Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

План законодавчого забезпечення реформ

План законодавчого забезпечення реформ

Télécharger pour lire hors ligne

План законодавчого забезпечення реформ (№ 1 Конституційна реформа та верховенство права)

План законодавчого забезпечення реформ (№ 1 Конституційна реформа та верховенство права)

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous

Plus par Volodymyr Groysman

Publicité

План законодавчого забезпечення реформ

  1. 1. 1 1 ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ: (№ І КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА та ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА) Керівник робочої групи Князевич Р.П. Голова Комітету з питань правової політики та правосуддя
  2. 2. 1 2 КОМІТЕТИ, відповідальні за підготовку проектів законів до розгляду у Верховній Раді Україні 2332 20 11 8 5 3 2 2 1 1 1 1 1 Кількість проектів Комітет з питань правової політики та правосуддя Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Комітет з питань запобігання та протидії корупції Комітет з питань інформатизації та зв'язку Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Комітет з питань економічної політики Комітет у закордонних справах Комітет з питань податкової та митної політики Комітет з питань національної безпеки і оборони Комітет з питань бюджету
  3. 3. 1 3 РОЗПОДІЛ ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ ЗА СКЛАДНІСТЮ 2332 Всього 56 з них: Проекти законів про внесення змін до Конституції України (Відповідальним є Комітет з питань правової політики та правосуддя) 5 Проекти цілісних законів 24 Проекти законів про внесення змін 27 нових законів 14 нових редакцій вже чинних законів 10
  4. 4. 1 4 РОЗПОДІЛ ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ ЗА КОМІТЕТАМИ (цілісні закони) 2332 11 1 4 6 10 1 Комітет з питань правової політики та правосуддя Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Комітет з питань інформатизації та зв'язку Комітет з узакордонних справах Комітет з питань запобігання та протидії корупції Комітет з питань національної безпеки і оборони Всього 24
  5. 5. 1 5 РОЗПОДІЛ ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ ЗА СТРОКАМИ ПРИЙНЯТТЯ (з деталізацією 2015 року) 2332 За строками прийняття 2015 рік 41 2016 рік 11 2017 рік 4 ІІ квартал 30 ІІІ квартал 6 ІV квартал 5 Проекти законів про внесення змін до Конституції України 1 Проекти цілісних законів 12 Проекти законів про внесення змін 17 Нових законів 6 Нових редакцій вже чинних законів 6 Про єдину систему електронної взаємодії Про військову поліцію Про Державне бюро розслідувань Про систему досудового слідства України та статус слідчих Про місцеві органи виконавчої влади Про муніципальну варту Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів (нова редакція) Про державну службу (нова редакція) Про дипломатичну службу (нова редакція) Про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція) Про органи самоорганізації населення (нова редакція) Про службу в органах місцевого самоврядування (нова редакція)
  6. 6. 1 6 РОЗПОДІЛ ЦІЛІСНИХ ПРОЕКТІВ ЗА КОМІТЕТАМИ (ІІ квартал 2015 року) 2332 2 1 1 1 1 6 Комітет з питань правової політики та правосуддя Комітет з питань інформатизації та зв'язку Комітет у закордонних справах Комітет з питань національної безпеки і оборони Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Всього 12
  7. 7. 1 7 ПРІОРИТЕТНІ ПРОЕКТИ Проекти про внесення змін до Конституції України 2332 № Назва проекту Концептуальні засади законопроекту Строк підготовки проекту 1. Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, територіальної організації влади) Метою є створення умов для формування дієздатних територіальних громад і забезпечення повсюдності місцевого самоврядування; послаблення конфліктного потенціалу у відносинах між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади у спосіб розмежування їх компетенції відповідно до принципу субсидіарності, відмови від делегування повноважень районних та обласних рад органам виконавчої влади 2015 II квартал 2. Про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів) Метою є приведення відповідних положень Основного Закону України у відповідність до міжнародних стандартів; скасування депутатської недоторканності; обмеження недоторканності суддів до тільки функціонального імунітету 2015 II-ІІІ квартал 3. Про внесення змін до Конституції України (щодо реформи прокуратури) Метою є забезпечення імплементації європейських стандартів діяльності відповідних органів 2016 ІІ квартал 4. Про внесення змін до Конституції України (в частині питань правосуддя, суміжних правових інститутів) Метою є практична реалізація принципів верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судом; функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини; посилення гарантій незалежності суддів, підвищення відповідальності суддів та прозорості їх діяльності; зменшення політичного впливу, забезпечення незалежності суддів та належної якості їх професійної діяльності та, як наслідок, відновлення довіри до судової влади, подолання корупції, підвищення доступності і прозорості правосуддя, забезпечення виконання судових рішень, підняття загальної якості надання правової допомоги 2016 ІІІ квартал 5. Про внесення змін до Конституції України (щодо реформування Кабінету Міністрів України та системи центральних органів виконавчої влади) Метою є конституційне закріплення засад організації та функціонування системи центральних органів виконавчої влади з метою оптимізації та підвищення ефективності роботи, визначення моделі розподілу повноважень та відповідальності, зокрема в контексті децентралізації та реформи місцевого самоврядування 2016 ІІІ квартал
  8. 8. 1 8 Інші пріоритетні проекти законів 2332 № Назва проекту Концептуальні засади законопроекту Строк підготовки проекту 1 . Виборчий кодекс України Це один з найамбітніших пунктів Плану, оскільки цей Кодекс повинен ґрунтуватися на вже прийнятих на той час нових законах України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів» (нова редакція), «Про вибори народних депутатів України» (нова редакція), «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» (щодо уніфікації регулювання виборчих процедур)», а також враховувати положення таких нових законів України як «Про політичні партії в Україні» (нова редакція) та «Про всеукраїнський референдум» (нова редакція) Метою є забезпечення того, щоб внутрішня політика в Україні ґрунтувалась на принципах, зокрема таких, як стабільність і дієвість демократичних інституцій; запровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками у відповідності з рекомендаціями Венеціанської Комісії та ПАРЄ. 2017 ІV квартал 2 Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів Метою є удосконалення системи місцевих виборів шляхом: 1. проведення місцевих виборів … з урахуванням особливостей реформи децентралізації місцевого самоврядування; 2. забезпечення справедливого представництва виборців в місцевих радах, збереження мажоритарної системи на рівні сільських та селищних рад та запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками при проведенні місцевих виборів на інших рівнях; 3. запровадження виборів міських голів великих міст у два тури та за принципом абсолютної більшості виборців, що проголосували; 4. зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад 2015 II квартал 3 Про державну службу (нова редакція) Метою є встановлення нових правових та організаційних засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності, а також гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що передбачає: 1. чітке окреслення сфери дії закону та виведення за його межі політичних посад та патронатної служби, а також працівників, які виконують функції з обслуговування та допоміжні функції; 2. введення більш зрозумілої та чіткої системної класифікації посад державної служби в залежності від характеру та обсягу повноважень державних службовців, їх кваліфікації та професійної компетентності; 3. визначення єдиних умов вступу на державну службу шляхом проведення відкритого конкурсу; 4 заміна атестації та щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього обов’язків і завдань на щорічне оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, яке певним чином впливатиме на розмір призначеної державному службовцю премії та виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності; 5. встановлення нових підходів до оплати праці державних службовців шляхом посилення ролі посадового окладу в структурі заробітної плати державного службовця та оптимізації кількості інших її складових та ін. 2015 II квартал 4 Про службу в органах місцевого самоврядування (нова редакція) Метою є встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності на благо держави і громади, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування, зокрема шляхом підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування; врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування; деполітизації; нової моделі оплати праці, що мінімізує суб`єктивізм керівника; впровадження ефективного механізму запобігання корупції; підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців. 2015 II квартал 5 Про місцеві референдуми Метою є законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів через унормування предмету референдуму, його різновидів, процедур ініціювання проведення та встановлення результатів; закріплення можливості проведення голосування в масштабах районів та областей у межах компетенції їх органів місцевого самоврядування 2015 IV квартал

×