196/2012/TT-BTC. Các nội dung khác (về chính sách,…) được quy định tại các văn bản cấp tương đương nhưng có thể áp dụng chung cho cả TTHQĐT (không trái với quy định tại Thông tư này) và thủ tục hải quan truyền thống mà không ảnh hưởng đến việc thực hiện TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS/VCIS không quy định tại Thông tư này. http://damvietxnk.weebly.com/
  5. 5. Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 Chia sẻ link tải về Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2014 quy định những nội dung đảm bảo cho việc thực hiện Thủ tục Hải quan Điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, thay thế Thông tư 196/2012/TT-BTC. http://www.mediafire.com/download/11jv9j68gq06ywc/Th%C3%B4ng+t%C 6%B0+22-2014-TT-BTC+ng%C3%A0y+14.02.2014.doc
  6. 6. Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 .

  ×