هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی

volghan hosseyni
volghan hosseyniOwner à VOLGHAN

http://avir.ir/ http://kaspersky-ir.com/ rasoul.niki@gmail.com 02188945610 Negin Computer http://www.tehransarang.com/ http://tehransarang.ir/ tehransarang.com@gmail.com 02188543710 TehranSarang http://rathgraphic.com/ 02177653280 Rath Graphic info@rathgraphic.com

‫هدایای تبلیغاتی - آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی‬


                               ‫تهران سارنگ – وارد کننده انواع هدایای تبلیغاتی‬


‫گروه تهران سارنگ از سیزده سال پیش پا به عرصه حضور در بازار هدایای تبلیغاتی نهاده است. این مجمموعه در ابتمدا بما نمام‬
 ‫م‬

‫تهران ساعت در زمینه تولید و پخش انواع ساعت فعالیت خود را آغاز نموده و درسال های اخیر همواره با روند پیشرفت بممازار‬

                      ‫و خواسته های مشتریان محترم، زمینه فعالیت های خود را گسترش داده است.‬


                                           ‫ست های چند تیکه زنانه و مردانه‬


                                        ‫جای کارت ویزیت / بج سینه اختصاصی‬


                                        ‫ست چند تیکه چرم طبیعی / کیف چرم‬

                                     ‫فولدر و ارگانایزر / قرآن و دیوان حافظ نفیس‬


                                            ‫جاکلیدی فلزی / چرم مصنوعی‬


                                          ‫ماشین حساب مهندسی و مدیریتی‬


                                               ‫تجهیزات جانبی کامپیوتر‬


                                                  ‫ابزار آلت کاربردی‬


                                              ‫ست وسایل مانیکور زنانه‬


                                               ‫تندیس و ظروف سفالی‬


                                        ‫ساعت دیواری / ساعت رومیزی مدیریتی‬


                                        ‫استیکر رومیزی / خودکار و روان نویس‬


                                        ‫انواع خودکار / ست های خودکار و اتود‬


                                          ‫فلسک مسافرتی / ماگ های رنگی‬


                                           ‫ساک خرید نمایشگاهی / آفتابگیر‬


                                                  ‫محصولت متفرقه‬


                    ‫نشانی : تهران،خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد،کوچه چهارم، پلک ۲۱، واحد ۵‬
‫صندوق پستی :۴۱۱۴۸۹۷۸۵۱‬


                                      ‫ایمیل : ‪info@tehransarang.ir‬‬


                                       ‫تلفن : 01734588120 الی 21‬


                  ‫وبسایت: ‪ http://www.tehransarang.com‬و ‪http://www.tehransarang.ir‬‬


                      ‫=============================================‬


                                      ‫فروشگاه آنتی ویروس ایران‬


‫فروش آنلین قویترین آنتی ویروس های جهان به صورت رسمی و رجیستر شده همراه با به روز رسانی و آپدیت رایگان.‬

        ‫آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالتر از چهارراه طالقانی، کوچه علی ولدی، پلک 52، طبقه 6، واحد.‬


                                       ‫تلفن تماس: 01654988 )120(‬


                                          ‫وب سایت: ‪/http://avir.ir‬‬


                                                 ‫کسپرسکی‬


                                                 ‫آویرا- ‪Avira‬‬


                                            ‫23‪ Eset-Nod‬نود 23‬


                                      ‫بیت دیفندر ‪Bitdefender Security‬‬


                                   ‫آنتی ویروس کسپرسکی 3102 یک کاربره‬


                                  ‫‪Kaspersky Business Space Security‬‬


                                  ‫‪Kaspersky Enterprise Space Security‬‬


                                    ‫‪Kaspersky Total Space Security‬‬


                                    ‫‪Kaspersky Work Space Security‬‬


                                   ‫آنتی ویروس کسپرسکی 3102 سه کاربره‬


                                ‫اینترنتی سکیوریتی کسپرسکی 3102 یک کاربره‬


                                       ‫کسپرسکی 0.2 ‪ Pure‬سه کاربره‬
‫کسپرسکی ‪Small Office Security-1Server+5PC‬‬


                  ‫آنتی ویروس ‪ Avira‬سه کاربر‬


                  ‫آنتی ویروس ‪ Avira‬یک کاربر‬


                ‫اینرتنت سکیوریتی ‪ Avira‬سه کاربر‬


                ‫اینرتنت سکیوریتی ‪ Avira‬یک کاربر‬


                  ‫آنتی ویروس نود 23 دو کاربر‬


                  ‫آنتی ویروس نود 23 سه کاربر‬

                  ‫آنتی ویروس نود 23 یک کاربر‬


                  ‫آنتی ویروس نود 23 پنج کاربر‬


                 ‫آنتی ویروس نود 23 چهار کاربر‬


                ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬دو کاربر‬


                ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬سه کاربر‬


                ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬پنج کاربر‬


               ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬چهار کاربر‬


                ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬یک کاربر‬


            ‫آنتی ویروس 3102 ‪ Bitdefender‬یک کاربر‬


          ‫اینترنت سکیوریتی 3102 ‪ Bitdefender‬سه کاربر‬


          ‫اینترنت سکیوریتی 3102 ‪ Bitdefender‬یک کاربر‬


          ‫توتال سکیوریتی 3102 ‪ Bitdefender‬یک کاربر‬


 ‫=============================================‬


       ‫مرکز تخصصی خدمات آنتی ویروس کسپرسکی‬


‫مرکز تخصصی فروش، تمدید، رجیستر و آپ دیت آنتی ویروس کسپرسکی‬
‫آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالتر از چهارراه طالقانی، کوچه علی ولدی، پلک 52، طبقه 6، واحد.‬


                                            ‫تلفن تماس: 01654988 )120(‬


                                         ‫وب سایت: ‪http://kaspersky-ir.com‬‬


                                                 ‫‪Kaspersky PURE‬‬


                                        ‫2102 ‪Kaspersky Internet Security‬‬


                                            ‫2102 ‪Kaspersky Anti-Virus‬‬


                          ‫=============================================‬

                                                ‫موسسه رث گرافیک‬


‫رث گرافیک به عنوان مرکز تخصصی تولید سررسید و سالنامه فعالیت خود را آغاز نممود و در حمال حاضمر علوه بمه تمرکمز در‬
  ‫م‬   ‫م‬    ‫م‬   ‫م‬     ‫م‬

   ‫زمینه تولید سررسید سالنامه در زمینه تولید تقدیرنامه و تندیس، واردات هدایایی تبلیغاتی و غرفه سازی فعالیت می نماید.‬


                                                  ‫موسسه رث گرافیک‬


‫رث گرافیک به عنوان مرکز تخصصی تولید سررسید و سالنامه فعالیت خود را آغاز نممود و در حمال حاضمر علوه بمه تمرکمز در‬
  ‫م‬   ‫م‬    ‫م‬   ‫م‬     ‫م‬

   ‫زمینه تولید سررسید سالنامه در زمینه تولید تقدیرنامه و تندیس، واردات هدایایی تبلیغاتی و غرفه سازی فعالیت می نماید.‬


                                               ‫سررسید، سالنامه و تقویم‬


‫رث گرافیک با مجهز بودن به واحد صحافی بما ظرفیمت 000.005.1 جلمد در سمال خمود را بمه عنموان یکمی از بزرگمترین تولیمد‬
 ‫م‬     ‫م‬     ‫م‬   ‫م‬  ‫م‬    ‫م‬  ‫م‬   ‫م‬       ‫م‬   ‫م‬

‫کنندگان سالنامه و سررسیدهای خاص معرفی نموده است. انواع سررسید و س مالنامه اداری و م مدیریتی، طراح می اختصاص می،‬
 ‫م‬     ‫م‬       ‫م‬         ‫م‬

                                  ‫ارگانایزر، دفتر تلفن، رومیزی و تقویم دیواری و نفیس.‬


                                                    ‫لوح و تقدیرنامه‬


      ‫رث گرافیک با بهره گیری از واحد صحافی آماده ارائه پیشنهاد ویژه و خاص در زمینه تقدیرنامه و تندیس می باشد.‬


                                                  ‫دانلود تقویم 2931‬


                                                  ‫فمروشگاه اینتمرنتی‬


                                             ‫تماس با موسسه رث گرافیک‬
‫متخصص تولید انواع سررسمید و سمالنامه اداری و ممدیریتی، ارگانمایزر، دفمتر تلفمن، تقمویم رومیمزی و دیمواری، دیموان حمافظ،‬
  ‫م‬                      ‫م‬    ‫م‬               ‫م‬   ‫م‬

     ‫تقدیرنامه و تندیس، فلش مموری تبلیغاتی. تلفن های تماس: 08235677120 و 97235677120 و 43131577120‬


                                        ‫وبسایت: ‪http://www.rathgraphic.com‬‬


                          ‫=============================================‬


‫طراحی وب بهینه سازی مولتی مدیا تبلیغات اینترنتی تبلیغات مستقیم اتوماسیون آمار و اطلعممات نمممونه‬

                                                        ‫کارها‬

Recommandé

Full resume par
Full resumeFull resume
Full resumevolghan hosseyni
1.1K vues37 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
83 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
52 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
20 vues8 diapositives
ولقان حسینی volghan hosseini par
ولقان حسینی volghan hosseiniولقان حسینی volghan hosseini
ولقان حسینی volghan hosseinivolghan hosseyni
9 vues8 diapositives
Weblog advertising par
Weblog advertisingWeblog advertising
Weblog advertisingvolghan hosseyni
488 vues1 diapositive

Contenu connexe

Plus de volghan hosseyni

Volghan.net par
Volghan.netVolghan.net
Volghan.netvolghan hosseyni
523 vues14 diapositives
Vcms 5.0 par
Vcms 5.0Vcms 5.0
Vcms 5.0volghan hosseyni
1K vues6 diapositives
Vcms par
VcmsVcms
Vcmsvolghan hosseyni
477 vues2 diapositives
Support services par
Support servicesSupport services
Support servicesvolghan hosseyni
395 vues1 diapositive
Software development par
Software developmentSoftware development
Software developmentvolghan hosseyni
341 vues1 diapositive
Site content par
Site contentSite content
Site contentvolghan hosseyni
541 vues22 diapositives

Plus de volghan hosseyni(20)

هدایای تبلیغاتی آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی

 • 1. ‫هدایای تبلیغاتی - آنتی ویروس - سررسید - کسپرسکی‬ ‫تهران سارنگ – وارد کننده انواع هدایای تبلیغاتی‬ ‫گروه تهران سارنگ از سیزده سال پیش پا به عرصه حضور در بازار هدایای تبلیغاتی نهاده است. این مجمموعه در ابتمدا بما نمام‬ ‫م‬ ‫تهران ساعت در زمینه تولید و پخش انواع ساعت فعالیت خود را آغاز نموده و درسال های اخیر همواره با روند پیشرفت بممازار‬ ‫و خواسته های مشتریان محترم، زمینه فعالیت های خود را گسترش داده است.‬ ‫ست های چند تیکه زنانه و مردانه‬ ‫جای کارت ویزیت / بج سینه اختصاصی‬ ‫ست چند تیکه چرم طبیعی / کیف چرم‬ ‫فولدر و ارگانایزر / قرآن و دیوان حافظ نفیس‬ ‫جاکلیدی فلزی / چرم مصنوعی‬ ‫ماشین حساب مهندسی و مدیریتی‬ ‫تجهیزات جانبی کامپیوتر‬ ‫ابزار آلت کاربردی‬ ‫ست وسایل مانیکور زنانه‬ ‫تندیس و ظروف سفالی‬ ‫ساعت دیواری / ساعت رومیزی مدیریتی‬ ‫استیکر رومیزی / خودکار و روان نویس‬ ‫انواع خودکار / ست های خودکار و اتود‬ ‫فلسک مسافرتی / ماگ های رنگی‬ ‫ساک خرید نمایشگاهی / آفتابگیر‬ ‫محصولت متفرقه‬ ‫نشانی : تهران،خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد،کوچه چهارم، پلک ۲۱، واحد ۵‬
 • 2. ‫صندوق پستی :۴۱۱۴۸۹۷۸۵۱‬ ‫ایمیل : ‪info@tehransarang.ir‬‬ ‫تلفن : 01734588120 الی 21‬ ‫وبسایت: ‪ http://www.tehransarang.com‬و ‪http://www.tehransarang.ir‬‬ ‫=============================================‬ ‫فروشگاه آنتی ویروس ایران‬ ‫فروش آنلین قویترین آنتی ویروس های جهان به صورت رسمی و رجیستر شده همراه با به روز رسانی و آپدیت رایگان.‬ ‫آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالتر از چهارراه طالقانی، کوچه علی ولدی، پلک 52، طبقه 6، واحد.‬ ‫تلفن تماس: 01654988 )120(‬ ‫وب سایت: ‪/http://avir.ir‬‬ ‫کسپرسکی‬ ‫آویرا- ‪Avira‬‬ ‫23‪ Eset-Nod‬نود 23‬ ‫بیت دیفندر ‪Bitdefender Security‬‬ ‫آنتی ویروس کسپرسکی 3102 یک کاربره‬ ‫‪Kaspersky Business Space Security‬‬ ‫‪Kaspersky Enterprise Space Security‬‬ ‫‪Kaspersky Total Space Security‬‬ ‫‪Kaspersky Work Space Security‬‬ ‫آنتی ویروس کسپرسکی 3102 سه کاربره‬ ‫اینترنتی سکیوریتی کسپرسکی 3102 یک کاربره‬ ‫کسپرسکی 0.2 ‪ Pure‬سه کاربره‬
 • 3. ‫کسپرسکی ‪Small Office Security-1Server+5PC‬‬ ‫آنتی ویروس ‪ Avira‬سه کاربر‬ ‫آنتی ویروس ‪ Avira‬یک کاربر‬ ‫اینرتنت سکیوریتی ‪ Avira‬سه کاربر‬ ‫اینرتنت سکیوریتی ‪ Avira‬یک کاربر‬ ‫آنتی ویروس نود 23 دو کاربر‬ ‫آنتی ویروس نود 23 سه کاربر‬ ‫آنتی ویروس نود 23 یک کاربر‬ ‫آنتی ویروس نود 23 پنج کاربر‬ ‫آنتی ویروس نود 23 چهار کاربر‬ ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬دو کاربر‬ ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬سه کاربر‬ ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬پنج کاربر‬ ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬چهار کاربر‬ ‫اینترنت سکیوریتی ‪ Eset‬یک کاربر‬ ‫آنتی ویروس 3102 ‪ Bitdefender‬یک کاربر‬ ‫اینترنت سکیوریتی 3102 ‪ Bitdefender‬سه کاربر‬ ‫اینترنت سکیوریتی 3102 ‪ Bitdefender‬یک کاربر‬ ‫توتال سکیوریتی 3102 ‪ Bitdefender‬یک کاربر‬ ‫=============================================‬ ‫مرکز تخصصی خدمات آنتی ویروس کسپرسکی‬ ‫مرکز تخصصی فروش، تمدید، رجیستر و آپ دیت آنتی ویروس کسپرسکی‬
 • 4. ‫آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالتر از چهارراه طالقانی، کوچه علی ولدی، پلک 52، طبقه 6، واحد.‬ ‫تلفن تماس: 01654988 )120(‬ ‫وب سایت: ‪http://kaspersky-ir.com‬‬ ‫‪Kaspersky PURE‬‬ ‫2102 ‪Kaspersky Internet Security‬‬ ‫2102 ‪Kaspersky Anti-Virus‬‬ ‫=============================================‬ ‫موسسه رث گرافیک‬ ‫رث گرافیک به عنوان مرکز تخصصی تولید سررسید و سالنامه فعالیت خود را آغاز نممود و در حمال حاضمر علوه بمه تمرکمز در‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫زمینه تولید سررسید سالنامه در زمینه تولید تقدیرنامه و تندیس، واردات هدایایی تبلیغاتی و غرفه سازی فعالیت می نماید.‬ ‫موسسه رث گرافیک‬ ‫رث گرافیک به عنوان مرکز تخصصی تولید سررسید و سالنامه فعالیت خود را آغاز نممود و در حمال حاضمر علوه بمه تمرکمز در‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫زمینه تولید سررسید سالنامه در زمینه تولید تقدیرنامه و تندیس، واردات هدایایی تبلیغاتی و غرفه سازی فعالیت می نماید.‬ ‫سررسید، سالنامه و تقویم‬ ‫رث گرافیک با مجهز بودن به واحد صحافی بما ظرفیمت 000.005.1 جلمد در سمال خمود را بمه عنموان یکمی از بزرگمترین تولیمد‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫کنندگان سالنامه و سررسیدهای خاص معرفی نموده است. انواع سررسید و س مالنامه اداری و م مدیریتی، طراح می اختصاص می،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ارگانایزر، دفتر تلفن، رومیزی و تقویم دیواری و نفیس.‬ ‫لوح و تقدیرنامه‬ ‫رث گرافیک با بهره گیری از واحد صحافی آماده ارائه پیشنهاد ویژه و خاص در زمینه تقدیرنامه و تندیس می باشد.‬ ‫دانلود تقویم 2931‬ ‫فمروشگاه اینتمرنتی‬ ‫تماس با موسسه رث گرافیک‬
 • 5. ‫متخصص تولید انواع سررسمید و سمالنامه اداری و ممدیریتی، ارگانمایزر، دفمتر تلفمن، تقمویم رومیمزی و دیمواری، دیموان حمافظ،‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تقدیرنامه و تندیس، فلش مموری تبلیغاتی. تلفن های تماس: 08235677120 و 97235677120 و 43131577120‬ ‫وبسایت: ‪http://www.rathgraphic.com‬‬ ‫=============================================‬ ‫طراحی وب بهینه سازی مولتی مدیا تبلیغات اینترنتی تبلیغات مستقیم اتوماسیون آمار و اطلعممات نمممونه‬ ‫کارها‬