Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Darwin voor leiders_feb2011

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
P 50-51 Lieke Thijssen
P 50-51 Lieke Thijssen
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Publicité

Similaire à Darwin voor leiders_feb2011 (20)

Plus par VU Connected (20)

Publicité

Plus récents (20)

Darwin voor leiders_feb2011

  1. 1. Verslag “Darwin voor Leiders” 18 februari 2011; 13.00-15.00 uur; ABN AMRO Zuidas Door: Radboud Lucassen en Susan Heijen Een middag met Jan van Hooff, Patrick Vermeren, Lex Bouter, Elmer Mulder en Marry de Gaay Fortmann Dagvoorzitter is Lennart Booij Sociaal Ondernemen houdt meer in dan op een verantwoorde manier met je rol in het maatschappelijke leven omgaan. In dit middagsymposium vroegen we ons af wat het betekent om als leider het Sociaal Ondernemen binnen je organisatie te bevorderen. Welk leiderschapsconcept past bij Sociaal Ondernemen en wat kan de natuur ons daarover leren? Het werk van evolutionair bioloog Mark van Vugt, die deze middag zijn oratie uitsprak aan de Vrije Universiteit, kan daarvoor als inspiratie dienen. Tijdens de lange evolutie van mens en dier zijn allerlei vormen van leiderschap ontstaan, en de populaire gedachte dat in de dierenwereld het recht van de sterkste met het daarbij behorende beeld van het dominante alfamannetje overheersend is, blijkt volgens wetenschappelijk onderzoek hopeloos tekort te schieten. Juist de natuur leert ons dat dienend leiderschap in veel gevallen de norm is. Het symposium Welkomstwoord door Tom Doude van Troostwijk (directeur VUconnected) Variatie in leiders - Variatie in leiderschap bij verschillende diersoorten door Jan van Hooff Jan van Hooff is primatoloog en vertelde hoe zelfs in dominante leiderschapsstructuren, bij de chimpansees bijvoorbeeld, er meer is dan louter dominant gedrag. Ook daar is empathie, mee kunnen voelen met de andere leden van de groep, essentieel voor het individu dat domineert om zich te kunnen handhaven. Powerpointpresentatie - Variatie in leiderschap bij mensen door Patrick Vermeren Patrick Vermeren gaf aan dat leiderschap bij mensen op een natuurlijke manier ontstaat. De natuurlijke leider is de ‘first mover’, de eerste die behoefte voelt om te veranderen. Daarbij hoort ook een ‘volger’, en de eerste volgeling speelt ook een zeer belangrijke sturende en leidinggevende rol. De vorm van leiderschap is vervolgens afhankelijk van andere omstandigheden. Bij schaarste bijvoorbeeld is het delen van goederen en een bescheiden opstelling van de leider belangrijk, terwijl bij overvloed het pronken met grote hoeveelheden en
  2. 2. indrukwekende presentaties mogelijk wordt en zelfs noodzakelijk is om je als leider te onderscheiden. De verschillende stijlen kun je onderverdelen op grond van wenselijkheid en effectiviteit. Inspirerend, coachend en participatief horen bij mensgerichtheid, en zijn altijd toepasbaar. In sommige situaties is het goed om toegeeflijk of juist directief te werk te gaan, terwijl de conflictueuze leiderschapstijlen: autoritair, wantrouwend en teruggetrokken; nooit wenselijk zijn. Powerpointpresentatie Verschil in organisaties - Leidinggeven in een universiteit door Lex Bouter Volgens de test in het boek van Mark van Vugt is de heer Bouter arbitrair en manager. Hier is de heer Bouter niet geheel blij mee, maar na het lezen van de beschrijving van deze begrippen in Van Vugts boek, lijkt het toch enigszins te kloppen. Volgens Bouter moet je niet beginnen met leiding geven aan professionals/academici. Deze mensen zijn creatief, innovatief, op vrijheid gesteld en verslaafd aan debat. Als leider van deze mensen moet je zorgen voor seminars en debat en nagaan welke ondersteuning er echt toe doet. Focus en creativiteit: voor beide moet plaats zijn binnen een universiteit. Als leider van een universiteit moet je saai, stabiel en voorspelbaar zijn. Daarnaast inspireren, interacteren, luisteren en coachen. Als leider moet je openstaan voor meningen en reacties uit je omgeving, ook als die tegen je eigen meningen ingaan. Het belangrijkste is mensenkennis. Je hebt tegenstemmen in je omgeving nodig. Essentieel is ook het ‘voorleven’ van datgene wat je de organisatie vraagt. Gezag berust op grond van eigen prestaties. Je eigen prestaties moeten wat voorstellen, anders neemt men je niet serieus. Als leider moet men goed onthouden dat dingen stuk maken eenvoudiger is dan constructief bezig zijn. Ten slotte is de tip van Bouter: lees goede romans, zoals The Aubrey-Maturin series van Patrick O’Brian om uit te leren en niet zo zeer managementboeken. Al is Mark van Vugt’s De Natuurlijke Leider een uitzondering. - Leidinggeven in een ziekenhuis door Elmer Mulder Leiderschap is het vermogen te binden, te inspireren, richten en innoveren via het scheppen van nieuwe betekenissen. Daaruit ontstaat een strategie voor de organisatie. Als leider binnen een complexe organisatie als een academisch ziekenhuis moet je dus op de eerste plaats betekenis geven. Je leiderschap moet vooral waarden communiceren en is in de eerste plaats een dienend leiderschap. Ondertussen is binnen de organisatie zelf, binnen de afdelingen, een op professionaliteit gericht leiderschap wenselijk. Hij noemt dat clinical leadership. Powerpointpresentatie - Leidinggeven in het bedrijfsleven door Marry de Gaay Fortman Leiderschap is een bepalende factor voor de performance van een bedrijf, maar moet nooit verward worden met het beheersen van risico’s. Er zijn veel stijlen, maar een tendens is dat de nadruk tegenwoordig vooral ligt op het scheppen van
  3. 3. mogelijkheden, het geven van ruimte, terwijl men vroeger juist ongewenste praktijken probeerde uit te sluiten. Het is juist belangrijk ruimte te scheppen voor het excelleren van je medewerkers. Leiders van bedrijven moeten risico’s durven nemen en kansen creëren om mensen te laten ontwikkelen; zingevend leiderschap aan een groep geven. Bedrijven moeten niet individualistisch, maar gemeenschappelijk zijn. First mover is ondertussen wel belangrijk: dat geldt zeker voor het doorhakken van knopen. Powerpointpresentatie Debat Debat over aanpassing en variatie in het leiderschap van de toekomst en de stimulering van natuurlijk leiderschap o.l.v. Lennart Booij, tv-maker en stategisch adviseur. Lennart Booij herhaalt wat eerder gezegd is: je moet je zelf als leider kunnen beoordelen. Wie is de meest zingevendste leider van de drie sprekers? Volgens zowel Elmer Mulder als Lex Bouter, moet je diversiteit organiseren; je moet je eigen tegenspraak organiseren. Marry de Gaay Fortman vindt het moeilijk om dat over zichzelf te zeggen. Ze weet verbindingen binnen organisaties te leggen en via het verbinden kun je zaken verder brengen. Volgens Elmer Mulder zijn bestaande problemen vaak samenwerkingsproblemen. Daar moet over gesproken worden. Op een effectieve manier moeten problemen opgelost worden. Lex Bouter zegt dat hij het eens is met de “Ja, mits…”-houding van leiders die Marry de Gaay Fortman in haar presentatie noemde. Je moet aanmoedigen, een positief klimaat en draagvlak creëren. Marry de Gaay Fortman herhaalt dat men als leider niet bang moet zijn, maar keuzes moet maken. Dit vraagt moed. (Directief leiderschap.) In organisaties vindt men het prettig te weten wat de richting is binnen een bedrijf, ook al is men het er niet mee eens. Een leider moet besluiten nemen en durven. Wanneer er echt nood aan de man is, dan moet je, volgens Elmer Mulder, leiderschap laten zien. Dat zijn je momenten en dan moet je je laten zien en je nek uitsteken. Jan van Hooff reageert op het debat en brengt in dat er binnen organisaties verschillen zijn tussen mannen en vrouwen zijn. En ook Patrick Vermeren beaamt dat een goede mix van vrouwen en mannen binnen een organisatie gewenst is. Vrouwen voorkomen interne complexen en mannen zijn beter met externe complexen. Mannen zijn minder voorzichtig, uiten vaker machogedrag, hebben een korte termijngedrag en zijn direct competitief: dit alles in tegenstelling tot vrouwen. Een mooie mix van vrouwen en mannen is ideaal. De vraag is wat goede ervaringen/succesfactoren van de leiders zijn. Lex Bouter beantwoordt deze vraag met het volgende: men moet mensen het gevoel geven dat de organisatie ook van hen is. Men moet samen zingeving geven. Het beleidsplan van de VU is van een groep geworden. (Een aspect hiervan is Wisdom of the crowd.) Eerst moet er een authentieke en solide discussie zijn en daarna moeten er besluiten uit volgen. En ook al is niet iedereen het er mee eens, men accepteert het dan wel.
  4. 4. Elmer Mulder geeft zingevingsbijeenkomsten voor iedereen binnen de organisatie. Andere dimensies geven en reflecteren is een goede zaak. Op die manier wil de professional benaderd worden. Medewerkers helpen hem ook dit te bewaken. Het informeren van een organisatie en de besluiten vanuit een groep worden gedeeld in een hele organisatie. Volgens Marry de Gaay Fortman moet je vertrouwen in een organisatie hebben. Dat werkt prettig. Ze is het eens met Vermerens punt over de combi van mannen en vrouwen, maar heeft het liever over type eigenschappen van mensen die verbonden moeten worden. Dat is belangrijk. Ook zegt ze dat leiders elkaar moeten durven aanspreken. En uit ervaring weet ze dat mannen dat erg moeilijk vinden. Lex Bouter zegt dat je elkaar inderdaad bij de les moet houden. Leiders moeten elkaar zo nu en dan opzoeken. Intercollegiale toetsing is belangrijk. Ook reageert hij op De Gaay Fortmans punt over de combi van verschillende type eigenschappen. Het streven naar een samenstelling van diverse groepen is goed. Elmer Mulder benadrukt dat hij als leider open is, ook over wat hij fout doet. Jezelf kwetsbaar durven opstellen is volgens hem een goede eigenschap van een leider. Lex Bouter zegt dat je met elkaar tot een consensus over de koers van de organisatie probeert te komen. Ook moeten er knopen doorgehakt worden, wanneer er een aantal personen tegen zijn. Een reactie uit de zaal: in Amerika is men verder dan in Nederland. Een reactie uit de zaal: dienend + leiderschap is een tautologie. Deze stelling beaamt Mark van Vugt in essentie. Volgens Jan van Hooff wordt elke machthebber geaccepteerd, omdat men hem wel wil hebben als leider. Boekpresentatie Mark van Vugt presenteert zijn boek De natuurlijke leider (uitgeverij Bruna). Einde

×