Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Uticaj socijalnih mreža

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Korišćenje interneta
Korišćenje interneta
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Uticaj socijalnih mreža (20)

Plus par Simonida Vukobrat (20)

Publicité

Plus récents (20)

Uticaj socijalnih mreža

  1. 1. Kako socijalne mrežeKako socijalne mreže utiču na nas?utiču na nas? Mentor: Simonida VukobratMentor: Simonida Vukobrat Oktobar, 2015Oktobar, 2015 Istraživanje obavili učenici II/8: Stojanović Isidora, Šobot Milica, Anđelković Ana, Durković Mihajlo Istraživački rad iz psihologije
  2. 2.  Ovo istraživanje sproveli su učenici drugog razreda XVOvo istraživanje sproveli su učenici drugog razreda XV beogradske gimnazije.beogradske gimnazije.  Predmet istraživanja je kako socijalne mreže utiču na nas.Predmet istraživanja je kako socijalne mreže utiču na nas.  U istraživanju je ispitano 80 ispitanika raznog starosnogU istraživanju je ispitano 80 ispitanika raznog starosnog doba, od 7 do 30 godina, podjednake zastupljenostidoba, od 7 do 30 godina, podjednake zastupljenosti ženskog i muškog pola.ženskog i muškog pola.  U ovom istraživanju je primenjena procentualna analizaU ovom istraživanju je primenjena procentualna analiza podataka.podataka.
  3. 3.  Društvene mreže su postaleDruštvene mreže su postale jako popularne, naročito kodjako popularne, naročito kod tinejdžera pogotovo to ih činitinejdžera pogotovo to ih čini više popularnijim,više popularnijim, komunikativnijim.komunikativnijim.  Takođe, postoje deca koja suTakođe, postoje deca koja su bliža svojim omiljenimbliža svojim omiljenim knjigama, muzici, filmovima,knjigama, muzici, filmovima, što je, u neku ruku,što je, u neku ruku, prihvatljivije nego pojava daprihvatljivije nego pojava da deca ceo dan sede zadeca ceo dan sede za kompjuterom ili leže sakompjuterom ili leže sa laptopom na stomaku, nelaptopom na stomaku, ne radeći ništa korisno osim štoradeći ništa korisno osim što dublje padaju u taj vizuelni svetdublje padaju u taj vizuelni svet društvenih mreža.društvenih mreža.
  4. 4.  Mlađa deca proveduMlađa deca provedu više od 6h ispred TV,više od 6h ispred TV, kompjutera, tableta ilikompjutera, tableta ili telefona. Današnjatelefona. Današnja deca ne znaju šta sudeca ne znaju šta su žmurke ili školice ižmurke ili školice i ostale igre koje suostale igre koje su zamenili 3D crtanimzamenili 3D crtanim filmovima, koji utičufilmovima, koji utiču drugačije na decu idrugačije na decu i njihov mozak.njihov mozak. Vremena su seVremena su se promenila, roditeljipromenila, roditelji manje vremenamanje vremena posvećuju deci i takoposvećuju deci i tako ih odmalena guraju uih odmalena guraju u taj svet interneta itaj svet interneta i zavisnosti.zavisnosti. Ovo su bile reči stručnjaka, a na sledećim stranicama videćete rezultate našeg istraživanja.
  5. 5. Da li imate 3 ili više naloga na društvenimDa li imate 3 ili više naloga na društvenim mrežama?mrežama?  Od 80 ispitanika starosneOd 80 ispitanika starosne granice od 7 do 30 godina,granice od 7 do 30 godina, više od 80% ima 3 ili viševiše od 80% ima 3 ili više naloga na društvenimnaloga na društvenim mrežama.mrežama.  76% dece od 7 do 14 godina76% dece od 7 do 14 godina ima 3 i više naloga, dok 21%ima 3 i više naloga, dok 21% ima 1 ili 2, i 3% dece nemaima 1 ili 2, i 3% dece nema nijedan nalog na društvenimnijedan nalog na društvenim mrežama.mrežama.  89% tinejdzera ima 3 ili više,89% tinejdzera ima 3 ili više, dok 10 ima 1 ili 2, i samo 1%dok 10 ima 1 ili 2, i samo 1% nema profil na društvenimnema profil na društvenim mrežamamrežama  83% ispitanika od 22 do 3083% ispitanika od 22 do 30 godina ima 3 ili više, 15% 1 iligodina ima 3 ili više, 15% 1 ili 2 i samo 2 % nema nijedan2 i samo 2 % nema nijedan profil na društveni mrežama.profil na društveni mrežama. Tri i više Jedan ili dva Nemam nijedan
  6. 6. Koju društvenu mrežu najvišeKoju društvenu mrežu najviše koristite?koristite?  Deca uzrasta 7-14 godina 60%Deca uzrasta 7-14 godina 60% koristi facebook, 20% instagram,koristi facebook, 20% instagram, 2% twitter, 10% youtube i 8 %2% twitter, 10% youtube i 8 % whatsapp.whatsapp.  Tinejdžeri i odrasli do 21 god,Tinejdžeri i odrasli do 21 god, facebook koriste 25%, dokfacebook koriste 25%, dok instagram neverovatnih 50%,instagram neverovatnih 50%, twitter 10%, youtube 5%, itwitter 10%, youtube 5%, i whatsapp 10%whatsapp 10%  Odrasli do 30 godina, 20%Odrasli do 30 godina, 20% facebook, 25% instagram, 7%facebook, 25% instagram, 7% twitter, 18% youtube, 30twitter, 18% youtube, 30 whatsapp.whatsapp.  Društvene mreže su uzele mahaDruštvene mreže su uzele maha kako u društvenom tako i ukako u društvenom tako i u ljubavnom životuljubavnom životu 0 50 100 7 do 14 15 do 21 22 do 30 Whatsapp Youtube Twitter Instagram Facebook
  7. 7. 1.Da li se više dopisujete sa dečkom/devojkom nego što se viđate?1.Da li se više dopisujete sa dečkom/devojkom nego što se viđate? 2.Da li ste zbog društvenih mreža prekinuli vezu?2.Da li ste zbog društvenih mreža prekinuli vezu?  70% ispitanika se više70% ispitanika se više dopisuje dadopisuje da dečkom/devojkom,dečkom/devojkom, dok se 20% viđa, idok se 20% viđa, i 10% nisu u vezi.10% nisu u vezi.  48% ispitanika je48% ispitanika je zbog društvenezbog društvene mreže prekinula vezu,mreže prekinula vezu, dok 52 nije.dok 52 nije. 0 10 20 30 40 50 60 70 Da Nisam u vezi 1 2
  8. 8. Koliko vremena dnevno učite?Koliko vremena dnevno učite?  Deca i tinejdžeri od 7 do 14Deca i tinejdžeri od 7 do 14 godina, njih 13% uči 1hgodina, njih 13% uči 1h dnevno, 40% 2 do 3h dnevno,dnevno, 40% 2 do 3h dnevno, 40% 3 do 5h dnevno, dok40% 3 do 5h dnevno, dok samo 7% ne uči svaki dan.samo 7% ne uči svaki dan.  Tinejdžeri od 14 do 19 godina,Tinejdžeri od 14 do 19 godina, 52% uči 1h dnevno, 26% 2 do52% uči 1h dnevno, 26% 2 do 3 h dnevno, 9% 3 do 5 h3 h dnevno, 9% 3 do 5 h dnevno, i 13% ne uči svakidnevno, i 13% ne uči svaki dan.dan.  Odrasli od 20 do 24 godine,Odrasli od 20 do 24 godine, 34% uči 1h dnevno, 47% uči 234% uči 1h dnevno, 47% uči 2 do 3h dnevno, 14% uči 3 dodo 3h dnevno, 14% uči 3 do 5h, dok 5% ne uči svaki dan.5h, dok 5% ne uči svaki dan. 0 50 100 7 do 14 god 14 do 19 god 20 do 24 Ne učim svaki dan 3-5h 2-3h 1h
  9. 9.  Kada se rezultati sa prethodnogKada se rezultati sa prethodnog slajda uporede sa rezultatima ostatkaslajda uporede sa rezultatima ostatka istraživanja, jasno je da starijiistraživanja, jasno je da stariji tinejdžeri broj sati provedenih utinejdžeri broj sati provedenih u učenju zamenjuju brojem satiučenju zamenjuju brojem sati provedenih na raznim društvenimprovedenih na raznim društvenim mrežama. Nevolja je i u tome, što jemrežama. Nevolja je i u tome, što je to period kada mozak uči lako,to period kada mozak uči lako, konstruktivno i mnogo.konstruktivno i mnogo.  Zaključak je da su se vremenaZaključak je da su se vremena promenila i da je društvena mrežapromenila i da je društvena mreža drastično uzela maha, ali ona ćedrastično uzela maha, ali ona će doneti prednost osobama koje ihdoneti prednost osobama koje ih racionalno koriste.racionalno koriste.  Društvene mreže imaju i loše straneDruštvene mreže imaju i loše strane nisu dobre za prijateljske odnose,nisu dobre za prijateljske odnose, zato što, dok smo na njima, možemozato što, dok smo na njima, možemo videti nešto što bi nas uvredilo ilivideti nešto što bi nas uvredilo ili nesvesno napisati nešto što bi moglonesvesno napisati nešto što bi moglo uznemiriti druge osobe. Posle togauznemiriti druge osobe. Posle toga dolazi do vredjanja i sukoba, kojedolazi do vredjanja i sukoba, koje nam mogu uništiti prijateljstvo.nam mogu uništiti prijateljstvo.  Poruka ovog istraživanja je daPoruka ovog istraživanja je da društvene mreže treba koristitidruštvene mreže treba koristiti oprezno, umereno i nikad na štetuoprezno, umereno i nikad na štetu dobrog prijateljstva i ličnog napretka.dobrog prijateljstva i ličnog napretka.
  10. 10.  Kada se rezultati sa prethodnogKada se rezultati sa prethodnog slajda uporede sa rezultatima ostatkaslajda uporede sa rezultatima ostatka istraživanja, jasno je da starijiistraživanja, jasno je da stariji tinejdžeri broj sati provedenih utinejdžeri broj sati provedenih u učenju zamenjuju brojem satiučenju zamenjuju brojem sati provedenih na raznim društvenimprovedenih na raznim društvenim mrežama. Nevolja je i u tome, što jemrežama. Nevolja je i u tome, što je to period kada mozak uči lako,to period kada mozak uči lako, konstruktivno i mnogo.konstruktivno i mnogo.  Zaključak je da su se vremenaZaključak je da su se vremena promenila i da je društvena mrežapromenila i da je društvena mreža drastično uzela maha, ali ona ćedrastično uzela maha, ali ona će doneti prednost osobama koje ihdoneti prednost osobama koje ih racionalno koriste.racionalno koriste.  Društvene mreže imaju i loše straneDruštvene mreže imaju i loše strane nisu dobre za prijateljske odnose,nisu dobre za prijateljske odnose, zato što, dok smo na njima, možemozato što, dok smo na njima, možemo videti nešto što bi nas uvredilo ilivideti nešto što bi nas uvredilo ili nesvesno napisati nešto što bi moglonesvesno napisati nešto što bi moglo uznemiriti druge osobe. Posle togauznemiriti druge osobe. Posle toga dolazi do vredjanja i sukoba, kojedolazi do vredjanja i sukoba, koje nam mogu uništiti prijateljstvo.nam mogu uništiti prijateljstvo.  Poruka ovog istraživanja je daPoruka ovog istraživanja je da društvene mreže treba koristitidruštvene mreže treba koristiti oprezno, umereno i nikad na štetuoprezno, umereno i nikad na štetu dobrog prijateljstva i ličnog napretka.dobrog prijateljstva i ličnog napretka.

×