Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
АХБ-1б Э.Солонго
Microsoft excel программын Dataцэс Data цэс нь мэдээллийн сантай ажиллахкомандуудын багцуудтай.
Data цэсний Get External Dataбүлэг31. From Access-Access програмаас өгөгдөл оруулах.2. From Web-Веб хуудаснаас өгөгдөл ору...
Data цэсний data tools бүлэг41. Text to columns-Нүдний агуулгыг багануудад хуваанбайрлуулах2. Remove Duplicates-Ажлын хууд...
Data цэсний outline бүлэг51. Group-Хүснэгтийн мөр эсвэл багануудаар бүтцийн хүснэгтүүсгэх2. Ungroup-Бүтцийн горимоос гарах...
Data sort & Filter
ашиглана.
Шүүлтүүр9
Шүүлтүүр
Ямар нэгэн төрлийн программууд дээр ажиллаж байхявцад Drop Down цэстэй байнга тулгардаг. Drop Downцэс гэдгийг мэрэгжлийн б...
ингээд Drop Down цэсний талаарерөнхий ойлголттой болсон тул одооDrop Down цэсийг MS Excelпрограммд хэрхэн үүсгэдэг талаар ...
 Бидэнд дараах веб хуудасны Domain нэрнүүдөгөгдсөн байна. Дээрх мэдээллийг ашиглан C1 нүдэн дээр MSExcel программын Data...
3. Data Validation цонхны Settings хуудасыгсонгож, тус хуудаснаас дээр зурагт үзүүлснийдагуу Allow гэсэн Drop Down цэснээс...
Тус цонхны Source нүдэнд =A1:A6 мужийг оруулна. Тусцонхонд Ignore blank, In-cell dropdown гэсэн хоѐр checkbox байгааг анха...
Data цэсний Data tools хэсэгтбайрших Remove Duplicates Remove Duplicates хэмээх хэрэгсэл MS Excelпрограммын 2007, 2010, 2...
500 орчим дугаар өгөгдсөн
Бидний гол зорилого бол:Давхардаагүй тоогоор нийт хичнээн машин байгаагтодорхойлох явдал юм. Үүнийг хялбархнаар тодорхойло...
товч тайлбарлавал нийт 523 өгөгдлөөс 431 өгөгдөл нь давхардсанбайсан ба давхардлыг арилгаад нийт 92 давхардаагүй утгыг гар...
Хэрэв бид А, B багануудыг зэрэг идэвхжүүлбэл 2баганын яг ижилхэн утгуудыг устгана гэсэн үг юм. А, Bбагануудыг зэрэг идэвхж...
Data цэсний тухай
Data цэсний тухай
Data цэсний тухай
Data цэсний тухай
Data цэсний тухай
Data цэсний тухай
Data цэсний тухай
Data цэсний тухай
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Data цэсний тухай

Télécharger pour lire hors ligne

Data цэсний тухай

 1. 1. АХБ-1б Э.Солонго
 2. 2. Microsoft excel программын Dataцэс Data цэс нь мэдээллийн сантай ажиллахкомандуудын багцуудтай.
 3. 3. Data цэсний Get External Dataбүлэг31. From Access-Access програмаас өгөгдөл оруулах.2. From Web-Веб хуудаснаас өгөгдөл оруулах.3. From Text-Текстэн файлаас өгөдөл оруулах.4. From Other Sources-Бусад эх сурвалжуудаас өгөгдөлоруулах .5. Existing Connections-өмнө холбогдож байсаннөөцүүдээс өгөгдөл оруулах.12354
 4. 4. Data цэсний data tools бүлэг41. Text to columns-Нүдний агуулгыг багануудад хуваанбайрлуулах2. Remove Duplicates-Ажлын хуудаснаас ижилмөрүүдийг устгах3. Data Validation-Нүдний өгөгдөлд хязгаарлалт тавих4. Consolidate-Нүднүүдийн өгөгдлүүдийг нэгтгэх5. What if analysis-Нөхцөлт тооцоолол хийх12543
 5. 5. Data цэсний outline бүлэг51. Group-Хүснэгтийн мөр эсвэл багануудаар бүтцийн хүснэгтүүсгэх2. Ungroup-Бүтцийн горимоос гарах3. Subtotal-Бүтцийн хүснэгтийн өгөгдлүүдээр хэсэгчилсэнтооцоолол хийх4. Show Detail-Тухайн бүлгийн өгөгдлүүдийг дэлгэрэнгүй харуулах5. Hide Detail- Тухайн бүлгийн өгөгдлүүдийг хураангуйланхаруулах12 354
 6. 6. Data sort & Filter
 7. 7. ашиглана.
 8. 8. Шүүлтүүр9
 9. 9. Шүүлтүүр
 10. 10. Ямар нэгэн төрлийн программууд дээр ажиллаж байхявцад Drop Down цэстэй байнга тулгардаг. Drop Downцэс гэдгийг мэрэгжлийн бус үгээр тодорхойлбол унждагцэс буюу доош харсан сум дээр дарахад шаардлагатайөгөгдлүүд жагсаалтаар гарч ирдэг цэс юм. . Ер нь DropDown листийг ашигласнаар тухайн сонгогдсон нүдэндбуруу өгөгдөл орохоос сэргийлж чадна..
 11. 11. ингээд Drop Down цэсний талаарерөнхий ойлголттой болсон тул одооDrop Down цэсийг MS Excelпрограммд хэрхэн үүсгэдэг талаар авчүзье
 12. 12.  Бидэнд дараах веб хуудасны Domain нэрнүүдөгөгдсөн байна. Дээрх мэдээллийг ашиглан C1 нүдэн дээр MSExcel программын Data Validation-наар DropDown листийг үүсгье. Үүний тулд: 1. C1 нүдийг сонгож, идэвхжүүлнэ. 2. Data цэсний Data Tools хэсгээс Data Validationгэсэн товчийг дарж, Data Validation цонхыг нээнэ.
 13. 13. 3. Data Validation цонхны Settings хуудасыгсонгож, тус хуудаснаас дээр зурагт үзүүлснийдагуу Allow гэсэн Drop Down цэснээс List гэсэнсонголтыг хийнэ. Үүний үр дүнд дараах цонхнээгдэнэ.
 14. 14. Тус цонхны Source нүдэнд =A1:A6 мужийг оруулна. Тусцонхонд Ignore blank, In-cell dropdown гэсэн хоѐр checkbox байгааг анхаараарай.Хэрэв Ignore blank check box идэвхгүй байгаа бол тухайнSource нүдэн дэхь хоосон утгууд Drop Down листэндорно. Харин эсрэгээрээ идэвхтэй байгаа бол тухайнSource нүдэн дэхь хоосон утгууд Drop Down листэндорохгүй.Эцэст нь OK комманд өгөхөд C1 нүдэнд Drop Downлист үүссэн байх болно.
 15. 15. Data цэсний Data tools хэсэгтбайрших Remove Duplicates Remove Duplicates хэмээх хэрэгсэл MS Excelпрограммын 2007, 2010, 20113 хувилбаруудад DataRibbon-н Data tools хэсэгт байрладаг. Тус toolbar ньдавхардан өгөгдсөн мэдээллийн давхардлыг арилгахүйлдлийг хийдэг.
 16. 16. 500 орчим дугаар өгөгдсөн
 17. 17. Бидний гол зорилого бол:Давхардаагүй тоогоор нийт хичнээн машин байгаагтодорхойлох явдал юм. Үүнийг хялбархнаар тодорхойлохын тулдбид MS Excel программын Remove Duplicates хэрэгслийг ашиглана.1. A1:B524 мужийг сонгоно.2. Data Ribbon-н Data tools хэсгээс Remove Duplicates коммандыгөгч, Remove Duplicates цонхыг нээнэ. Тус цонхны Columns хэсэгт 1-р алхамд сонгогдсон мужийн A, B баганууд сонгогдсон байна.
 18. 18. товч тайлбарлавал нийт 523 өгөгдлөөс 431 өгөгдөл нь давхардсанбайсан ба давхардлыг арилгаад нийт 92 давхардаагүй утгыг гаргажирсэн гэсэн мэдээлэл юм.
 19. 19. Хэрэв бид А, B багануудыг зэрэг идэвхжүүлбэл 2баганын яг ижилхэн утгуудыг устгана гэсэн үг юм. А, Bбагануудыг зэрэг идэвхжүүлэн Remove Duplicatesкоммандыгтовч тайлбарлавал нийт 523 өгөгдлөөс 306өгөгдөл нь давхардсан байсан ба давхардлыгарилгаад нийт 217 давхардаагүй утгыг гаргажирсэн гэсэн мэдээлэл юм.
 • mbbagana

  May. 4, 2014

Vues

Nombre de vues

2 365

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

32

Actions

Téléchargements

73

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×