Транснаціональні корпорації.pptx

Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin OtamanovskyVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
LOGO
Транснаціональні
корпорації
в глобальній економіці
Понятійний апарат
1
2
3
Транснаціональна корпорація (ТНК) — це
корпорація, що здійснює міжнародне виробництво
на основі прямих іноземних інвестицій та має
прямий контроль над своїми закордонними філіями.
Країна базування — це країна, у якій знаходиться
штаб-квартира материнської компанії ТНК.
Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК
розміщує власні дочірні підприємства або філіали на
основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
Особливості ТНК
міжнародний характер діяльності
складні соціально-економічні системи, що поєднують
фінансові, виробничі, науково-технологічні, торгово-
сервісні і керуючі структури, активність яких як
лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки
характеризується глобальним масштабом
постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю
широка диверсифікація
Транснаціональні корпорації.pptx
Механізм діяльності ТНК
Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності
корпорації у цілому, а не окремих її складових
Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою
створення виробничих потужностей за кордоном
Використання різних форм міжнародного поділу праці
(предметна, детальна, технологічна спеціалізація), яка
дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у
різних країнах світу
Розробка, передача та використання передової
технології у рамках замкнутої корпоративної
структури
Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між
окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін
(значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на
світовому ринку)
Класифікація ТНК
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, що
виробляють
однакові або подібні
товари
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, які
вертикально або
горизонтально не
об'єднані
керують
підрозділами в
певній країні, які
виробляють
товари, що
поставляються в
їх підрозділи в
інших країнах
Горизонтально
інтегровані
ТНК
Вертикально
інтегровані ТНК
Роздільні
ТНК
шведська корпорації Nestle
мережа підприємств «Fast Food»
Асоційо-
вана
компанія
материнська компанія
(централізоване планування,
управління та контроль за діяльністю
інших підрозділів ТНК)
ТНК
Згідно з методологією ЮНКТАД
Дочірнє
підпри-
ємство
акціонерне підприємство у
приймаючій країні, у якому
«від 10 до 50% акцій
належить іноземному
інвестору» (материнська
компанія отримує лише
частковий контроль у межах
частки капіталу, що їй
належить)
акціонерне
підприємство у
приймаючій країні,
більше половини акцій
якого «перебуває у
власності іншого
підприємства, яке має
право призначати або
усувати більшість
членів
адміністративних,
управлінських або
наглядових органів»
Макроструктура ТНК
неакціонерне
підприємство, що
повністю або
частково перебуває
у власності
інвестора
Філіал
Фактори
- одержання доступу до джерел дешевої робочої сили
й енергії і відхилення від дотримання технічних
стандартів по охороні навколишнього середовища і
запобігання зменшення його забруднення;
- використання з вигодою для себе змін, що
відбуваються у світових торгових відносинах;
- наближення до іноземних ринків, ємкість яких
зростає;
- запобігання захопленню конкурентами іноземних
ринків і джерела сировини;
- обхід національного антитрестівського
аконодавства країни походження ТНК;
- зменшення і нейтралізація циклічних коливань
економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської
корпорації;
- реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком
інтегрованої системи для проведення
великомасштабних економічних операцій.
розміщення
виникнення ТНК
специфічні для
фірми:
• управлінський
і виробничий
досвід
• характер
продукції
•структура ринку
•масштаби
виробництва
специфічні для
регіону:
• розмір території
•транспортні зв'язки
•культурні особливості
і традиції
специфічні для
нації або держави:
•політичні фактори
•податкове і
фінансове
законодавство
специфічні для
даної галузі
промисловості:
(за П. Баклі і М. Кассоном)
(за Дж. Діболдом)
Найбільші ТНК світу
Найбільші ТНК світу
«Exxon Mobil» - видобуток
нафти й газу (341 млрд.)
"Apple" - виробництво комп'ютерів,
офісної техніки та програмного
забезпечення(65,1 млрд.)
автомобільна видобувна
хімічна
фармацевтична
нафтова Галузі
Основна частина активів ТНК
ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована.
Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи
в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей.
У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії
багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78.
За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60%
компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна
промисловість і сільське господарство
електроніка
сфера послуг
● «Toyota motor» -
автомобілебудування
(202,8 млрд.)
● «Basf» - хімічна
промисловість (85,5
млрд.)
● «Nestle» - харчова
промисловість (112 млрд.)
● «China Mobile» -
телекомунікаційні послуги
(184,4 млрд.)
Частка ТНК у сферах
Зі 100 найбільших економік у світі, 52 —
транснаціональні корпорації, інші — держави
понад
70%
90 % 80 %
50%
світове
промислове
виробництво
прямі
зарубіжні
інвестиції
технологічні
розробки
світова
торгівля
Вплив ТНК
Політика
Економіка
Науково-технічний прогрес
Інвестиції
• співпраця з конкурентами та клієнтами
• реалізують власну корпоративну
дипломатію, корпоративну ідеологію
• мають власні численні спецслужби
• держава в державі
• використання новітніх технологій
• здійснюють глобальний трансфер
нових технологій
• дослідницькі центри в багатьох
країнах, де для цього є
кваліфіковані кадри
• інтеграція своїх виробничих
потужностей
• ведення стабільної економічної,
відкритої та ефективної діяльності у
кризовий період
ТНК
• транснаціональні банки,
• телекомунікаційні компанії,
• страхові компанії,
• аудиторські компанії,
• інвестиційні і пенсійні фонди.
Наслідки діяльності
• створення пропозиції та
задоволення попиту
населення на нові товари;
• підвищення зайнятості
населення та створення
нових робочих місць;
• збільшення надходжень
до національних бюджетів
країн;
• використання та розробка
інновацій у своїй
діяльності
• збільшення інвестиційних
надходжень
• монополізація влади та
негативний вплив на
національну економіку
держави;
• приховування прибутків,
обхід національного
законодавства;
• створення негативної
конкуренції для
національних виробників
шляхом монопольного
встановлення цін на
продукцію;
• першочергове задоволення
власних інтересів, не
зважаючи на потреби держав
• виснаження ресурсної бази
ТНК
658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та
несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з
англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с.
● «Людина з Сеула» — це
три історії в одній: історія
успіху країни, всесвітньо
відомої корпорації та
людини, яка намагається
поєднати розбудову
кар’єри в нових умовах з
сімейним життям. Їх щиро
й дотепно розповідає нам
Френк Аренс, у минулому
журналіст газети
Washington Post, який
обійняв ключову посаду в
компанії Hyundai та
переїхав до Південної
Кореї.
658 Ч-42 Чемберс, Д. Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів /
Д. Чемберс, Д. Брейді ; з англ. пер. Р. Клочко. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с.
● Чемберс ділиться своїм
розумінням персоналу,
принципів і правил гри, які
забезпечили перетворення
''Циско'' на світового
інтернет-гіганта... Збірка
найкращих рецептів,
обов'язкова до читання
для будь-якого керівника в
будь-якій індустрії. Джон
Дорр, автор бестселера
''Вимірюй важливе''
336 К 95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних
корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 192 с.
● Монографія присвячена
комплексному
дослідженню теоретичних
засад організації
та функціонування систем
оподаткування доходів
ТНК і визначенню
макроекономічного ефекту
від змін у цих системах в
умовах глобалізації та
активізації інтеграційних
процесів.
339.9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка :
монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за
ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с.
● У монографії розкрито основні
положення сучасної методології
ідентифікації та дослідження
багатонаціональних підприємств
з акцентом на ключових
напрямах її змін. Наведено
критичні оцінки й порівняння
основних теоретичних підходів
до аналізу сучасних БНП,
розкрито головні протиріччя
логіки їхнього розвитку. Читачеві
пропонуються ключові
результати досліджень авторів
книги щодо сучасних...
65.58 Р 59 Рогач, О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових
індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 256 с.
● У монографії досліджується
вплив прямих іноземних
інвестицій міжнародних
корпорацій на експортний
потенціал країн-реципієнтів
капіталу. Аналізується еволюція
теорій транснаціональних фірм,
розкриваються методологічні
аспекти дослідження експортної
діяльності ТНК. На матеріалах
нових індустріальних країн Азії
розкрито прямий та непрямий
вплив ТНК на динаміку, товарну
структуру та регіональні напрями
експорту.
Статті з періодичних видань
● Воронкова, Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки:
стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава. –
2021. – № 11. – С. 112-115.
● Гончарова, Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій:
еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 4–16.
● Гладій, Ірина. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій / І.
Гладій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. - № 3. – С. 85-
97.
● Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи
організації діяльності в умовах глобалізації економіки / Н. О. Волошко //
Економіка та держава. – 2020. – № 7. - С. 110-113.
● Базов, В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та
практика / В. П. Базов // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 34-46.
● Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т.
Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. –
№ 6. – С. 18-26.
● Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності
транснаціональних корпорацій у контексті прав людини / Я. Ю. Миркєєв //
Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 299-309.
Дякую за увагу!
Підготувала:
Джуринська Тетяна,
провідний бібліограф.
1 sur 23

Recommandé

Види і типи спілкування par
Види і типи спілкуванняВиди і типи спілкування
Види і типи спілкуванняikalatovcka
15.7K vues24 diapositives
Тема 4. Організація як система par
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаNinaDrokina
1.6K vues31 diapositives
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 клас par
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 класТехнологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 клас
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 8 класPRESLAVA1972
1.6K vues17 diapositives
розвивальні тренінги з обдарованими дітьми par
розвивальні тренінги з обдарованими дітьмирозвивальні тренінги з обдарованими дітьми
розвивальні тренінги з обдарованими дітьмимаксим шевчук
8.1K vues14 diapositives
Презентація до педради par
Презентація до педрадиПрезентація до педради
Презентація до педрадиЗШ № 8
19K vues29 diapositives
лекция тема 1 par
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1NinaDrokina
4.3K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

урок квітник.9 кл. 2014 par
урок квітник.9 кл. 2014урок квітник.9 кл. 2014
урок квітник.9 кл. 2014kzbnrc
1.8K vues9 diapositives
9 клас урок № 21 лейкоцити par
9 клас урок № 21 лейкоцити9 клас урок № 21 лейкоцити
9 клас урок № 21 лейкоцитиМетодичний кабінет
9.2K vues26 diapositives
Едгар По Золотий жук par
Едгар По Золотий жукЕдгар По Золотий жук
Едгар По Золотий жукolyasmetyukh
1.8K vues21 diapositives
Психологічні особливості підліткового віку par
Психологічні особливості підліткового вікуПсихологічні особливості підліткового віку
Психологічні особливості підліткового вікуnataliyu roschina
1.1K vues14 diapositives
Біологічна вікторина par
Біологічна вікторинаБіологічна вікторина
Біологічна вікторинаНаталья Полищук
1.8K vues29 diapositives
6 клас урок 10 par
6 клас урок 106 клас урок 10
6 клас урок 10Марина Конколович
1.3K vues26 diapositives

Tendances(20)

урок квітник.9 кл. 2014 par kzbnrc
урок квітник.9 кл. 2014урок квітник.9 кл. 2014
урок квітник.9 кл. 2014
kzbnrc1.8K vues
Едгар По Золотий жук par olyasmetyukh
Едгар По Золотий жукЕдгар По Золотий жук
Едгар По Золотий жук
olyasmetyukh1.8K vues
Психологічні особливості підліткового віку par nataliyu roschina
Психологічні особливості підліткового вікуПсихологічні особливості підліткового віку
Психологічні особливості підліткового віку
nataliyu roschina1.1K vues
проектування комбінування par Andy Levkovich
проектування комбінуванняпроектування комбінування
проектування комбінування
Andy Levkovich904 vues
презентація до уроку у 6 класі "Умови,необхідні для проростання насінини" par Наталья Полищук
презентація до уроку у 6 класі "Умови,необхідні для проростання насінини"презентація до уроку у 6 класі "Умови,необхідні для проростання насінини"
презентація до уроку у 6 класі "Умови,необхідні для проростання насінини"
причина глобалізації par Alice K
причина глобалізаціїпричина глобалізації
причина глобалізації
Alice K2.9K vues
Стилі інтер’єру та одягу par grigorevayana
Стилі інтер’єру та одягуСтилі інтер’єру та одягу
Стилі інтер’єру та одягу
grigorevayana2K vues
контроль як загальна функція менеджменту par uliana8
контроль як загальна функція менеджментуконтроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджменту
uliana86.6K vues
слайд шоу ієрархія потреб маслоу par cit-cit
слайд шоу ієрархія потреб маслоуслайд шоу ієрархія потреб маслоу
слайд шоу ієрархія потреб маслоу
cit-cit2.1K vues
Формування стратегії розвитку бренду підприємства par Alex Grebeshkov
Формування стратегії розвитку бренду підприємстваФормування стратегії розвитку бренду підприємства
Формування стратегії розвитку бренду підприємства
Alex Grebeshkov1.8K vues
лекция тема 2 par NinaDrokina
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina1.8K vues
Емоції та почуття par ssuser7f6b71
Емоції та почуттяЕмоції та почуття
Емоції та почуття
ssuser7f6b71269 vues
тканина – це група клітин, подібних за будовою, котрі пов’язані par Наталья Полищук
тканина – це група клітин, подібних за будовою, котрі пов’язані тканина – це група клітин, подібних за будовою, котрі пов’язані
тканина – це група клітин, подібних за будовою, котрі пов’язані

Similaire à Транснаціональні корпорації.pptx

ТНК в системі міжнародного інвестування par
ТНК в системі міжнародного інвестуванняТНК в системі міжнародного інвестування
ТНК в системі міжнародного інвестуванняOllie Flawless
1.9K vues25 diapositives
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту par
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментутема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментуAnna_30
2.1K vues34 diapositives
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато... par
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...CSIUKRAINE
1.3K vues38 diapositives
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе... par
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Kukurudziak Ivan
2.2K vues32 diapositives
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність par
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьМіжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьOllie Flawless
888 vues13 diapositives
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства par
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваТранснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваAlex Grebeshkov
4K vues10 diapositives

Similaire à Транснаціональні корпорації.pptx(20)

ТНК в системі міжнародного інвестування par Ollie Flawless
ТНК в системі міжнародного інвестуванняТНК в системі міжнародного інвестування
ТНК в системі міжнародного інвестування
Ollie Flawless1.9K vues
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту par Anna_30
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментутема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
Anna_302.1K vues
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато... par CSIUKRAINE
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
CSIUKRAINE1.3K vues
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе... par Kukurudziak Ivan
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Kukurudziak Ivan2.2K vues
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність par Ollie Flawless
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьМіжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Ollie Flawless888 vues
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства par Alex Grebeshkov
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваТранснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Alex Grebeshkov4K vues
Політика сприяння експорту МСП в Україні par USAID LEV
Політика сприяння експорту МСП в УкраїніПолітика сприяння експорту МСП в Україні
Політика сприяння експорту МСП в Україні
USAID LEV2.2K vues
Світове господарство par Anton Mahlay
Світове господарствоСвітове господарство
Світове господарство
Anton Mahlay445 vues
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих... par USAID LEV
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
USAID LEV1.4K vues
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції par poliscnua
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграціїУкраїнський ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції
poliscnua1.6K vues
Політика інновацій для промисловців par APPAU_Ukraine
Політика інновацій для промисловцівПолітика інновацій для промисловців
Політика інновацій для промисловців
APPAU_Ukraine293 vues
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку par Marina Ruban
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринкуУкраїна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку
Marina Ruban6.7K vues
Індустріальний парк "Кривбас" par KR_CDI
Індустріальний парк "Кривбас"Індустріальний парк "Кривбас"
Індустріальний парк "Кривбас"
KR_CDI914 vues

Plus de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» par
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
23 vues10 diapositives
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!» par
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
109 vues16 diapositives

Plus de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky(20)

Dernier

Діловодство у ЗПО par
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
676 vues53 diapositives
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfssuser15a891
33 vues49 diapositives
Презентація Наукової школи Войтова В.А. par
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.tetiana1958
38 vues17 diapositives
Цифрові права та обов’язки par
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
29 vues31 diapositives
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... par
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...GoQA
23 vues23 diapositives
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 vues231 diapositives

Dernier(19)

Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89133 vues
Презентація Наукової школи Войтова В.А. par tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195838 vues
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... par GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA23 vues
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 vues
Правила прийому 2024.pdf par home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home32 vues
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891229 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891228 vues
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891189 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues

Транснаціональні корпорації.pptx

 • 2. Понятійний апарат 1 2 3 Транснаціональна корпорація (ТНК) — це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. Країна базування — це країна, у якій знаходиться штаб-квартира материнської компанії ТНК. Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або філіали на основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
 • 3. Особливості ТНК міжнародний характер діяльності складні соціально-економічні системи, що поєднують фінансові, виробничі, науково-технологічні, торгово- сервісні і керуючі структури, активність яких як лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки характеризується глобальним масштабом постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю широка диверсифікація
 • 5. Механізм діяльності ТНК Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності корпорації у цілому, а не окремих її складових Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення виробничих потужностей за кордоном Використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна, детальна, технологічна спеціалізація), яка дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у різних країнах світу Розробка, передача та використання передової технології у рамках замкнутої корпоративної структури Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін (значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на світовому ринку)
 • 6. Класифікація ТНК керують підрозділами, розташованими в різних країнах, що виробляють однакові або подібні товари керують підрозділами, розташованими в різних країнах, які вертикально або горизонтально не об'єднані керують підрозділами в певній країні, які виробляють товари, що поставляються в їх підрозділи в інших країнах Горизонтально інтегровані ТНК Вертикально інтегровані ТНК Роздільні ТНК шведська корпорації Nestle мережа підприємств «Fast Food»
 • 7. Асоційо- вана компанія материнська компанія (централізоване планування, управління та контроль за діяльністю інших підрозділів ТНК) ТНК Згідно з методологією ЮНКТАД Дочірнє підпри- ємство акціонерне підприємство у приймаючій країні, у якому «від 10 до 50% акцій належить іноземному інвестору» (материнська компанія отримує лише частковий контроль у межах частки капіталу, що їй належить) акціонерне підприємство у приймаючій країні, більше половини акцій якого «перебуває у власності іншого підприємства, яке має право призначати або усувати більшість членів адміністративних, управлінських або наглядових органів» Макроструктура ТНК неакціонерне підприємство, що повністю або частково перебуває у власності інвестора Філіал
 • 8. Фактори - одержання доступу до джерел дешевої робочої сили й енергії і відхилення від дотримання технічних стандартів по охороні навколишнього середовища і запобігання зменшення його забруднення; - використання з вигодою для себе змін, що відбуваються у світових торгових відносинах; - наближення до іноземних ринків, ємкість яких зростає; - запобігання захопленню конкурентами іноземних ринків і джерела сировини; - обхід національного антитрестівського аконодавства країни походження ТНК; - зменшення і нейтралізація циклічних коливань економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської корпорації; - реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком інтегрованої системи для проведення великомасштабних економічних операцій. розміщення виникнення ТНК специфічні для фірми: • управлінський і виробничий досвід • характер продукції •структура ринку •масштаби виробництва специфічні для регіону: • розмір території •транспортні зв'язки •культурні особливості і традиції специфічні для нації або держави: •політичні фактори •податкове і фінансове законодавство специфічні для даної галузі промисловості: (за П. Баклі і М. Кассоном) (за Дж. Діболдом)
 • 10. Найбільші ТНК світу «Exxon Mobil» - видобуток нафти й газу (341 млрд.) "Apple" - виробництво комп'ютерів, офісної техніки та програмного забезпечення(65,1 млрд.)
 • 11. автомобільна видобувна хімічна фармацевтична нафтова Галузі Основна частина активів ТНК ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована. Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей. У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78. За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60% компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна промисловість і сільське господарство електроніка сфера послуг
 • 12. ● «Toyota motor» - автомобілебудування (202,8 млрд.) ● «Basf» - хімічна промисловість (85,5 млрд.)
 • 13. ● «Nestle» - харчова промисловість (112 млрд.) ● «China Mobile» - телекомунікаційні послуги (184,4 млрд.)
 • 14. Частка ТНК у сферах Зі 100 найбільших економік у світі, 52 — транснаціональні корпорації, інші — держави понад 70% 90 % 80 % 50% світове промислове виробництво прямі зарубіжні інвестиції технологічні розробки світова торгівля
 • 15. Вплив ТНК Політика Економіка Науково-технічний прогрес Інвестиції • співпраця з конкурентами та клієнтами • реалізують власну корпоративну дипломатію, корпоративну ідеологію • мають власні численні спецслужби • держава в державі • використання новітніх технологій • здійснюють глобальний трансфер нових технологій • дослідницькі центри в багатьох країнах, де для цього є кваліфіковані кадри • інтеграція своїх виробничих потужностей • ведення стабільної економічної, відкритої та ефективної діяльності у кризовий період ТНК • транснаціональні банки, • телекомунікаційні компанії, • страхові компанії, • аудиторські компанії, • інвестиційні і пенсійні фонди.
 • 16. Наслідки діяльності • створення пропозиції та задоволення попиту населення на нові товари; • підвищення зайнятості населення та створення нових робочих місць; • збільшення надходжень до національних бюджетів країн; • використання та розробка інновацій у своїй діяльності • збільшення інвестиційних надходжень • монополізація влади та негативний вплив на національну економіку держави; • приховування прибутків, обхід національного законодавства; • створення негативної конкуренції для національних виробників шляхом монопольного встановлення цін на продукцію; • першочергове задоволення власних інтересів, не зважаючи на потреби держав • виснаження ресурсної бази ТНК
 • 17. 658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с. ● «Людина з Сеула» — це три історії в одній: історія успіху країни, всесвітньо відомої корпорації та людини, яка намагається поєднати розбудову кар’єри в нових умовах з сімейним життям. Їх щиро й дотепно розповідає нам Френк Аренс, у минулому журналіст газети Washington Post, який обійняв ключову посаду в компанії Hyundai та переїхав до Південної Кореї.
 • 18. 658 Ч-42 Чемберс, Д. Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів / Д. Чемберс, Д. Брейді ; з англ. пер. Р. Клочко. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с. ● Чемберс ділиться своїм розумінням персоналу, принципів і правил гри, які забезпечили перетворення ''Циско'' на світового інтернет-гіганта... Збірка найкращих рецептів, обов'язкова до читання для будь-якого керівника в будь-якій індустрії. Джон Дорр, автор бестселера ''Вимірюй важливе''
 • 19. 336 К 95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 192 с. ● Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів.
 • 20. 339.9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с. ● У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги щодо сучасних...
 • 21. 65.58 Р 59 Рогач, О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 256 с. ● У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій на експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових індустріальних країн Азії розкрито прямий та непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та регіональні напрями експорту.
 • 22. Статті з періодичних видань ● Воронкова, Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки: стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава. – 2021. – № 11. – С. 112-115. ● Гончарова, Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 4–16. ● Гладій, Ірина. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій / І. Гладій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. - № 3. – С. 85- 97. ● Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки / Н. О. Волошко // Економіка та держава. – 2020. – № 7. - С. 110-113. ● Базов, В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика / В. П. Базов // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 34-46. ● Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т. Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 6. – С. 18-26. ● Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини / Я. Ю. Миркєєв // Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 299-309.
 • 23. Дякую за увагу! Підготувала: Джуринська Тетяна, провідний бібліограф.