El s am c s de     il Oc el l de Foc  I v án Not ar i o i Chr i s t i an Ar qués
L’OCELL DE FOC A SANT      FRUITÓS.   LA VIDA ALS MONESTIRS Rec or deu quel ’Oc el l de Foc es r ef ugi a, f ugi ...
L’OCELL DE FOC AL        MONESTI R I és que l ’Oc el l  de Foc no er a  m onj o; nom  és  bus c av a l a pr ...
A QUI CONEI X , EN EL      MONESTI R?Ar a bé, l apr i nc i palpr eoc upac i ó del ’Oc el l de Focés des c obr i r l ...
QUI ÉS EL M LLOR?        I Ber enguer deFoi x t am bé er aun t r obador queanav a am el Cec      bde Cabr er ...
COM ARRI BA L’OCELL DE  FOC A SER UN GRAN POETA?Ber erde Foix ensenyaal ltotsel   engu          ’Ocel ssecr ...
LA VI DA AL        MONESTI RNos al t r es hem s egui t m t de pr op l a               olv i da de l ...
L’ORACI Ó I EL CANTEn el m ones t i r  c al s egui r  l ’hor ar i de  c ant s i de pr egàr i es del s monj os . Sab...
EL TREBALL MANUAL  Tam esbé   t r ebal l a m anual m  ent a  l ’hor t , al s t al l er s , a l a   c ui na, alc ...
LLEGI R, ESTUDI AR, COPI AREl s m onj os t am  bé  apr of undi en en l a c ul t ur a. Nom  és en el s m  ones t i r ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Viquilletra els amics de l'ocell de foc

211 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Viquilletra els amics de l'ocell de foc

 1. 1. El s am c s de il Oc el l de Foc I v án Not ar i o i Chr i s t i an Ar qués
 2. 2. L’OCELL DE FOC A SANT FRUITÓS. LA VIDA ALS MONESTIRS Rec or deu quel ’Oc el l de Foc es r ef ugi a, f ugi nt del s s eus enem c s , al im ones t i r de Sant Fr ui t ós ? Al l à s eguei x l a v i dadel s m onj os , per ò t am t é t em bé ps per f er nous
 3. 3. L’OCELL DE FOC AL MONESTI R I és que l ’Oc el l de Foc no er a m onj o; nom és bus c av a l a pr ot ec c i ó delm ones t i r . El s eu am c Ar nau el i c onv enç de s or t i r -ne . A l ’Ar nau l iagr ada el c om bat
 4. 4. A QUI CONEI X , EN EL MONESTI R?Ar a bé, l apr i nc i palpr eoc upac i ó del ’Oc el l de Focés des c obr i r l as ev a i dent i t at . En el m ones t i rc onei x un m onj ov el l et ,Ber enguer deFoi x, que l i
 5. 5. QUI ÉS EL M LLOR? I Ber enguer deFoi x t am bé er aun t r obador queanav a am el Cec bde Cabr er a, per ò,c om que el par ede l ’Oc el l er a elm l l or poet a, iBer enguer v adec i di r f er -s epas s ar per m i utev i t arc om par ac i ons .
 6. 6. COM ARRI BA L’OCELL DE FOC A SER UN GRAN POETA?Ber erde Foix ensenyaal ltotsel engu ’Ocel ssecr de l poesia; ambel esconver enu ets a l teix nmagnífictr ador A èntantqu gu el ob . pr e anyaconcusqu pr aelV de Pegu a, el r e epar escomte ergr enemicde l l an ’Ocel.
 7. 7. LA VI DA AL MONESTI RNos al t r es hem s egui t m t de pr op l a olv i da de l ’Oc el l a Sant Fr ui t ós . Sabem que,en un m ones t i r , es poden f er un m unt dec os es :•Segui r l es ac t i v i t at s del s monj os :or ac i ó, c ant , of i c i s .•Tr ebal l ar al s hor t s del mones t i r .•Apr endr e a l ’es c ol a pr epar ada per al snov i c i s .•Es t udi ar a l a bi bl i ot ec a del mones t i r ic opi ar en l ’es c r i pt or i um.
 8. 8. L’ORACI Ó I EL CANTEn el m ones t i r c al s egui r l ’hor ar i de c ant s i de pr egàr i es del s monj os . Sabeu que, per a un monj o, er a i és i m es c i ndi bl pr e t eni r c onei xem ent s
 9. 9. EL TREBALL MANUAL Tam esbé t r ebal l a m anual m ent a l ’hor t , al s t al l er s , a l a c ui na, alc el l er . Sabí euque, en m t s olm ones t i r s , s e s eguei x el l em “ a et a Or l abor a” , que
 10. 10. LLEGI R, ESTUDI AR, COPI AREl s m onj os t am bé apr of undi en en l a c ul t ur a. Nom és en el s m ones t i r shi hav i a gent que s abés l l egi r i es c r i ur e. Tot s el s m ones t i r s t eni en bi bl i ot ec a per es t udi ar i “ c r i pt or i um s ” per c opi ar el s l l i br es m és

×