валери петров пет приказки

Vаlentina Bikova
Vаlentina BikovaСОУ "Бачо Киро" Летница
валери петров  пет приказки
Валери Петров е български писател, преводач
и сценарист, обичан от деца и възрастни. Роден е
на 22 април 1920 г. Истинското му име е Валери
 Нисим Меворах. Баща му е адвокат, професор
   по право и дипломат, а майка му –
         италианка,
     преподава фенскки език.
Валери Петров завършва
            италианския лицей, а в
            края на Втората световна
            война   и  медицина  в
            Софийския университет.
              Лекарската си професия
            практикува кратко време и
В. Петров и Р. Ралин
            се  отдава  изцяло  на
            литературата.
             Участва във втората фаза
            на войната като военен
            писател.
Той е един от основателите
на в. "Стършел", който
ръководи до 1962 г. По
това време е и Аташе по
печата и културата в Рим.
По-късно, завръщайки се в
България, е редактор в
Студия за игрални филми
„Бояна“,  редактор  на
издателство   „Български
писател“   и  Народен
представител в Седмото
ВНС (1990-1991).
Валери Петров превежда от английски, немски,
руски, италиански и испански, като най-известен
е с преводите си на произведенията на Шекспир.
Академик е от 2003 година, а за детската книга
«Пет приказки» е номиниран за Нобелова награда.
Тази книга е за теб,
   мило дете,
най-послушното
     от всички
    дечица.
  В нея има пет
   приказки,
  По една за петте
 пръста на твойта
    ръчица.
       В. Петров
Книгата излиза през 1986 год., но приказките в
 нея са писани по различно време. Тя носи на
своя автор престижните литературни награди –
 “Петко Р. Славейков” (1987 г.) и вписване в
 Почетния списък на Международния съвет за
 детска литература (1988 г.). Преведена е на
 повече от десет езика и се чете с интерес от
       много деца по света.
Чели ли сте тази
   книга, деца? Не?
  Хайде, заедно да
 прелистим първите
 страници на “Бяла
  приказка”, за да
  разберете какво
   забавление
  сте пропуснали!
Високо в бялата планина имало малка
метеорологическа станция и в нея живеел един
стар метеоролог. Той бил съвсем сам и когато му
оставало свободно време, си съчинявал разни
приказки и стихотворения. Ето и сега, като гледал
през прозорчето тихия сняг, който валял навън,
той си бил намислил нещо и вече го пишел на
машинката си върху опакото на един лист за
метеорологическо съобщение. И това, което си
бил намислил, започвало така:
Над капчука в игли,
сред парцали мъгли,
по заспали ели
сняг вали, сняг вали.
Тук през целия ден
няма никой освен
един малък елен,
просещ хлебец от мен...,
Но като стигнал до това място, малко еленче
        почукало с рогца по стъклото.
        — Това за ме-е-е-не ли е?
        Метеорологът вдигнал очи от машинката.
        — За те-е-е-бе! — казал той и продължил да пише.
        — Ама аз не ти прося хлебец! — казало еленчето
        малко обидено.
         — Зная! — казал метеорологът. — Само че не ми
        пречи, защото не мога да си я донамисля.
         — Какво да донамислиш? — попитало еленчето.
         — Е как какво? Приказката!
         Като чуло „приказка“, еленчето подскокнало от
        радост:
         — Ама и аз искам да играя в нея!
         — Че ти вече играеш.
— Ама и ти тогава!
Метеорологът се усмихнал.
— Не, аз съм голям — казал той. И прибавил: — И тъжен.
— Нищо! — настояло еленчето. — Ще играеш голям и тъжен! А пък
ние ще те развеселим!
— Малко се съмнявам — казал метеорологът. Но все пак прибавил:
— Добре. Бързай надолу, че приказката почва!
— Как почва? — попитало еленчето.
— Ами така. Не виждаш ли? Не чуваш ли?
Еленчето се огледало: снегът бил спрял! Ослушало се:
отдолу, иззад елхите, долитали детски гласове!
— Децата от училището са дошли на ски — казал
метеорологът. — Бягай на полянката! Много интересно
ще бъде!
Той излязъл навън, за да очисти своите уреди от снега,
който ги бил затрупал. Отворил сандъчето на единия,
отворил на другия…
— А термометъра няма ли да погледнеш? — запитало го
еленчето. То още не било тръгнало.
— Няма — казал метеорологът.
— Защо?
— Не е твоя работа. Какво разбираш
ти от метеорология!
— Знам аз! — казало еленчето и
 заприпкало надолу. (А какво знаело,
после ще разберем.)
 И приказката започнала.
Скок! Скок! Скок! — еленчето вече стигнало до полянката,
надникнало зад една пряспа и кого видяло? Видяло Ванчо от IIIв
клас. Той носел ските си на рамо. Спрял се, свалил раницата си и
се навел да ги слага. Но докато си ги слагал, раницата се
размърдала зад гърба му и почнала да се отдалечава.
— Стой мирно! — казал й Ванчо.
И раницата се спряла на място.
— Ще се спусна веднъж и ще се върна. Разбра ли?
И раницата закимала, че е разбрала.
— И тогава ще те покажа на всички.
И раницата заподскачала радостно.
А Ванчо се плъзнал надолу със ските и изчезнал зад боровете.
Но едва изчезнал, раницата започнала да се търкаля, да издава
някакви звуци, докато най-сетне се разтворила и от нея
изскочило…
Какво?
Едно коте!
Но какво коте? — пита се.
Ужасно разрошено и ядосано! Истинско чудовище!
Котето се отърсило, извикало подигравателно:
— Сбогом, Ванчо! Много ти здраве!
И тръгнало към гората, пеейки:
валери петров  пет приказки
валери петров  пет приказки
В приказката “Копче за сън” Валери Петров
 показва нежната привързаност между един
 дядо и неговото хитро и остроумно внуче
Оги. Вечер хлапето се страхува от тъмнината
 и трудно заспива, затова често посяга към
вълшебното “копче за сън” на своята пижама
 и го върти все по посока на часовниковата
стрелка, а заедно с дядо си измисля приказка
        след приказка.
Но Оги си знае своето:      — Защото времето ще се върне
— Не искам "Миш, Миш"! Искам   назад, ще стане рано и няма да
приказка!             можеш да заспиш.
— А "сънливото копче" държиш   — Ама аз не искам да спя!
ли го?              — То се знае — казва дядо му. —
— Държа го. Ама гушни ме!     Та за какво ще бъде приказката?
— Ето!              — За рибки! — казва Оги, съвсем
Как сладко са се гушнали     наслука.
двамата! Оги стиска копчето на  — Добре, за рибки — казва дядо
пижамката си. То е специално —  му. — Само че трябва да я
когато го държи, Оги по-лесно   измисля. Затвори си очичките.
заспива.             — Затворих ги.
— А може ли да го въртя? — пита  — Без да ги стискаш.
той.               Но какво става? Както всяка
— Може, но малко.         вечер, и този път откъм
— Защо?              картонената кутия долитат
— За да не се скъса, защо! —   музика, звънтене, гласове:
казва дядо му. — И само по    играчките на Оги още не искат
часовниковата стрелка.      да се укротят. Чувайте ги само
— Какво значи? — не разбира    какво говорят в лявото му
Оги. И дядото му показва:     ушенце (това, което не е
— Значи, ето така. Насам.     затиснато от възглавницата):
— А насам не може ли?       — Какво правиш, бе Оги, всички
— Не.               тука те чакат:
— Защо?
Въртолетът излита и под пара е  Само че докато играчките пищят и
влакът!             звънтят в кутията, от другия ъгъл на
— Оги, пусни ни в кревата —   стаята (онзи, тъмния, за който казахме)
няма да вдигаме шум!       иде съвсем друг глас. И чудно е, че той
По е приятна играта,       шепне съвсем тихо, но Оги все пак го
щом се играе на ум!       чува и то с дясното си ушенце (това,
— Циркът започва! Циркът     което е затиснато от възглавницата).
започва!              Ето какво му казва тихият глас:
Цирк чуждестрански на      — Аз съм съня ти,
българска почва! Купувай     аз съм съня ти,
билети, купувай билети —десет  но лицето ми ти не познаваш, защото
места не са още заети!      колкото пъти, колкото пъти
— Аз съм твоят часовник, макар  съм ти идвал на гости, ти спиш във
малко на ужкъм,но си имам    леглото.
махало и виж как го клатушкам:  Но това е шега,
Тик-так, тик-так,        хайде, спи и сега
часовете във мен         сред сребърни нишки,
са все за игри,         сред танци на мишки,
24 на ден            сред чисти въздишки —
не ми стигат дори!        на големите даже
— Пожарна! Пожарна!       аз пречиствам сърцата,
Пътувам за Варна!        а какво да се каже
— Какво че вече нощ е,      за съня на децата?
играта няма край!        Но докато шепне Сънчо, дядото е
Недей заспива още!        намислил приказката си.
Играй!Играй! Играй!
валери петров  пет приказки
В приказката “Меко казано” писателят рисува
грозотата на всяка замислена лъжа или измама
 и ни прави съпричастни с неприятностите и
 огорченията, които може да причиним с нея
    на своите близки и на себе си.
Малкият Светльо в желанието си да попълни
своята колекция от индианци лъже, че не е
 получил писмото с парите на баба си. В
  неспокойния си сън той разбира, че
 безжалостният и лош човек няма право на
 милост и снизхождение, че без сам да си
 сторил добро, не можеш да очакваш добро
        от другите.
«В лунната стая» е
приказка за съвременното
       деветгодишно,
умно   и   талантливо
момиченце, което живее в
големия град. Дори и по
време ваканцията, когато
светът е пълен с игри и
другите деца играят, Роси
трябва усърдно да свири на
пиано.
Тя прави това без желание и чака майка
ѝ да се прибере от работа. Скучно й е и се
чувства  самотна. Често, докато няма
никой у тях, тя си измисля различни игри.
Любимото й занимание е да звъни в
Пожарната и да се шегува с дежурния.
Един ден обаче нейното пиано оживява.
 Изпод капака му се появяват Странният
 човек и четири вълшебни лунни лъча. И
      започват чудесата.
Героинята в приказката “Пук” се казва Лили.
Лято е. Тя е в телефонната кабина на плажа и
   слуша приказка. Неочаквано влиза
Набръчканият човек и изведнъж става нещо
         невероятно.
С богатата си фантазия Лили превръща
телефонната кабина в подводна камера. С нея
тръгва да изучава морското дъно. Очарована
 е от приказната красота и разнообразието на
 подводния свят. Случват се чудо след чудо,
   но най-голямата магия е ласкавата
   привързаност между Лили и Хрили.
Приказките са обединенеи от темата за
  приятелството и не е нужно да ви се
разказва повече, защото по-интересно и по-
   забавно е да ги прочетете сами.
Петте приказки са превърнати в мюзикъли
 и с голям успех се играят пред детска
        публика.
валери петров  пет приказки
Валери Петров е сценарист на филмите за
подрастващи: “Йо-хо-хо” и “Рицар без броня”..
Свети във морето
на детските игри
бисерче, което
ни прави по-добри…
   Валери Петров
1 sur 30

Recommandé

дора габе икч par
дора габе икчдора габе икч
дора габе икчdaniela velcheva
13.2K vues19 diapositives
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П. par
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
24K vues56 diapositives
Зимни празници 1.клас par
Зимни празници 1.класЗимни празници 1.клас
Зимни празници 1.класLuiza Antova
11.4K vues28 diapositives
Художественият текст par
Художественият текстХудожественият текст
Художественият текстDimitrinka kostadinova
20.2K vues14 diapositives
честита баба марта par
честита баба мартачестита баба марта
честита баба мартаdimkos27
14.4K vues30 diapositives
Великден, 2017 par
Великден, 2017Великден, 2017
Великден, 2017Sevda Rabineva
13.8K vues39 diapositives

Contenu connexe

Tendances

диктовки par
диктовкидиктовки
диктовкиIvalena Velikova
167.1K vues1 diapositive
описание на-дом.любимец par
описание на-дом.любимецописание на-дом.любимец
описание на-дом.любимецМилена Фотева
42.9K vues14 diapositives
3 март par
3 март3 март
3 мартNevin Mehmedova
30.6K vues17 diapositives
Видове изречения по цел на изказването par
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказванетоroryace
20.7K vues9 diapositives
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П. par
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
16.7K vues56 diapositives
съобщение par
съобщениесъобщение
съобщениеМилена Фотева
18.6K vues21 diapositives

Tendances(20)

Видове изречения по цел на изказването par roryace
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
roryace20.7K vues
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П. par Veska Petrova
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova16.7K vues
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova67.2K vues
ханс кристиян андерсен par Vаlentina Bikova
ханс кристиян андерсенханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсен
Vаlentina Bikova18.9K vues
Как пишем съчинение par rossitsazlankova
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинение
rossitsazlankova33.1K vues
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест par Veska Petrova
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Veska Petrova19.6K vues
7.Сезони - РК, Просвета - В. П. par Veska Petrova
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova16.2K vues
Деца на пътя - ОС - 2 клас par Veska Petrova
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Veska Petrova26.6K vues
звучни съгласни пред беззвучни par Dani Parvanova
звучни съгласни пред беззвучнизвучни съгласни пред беззвучни
звучни съгласни пред беззвучни
Dani Parvanova14.4K vues
Природни бедствия - ОС - 2 клас par Veska Petrova
Природни бедствия - ОС - 2 класПриродни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 клас
Veska Petrova29.6K vues
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. par Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K vues
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П. par Veska Petrova
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova15.5K vues

En vedette

тренажор по български език вх. ниво 3 клас par
тренажор по български език вх. ниво 3 кластренажор по български език вх. ниво 3 клас
тренажор по български език вх. ниво 3 класТодорка Пантелеева
3.7K vues26 diapositives
глаголи лице и число par
глаголи лице и числоглаголи лице и число
глаголи лице и числоЛидия Ганева
32.2K vues18 diapositives
прилагателно име par
прилагателно имеприлагателно име
прилагателно имеЛидия Ганева
29.8K vues15 diapositives
Лични местоимения par
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоименияrossitsazlankova
7.7K vues16 diapositives
Трудните правила при писане par
Трудните правила при писанеТрудните правила при писане
Трудните правила при писанеrossitsazlankova
8.3K vues29 diapositives
изходно ниво български език 3 клас par
изходно ниво български език 3 класизходно ниво български език 3 клас
изходно ниво български език 3 класDani Parvanova
88.5K vues3 diapositives

En vedette(20)

Трудните правила при писане par rossitsazlankova
Трудните правила при писанеТрудните правила при писане
Трудните правила при писане
rossitsazlankova8.3K vues
изходно ниво български език 3 клас par Dani Parvanova
изходно ниво български език 3 класизходно ниво български език 3 клас
изходно ниво български език 3 клас
Dani Parvanova88.5K vues
защо врабчо не отиде в топлите страни par Лидия Ганева
защо врабчо не отиде в топлите странизащо врабчо не отиде в топлите страни
защо врабчо не отиде в топлите страни
снежният човек ханс кристиан андерсен par Vаlentina Bikova
снежният човек  ханс кристиан андерсенснежният човек  ханс кристиан андерсен
снежният човек ханс кристиан андерсен
Vаlentina Bikova6.6K vues
10 причини да знаеш повече за света около par Stefka Komitova
10 причини да знаеш повече за света около10 причини да знаеш повече за света около
10 причини да знаеш повече за света около
Stefka Komitova1.8K vues
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova36.9K vues
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестПознавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova16.9K vues
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. par Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K vues

Similaire à валери петров пет приказки

Posietitiel' - Alieks Barkli bg.pptx par
Posietitiel' - Alieks Barkli bg.pptxPosietitiel' - Alieks Barkli bg.pptx
Posietitiel' - Alieks Barkli bg.pptxEmilBoyadzjiwb
4 vues668 diapositives
Pikazki rodari par
Pikazki rodariPikazki rodari
Pikazki rodariDaniela Grigorova
611 vues33 diapositives
Pikazki rodari par
Pikazki rodariPikazki rodari
Pikazki rodariDaniela Grigorova
8.1K vues33 diapositives
Доста par
ДостаДоста
ДостаMona Choban
453 vues5 diapositives
Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук" par
Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"
Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"Val Stoeva
1.7K vues33 diapositives
Kinder lege8 par
Kinder lege8Kinder lege8
Kinder lege8stingpharma
993 vues20 diapositives

Similaire à валери петров пет приказки(20)

Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук" par Val Stoeva
Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"
Конкурс "Необичайната история на непотребния боклук"
Val Stoeva1.7K vues
прочетни книги за 3 клас par daniela velcheva
прочетни книги за 3 класпрочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 клас
daniela velcheva5.2K vues
България цяла сега нази гледа par Desislava Yordanova
България цяла сега нази гледаБългария цяла сега нази гледа
България цяла сега нази гледа
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг) par tlisheva
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)
Бриджет Джоунс - на ръба на отчаянието ( Хелън Филдинг)
tlisheva419 vues
Реквием за дявола (Джери Смит-Реди) par tlisheva
Реквием за дявола (Джери Смит-Реди)Реквием за дявола (Джери Смит-Реди)
Реквием за дявола (Джери Смит-Реди)
tlisheva971 vues
Сценарий par mnpc2012
СценарийСценарий
Сценарий
mnpc20121.1K vues
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ par Niki Nikolov
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ
ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ
Niki Nikolov735 vues
пр.пролетни празници par LilyBankova
пр.пролетни празниципр.пролетни празници
пр.пролетни празници
LilyBankova793 vues
пр.пролетни празници par LilyBankova
пр.пролетни празниципр.пролетни празници
пр.пролетни празници
LilyBankova543 vues
Presentation за мама par LilyBankova
Presentation за мамаPresentation за мама
Presentation за мама
LilyBankova1.4K vues

Plus de Vаlentina Bikova

Състав на числата до 10 par
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Vаlentina Bikova
4.7K vues13 diapositives
бел писане работни листи par
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листиVаlentina Bikova
46.4K vues32 diapositives
състав на числата до 10 par
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10Vаlentina Bikova
5.5K vues11 diapositives
звукови модели par
звукови модели  звукови модели
звукови модели Vаlentina Bikova
33.9K vues34 diapositives
Числата до 10 par
Числата до 10Числата до 10
Числата до 10Vаlentina Bikova
4.5K vues14 diapositives
клетъчно ядро par
клетъчно ядроклетъчно ядро
клетъчно ядроVаlentina Bikova
6.1K vues20 diapositives

Plus de Vаlentina Bikova(20)

бел писане работни листи par Vаlentina Bikova
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листи
Vаlentina Bikova46.4K vues
Коя е правилната дума?(1.клас четене) par Vаlentina Bikova
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Vаlentina Bikova1.5K vues
стайни растения вкъщи и в училище par Vаlentina Bikova
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училище
Vаlentina Bikova1.6K vues
селскостопански животни вал. 2 par Vаlentina Bikova
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2
българско черноморско крабрежие вал. par Vаlentina Bikova
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.
Vаlentina Bikova1.5K vues
българия част от християнска европа par Vаlentina Bikova
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европа

валери петров пет приказки

 • 2. Валери Петров е български писател, преводач и сценарист, обичан от деца и възрастни. Роден е на 22 април 1920 г. Истинското му име е Валери Нисим Меворах. Баща му е адвокат, професор по право и дипломат, а майка му – италианка, преподава фенскки език.
 • 3. Валери Петров завършва италианския лицей, а в края на Втората световна война и медицина в Софийския университет. Лекарската си професия практикува кратко време и В. Петров и Р. Ралин се отдава изцяло на литературата. Участва във втората фаза на войната като военен писател.
 • 4. Той е един от основателите на в. "Стършел", който ръководи до 1962 г. По това време е и Аташе по печата и културата в Рим. По-късно, завръщайки се в България, е редактор в Студия за игрални филми „Бояна“, редактор на издателство „Български писател“ и Народен представител в Седмото ВНС (1990-1991).
 • 5. Валери Петров превежда от английски, немски, руски, италиански и испански, като най-известен е с преводите си на произведенията на Шекспир. Академик е от 2003 година, а за детската книга «Пет приказки» е номиниран за Нобелова награда.
 • 6. Тази книга е за теб, мило дете, най-послушното от всички дечица. В нея има пет приказки, По една за петте пръста на твойта ръчица. В. Петров
 • 7. Книгата излиза през 1986 год., но приказките в нея са писани по различно време. Тя носи на своя автор престижните литературни награди – “Петко Р. Славейков” (1987 г.) и вписване в Почетния списък на Международния съвет за детска литература (1988 г.). Преведена е на повече от десет езика и се чете с интерес от много деца по света.
 • 8. Чели ли сте тази книга, деца? Не? Хайде, заедно да прелистим първите страници на “Бяла приказка”, за да разберете какво забавление сте пропуснали!
 • 9. Високо в бялата планина имало малка метеорологическа станция и в нея живеел един стар метеоролог. Той бил съвсем сам и когато му оставало свободно време, си съчинявал разни приказки и стихотворения. Ето и сега, като гледал през прозорчето тихия сняг, който валял навън, той си бил намислил нещо и вече го пишел на машинката си върху опакото на един лист за метеорологическо съобщение. И това, което си бил намислил, започвало така: Над капчука в игли, сред парцали мъгли, по заспали ели сняг вали, сняг вали. Тук през целия ден няма никой освен един малък елен, просещ хлебец от мен...,
 • 10. Но като стигнал до това място, малко еленче почукало с рогца по стъклото. — Това за ме-е-е-не ли е? Метеорологът вдигнал очи от машинката. — За те-е-е-бе! — казал той и продължил да пише. — Ама аз не ти прося хлебец! — казало еленчето малко обидено. — Зная! — казал метеорологът. — Само че не ми пречи, защото не мога да си я донамисля. — Какво да донамислиш? — попитало еленчето. — Е как какво? Приказката! Като чуло „приказка“, еленчето подскокнало от радост: — Ама и аз искам да играя в нея! — Че ти вече играеш. — Ама и ти тогава! Метеорологът се усмихнал. — Не, аз съм голям — казал той. И прибавил: — И тъжен. — Нищо! — настояло еленчето. — Ще играеш голям и тъжен! А пък ние ще те развеселим! — Малко се съмнявам — казал метеорологът. Но все пак прибавил: — Добре. Бързай надолу, че приказката почва! — Как почва? — попитало еленчето. — Ами така. Не виждаш ли? Не чуваш ли?
 • 11. Еленчето се огледало: снегът бил спрял! Ослушало се: отдолу, иззад елхите, долитали детски гласове! — Децата от училището са дошли на ски — казал метеорологът. — Бягай на полянката! Много интересно ще бъде! Той излязъл навън, за да очисти своите уреди от снега, който ги бил затрупал. Отворил сандъчето на единия, отворил на другия… — А термометъра няма ли да погледнеш? — запитало го еленчето. То още не било тръгнало. — Няма — казал метеорологът. — Защо? — Не е твоя работа. Какво разбираш ти от метеорология! — Знам аз! — казало еленчето и заприпкало надолу. (А какво знаело, после ще разберем.) И приказката започнала.
 • 12. Скок! Скок! Скок! — еленчето вече стигнало до полянката, надникнало зад една пряспа и кого видяло? Видяло Ванчо от IIIв клас. Той носел ските си на рамо. Спрял се, свалил раницата си и се навел да ги слага. Но докато си ги слагал, раницата се размърдала зад гърба му и почнала да се отдалечава. — Стой мирно! — казал й Ванчо. И раницата се спряла на място. — Ще се спусна веднъж и ще се върна. Разбра ли? И раницата закимала, че е разбрала. — И тогава ще те покажа на всички. И раницата заподскачала радостно. А Ванчо се плъзнал надолу със ските и изчезнал зад боровете. Но едва изчезнал, раницата започнала да се търкаля, да издава някакви звуци, докато най-сетне се разтворила и от нея изскочило… Какво? Едно коте! Но какво коте? — пита се. Ужасно разрошено и ядосано! Истинско чудовище! Котето се отърсило, извикало подигравателно: — Сбогом, Ванчо! Много ти здраве! И тръгнало към гората, пеейки:
 • 15. В приказката “Копче за сън” Валери Петров показва нежната привързаност между един дядо и неговото хитро и остроумно внуче Оги. Вечер хлапето се страхува от тъмнината и трудно заспива, затова често посяга към вълшебното “копче за сън” на своята пижама и го върти все по посока на часовниковата стрелка, а заедно с дядо си измисля приказка след приказка.
 • 16. Но Оги си знае своето: — Защото времето ще се върне — Не искам "Миш, Миш"! Искам назад, ще стане рано и няма да приказка! можеш да заспиш. — А "сънливото копче" държиш — Ама аз не искам да спя! ли го? — То се знае — казва дядо му. — — Държа го. Ама гушни ме! Та за какво ще бъде приказката? — Ето! — За рибки! — казва Оги, съвсем Как сладко са се гушнали наслука. двамата! Оги стиска копчето на — Добре, за рибки — казва дядо пижамката си. То е специално — му. — Само че трябва да я когато го държи, Оги по-лесно измисля. Затвори си очичките. заспива. — Затворих ги. — А може ли да го въртя? — пита — Без да ги стискаш. той. Но какво става? Както всяка — Може, но малко. вечер, и този път откъм — Защо? картонената кутия долитат — За да не се скъса, защо! — музика, звънтене, гласове: казва дядо му. — И само по играчките на Оги още не искат часовниковата стрелка. да се укротят. Чувайте ги само — Какво значи? — не разбира какво говорят в лявото му Оги. И дядото му показва: ушенце (това, което не е — Значи, ето така. Насам. затиснато от възглавницата): — А насам не може ли? — Какво правиш, бе Оги, всички — Не. тука те чакат: — Защо?
 • 17. Въртолетът излита и под пара е Само че докато играчките пищят и влакът! звънтят в кутията, от другия ъгъл на — Оги, пусни ни в кревата — стаята (онзи, тъмния, за който казахме) няма да вдигаме шум! иде съвсем друг глас. И чудно е, че той По е приятна играта, шепне съвсем тихо, но Оги все пак го щом се играе на ум! чува и то с дясното си ушенце (това, — Циркът започва! Циркът което е затиснато от възглавницата). започва! Ето какво му казва тихият глас: Цирк чуждестрански на — Аз съм съня ти, българска почва! Купувай аз съм съня ти, билети, купувай билети —десет но лицето ми ти не познаваш, защото места не са още заети! колкото пъти, колкото пъти — Аз съм твоят часовник, макар съм ти идвал на гости, ти спиш във малко на ужкъм,но си имам леглото. махало и виж как го клатушкам: Но това е шега, Тик-так, тик-так, хайде, спи и сега часовете във мен сред сребърни нишки, са все за игри, сред танци на мишки, 24 на ден сред чисти въздишки — не ми стигат дори! на големите даже — Пожарна! Пожарна! аз пречиствам сърцата, Пътувам за Варна! а какво да се каже — Какво че вече нощ е, за съня на децата? играта няма край! Но докато шепне Сънчо, дядото е Недей заспива още! намислил приказката си. Играй!Играй! Играй!
 • 19. В приказката “Меко казано” писателят рисува грозотата на всяка замислена лъжа или измама и ни прави съпричастни с неприятностите и огорченията, които може да причиним с нея на своите близки и на себе си.
 • 20. Малкият Светльо в желанието си да попълни своята колекция от индианци лъже, че не е получил писмото с парите на баба си. В неспокойния си сън той разбира, че безжалостният и лош човек няма право на милост и снизхождение, че без сам да си сторил добро, не можеш да очакваш добро от другите.
 • 21. «В лунната стая» е приказка за съвременното деветгодишно, умно и талантливо момиченце, което живее в големия град. Дори и по време ваканцията, когато светът е пълен с игри и другите деца играят, Роси трябва усърдно да свири на пиано.
 • 22. Тя прави това без желание и чака майка ѝ да се прибере от работа. Скучно й е и се чувства самотна. Често, докато няма никой у тях, тя си измисля различни игри. Любимото й занимание е да звъни в Пожарната и да се шегува с дежурния.
 • 23. Един ден обаче нейното пиано оживява. Изпод капака му се появяват Странният човек и четири вълшебни лунни лъча. И започват чудесата.
 • 24. Героинята в приказката “Пук” се казва Лили. Лято е. Тя е в телефонната кабина на плажа и слуша приказка. Неочаквано влиза Набръчканият човек и изведнъж става нещо невероятно.
 • 25. С богатата си фантазия Лили превръща телефонната кабина в подводна камера. С нея тръгва да изучава морското дъно. Очарована е от приказната красота и разнообразието на подводния свят. Случват се чудо след чудо, но най-голямата магия е ласкавата привързаност между Лили и Хрили.
 • 26. Приказките са обединенеи от темата за приятелството и не е нужно да ви се разказва повече, защото по-интересно и по- забавно е да ги прочетете сами.
 • 27. Петте приказки са превърнати в мюзикъли и с голям успех се играят пред детска публика.
 • 29. Валери Петров е сценарист на филмите за подрастващи: “Йо-хо-хо” и “Рицар без броня”..
 • 30. Свети във морето на детските игри бисерче, което ни прави по-добри… Валери Петров