Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Luangpoo plean

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Luangpoo sam
Luangpoo sam
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par MI (20)

Publicité

Luangpoo plean

  1. 1. ถ้าหากเรามีความพอใจ เราหลงเพลิดเพลินแล้ว เรายึดมั่นว่ามีความสุขแล้ว เราก็รู้ทันทีว่า เดี๋ยวนี้จิตของเรากาลังอยู่ในราคะ ตั้งอยู่ในราคะ ความกาหนัด ความยินดี เราควรที่จะรู้อย่างนั้นทันที ถ้าเมื่อเรารู้แล้ว เราก็ควรที่จะปล่อยวาง ว่าอันนี้เป็นราคะเกิดขึ้นมา ถ้าหากเรายึดมั่นถือมั่น ทุกข์จะตามมาหาเรา เพราะเราติดอยู่กับสิ่งนั้น หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  2. 2. ผู้มีสติปัญญา...ย่อมหาความสงบสุขแก่ใจ ด้วยอภัยทาน หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  3. 3. เมื่อจิตใจไม่คิดมากไปหลายเรื่องหลายราว แล้วจิตก็จะมีความสุขเกิดขึ้น เหมือนกับบุคคลนี่แหละ ถ้าไม่ถือสิ่งของหลายอย่าง ถือแต่ของเบาๆ ก็เดินไปสบาย หรือปล่อยวางหมดเดินแต่ตัวเปล่าๆ ไป หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  4. 4. ตราบใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์ อารมณ์ที่เป็นกิเลสทั้งหลาย มันก็ย่อมเกิดๆ ดับๆอยู่ เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นมาก็ดับไป การฝึกฝนอบรมจิตใจ จึงเป็นจุดที่สาคัญที่สุดในชีวิตของพวกเรา เมื่อใจของพวกเรา “รู้เท่า”นั้น เขาจึงจะ ปล่อยวาง ของเขาเอง... หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

×