Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Volné místo - analytik českého webového archivu

952 vues

Publié le

Nabídka práce - analytik českého webového archivu

Publié dans : Recrutement & RH
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Volné místo - analytik českého webového archivu

  1. 1. Oznámení o volné pracovní pozici Národní knihovna České republiky zastoupená PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem Národní knihovny České republiky hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovního místa Datový analytik/čka webového archivu (Webarchiv.cz) Sjednanýdruh práce: 1,0 úvazek Plat: 12. platovátřída, stupeňdle praxe Požadavky na uchazeče: - občan ČR (nebocizístátní občan s trvalýmpobytemv ČR – nutnostovládatčeský jazyk) - fyzickáosoba, kterádosáhlamin. 18 letvěku - způsobilostkprávnímúkonům, bezúhonnost - nástupod 1. 1. 2020, případně dle dohody Požadované vzdělání: - vysokoškolské vzděláníknihovnického nebotechnickéhosměru, kombinace VŠ vzdělánía praxe voboru nebozapočaté studiumVŠ Požadované znalosti: - znalostHTML neboXML - pokročilou znalostangličtiny naúrovni porozuměníodbornémutextu - schopnosta chuť učitse novýmvěcemasamostatnost Výhodou: - zkušenosti sanalýzoudat,znalostněkteréhoznástrojůproanalýzuavizualizacidat(R, NodeXL, Python,…) - zkušenostsoperačnímsystémemLinux neboMacOSX, znalostSQLnebojinéhodotazovacího jazyku - zkušenostskatalogizacípodle pravidel AACR2,RDA
  2. 2. Náplň práce: - analýzadat, metadatových specifikací - spolupráce naobsahuwebového archivuakontrole kvality archivních dat, natvorbě vyhledávacích mechanismů ana procesu vizualizace dat, přípravadatovýchsetů - sledovánítrendůvoblasti archivace webu - spolupráce načeskýcha mezinárodních projektech Nabízíme: - zajímavou práci v dynamickémoboru,vybraný uchazečzískápříležitostpodíletse narozvoji a chodu webového archivu - možnostvyzkoušetsi práci snejnovějšímitechnologiemi avelkýmiobjemydat - příležitostzvyšováníodborné kvalifikace - pracovní poměrna 1 roks perspektivouprodloužení,resp.změnynadobuneurčitou - pracoviště vCentrálnímdepozitáři NKČRvPraze – Hostivaři - platové zařazení:12. platovátřída ve smysluNařízenívládyč.341/2017 Sb. v platnémznění - 5 týdnů dovolené,až5 dní volnaz kolektivnísmlouvy - zaměstnanecké benefity– stravenky, zvýhodněné vstupydodivadel,akcív Klementinu, AMG karta opravňujícík bezplatnýmnebozvýhodněným vstupůmdo muzeíagalerií Nabídky s motivačnímdopisemastrukturovaným životopisemzasílejtenae-mail webarchiv@nkp.cz nejpozději do15. 12. 2019. Do předmětu zprávy uveďte, prosím, heslo:Datovýanalytikwebovéhoarchivu. Vybraníuchazeči budoupozváni naosobnípohovor. ZaslánímVašehoživotopisu Národníknihovně České republiky dáváte souhlas ke zpracováníVašich osobních dat a jejichuchovánívýhradně zaúčelemzprostředkovánízaměstnánípodobu výběrového řízení, nejdélevšakjedenrokodjejichzaslání.

×