Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mes vasa modul 1, evangelium

178 vues

Publié le

Evangelium, LFF, laestadiansk, Kristlig,

Publié dans : Spirituel
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Mes vasa modul 1, evangelium

  1. 1. MES Missionsassistentskola med Evangeliet i Spetsen
  2. 2. Ger färdighet att dela ut evangeliet: ∗ Med stöd från andra ∗ Med Bibelkunskap ∗ Med uppfattningen att evangeliet i sig själv bär vittnesbördet och bär också han/hon som vittnar. Skolans innehåll
  3. 3. MES, modul 1 Evangeliets arbete ∗ Välkommen ∗ Vilket är det största evangeliumstillfället i Norden (Svenskt)? (Peter Thylin, LFF) ∗ Ständig evangeliets arbete. ∗ Bibliskt och luthersk evangeliets arbetets innehåll och sammanhang. (Up-religion eller Down-religion).
  4. 4. Ständig evangeliets arbete • Som en fisk hör till vattnet… • ”Vittne som en livsstil”? …Men livet i Kristus är ett vittne. • Kristen tro är bekännande kristendom. • ”Jesus Kristus är Herre”, • De kristna bad inte kejsaren, • Apostoliska bekännelsen osv. mot falska kristna, • Genom jordlig kallelse som far eller mor, arbetare, kamrat och vän. • Joh 15:26 När Hjälparen kommer, .. då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ... • Joh 5:32-39 Det är en annan som vittnar om mig, ... Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta. .. just de gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig... Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett,...och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.
  5. 5. Bibliskt och luthersk evangeliets arbetets innehåll och sammanhang. 
 Up-religion Down-religion
  6. 6. Guds verk ∗ Rom 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” ∗ Guds gärningar: Kristi försoningsverk och uppståndelsen, Guds ord, dop, nattvard och syndavlösningen. ∗ Kraften att frälsa finns i Guds gärning. Människan bara använder den och får gåvan. ∗ Gud är med i sitt ord och sakramenten. Guds arbete genom församlingen Församling är Guds tjänare. ( Kor.5:20) ∗ Förvaltar evangelium och sakrament. ∗ Evangeliets eller sakramentets kraft beror inte på människas tro. ”Evangelium är Guds kraft…” (Rom.1:16). ∗ Genom otro kan en kristen människa neka Guds gåva. (Hpr. 3:12) Bibliskt och luthersk evangeliets arbetets innehåll och sammanhang. 

  7. 7. Mat 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem ... och lär dem... Genom bättring återvänder man till dopets nådeförbund.
  8. 8. Det är fråga om nåd och förlåtelse!
 Synd och nåd, Lag och Evangelium Guds vänstra hands arbete: lagen ▪ dödar. ▪ tar bort människans sista hopp om sig själv. ▪ tvingar en människa till Kristus- klippan. Guds högra hands arbete: evangelium ▪ villkorslös förlåtelse ▪ Kristus som syndoffer ▪ Kristus som helgelse

×