Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kestävä hyvinvointivaltio
ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma 2015-2019
Vihreiden veropoliittisen ohjelman nostot
1. Muutetaan verotus kannustavammaksi! Säädetään ansiotyötulot, sosiaalietuudet ...
Ohjelman yleistavoitteet
1. Verotuksen painopistettä tulee kohdentaa uudelleen työn ja yrittämisen
verottamisesta ympärist...
Kannustava ja reilu verotus
1. Ansiotulot säädetään verovapaiksi 6720 euroon saakka vuodessa (560€/kk). Näihin
kuuluvat:
...
Nettotulojen muutos vuodessa
0 €
100 €
200 €
300 €
400 €
500 €
600 €
700 €
800 €
900 €
1 000 €
Nettotulojenmuutos,€/v
Brut...
Joukkorahoitetaan Suomi uuteen kasvuun!
Suomalaisista 1,3 miljoonaa saa pääomatuloja. Noin
puolella tulot jäävät alle 2000...
Vihreät taistelevat veronkiertoa ja
harmaata taloutta vastaan
1. Yritysten omistusjärjestelyiden ja rahavirtojen läpinäkyv...
Pienyrityksille tukea lisätyövoiman
palkkaamiseen
1. Nostetaan ALV maksamisen alaraja 8.500 eurosta 30.000 euroon.
2. Pääo...
Muita nostoja
1. Muutetaan perintöveroa siten, että veronmaksun voi halutessaan toteuttaa 10
vuoden maksuajalla tai viimei...
Esimerkkilaskelmat (1/3)
Terhi Yrittäjä:
Terhi Yrittäjä omistaa yrityksen, jonka liikevaihto on 40.000 euroa vuodessa. ALV...
Esimerkkilaskelmat (2/3)
Tuukka Työtön:
Tuukka Työtön on valmistunut ammattikorkeakoulusta ja on työtön työnhakija. Tuukka...
Esimerkkilaskelmat (3/3)
Iiris Insinööri
Iiris on töissä rakennusinsinöörinä ja tienaa 3600 euroa kuukaudessa. Tämän lisäk...
Laskelmat ja lähteet
Eduskunnan sisäinen tietopalvelu
Hetemäen veropohja-raportti:
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_j...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus

4 157 vues

Publié le

Vihreiden veropoliittinen ohjelma Kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus

Publié dans : Économie & finance
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus

 1. 1. Kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus Vihreiden veropoliittinen ohjelma 2015-2019
 2. 2. Vihreiden veropoliittisen ohjelman nostot 1. Muutetaan verotus kannustavammaksi! Säädetään ansiotyötulot, sosiaalietuudet ja eläkkeet verovapaaksi 560 euron kuukausituloihin saakka. 2. Poistetaan ympäristölle haitallisia verotukia 800 miljoonan euron edestä. 3. Joukkorahoitetaan Suomi uuteen kasvuun! Säädetään pääomatuloille verovapaus 2 000 euroon saakka vuodessa ja vahvistetaan pääomatuloverotuksen progressiota. 4. Tukitaan euroalueen jopa 1 000 miljardin vuosittainen verovuoto veroparatiiseihin maakohtaisella talousraportoinnilla. 5. Tuetaan työllistämistä ja nostetaan yrityksien ALV-maksamisen alaraja 30 000 euroon. 6. Nykytilanteessa emme halua korottaa kokonaisveroastetta. Olemme kuitenkin valmiit turvaamaan laadukkaat julkiset palvelut viimekädessä veronkorotuksilla. Nämä tulee kompensoida pienituloisille ja kokonaisverotuksen progressiivisuus tulee varmistaa.
 3. 3. Ohjelman yleistavoitteet 1. Verotuksen painopistettä tulee kohdentaa uudelleen työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan, kulutuksen ja varallisuuden verottamiseen. 2. Nykytilanteessa emme halua korottaa kokonaisveroastetta. Olemme kuitenkin valmiit turvaamaan laadukkaat julkiset palvelut viimekädessä veronkorotuksilla. Nämä tulee kompensoida pienituloisille ja kokonaisverotuksen progressiivisuus tulee varmistaa. 3. Perustulo parantaisi työn tekemisen, itsensä työllistämisen ja sosiaalietuuksien yhteensovittamista ja näin vähentäisi verotuksen korotuspaineita.
 4. 4. Kannustava ja reilu verotus 1. Ansiotulot säädetään verovapaiksi 6720 euroon saakka vuodessa (560€/kk). Näihin kuuluvat:  Sosiaalietuudet  Eläkkeet  Palkkatulot  Ansiotyötuloverotus kevenee aina 26.000 vuosituloihin saakka Ansiotuloreformin kokonaiskustannus valtiolle 840 milj. € (Lähde: Eduskunnan tietotoimisto, SISU-mikrosimulointimalli)
 5. 5. Nettotulojen muutos vuodessa 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 € 900 € 1 000 € Nettotulojenmuutos,€/v Bruttotulot, €/v Palkkatulo Päivärahatulo Eläketulo Kuinka nettotulot kasvavat vihreiden veromallissa. Nettotulot kasvavat vuodessa: • 10 000 – 26 000 € työtuloilla. • 11 000 – 22 000 € eläketuloilla. • 3 000 – 20 000 € päivärahatuloilla. Lähde: Eduskunnan tietotoimisto Ansiotulon verotusta keventämällä lisätään työteon kannustimia ja työn tarjontaa. Lisääntynyt työn tarjonta myös luo uutta työtä ja ostovoimaa. Ekonomistit ovat jo pitkään perään- kuuluttaneet työn tarjontaa lisääviä toimenpiteitä.
 6. 6. Joukkorahoitetaan Suomi uuteen kasvuun! Suomalaisista 1,3 miljoonaa saa pääomatuloja. Noin puolella tulot jäävät alle 2000 euron vuodessa. 1. Pääomatulot säädetään verovapaiksi 2 000 € saakka vuodessa. Pääomatuloverotus kevenee 10 000 euron vuosituloihin asti. 2. Pidetään alempi pääomatuloveroprosentti 30 prosentissa (alle 30.000€/vuosi) ja nostetaan ylempää kantaa 33 prosentista 35 prosenttiin (yli 30.000€/vuosi) 3. Poistetaan osinkojen verovapaa 15% -osuus Suomalaisten varallisuus ja pääoma makaavat tällä hetkellä matalatuottoisissa sijoituskohteissa, mikä heikentää talouden kasvukykyä. Vihreiden mallilla luodaan vahva porkkana sijoittaa omaisuutta tuottavasti ja tukea investointeja. Uudistus on lähes kustannusneutraali pääomatuloverotuksen sisällä.
 7. 7. Vihreät taistelevat veronkiertoa ja harmaata taloutta vastaan 1. Yritysten omistusjärjestelyiden ja rahavirtojen läpinäkyvyyttä lisätään maakohtaisen talousraportoinnin avulla. 2. Perustetaan julkinen rekisteri yritysten tosiasiallisista omistajista ja merkittävien säätiöiden hallituksissa istuvista jäsenistä sekä heidän kytköksistään. Hallintarekisteristä luovutaan. 3. Vähennetään maiden välistä verokilpailua edistämällä verotuksen harmonisointia ensisijaisesti EU-alueella mutta myös kansainvälisesti. 4. Laajennetaan käänteinen arvonlisäverovelvollisuus matkailu, huolinta- ja kuljetusalalle ja tiedot saatavissa reaalirekisterin kautta 5. Kotitalousvähennys on nähtävä myös osana verovalvontaa
 8. 8. Pienyrityksille tukea lisätyövoiman palkkaamiseen 1. Nostetaan ALV maksamisen alaraja 8.500 eurosta 30.000 euroon. 2. Pääomatuloverojen vapaus 2 000 euroon asti tukee myös pienyrittäjiä, jotka nostavat osan yritystulostaan pääomatulona. STOP ympäristöhaitat 1. Poistetaan ympäristöä tuhoavan toiminnan verotukia vähintään 800 miljoonan euron edestä.
 9. 9. Muita nostoja 1. Muutetaan perintöveroa siten, että veronmaksun voi halutessaan toteuttaa 10 vuoden maksuajalla tai viimeistään omaisuuden myynnin- tai realisoinnin yhteydessä. Perintöverotuksen huojennuksia vastaavasti vähennetään. 2. Selkiytetään alkoholiverotus siten, että vero kertyy suoremmin suhteessa alkoholin määrään. Erotetaan anniskelualkoholin ja vähittäismyynnin alkoholin vero toisistaan. Näin kannustetaan ihmisiä valvottujen tilojen kulutukseen. Samalla tuetaan ravintola-alan työllistämismahdollisuuksia.
 10. 10. Esimerkkilaskelmat (1/3) Terhi Yrittäjä: Terhi Yrittäjä omistaa yrityksen, jonka liikevaihto on 40.000 euroa vuodessa. ALV alaisia ostoja Terhi tekee 10.000 euron edestä (alv 24%). Yritystuloa ansiotulona Terhille tulee 23.000 euroa vuodessa ja pääomatulona 2000 euroa. Vihreän verouudistuksen jälkeen Terhille jää pienten ansiotulojen verovapauden takia 106 euroa enemmän käteen ja pienten pääomatulojen verovapauden takia 600 euroa lisää rahaa käytettäväksi. Yhteenveto: Terhi Yrittäjälle jää 706 euroa enemmän rahaa käytettäväksi ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen tai omien tulojen nostamiseen vuodessa. Elina Eläkeläinen: Elina Eläkeläinen saa eläkettä 1250 euroa kuukaudessa, mikä on hieman suomalaisten eläkeläisten keskiarvoa 1500 euroa/kk vähemmän. Pienten eläketulojen verovapauden jälkeen Elinan vuositulot kasvavat 787 euroa vuodessa (66€/kk). Yhteenveto: Vihreän verouudistuksen jälkeen eläkeläiselle jää vuodessa 787 euroa enemmän käteen.
 11. 11. Esimerkkilaskelmat (2/3) Tuukka Työtön: Tuukka Työtön on valmistunut ammattikorkeakoulusta ja on työtön työnhakija. Tuukka saa työmarkkinatukea 705,20 euroa kuukaudessa. Pienten ansiotulojen verovapauden jälkeen Tuukan tulot kasvavat 825 euroa vuodessa. Yhteenveto: Vihreän verouudistuksen jälkeen Tuukan 825 euroa vuodessa (69€/kk). Pekka Pienituloinen: Pekka Pienituloinen on töissä ravintolassa osa-aikaisena ja tienaa 1333 euroa kuukaudessa. Pienten ansiotulojen verovapauden jälkeen Pekalle jää 665 euroa enemmän vuodessa rahaa käteen. Yhteenveto: Vihreän verouudistuksen jälkeen Pekalle jää käteen 665 euroa enemmän vuodessa (55€/kk).
 12. 12. Esimerkkilaskelmat (3/3) Iiris Insinööri Iiris on töissä rakennusinsinöörinä ja tienaa 3600 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi Iiris omistaa rahaston kautta osakkeita, joista Iiris on saanut pääomatuloja 2000 euroa vuodessa. Pienten pääomatulojen verovapauden jälkeen Iirikselle jää 600 euroa enemmän käteen pääomatuloista uudelleen sijoitettavaksi tuottaviin investointeihin. Yhteenveto: Vihreän verouudistuksen jälkeen Iirikselle jää 600 euroa enemmän vuodessa käteen tai sijoitettavaksi uudelleen. Paula Pääomasijoittaja Paula on pääomasijoittaja ja saa pääomatuloja 100 000 euroa vuodessa. Paula maksaa suurten pääomatulojen veronkorotuksen takia pääomatuloistaan 7 000 euroa enemmän veroja. Yhteenveto: Paula maksaa vihreän verouudistuksen jälkeen 7 000 euroa enemmän veroja.
 13. 13. Laskelmat ja lähteet Eduskunnan sisäinen tietopalvelu Hetemäen veropohja-raportti: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20101221Verotu/Verorapsa_loppura portti.pdf VATT: Hyvän veropolitiikan periaatteet http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/j63.pdf Lisätietoja: Taloustyöryhmän puheenjohtaja Jaakko Mustakallio 045 652 0589 jaakko.mustakallio@vihreat.fi Lue koko ohjelma: Linkki

×