Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Кожен із вас у своєму житті користується виробами із 
металів. Які метали ви використовуєте найчастіше? Чому?
Мета уроку: розглянути метали 
як прості речовини, їх будову, тип 
зв'язку, фізичні властивості.
Металічні елементи утворюють прості 
речовини – метали. 
Елемент - Проста речовина – метал 
Al Алюміній - алюміній 
Fe Фер...
Метали утворюють металічні кристалічні гратки 
Металічний зв’язок — це один із видів хімічного зв’язку між 
позитивно заря...
Метали завдяки вільним електронам легко 
відбивають світло. 
Срібло найкраще відбиває світло, 
тому має найбільший блиск. ...
Ця властивість металів зумовлена 
наявністю усуспільнених електронів, що 
можуть відносно вільно рухатися. 
Ag, Cu, Au, Al...
Пластичність – здатність необоротно 
деформуватися під дією механічних навантажень. 
Пластичність обумовлена будовою метал...
Найбільш крихкі з металів: 
Сr Mn Sb
Метали 
легкоплавкі тугоплавкі 
tпл < 1000° С tпл > 1000° С 
лужні, лужноземельні метали, Cu, Fe, Cr, Ti, Mo…. 
Mg, Al, Pb...
Метали 
м'які тверді 
лужні метали, Cr, W 
Pb, Cu, Zn, Sn, Al 
Натрій легко ріжеться ножем
Метали 
легкі важкі 
ρ< 5 г/см3 ρ> 5 г/см3 
Li, Na, K, Mg, Al Os, Zn, Fe, Pb, Pt, Hg, Au 
Найлегший метал – Li Найшільніши...
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
8. Метал, що 12 
характеризується легкістю, високими 
електропровідністю та теплопровід...
Домашнє завдання 
§55 
Впр. 3 (усно), 6* с. 239
металічний звязок. фізичні властивості металів
металічний звязок. фізичні властивості металів
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

металічний звязок. фізичні властивості металів

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

металічний звязок. фізичні властивості металів

 1. 1. Кожен із вас у своєму житті користується виробами із металів. Які метали ви використовуєте найчастіше? Чому?
 2. 2. Мета уроку: розглянути метали як прості речовини, їх будову, тип зв'язку, фізичні властивості.
 3. 3. Металічні елементи утворюють прості речовини – метали. Елемент - Проста речовина – метал Al Алюміній - алюміній Fe Ферум - залізо Cu Купрум - мідь Zn Цинк - цинк Ag Aргентум - срібло Au Аурум - золото Hg Меркурій - ртуть Pb Плюмбум - свинець Sn Станум - олово
 4. 4. Метали утворюють металічні кристалічні гратки Металічний зв’язок — це один із видів хімічного зв’язку між позитивно зарядженими йонами та усуспільненими валентними електронами (електронний газ), які вільно рухаються. + + + + + + + + + Електрон Катіон металу Men+ Атом металу Me0
 5. 5. Метали завдяки вільним електронам легко відбивають світло. Срібло найкраще відбиває світло, тому має найбільший блиск. Саме тому його використовують у виготовленні дзеркал.
 6. 6. Ця властивість металів зумовлена наявністю усуспільнених електронів, що можуть відносно вільно рухатися. Ag, Cu, Au, Al, Mg, Zn, Fe, Pb … Електропровідність і теплопровідність спадає Чому лінії електропередач виготовляють з алюмінію ?
 7. 7. Пластичність – здатність необоротно деформуватися під дією механічних навантажень. Пластичність обумовлена будовою металічної кристалічної ґратки . Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe пластичність металів зменшується Золото 1 г Дріт 2 км
 8. 8. Найбільш крихкі з металів: Сr Mn Sb
 9. 9. Метали легкоплавкі тугоплавкі tпл < 1000° С tпл > 1000° С лужні, лужноземельні метали, Cu, Fe, Cr, Ti, Mo…. Mg, Al, Pb, Sn, Zn…… Найлегкоплавкіший метал – Hg Найтугоплавкіший метал -W tпл Hg = - 38,87°С tпл W ~3400°С
 10. 10. Метали м'які тверді лужні метали, Cr, W Pb, Cu, Zn, Sn, Al Натрій легко ріжеться ножем
 11. 11. Метали легкі важкі ρ< 5 г/см3 ρ> 5 г/см3 Li, Na, K, Mg, Al Os, Zn, Fe, Pb, Pt, Hg, Au Найлегший метал – Li Найшільніший метал – Оs ρ(Оs) = 22,61 г/см3 200 тис. $ за 1 г
 12. 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8. Метал, що 12 характеризується легкістю, високими електропровідністю та теплопровідністю, 9. Метал, 10. Фізична що за властивість електропровідністю металів, що стоїть зумовлена на першому 1. 7. Одна Особливий із найважливіших тип хімічного фізичних зв’язку, властивостей властивий 1112. .Я Яккиийй м мееттаалл н нааййббілілььшш л теуггкооппллааввккиийй?? пластичністю, широко застосовується в побуті і 2. Який метал 6. Я3к.і Тчваесртидникй 45и . р НлНоеаазмжййчваалиаєтенж ьгн ошчуади йивнйбйуо із злзгл оь мам шхмее утмет аатпелаллтіліааввулс?? т івчи нічноншїі сґотрмьа?ут?ки? здатністю місці, має відбивати сильний металічний світлові промені блиск металам металів та їхнім сплавам промисловості
 13. 13. Домашнє завдання §55 Впр. 3 (усно), 6* с. 239

×