Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

нафта 22

nafta

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

нафта 22

  1. 1. НАФТА, ЗЕМНИ ГАС И УГАЉ Бојан Антонијевић Лазар Симић Душан Анђелић 2014/15
  2. 2. НАФТА Нафта је сложена смеша засићених ацикличних, цикличних и ароматичних угљоводоника и једињења која садрже кисеоник, азот и сумпор Настала је од биљних и животињиских остатака дуготрајном фосилизацијом без присуства ваздуха у дубини Земљине коре
  3. 3. До ње се долази бушењем у подземним налазиштима и пумпама се извлачи на површину Нафта се ставља у базене где се пречишћава од механичке прљавштине
  4. 4. ПРИМЕНА НАФТЕ Као гориво за моторе Добијање електричне енергије Извор за добијање лекова, боја...
  5. 5. Земни гас Природно гасовито фосилно гориво са великим уделом метана Јавља се самостално или заједно са нафтом Састоји се од: метана, етана, пропана, н-бутан и изо бутан
  6. 6. Угаљ Угаљ је гориви седимент Састоји се од остатака биљака Поугљењивање је процес повећања количине угљеника, и смањивања количине кисеоника, азота и водоника
  7. 7. KRAJ

×