Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
NÄR EN KRISTEN GÖR BÄTTRING/FÖRNYAS HON I SIN
FÖRBUND
BOTEN ÄR FÖRNYELSE
EVANGELIETS ARBETE I SÅ
KALLADE ”KRISTNA LÄNDER”
En kristen kan ha börjat
vandra bort ifrån
Kristusklippan. Hon är ännu
kristen, den Helige Ande
går inte bort strax ifrån ...
3
VARFÖR DET KÄNNS ATT
MAN INTE NÅR MED SIN
BUDSKAP? (SE VIDEO OM JUHA AHVIO, 10 MIN)
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=ACM...
BÄTTRINGSPREDIKAN, MEN PÅ
VEMS VILLKOR?
• Hur mycket får/kan man böja kristen budskap för att
få den passa till åhörare?
•...
KONTEXTEN AVGÖR. VAL AV ORD
HAR MYCKET BETYDELSE
• Apologeternas tid: ”Kristen tro är den rätta filosofi”. Tron
försvarade...
ATT MÖTA EN KRISTEN SOM HAR FULLIT
FRÅN DOPETS NÅD
Vad tänker..
• öppna syndare
• den moderna människa
• en nyandlig männi...
En kristen kan vara i ett ovaksamt
tillstånd.
Syns i:
• syndens lovlighet
• Irrläror
• Brist på broderlig kärlek
• Otukt
O...
”NOG ÄR JAG KRISTEN, MEN…”
• 1Ts. 3:2-5 Vi sände Timoteus, vår
broder och Guds medarbetare i
Kristi evangelium. Han skulle...
• Rev 2:4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din
första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och
omvä...
Följden av
ovaksamhet
• Skeppsbrott i tron.
• Man blir fiende till Kristi
kors (Fil.3:18. Se 3:2; Gal.
6:12).
• Gal 5:4 Ni...
Timoteus fick uppdrag
för församlingen i Efesos:
• Kämpa emot falska läror bland de kristna (1Tim.1:3,
18)
• Organisera ky...
XII OM BOTEN (AUGSB.BEK.)
• Om boten lära de, att syndernas
förlåtelse av dem, som efter dopet
fallit i synd, kan vinnas, ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Mes modul 2, kamp emot avkristning

155 vues

Publié le

Omvändelse, Dopets nåd,

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Mes modul 2, kamp emot avkristning

 1. 1. NÄR EN KRISTEN GÖR BÄTTRING/FÖRNYAS HON I SIN FÖRBUND BOTEN ÄR FÖRNYELSE EVANGELIETS ARBETE I SÅ KALLADE ”KRISTNA LÄNDER”
 2. 2. En kristen kan ha börjat vandra bort ifrån Kristusklippan. Hon är ännu kristen, den Helige Ande går inte bort strax ifrån en människa. När hon kommer tillbaka gör hon bättring dvs. omvändelse (kr. metanoeo)
 3. 3. 3 VARFÖR DET KÄNNS ATT MAN INTE NÅR MED SIN BUDSKAP? (SE VIDEO OM JUHA AHVIO, 10 MIN) HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH? V=ACMXJHQJ3WY
 4. 4. BÄTTRINGSPREDIKAN, MEN PÅ VEMS VILLKOR? • Hur mycket får/kan man böja kristen budskap för att få den passa till åhörare? • ”Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.” • ”Till en jude som en jude, till en fri som en som är fri” 1 Kor. 9. • Urval: Att Kyrkan blir som världen eller skall världen bli som Kyrkan? • Hur gjorde Herren och apostlarna? 4
 5. 5. KONTEXTEN AVGÖR. VAL AV ORD HAR MYCKET BETYDELSE • Apologeternas tid: ”Kristen tro är den rätta filosofi”. Tron försvarades med filosofi. Men problem blev när man måste hitta ny uttrycksätt för trons mysterier för att kunna reflektera om det med filosofer. Uttrycksätt hör hemma i det ”schackbrädet” där det har funnits upp. Om tron skall man tala på det schackbrädet som Bibeln har gett. Ordval och kontext påverkar på budskapet . • Finlands härskande filosofi/tankesätt bjuder kristna att fundera om tro eller även att försvara tron på den schackbrädet filosofin har skapat. • Kyrkan är i fara att falla när hon går ut från sin egen schackbräd och börjar omforma sin budskap på en för sig främmande platform. 5
 6. 6. ATT MÖTA EN KRISTEN SOM HAR FULLIT FRÅN DOPETS NÅD Vad tänker.. • öppna syndare • den moderna människa • en nyandlig människa • egenrättfärdig • funderare / sökare osv. Hur skall jag vara? • Vara dig själv, för där är du bäst! • Öppet • Behöver inte ”vinna” diskussionen eller veta allt. • Ödmjuk • Inte moraliskt ”bättre” (för det är du inte). • Ärlig • Ha med lag och evangelium.
 7. 7. En kristen kan vara i ett ovaksamt tillstånd. Syns i: • syndens lovlighet • Irrläror • Brist på broderlig kärlek • Otukt Orsakas av: • Heb 10:25 Låt oss inte överge våra egna sammankomster, • När man överger tron och det goda samvetet som är fast i de profetiska skrifterna. (1.Tim.1:18-19) • 1Ti 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten • 2 Tim. 4,1. Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, Isa 50:4 Herren HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Herren HERREN har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk, jag har inte vikit tillbaka. ..ATT JAG FÖRSTÅR ATT MED MINA ORD HJÄLPA DEN TRÖTTE Förhållandet till Skrifterna är avgörande.
 8. 8. ”NOG ÄR JAG KRISTEN, MEN…” • 1Ts. 3:2-5 Vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er, sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått som ni vet. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves? • Är alla finländare ”kristna”? • Kristens kristillstånd enligt Bibeln: • Man är ofta i andlig nöd av olika orsak • Man kan tvivla (Mt.14:30-31:Jud. 1:22-23) • Man kan ha lite tillit till Gud (Mt.8:26) • Man kan vara öförståndig och trög till att tro (Luk.24:25) • Man vacklar i tron. (Ps.38:16-22; 94:18; Jes.35:3-5; Kol.1:2,3) • Man kan vara ”nära att dö”. Rev 3:2. • Man kan vara ”oordentlig” kr. 1Th 5:14, 2Th 3:6-7.
 9. 9. • Rev 2:4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. • Rev 2:20 Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag skall döda hennes barn, • Rev 3:2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. • Rev 3:17 Du säger: Jag är rik.. behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, .... Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig ... och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 2Pe 3:1-3 EN SERIE BIBELORD OM FALL OCH OMVÄNDELSE
 10. 10. Följden av ovaksamhet • Skeppsbrott i tron. • Man blir fiende till Kristi kors (Fil.3:18. Se 3:2; Gal. 6:12). • Gal 5:4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Isa 50:4 Herren HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Herren HERREN har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk, jag har inte vikit tillbaka. HERREN HAR GIVIT
 11. 11. Timoteus fick uppdrag för församlingen i Efesos: • Kämpa emot falska läror bland de kristna (1Tim.1:3, 18) • Organisera kyrkan i enlighet med den apostoliska läran (2,3,5). • Han ska kämpa med den läran som han har fått från Paulus. Han visar sig att vara ”en god Kristi Jesu tjänare” när han följer Pauli ord (2:1,8,18; 4:6; 2Tim. 1:13). Den Helige Ande hjälper Timoteus. att ”bevara det goda” som Paulus har anförtrott honom (14). Obs. Märk hurPaulus ser Ande som sin auktoritetskälla! • 1Ti 4:12-13 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. • 1Ti 1:18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Isa 50:4 Herren HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Herren HERREN har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk, jag har inte vikit tillbaka. UPPMANA KRISTNA ATT VAKNA OCH OMVÄNDA ?
 12. 12. XII OM BOTEN (AUGSB.BEK.) • Om boten lära de, att syndernas förlåtelse av dem, som efter dopet fallit i synd, kan vinnas, närhelst de omvända sig, och att kyrkan bör meddela avlösning åt dem, som på detta sätt vända åter för att göra bot. • Men boten består till sitt väsen av dessa två stycken: dels förkrosselsen eller den ångest, som injagas i samvetet, då man insett sin synd, dels tron, som väckes genom evangeliet eller avlösningen och som tror, att synderna förlåtas för Kristi skull, och som giver samvetet tröst och befriar det från dess ångest. Därpå böra följa goda gärningar, vilka äro botens frukter. • De fördöma vederdöparna, som påstå, att de en gång rättfärdiggjorda icke kunna förlora den helige Ande, och vidare dem, som förfäkta, att somliga i detta livet vinna en sådan fullkomning, att de ej kunna synda. • Vidare fördömas novatianerna, som icke ville avlösa dem, som fallit, när de efter dopet återvände för att göra bot. • Även de förkastas, som icke lära, att syndernas förlåtelse erhålles genom tron, utan ålägga oss att förtjäna nåden genom våra egna tillfyllestgörelser

×