Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท

  1. อารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันกับงูเห่าที่มีพิษร้าย ถ้าไม่มีอะไรขวาง มันก็เลื้อยไปตามธรรมชาติของมัน แม้พิษมันจะมีอยู่ มันก็ไม่แสดงออกมา ไม่ได้ทาอันตรายเรา เพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้มัน งูเห่าก็เป็ นไปตามเรื่องของงูเห่า มันก็อยู่อย่างนั้น คำสอนของหลวงพ่อชำ สุภัทโท
  2. ถ้าหากเป็ นคนที่ฉลาดแล้วก็จะปล่อยหมด สิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ชั่วก็ปล่อยมันไป สิ่งที่ชอบใจก็ปล่อยมันไป เหมือนอย่างเรา ปล่อยงูเห่าตัวที่มีพิษร้ายนั้น ปล่อยให้มัน เลื้อยของมันไปมันก็เลื้อยไปทั้งที่มีพิษอยู่ ในตัวมันนั่นเอง
Publicité