Publicité
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
Publicité
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
Publicité
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
Publicité
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
Publicité
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
bjawa.pdf
Prochain SlideShare
Tembung macapatTembung macapat
Chargement dans ... 3
1 sur 23
Publicité

Contenu connexe

Publicité

bjawa.pdf

 1. TEMBANG MACAPAT SMAN 1 PASURUAN Maulidiah Vita F. (18) XI MIPA 2
 2. Maskumambang……………………………………………2 Mijil…………………………………………………………….3 Sinom…………………………………………………………..4 Kinanthi……………………………………………………….5 Asmaradana…………………………………………………6 Gambuh……………………………………………………….7 Dhandanggula………………………………………………8 Durma…………………………………………………………9 Pangkur………………………………………………………10 Megatruh……………………………………………………11 Pocung………………………………………………………12 FILOSOFI TEMBANG MACAPAT……………………………..1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Paugerane guru gatra, guru wilangan lan guru lagu……………………………………….………………………..13 Tabel guru gatra, guru wilangan lan lagu saka tembang macapat……….……………………………..……..14 Unsur kebasaan tembang macapat lan tuladhane…15 Daftar Isi
 3. Filosofi Tembang Macapat Macapat isi ajarane onok 2 bab. Macapat nduweni arti maca papat-papat. Wong jawa nganggep macapat iku Filosofi jawa lan ngandhut akeh makna sing jero. Macapat seting diartikno nggolek jati diti manungsa sejati sing dikelilingi papat nafsu dunya kaya pemahaman jawa sing asring kene krungu sedulur papar kalima pancer. Ing nisor iki pangertene: 1
 4. Filosofi Tembang Macapat Maskumambang 1. Gambaraké jabang bayi sing isih ono kandhutané ibuné, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges uripé ngambang nyang kandhutané ibuné. 2
 5. Filosofi Tembang Macapat 2. Mijil Fase laire jabang bayi saka rahime ibu. Kehadiran manungsa ing dunya iki ana 2 hal sing bertolak buri. Wong tuwane seneng anake lair, nanging anake ditandai karo tangisan sing pertamane 3
 6. Filosofi Tembang Macapat 3. Sinom Ing umur anak-anak, manungsa mulai belajar nyesuaino diri lan tumbuh berkembang. Pengarepan lan angen-angen masa enom sing endah. Dolan ngumpul kro kanca kanggo ngasah kemampuan pikiran lan ati. Perkembangan fisik lan kakuatan teko sing mung turu, mengkurep, ngadek nganti iso mlaku iki fase bungah kanggo anak lan wong tuwane. 4
 7. Filosofi Tembang Macapat 4. Kinanthi Fase pembentukan jati diri lan ngeraih cita cita. Sekolah lan ngenal kauripan ing njobo umah dadi kegiatane manungsa. Kinanthi awale saka tembang kanthi utowo tuntun sing duweni makna kene butuhake tuntunan utowo dalan sing bener kanggo gapai cita- citane. 5
 8. Filosofi Tembang Macapat 5. Asmaradana Manungsa mulai mlebu oleh rasa utawa sering diartikna olah asmara. Wong lanang mulai ngrasakno jatuh hati nang kaum wadon lan sewalike. Fase iki ngebntuk imajinasi, logika lan perasaan sing tercermin ing njero pada pada asmaradana. 6
 9. Filosofi Tembang Macapat 6. Gambuh Sawise kesepakatan urip bareng sing wis tercapai karo pasangan kaloro manungsa sing berusaha ngatur ego dewe dewe iku mlebu fase sinv diarani gambuh. Makna tembung gambuh yaiku tumbuh lan bersatu. Fase iki nyritakake soal komitmen ing njerone perkawinan gae nyatukake cinta ing urip rumah tangga. 7
 10. Filosofi Tembang Macapat 7. Dhandanggula Sawise bersatu, wong tuwo anyar lair lan muncul ing panggung dunya. Lair saka ikatan pernikahan mulai ngelakokake kauripan kaya sing tau wong tuwone alami. Gambaran teko fase iki yaiku kauripan sing wis ngecapai tahap nggolek kemapanan sosial, sarta kesejahteraan nggolek nilai cukup sandhang pangan lan jajan fase iki diarani Dhandanggula. 8
 11. Filosofi Tembang Macapat 8. Durma Durma dijupuk saka kata darma sing nduweni arti ngelakuake kebaikan ing kauripan, digambarake manungsa kudu wani dalam ngadapi cobaan hidup serta nyerminake jiwa tolong menolong lan rasa kasih sepada manungsa. Saka fase iki diarepake kauripan manungsa iku iso duwe manfaat kanggo manungsa liane. 9
 12. Kekuatan, raga lan pikiran mulai ngurang, nanging kakuatan ati mulai kebentuk. Ing fase iki manungsa mulai iso ngendalikake hawa nafsu duniawi. Tembung pangkur yaiku penjabaran sing disingkat teko tembung nyimpang lan nyingkur. Filosofi Tembang Macapat 9. Pangkur 10
 13. Filosofi Tembang Macapat 10. Megatruh Fase sing paling indah yaiku manungsa ketemu karo kekasih e yaiku tuhan sing maha esa. Diarani megatruh utawa megat roh. Pisahe nyawa teko jasad, pisahe nyawa/roh nang alam keabadian. 11
 14. Pocung artine pocong utawa jasad manungsa sing dibungkus kain. Fase iku diarani fase peristirahatan manungsa lan roh suci sing ngelanjutno kauripan ing alam anyar sesai karo perbuatan lan amal manungso iku semasa ing dunyo Filosofi Tembang Macapat 11. Pocung 12
 15. Paugerane Tembang MACAPAT Guru Gatra Yaiku cacahing utawi jumlahing gatra ing tembang macapat. Guru Lagu Yaiku cacahing wanda ing saben sagatra. Guru Wilangan Yaiku tibaning swara ing saben pungkasane gatra. 13
 16. Tabel Tembang Macapat 14
 17. Unsur Kebahasaan Tuladha: • Sing = Saka + ing • Araneki = Arane + iki • Tankocap = Tanpa + ucap Tembung Garba Yaiku tembung loro utawa luwih sing digandheng dadi siji kanggo nyepetake lafal lan tulisane. 15
 18. Unsur Kebahasaan Tuladha: • Makarya = nyambut gawe • Mameh = golek • Listya = ayu • Dita = Dina Minggu Tembung Kawi Tembang Kawi yaiku tembung- tembung kang asale saka bahasa Jawa Tengahan utawa Jawa Kuna. Basa Kawi iki campuran basa Jawa lan basa Sansekerta. 16
 19. Unsur Kebahasaan Tuladha: • Arsa = arep • Raga = Awak • Aran = kekasih Dasanama Dasanama yaiku wong siji duwe jeneng nganti sepuluh, malah kadhang luwih, kang padha tegese utawa meh padha tegese. 17
 20. Unsur Kebahasaan Sandi Asma Sandi Asma yaiku jeneng kan sinamunana ing Tembang Macapat, lumrahe wujud jeneng asli pengarange utawa penciptane tembang. Tuladha ne sandi asma-> 18
 21. Unsur Kebahasaan Tuladha : 19
 22. Unsur Kebahasaan Tuladha: PArasmu kang endah Hatur alus sing mbok ungkapno perkata nggarai LAli marang masalah Ayem rasane ndeleng esemmu Ning iso ta aku ndueni awakmu? *Sandi Karsa = Dino Pahlawan Sandi Karsa Sandi Karsa yaiku tujuan, ancas, utawa karep kang sinamun utawa sinamar ana ing tembang. (ukarane kanggo medharake cipta, gagasan, rasa - pangrasa, utawa kekarepan) 20
 23. MATUR NUHUN @___vitaaa Maulidiah Vita
Publicité