Publicité

Aнтоними

СОУ "Бачо Киро" Летница
12 Jun 2014
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Aнтоними

 1. А Н Т О Н И М И Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница
 2. Ако измиете мръсните си ръце, те стават ................. Лъвът е смел, а заекът - ..................... Вчера беше болен, а днес е ............. чисти. страхлив. здрав. Какви са по значение двойките думи във всяко изречение?Довършете изреченията Денят през зимата е къс, а през лятото ............. дълъг. Животът е стълба, едни се качват, а други ................слизат.
 3. Думите с противоположно значение се наричат антоними. Думите с противоположно значение се наричат антоними. зъл - добър тъжен - весел нагоре – надолу вмъкна - измъкна лъжа - истина
 4. Да поиграем!Да поиграем! Знам ...антонима
 5. голям малък
 6. висок нисък
 7. млада стара
 8. тежък лек
 9. дебел слаб
 10. кисел сладък
 11. бавно бързо
 12. ден нощ
 13. омраза обич
 14. приятели врагове
 15. смее се плаче
 16. стои върви
 17. Кои части на речта могат да бъдат антоними? Кои части на речта могат да бъдат антоними? радост - тъга глаголглагол наречиенаречие прилагателно име прилагателно имесъществително име съществително име влизам - излизам млад - стар бързо - бавно
 18. Заменете подчертаните думи с противоположни по смисъл Заменете подчертаните думи с противоположни по смисъл чиста вода – горчива ягода – крива линия – отличен ученик – скъп подарък – мръсна вода сладка ягода права линия слаб ученик евтин подарък
 19. Свържете двойките антонимиСвържете двойките антоними великанвеликан беднякбедняк слизанеслизане изгревизгрев майкамайка джуджеджудже залеззалез мащехамащеха богаташбогаташ качванекачванечистотачистота мръсотиямръсотия
 20. Антоними ли са? ( + или – )Антоними ли са? ( + или – ) широк – тесен говори – мълчи жега – топлина малък – щастлив весел – веселие ДА НЕ + + – – –
 21. Довършете пословиците и поговорките Довършете пословиците и поговорките • Бавно върви, та да стигнеш ............... • Ситият на .................. не вярва. • Доброто се помни, а ................ повече. • Скромността краси човека, а мързелът го ............. • По дрехите посрещат, по ума ..................... • Тебе лъжа – мене ............... бързо гладния лошото грози изпращат истина
 22. Открийте грешкитеОткрийте грешките  Тази река е дълбока, а не тясна. плитка  Блузата ми е с къс ръкав, а сакото с широк. дълъг  Бащата е смел, а синът - глупав. страхлив  Шалът е тъмен, а елекът – къс. светъл
 23. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме Как се наричат думите с противоположно значение? а) антоними; б) многозначни думи; в) синоними.
 24. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме Бяло и черно са: а) синоними; б) антоними; в) многозначни думи.
 25. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме В кой ред думите са антоними? а) храброст - смелост; б) красота - хубост; в) радост - тъга.
 26. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме В кой ред думите НЕ са антоними? а) денем - нощем; б) топло - студено; в) мигом - бързо.
 27. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме Синоними са: а) ставане - лягане; б) веселие - забава; в) стоене - ходене.
 28. Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница
Publicité