Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Projekty OPEN SOURCE
przegląd sposobów organizacji oraz źródeł finansowania

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Walcz...
Adam Walczak - www.adamwalczak.info
O społeczności Open Source krąży wiele mitów

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Walczak
O społeczności Open Source krąży wiele mitów

że pracują tam głównie wolontariusze ...
www.projektyopensource.pl/ksiazka

...
O społeczności Open Source krąży wiele mitów

że kieruje nimi utopija ideologia ...
www.projektyopensource.pl/ksiazka

Ada...
O społeczności Open Source krąży wiele mitów

że utrzymują się z dotacji ...
www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Walcz...
O społeczności Open Source krąży wiele mitów

?!

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Walczak
Skala otwartego oprogramowania
według badań wykonanych dla Komisji Europejskiej
Economic impact of FLOSS on innovation and...
Nieco historii ...

według raportu organizacji badawczej NBER
The economics of sharing: Open source and Beyond
historia id...
Nieco historii ...

według raportu organizacji badawczej NBER
The economics of sharing: Open source and Beyond
historia id...
Nieco historii ...

według raportu organizacji badawczej NBER
The economics of sharing: Open source and Beyond
historia id...
Nieoczywisty podział

free software

≈

open source

Richard Stallman

Eric S. Raymond

wybór moralny

wybór strategiczny
...
Nieoczywisty podział

Richard Stallman podsumowuje wręczenie mu przez Linusa Torvaldsa
nagrody za wkład w Open Source podc...
Motywacje uczestników projektów

Duże

Istotne

Małe

Żadne

Stała praca lub kontrakt
Wiedza i doświadczenie
Ideologia
Dla...
Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source
●

traktowanie użytkowników jak współpracowników

www.projektyopensourc...
Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source
●

traktowanie użytkowników jak współpracowników

●

krótkie cykle prod...
Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source
●

traktowanie użytkowników jak współpracowników

●

krótkie cykle prod...
Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source
●

traktowanie użytkowników jak współpracowników

●

krótkie cykle prod...
Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source
●

traktowanie użytkowników jak współpracowników

●

krótkie cykle prod...
Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source
●

traktowanie użytkowników jak współpracowników

●

krótkie cykle prod...
Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source
●

traktowanie użytkowników jak współpracowników

●

krótkie cykle prod...
Najwieksze zagrożenie w projektach Open Source

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Walczak
Najwieksze zagrożenia w projektach Open Source

FORK

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Walczak
Najwieksze zagrożenia w projektach Open Source

FORK
propozycja spolszczenia:

FOCH
:)

www.projektyopensource.pl/ksiazka
...
Najwieksze zagrożenia w projektach Open Source

zamarcie projektu
120000

Liczba projektów

100000
80000
60000
Aktywne
Nie...
Struktury organizacyjne
●

społeczności z życzliwymi dyktatorami

●

społeczności merytokratyczne

●

proces wytwórczy wew...
Społeczności z życzliwymi dyktatorami
(ang. benevolent dictator)
●

prosta forma organizacji koncentrująca władzę w jednej...
Społeczności z życzliwymi dyktatorami

Przykładowe projekty:
●

Python – wysokopoziomowy język programowania
ogólnego prze...
Społeczności merytokratyczne
●

zdecentralizowana struktura

●

na co dzień decyzję podejmowane są poprzez dążenie do
kons...
Społeczności merytokratyczne
●

zdecentralizowana struktura

●

na co dzień decyzję podejmowane są poprzez dążenie do
kons...
Społeczności merytokratyczne
●

zazwyczaj wyższe wagi mają osoby, które włożyły więcej
pracy w projekt

●

wszystkie decyz...
Społeczności merytokratyczne
Apache Software Foundation
fundacja zrzeszająca projekty zarządzane merytokratycznie

www.pro...
Proces wytwórczy wewnętrzny, sprzężenie zwrotne w społeczności
(ang. in-house development, community feedback)
●

hybryda ...
Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach
●

sformalizowana struktura organizacyjna

●

sam projekt de facto wytwarz...
Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach

podział ról w kontekście specyfikacji

www.projektyopensource.pl/ksiazka
...
Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach

proces tworzenia specyfikacji

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Wa...
Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach
Przykładowe projekty
Java Community Process

Internet Standards Process

●...
Fork
Relacje z projektem macierzystym
Całkowite zerwanie

●

pobrane kody źródłowe są
rozwijane bez uwzględniania
kompatyb...
Fork
Przykładowe projekty

●

GNOME - GoneME

●

GCC – EGCS

●

Xfree86 - X.Org

●

Debian – Ubuntu

●

OpenOffice – Libre...
Projekt parasolowy

Przykładowe projekty:
●

GNU
●

GNOME
●

...

●

NUI Group

●

fundacja Apache

www.projektyopensource...
Dystrybucja
Przykładowe projekty
●

sys. z rodziny GNU/Linux: Debian, Ubuntu, Red Hat, SUSE

●

sys. z rodziny *BSD: NetBS...
Dystrybucja - Przykładowy projekt Debian

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Walczak
Modele biznesowe

X: Jak czerpać zyski gdy rozdajemy za darmo ?

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Walczak
Modele biznesowe

X: Jak czerpać zyski gdy rozdajemy za darmo ?
Y: Co tak naprawdę rozdaliśmy za darmo?

www.projektyopens...
Modele biznesowe

X: Jak czerpać zyski gdy rozdajemy za darmo ?
Y: Co tak naprawdę rozdaliśmy za darmo?
X: Nasze prawa int...
Modele biznesowe

X: Jak czerpać zyski gdy rozdajemy za darmo ?
Y: Co tak naprawdę rozdaliśmy za darmo?
X: Nasze prawa int...
Modele biznesowe

według artykułu Bruce Perensa z George Washington University pt.
The Emerging Economic Paradigm of Open ...
Modele biznesowe

●

podwójne licencjonowanie

●

up-selling i cross-selling

●

zapewnianie powiązanych usług

●

dotacje...
Schemat pozyskania klienta

zasada: 2% twoich użytkowników generuje 95% zysków

www.projektyopensource.pl/ksiazka

Adam Wa...
Open Source jako sposób dystrybucji

Mimo że Open Source niesie ze sobą spore ryzyko w sferze
biznesowej może być postrzeg...
Podwójne licencjonowanie
(ang. dual-licensing)
●

model oparty na segmentacji użytkowników

●

licencja open source dla uż...
Podwójne licencjonowanie
Przykładowe firmy:

Qt

MySQL

obydwie firmy rozpoczęły działalność
pod koniec lat 90'
obydwie fi...
Up-selling
●

de facto technika sprzedaży polegająca na oferowaniu
użytkownikowi wersji darmowej (lub tańszej) wersję rozs...
Up-selling
Przykładowe firmy:
●

SugerCRM – wersje Open Source, Professional oraz Enterprise

●

Eclipse – komercyjne dyst...
Cross-selling
●

de facto również technika sprzedaży polegająca na oferowaniu
produktów luźno powiązanych, z tymi które ju...
Zapewnianie powiązanych usług
●

najpopularniejszy model biznesowy, według The FLOSS Metrics
Consorcium 29%

●

zazwyczaj ...
Zapewnianie powiązanych usług

Przykładowe firmy:
●

IBM, Oracle

●

Red Hat, SUSE, …

●

MySQL

●

....

www.projektyopen...
Dotacje i inne formy uznaniowe
Free
Software
Foundation

Mozilla
Foundation

Apache
Software
Foundation

WikiMedia
Foundat...
Cele biznesowe nie generujące bezpośrednich zysków
Przykłady:
●

Tokeneer System – system bezpieczeństwa oparty na biometr...
Adam Walczak - www.adamwalczak.info
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Projekty OPEN SOURCE - sposoby organizacji oraz źródła finansowania

Mimo że niemal każdy z nas ma kontakt z oprogramowaniem open source, zazwyczaj trudno jest nam sobie wytłumaczyć jak ono zostało powołane do życia. Widzimy w sieci dziesiątki ludzi zaangażowanych w projekty produkujące setki tysięcy linii kodu, jednak nie potrafimy wytłumaczyć sobie, co jest źródłem tego całego zamieszania. Szczątkowe informacje, jakie odnajdujemy na temat społeczności open source, często przedstawiają nam idylliczny, wręcz nierealny obraz tego środowiska. W tej książce próbujemy przedstawić zasady funkcjonowania tego typu projektów w jak najbardziej obiektywny sposób. Poprzez obserwację ludzi oraz firm współpracujących w tej społeczności budujemy katalog praktyk zaobserwowanych w ich sferze organizacyjnej oraz biznesowej. Szersze zapoznanie się ze światem open source powinno odsłonić nam kurtynę mitów i osobistych przeświadczeń. Pozwoli nam to na podejmowanie bardziej świadomych decyzji o przyłączaniu się do tego typu przedsięwzięć lub tworzeniu nowych.

 • Soyez le premier à commenter

Projekty OPEN SOURCE - sposoby organizacji oraz źródła finansowania

 1. 1. Projekty OPEN SOURCE przegląd sposobów organizacji oraz źródeł finansowania www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 2. 2. Adam Walczak - www.adamwalczak.info
 3. 3. O społeczności Open Source krąży wiele mitów www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 4. 4. O społeczności Open Source krąży wiele mitów że pracują tam głównie wolontariusze ... www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 5. 5. O społeczności Open Source krąży wiele mitów że kieruje nimi utopija ideologia ... www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 6. 6. O społeczności Open Source krąży wiele mitów że utrzymują się z dotacji ... www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 7. 7. O społeczności Open Source krąży wiele mitów ?! www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 8. 8. Skala otwartego oprogramowania według badań wykonanych dla Komisji Europejskiej Economic impact of FLOSS on innovation and competitiveness of the EU ICT sector ● szacuje się że ogół usług i produktów związanych z otwartym oprogramowaniem sięgną 32% rynku usług IT w roku 2010, co stanowiłoby do 4% ogólnej gospodarki europejskiej, ● otwarte oprogramowanie wspiera w dużej skali bezpośrednio 29% wewnętrznych projektów Unii Europejskiej oraz 49% w USA, ● open source pozwala oszczędzić światowej gospodarce szacunkowo 36% kosztów związanych z badaniem i rozwojem oprogramowania, ● wartość środków, zainwestowanych w rozwój open source w Europie szacuje się na 22 miliardy euro co reprezentuje 20.5 % inwestycji ulokowanych w oprogramowanie na kontynencie; w USA jest to 36 miliardów euro i 20 % wartości inwestycji w oprogramowanie. www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 9. 9. Nieco historii ... według raportu organizacji badawczej NBER The economics of sharing: Open source and Beyond historia idei Open Source dzieli się na 3 epoki: ● lata 60' i 70' – Pierwsza era współtworzenia oprogramowania www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 10. 10. Nieco historii ... według raportu organizacji badawczej NBER The economics of sharing: Open source and Beyond historia idei Open Source dzieli się na 3 epoki: ● lata 60' i 70' – Pierwsza era współtworzenia oprogramowania ● lata 80' – Eskalacja zamkniętego oprogramowania www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 11. 11. Nieco historii ... według raportu organizacji badawczej NBER The economics of sharing: Open source and Beyond historia idei Open Source dzieli się na 3 epoki: ● lata 60' i 70' – Pierwsza era współtworzenia oprogramowania ● lata 80' – Eskalacja zamkniętego oprogramowania ● od lat 90' – Rozwój internetu, masowej współpracy oraz Open Source www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 12. 12. Nieoczywisty podział free software ≈ open source Richard Stallman Eric S. Raymond wybór moralny wybór strategiczny licencje restrykcyjne licencje nierestrykcyjne www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 13. 13. Nieoczywisty podział Richard Stallman podsumowuje wręczenie mu przez Linusa Torvaldsa nagrody za wkład w Open Source podczas konferencji Linux World 1999: Przekazanie nagrody Linus Torvalds Community Award dla fundacji Free Software Foundation to trochę jak by przekazać nagrodę Han Solo dla Floty Rebeliantów. www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 14. 14. Motywacje uczestników projektów Duże Istotne Małe Żadne Stała praca lub kontrakt Wiedza i doświadczenie Ideologia Dla zabawy Przyszłe okazje zarobkowe Otrzymane dotacje 0% www.projektyopensource.pl/ksiazka 20% 40% 60% 80% 100% Adam Walczak
 15. 15. Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source ● traktowanie użytkowników jak współpracowników www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 16. 16. Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source ● traktowanie użytkowników jak współpracowników ● krótkie cykle produkcyjne www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 17. 17. Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source ● traktowanie użytkowników jak współpracowników ● krótkie cykle produkcyjne ● otwarty sposób komunikacji w projekcie www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 18. 18. Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source ● traktowanie użytkowników jak współpracowników ● krótkie cykle produkcyjne ● otwarty sposób komunikacji w projekcie ● wyższa motywacja uczestników projektu www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 19. 19. Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source ● traktowanie użytkowników jak współpracowników ● krótkie cykle produkcyjne ● otwarty sposób komunikacji w projekcie ● wyższa motywacja uczestników projektu ● egoless programming www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 20. 20. Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source ● traktowanie użytkowników jak współpracowników ● krótkie cykle produkcyjne ● otwarty sposób komunikacji w projekcie ● wyższa motywacja uczestników projektu ● egoless programming ● brak ścisłych terminów www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 21. 21. Ogólna kultura organizacyjne projektów Open Source ● traktowanie użytkowników jak współpracowników ● krótkie cykle produkcyjne ● otwarty sposób komunikacji w projekcie ● wyższa motywacja uczestników projektu ● egoless programming ● brak ścisłych terminów ● prosta forma współpracy www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 22. 22. Najwieksze zagrożenie w projektach Open Source www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 23. 23. Najwieksze zagrożenia w projektach Open Source FORK www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 24. 24. Najwieksze zagrożenia w projektach Open Source FORK propozycja spolszczenia: FOCH :) www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 25. 25. Najwieksze zagrożenia w projektach Open Source zamarcie projektu 120000 Liczba projektów 100000 80000 60000 Aktywne Nieaktywne 40000 20000 0 Powstające Używalne Stopień zaawansowania oprogramowania www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 26. 26. Struktury organizacyjne ● społeczności z życzliwymi dyktatorami ● społeczności merytokratyczne ● proces wytwórczy wewnętrzny, sprzężenie zwrotne w społeczności ● proces społecznościowy oparty na specyfikacjach ● fork ● projekt parasolowy ● dystrybucja www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 27. 27. Społeczności z życzliwymi dyktatorami (ang. benevolent dictator) ● prosta forma organizacji koncentrująca władzę w jednej osobie lub małej grupie ● życzliwi dyktatorzy są zazwyczaj autorami projektu lub osobami, których wkład jest najbardziej istotny ● mimo że są określani dyktatorami powinni podejmować decyzje na drodze konsensusu z społecznością projektu ● powinni natomiast sięgać po swój autorytet wyłącznie gdy konsensus wydaje się niemożliwy ● duże zamieszanie w przypadku odejścia lub utraty autorytetu przez życzliwego dyktatora www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 28. 28. Społeczności z życzliwymi dyktatorami Przykładowe projekty: ● Python – wysokopoziomowy język programowania ogólnego przeznaczenia, którego rozwój przewodzi Guido van Rossum. ● Blender – aplikacja do modelowania 3D oraz reytraceing'u rozwijana pod przywództwem Ton Roosendaala. ● Slackware – jedna z najstarszych dystrybucji Linux utrzymywana przez Patrick Volkerdinga. www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 29. 29. Społeczności merytokratyczne ● zdecentralizowana struktura ● na co dzień decyzję podejmowane są poprzez dążenie do konsensusu ● w kwestiach spornych uruchamiana jest procedura głosowania ● wagi głosów nie są jednakowe jak w demokracji, wagi powinny teoretycznie odzwierciedlać potencjalną wartość merytoryczną danej osoby w danej dziedzinie www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 30. 30. Społeczności merytokratyczne ● zdecentralizowana struktura ● na co dzień decyzję podejmowane są poprzez dążenie do konsensusu ● w kwestiach spornych uruchamiana jest procedura głosowania ● wagi głosów nie są jednakowe jak w demokracji, wagi powinny teoretycznie odzwierciedlać potencjalną wartość merytoryczną danej osoby w danej dziedzinie www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 31. 31. Społeczności merytokratyczne ● zazwyczaj wyższe wagi mają osoby, które włożyły więcej pracy w projekt ● wszystkie decyzje w tym także odnośnie: przyjęcia nowych członków do projektu ● ustalanie wagi głosów poszczególnych osób ● zmiana sposobu organizacji ● są podejmowane według tych samych reguł, czyli konsensus albo głosowanie www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 32. 32. Społeczności merytokratyczne Apache Software Foundation fundacja zrzeszająca projekty zarządzane merytokratycznie www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 33. 33. Proces wytwórczy wewnętrzny, sprzężenie zwrotne w społeczności (ang. in-house development, community feedback) ● hybryda metodyk stosowanych w zamkniętych projektach z metodykami z środowiska open source ● współpraca z społecznością koncentruje się głównie w obszarach testów oraz wspólnego podejmowania decyzji odnośnie rozwoju oprogramowania ● łatwiejsza kontrola nad kierunkiem rozwoju oraz prawami autorskimi ● przykładowe projekty: MySQL, Qt www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 34. 34. Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach ● sformalizowana struktura organizacyjna ● sam projekt de facto wytwarza specyfikacje oprogramowania ● zazwyczaj występuje podział na: organizację pełniącą rolę życzliwego dyktatora i koordynującą prace nad specyfikacjami ● grupy roboczy pracujące nad konkretnymi specyfikacjami oraz komunikujące się bezpośrednio z społecznością ● www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 35. 35. Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach podział ról w kontekście specyfikacji www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 36. 36. Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach proces tworzenia specyfikacji www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 37. 37. Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach Przykładowe projekty Java Community Process Internet Standards Process ● rozwój platformy Java ● standaryzacja protokołów internetowych ● praca wokół dokumentów Java Specification Request ● praca wokół dokumentów Request For Comment ● życzliwy dyktator: korporacja Oracle (poprzednio Sun) ● życzliwy dyktator: Internet Engineering Steering Group www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 38. 38. Fork Relacje z projektem macierzystym Całkowite zerwanie ● pobrane kody źródłowe są rozwijane bez uwzględniania kompatybilności z proj. macierzystym www.projektyopensource.pl/ksiazka ● fork jest jedynie specjalizacją macierzystego projektu ● ● fork jest realizacją diametralnie innej wizji projektu Symbioza obydwa projekty w miarę możliwości wymieniają się kodami źródłowymi ● obydwa projekty dzielą w pewnej części wspólną pulę bug'ów Adam Walczak
 39. 39. Fork Przykładowe projekty ● GNOME - GoneME ● GCC – EGCS ● Xfree86 - X.Org ● Debian – Ubuntu ● OpenOffice – LibreOffice www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 40. 40. Projekt parasolowy Przykładowe projekty: ● GNU ● GNOME ● ... ● NUI Group ● fundacja Apache www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 41. 41. Dystrybucja Przykładowe projekty ● sys. z rodziny GNU/Linux: Debian, Ubuntu, Red Hat, SUSE ● sys. z rodziny *BSD: NetBSD, FreeBSD, OpenBSD ● serwery aplikacji Java: ● ● ● Oracle Glassfish Apache Gieronimo Portable Apps www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 42. 42. Dystrybucja - Przykładowy projekt Debian www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 43. 43. Modele biznesowe X: Jak czerpać zyski gdy rozdajemy za darmo ? www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 44. 44. Modele biznesowe X: Jak czerpać zyski gdy rozdajemy za darmo ? Y: Co tak naprawdę rozdaliśmy za darmo? www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 45. 45. Modele biznesowe X: Jak czerpać zyski gdy rozdajemy za darmo ? Y: Co tak naprawdę rozdaliśmy za darmo? X: Nasze prawa intelektualne ... www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 46. 46. Modele biznesowe X: Jak czerpać zyski gdy rozdajemy za darmo ? Y: Co tak naprawdę rozdaliśmy za darmo? X: Nasze prawa intelektualne ... Y: Czy IT zarabia tylko na sprzedarzy licencji ? www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 47. 47. Modele biznesowe według artykułu Bruce Perensa z George Washington University pt. The Emerging Economic Paradigm of Open Source zyski z sprzedarzy licencji na użytkowanie oprogramowania w USA stanowią jedynie: 25% rynku www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 48. 48. Modele biznesowe ● podwójne licencjonowanie ● up-selling i cross-selling ● zapewnianie powiązanych usług ● dotacje ● inne cele biznesowe nie przynoszące bezpośredniego zysku www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 49. 49. Schemat pozyskania klienta zasada: 2% twoich użytkowników generuje 95% zysków www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 50. 50. Open Source jako sposób dystrybucji Mimo że Open Source niesie ze sobą spore ryzyko w sferze biznesowej może być postrzegany jako lekka metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek ● wcześniejsze rozpoczęcie dystrybucji oprogramowania, jako że wymagania klientów tego typu projektów są z reguły mniej wygórowane, ● dystrybucja kosztów oraz ryzyka niepowodzenia projektu na wczesnym etapie, ● ograniczenie kosztów marketingu www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 51. 51. Podwójne licencjonowanie (ang. dual-licensing) ● model oparty na segmentacji użytkowników ● licencja open source dla użytkowników z świata open source ● licencja komercyjna dla użytkowników, którzy nie mogą spełnić warunków licencji dla otwartego oprogramowania ● wymagana ścisła kontrola praw autorskich w projekcie według The FLOSS Metrics Consorcium ten model wykorzystuje 5% firm czerpiących zyski z open source www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 52. 52. Podwójne licencjonowanie Przykładowe firmy: Qt MySQL obydwie firmy rozpoczęły działalność pod koniec lat 90' obydwie firmy w ostatnich latach zostały zakupione przez większych graczy z branży IT przez Nokię za 100 mln $ przez Sun za 1 mld $ www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 53. 53. Up-selling ● de facto technika sprzedaży polegająca na oferowaniu użytkownikowi wersji darmowej (lub tańszej) wersję rozszerzoną ● większość kosztów produkcji pochłania wersja podstawowa produktu ● większość zysków generuje wersja rozszerzona ● w świecie open source jest to często nazywane modelem ang. freemium ● łączenie up-sellingu z podwójnym licencjonowaniem nazywane jest podejściem fazowym według The FLOSS Metrics Consorcium ten model wykorzystuje 12% firm czerpiących zyski z open source www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 54. 54. Up-selling Przykładowe firmy: ● SugerCRM – wersje Open Source, Professional oraz Enterprise ● Eclipse – komercyjne dystrybucje: ● JBuilder ● IBM Websphere Studio Workbench ● JBoss Developer Studio www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 55. 55. Cross-selling ● de facto również technika sprzedaży polegająca na oferowaniu produktów luźno powiązanych, z tymi które już trafiły do klienta ● subtelność w działaniu ● oprogramowanie open source argumentuje sprzedaż zamkniętych produktów IBM zapewnia swoim partnerom obszerny instruktarz o nazwie IBM Software Cross Sell Reference Guide a w nim opis 871 produktów oraz ponad 3400 relacji występujących między nimi www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 56. 56. Zapewnianie powiązanych usług ● najpopularniejszy model biznesowy, według The FLOSS Metrics Consorcium 29% ● zazwyczaj świadczona przez firmy najbardziej zaangażowane w rozwój projekt, firmy niezaangażowane stanowią jedynie 2% tego rynku ● typy usług: ● subskrypcja certyfikowanej wersji produktu wraz z zapewnianiem łat krytycznych luk w przyszłości, ● konsulting oparty na produkcie, ● wsparcie lub całościowa realizacja wdrożeń, ● integracja z innymi systemami, ● tworzenie nowych elementów produktu na zlecenie, ● szkolenia i wsparcie techniczne, www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 57. 57. Zapewnianie powiązanych usług Przykładowe firmy: ● IBM, Oracle ● Red Hat, SUSE, … ● MySQL ● .... www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 58. 58. Dotacje i inne formy uznaniowe Free Software Foundation Mozilla Foundation Apache Software Foundation WikiMedia Foundation Cele statutowe promocja i ochrona wolnego oprogramo-wan ia wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe dla projektów Mozilla wspieranie projektów open source zarządzanych merytokra-tyc znie opieka nad otwartymi projektami opartych na idei Wiki Roczny przychód 1 mln $ 86,5 mln $ 200 000 $ 8,6 mln $ Dotacje firm i instytucji >20% 96,60 % >80 % BD Dotacje indywidualne BD 0,05 % BD >53 % Najwięksi darczyńcy Sun, IBM, HP, Google Google (ok. 80%), Yahoo, Amazon Google, Yahoo, Microsoft BD Koszt administracji 9 % 19 % 5 % 26 % Koszt promocji 10 % 12 % <0,01 % 7 % Koszt infrastruktury BD 4 % 49 % >60 % 62 % 0 % 0 % Koszt BD wynagrodzeń www.projektyopensource.pl/ksiazka programistów Adam Walczak
 59. 59. Cele biznesowe nie generujące bezpośrednich zysków Przykłady: ● Tokeneer System – system bezpieczeństwa oparty na biometryce. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa ● Maemo – przedsięwzięcie sponsorowane przez Nokię stanowiące projekt dystrybucji (patrz rozdział ) stosu technologicznego zasilającego Nokia N810 Internet Tablet. Suma oprogramowania zawartego w tym stosie wynosi około 10 milionów linii kodu, z czego 85 % pochodzi z oprogramowania open source, natomiast pozostałe 15 % zostało napisane przez pracowników Nokii ● Google dotuje niemal 70% budżetu fundacji Mozilla ● strategi loss leader www.projektyopensource.pl/ksiazka Adam Walczak
 60. 60. Adam Walczak - www.adamwalczak.info

×