Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Triodos Bank - cms congres 2011

2 160 vues

Publié le

Europese uitrol nieuwe websites Triodos Bank

Wout van den Dool vertelt vanuit Triodos Bank het verhaal over de totstandkoming en het uitbouwen van het Europese online platform van Triodos Bank. Er is gekozen voor 1 online platform voor alle landen. Met deze praktijkcase -waarin de internationale samenwerking centraal staat- krijgt u een exclusief kijkje in de online keuken van deze duurzame bank.

Wout van den Dool, Manager online, Triodos Bank

Publié dans : Économie & finance, Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Triodos Bank - cms congres 2011

 1. 1.
 2. 2. Europese uitrol nieuwe websites Triodos Bank<br />1<br />CMS Congres 2011, Wout van den Dool<br />
 3. 3. 2<br />
 4. 4. 3<br />Missie: “met uw geld realiseren we een positieve verandering”<br />Doorvertaaldnaar 3 online functies<br />Missie Triodos Bank<br />Strategie<br />Online Strategie<br />Onlinereferentiepunt<br />Eensterkorientatie en sales kanaal<br />Eeninspirerendeomgeving<br />
 5. 5. 4<br />Triodos Bank 2008Vijfpublieke sites, één look en feel, ééncms, bankieren in andereomgeving<br />Publieke sites met formulieren<br />Online bankieren<br />
 6. 6. 5<br />Triodos Bank in 2010<br />Vollediggeïntegreerdepublieke en beveiligdeomgeving<br />Formulieren<br />Publieke site<br />Online bankieren<br />
 7. 7. 6<br />Triodos Bank in 2010<br />Vollediggeïntegreerdepublieke en beveiligdeomgeving<br />Formulieren<br />Publieke site<br />Online bankieren<br />
 8. 8. Gefaseerdeaanpak, per faseverschillendebesturing<br />Van scratch afaangestart met “De raket”<br />EB<br />SteeringCommittee<br />Sounding Board<br />Core team<br />Program manager<br />Communication<br />Functional<br />design<br />Service level <br />mgt<br />ICT<br />Process<br />design<br />1<br />. user <br />experience<br />2. content design<br />3. search & contact<br />4. Online <br />forms<br />5+6 <br />interactivity <br />& <br />wizards<br />project 3<br />7. content <br />mgt <br />&<br />8. SEO <br />9.<br />analytics<br />10. TALE<br />11 Online <br />Thought<br />production<br />& <br />findability<br />leadership<br />project 3<br />SteerCo<br />Coordi-nators<br />SteerCo<br />Coordi-nators<br />Suppliers<br />Core team<br />Coreteam<br />PM<br />PM<br />Team Leaders<br />Team Leaders<br />Coordinators and stakeholders<br />
 9. 9. Fase 1, requirements<br />EB<br />SteeringCommittee<br />Sounding Board<br />Core team<br />Program manager<br />Communication<br />Functional<br />design<br />Service level <br />mgt<br />ICT<br />Process<br />design<br />1<br />. user <br />experience<br />2. Content<br />design<br />3. search &<br /> contact<br />4. Online <br />forms<br />5+6 <br />interactivity <br />& <br />wizards<br />project 3<br />7. content <br />mgt <br />&<br />8. SEO <br />9.<br />analytics<br />10. TALE<br />11 Online <br />Thought<br />production<br />& <br />findability<br />leadership<br />project 3<br />{<br />11 projectsaroundthemes, Teamleaders & members from branches per project <br />Requirements in form of ‘ideas’/ ‘inspiration’ to collect input<br />
 10. 10. Fase 2, specificatie<br />SteerCo<br />Coordi-nators<br />{<br />Core team<br />Coreteam produced, Coördinators reviewed & SteerCodecided<br />PM<br />Team Leaders<br />
 11. 11. SteerCo<br />Coordi-nators<br />{<br />Suppliers<br />Core team<br />Core team managedcoordinatorsandsuppliers, Coordinatorscreatedwithstakeholders, Suppliers created, SteerCodecided<br />PM<br />Team Leaders<br />Coordinators and stakeholders<br />Fase 3, realisatie in nauwoverleg met bouwer<br />
 12. 12. Per faseanderevraagstukken en bijbehorendeoplossing<br />Requirementsfase: creativiteit en out of the box ideeën + managen van verwachtingen<br />Oplossing: Juistemensen intern betrokken + specialistischekennis in huisgehaald<br />Specificatiefase: echtebetrokkenheid & doorleven van de specificaties<br />Paginavoorpagina’sreviewen+ akkoorderen met betrokkenen, nauwesamenwerking met de leverancierbij de totstandkoming van implementatieplan<br />Realisatiefase: coördinatie & communicatie<br />Zeerstrakprojectmanagement en regievanuit core team<br />11<br />Verbindendefactor was de motivatie en het urgentiebesef van de mensenomdit project tot eengoedeindetebrengen, ookbij de leveranciers<br />
 13. 13. Resultaten<br />12<br />
 14. 14. 13<br />Bezoekersaantallengroeiengestaag<br />O.a. door online banking en lokale marketing actviteiten<br />Launch website<br />Launch IB<br /><ul><li>Sinds de lanceringdezezomer is Spanje van ca. 30.000 visits naarrond de 100.000 visits per maandgegaan
 15. 15. Vanafdecember Nederland en UK eenstijging in traffic onderandere door lancering online banking, bezoekerwordtverleidomverdertesurfennauitloggen
 16. 16. Verwachting 2011: maandelijks > 500.000 visits</li></li></ul><li>14<br />Bezoekersblijvenlanger op de website...<br />... en nietvanwege minder duidelijkepagina’s<br />Launch website<br />Launch IB<br />
 17. 17. 15<br />Daling in de bounce ratio<br />Toename in bezoekers die meerdan 1 paginabekijken<br />Launch website<br />
 18. 18. 16<br />Daadwerkelijkekopers<br />Conversieaantallen<br />Launch website<br /><ul><li>VanafoktoberSpaansecijfersbekend. NB ditzijn leads
 19. 19. Internet betaalrekeningmaart: </li></li></ul><li>17<br />Sinds de lancering...<br />In alle branches online key users & team op hoofdkantoor<br /><ul><li> Conference call elke 2 weken
 20. 20. Key-user meeting twee keer per jaar
 21. 21. Maandelijkse fact based verbeteringen</li></ul>Wout <br />HQ<br />Arne <br />NL<br />Kirsten <br />HQ<br />Simon <br />UK<br />François <br />BE<br />Guillermo <br />ES<br />Miranda <br />HQ<br />Matthias<br />DE<br />Paul<br />HQ<br />17<br />
 22. 22. 18<br />Verbeteringen, doorvoeren voor alle landen, Mijn Geld Gaat Goed 2.0<br />Op basis van usability onderzoek en bezoekgedrag <br />
 23. 23. 19<br />Analyseren van de aanpassingaanMijn Geld GaatGoed 2.0<br />Relatiefeenvoudig de verschillendelandenvergelijken<br />
 24. 24. Maandelijks internet dashboard van allelanden<br />20<br />{<br />Het door de landenzelfaanleverenvan 2 regels commentaarzorgtvooreeninternationaaloverzicht<br />
 25. 25. Verderbouwen<br />21<br />
 26. 26. Uitbreidingen<br />Triodos Foundation januari 2011 & Triodos .DE juli 2011<br />22<br />
 27. 27. Triodos Bank Spanje, 27.000 fans #18 wereldwijd in finance<br />Uitrollenbinnenanderelanden<br />{<br />23<br />
 28. 28. Verbinding zoeken<br />1 Vraag<br />Ambassadeurs<br />31 Messages<br />Potentiëlekopers<br />Vragenstellerwordtsuperpromoter<br />3 uur<br />{<br />24<br />
 29. 29. Triodos Bank Germany<br />Blog & Facebook<br />25<br />
 30. 30. Blijf Triodos Bank volgen, laat ons weten wat je van ons vindt:<br />@Wout<br />+316 245 333 64<br />wout.vandendool@triodos.nl<br />www.triodos.com<br />www.slideshare.net/wdool<br />

×