Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Suc Manh Cua Su Doan Ket

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH: câu châm ngôn này không bao giờ cũ, nó luôn đúng và mãi là chân lý

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Suc Manh Cua Su Doan Ket

  1. 1. BNI VIETNAM – CSJ CHAPTER - 2015
  2. 2. BNI CSJ - 2015 TH NG TR NG LÀ CHI N TR NGƯƠ ƯỜ Ế ƯỜ
  3. 3. CÂU CHUYỆN 2 CON DÊ CÙNG ĐI QUA 1 CÂY CẦU BNI CSJ - 2015
  4. 4. SỨC MẠNH CỦA CON GẤU? BNI CSJ - 2015
  5. 5. Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN ********* ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH: câu châm ngôn này không bao giờ cũ, nó luôn đúng và mãi là chân lý BNI là mô hình kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công nhất hiện nay tại VN cũng như trên toàn thế giới  Chúc mừng bạn là thành viên của BNI-CSJ: Con gấu con đang trưởng thành & sẽ là 1 trong những con gấu đầu đàn. ********* BNI CSJ - 2015

×