Publicité

човекът и обществото 3. клас проверка

СОУ "Бачо Киро" Летница
14 Oct 2013
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

En vedette(20)

Publicité
Publicité

човекът и обществото 3. клас проверка

  1. 11 – 9 т. ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО Име ______________________________________________3. клас 1. Попълнете пропуснатите думи. 1 0 т. Моята родина е _______________________. Тя се намира в континента _____________________, на____________________ полуостров. На север тя граничи с_____________________, на юг с ____________________ и _________________________, на изток с ________________________________, а на запад със ____________________и __________________. Нейната столица е град _______________________. 8 – 0 т. Среден 3 Слаб 2 Родител: _____________________________________ ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО Име ______________________________________________3. клас 2. Със зеллен цвят на географската карта се изобразяват: 1 т. а) водите; б)равнините и низините; в) планините. 1. Попълнете пропуснатите думи. 10 т. Моята родина е _______________________. Тя се намира в континента _____________________, на____________________ полуостров. На север тя граничи с_____________________, на юг с ____________________ и _________________________, на изток с ________________________________, а на запад със ____________________и ___________________.Нейната столица е град _______________________. 3. Най-старите жители на българските земи били: а) славяните; б)българите; в) траките. 1 т. 2. Със зеллен изобразяват: 4. Траките погребвали владетелите си в: а) гробници; б)пирамиди; в) музеи. 1 т. 1 т. 7. Първите писани закони са създадени по времето на: : 1 т. а) хан Аспарух; б хан Омуртаг); в). хан Крум. 8. Дворци, крепостни стени и мостове се строят при: 1 т. а) хан Аспарух; б) хан Крум; в). хан Омуртаг. Скала за оценяване 19 – 18 т. Отличен 6 17 – 15 т. Добър 4 Оценка: __________________________ Мн. добър 5 14 – 12 т. Точки: _________ Проверил: ________________________________________ на географската карта се 1 т. 5.Свържи божеството с народа, който го почитал. 3 т. Тракийски конник българи Перун траки Тангра славяни 6. Българската държава е създадена в 681 г. от: а) хан Крум; б) хан Аспарух; в) хан Омуртаг. цвят а) водите; б)равнините и низините; в) планините. 3. Най-старите жители на българските земи били: 1 т. а) славяните; б)българите; в) траките. 4. Траките погребвали владетелите си в: а) гробници; б)пирамиди; в) музеи. 1 т. 5. Свържи божеството с народа, който го почитал. 3 т. Тракийски конник българи Перун траки Тангра славяни 6. Българската държава е създадена в 681 г. от: 1 т. а) хан Крум; б) хан Аспарух; в) хан Омуртаг. 7. Първите писани закони са създадени по времето на: 1 т. а) хан Аспарух; б хан Омуртаг); в). хан Крум. 8. Дворци, крепостни стени и мостове се строят при: 1 т. а) хан Аспарух; б) хан Крум; в). хан Омуртаг. Скала за оценяване 19 – 18 т. Отличен 6 Точки: _________ Оценка: __________________________
  2. 17 – 15 т. Мн. добър 5 14 – 12 т. Добър 4 11 – 9 т. Среден 3 8 – 0 т. Слаб 2 Проверил: ________________________________________ Родител: _____________________________________
Publicité