Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Okup za wszystkich

1 121 vues

Publié le

Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że Jezus umarł w celu przebaczenia grzechu. W jaki jednak sposób śmierć Jezusa sprawiła, że stało się to możliwe? (http://badaczebiblii.pl/okup-za-wszystkich/)

Publié dans : Spirituel

Okup za wszystkich

 1. 1. Okup zaWSZYSTKICH
 2. 2. Wszyscy chrześcijaniezgadzają się, że Jezus umarłw celu przebaczenia grzechu.W jaki sposób śmierć Jezusa sprawiła, że stało się to możliwe?
 3. 3. Albowiem jeden jest Bóg,jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako OKUP ZA WSZYSTKICH, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 1 do Tymoteusza 2:5-6
 4. 4. OKUP to środek, z pomocą którego Bóg możesprawiedliwie wypuścić Adama z więzienia śmierci.Rzymian 6:23
 5. 5. Z ręki grobu wybawię ich,od śmierci WYKUPIĘ ich. Ozeasza 13:14
 6. 6. Co znaczy słowo„OKUP”?
 7. 7. Słowo OKUP zostało przetłumaczone z greckiego słowa„antilutron” oznaczającego „równoważną, odpowiadającą cenę”.
 8. 8. Ta koncepcjaodpowiadającej ceny jest stałym prawem w Boskim wszechświecie.
 9. 9. Koncepcja OKUPU wyrażona jest w KsiędzeWyjścia 21:23-24„Dasz ŻYCIE za ŻYCIE, oko zaoko, ząb za ząb”
 10. 10. CO JESTODPOWIADAJĄCĄ CENĄ?
 11. 11. Doskonałe życie
 12. 12. Doskonałe życie JEZUS
 13. 13. Za doskonałe życie
 14. 14. Za doskonałe życie ADAM
 15. 15. Oto Boża waga doskonałejsprawiedliwości
 16. 16. ADAM był JEZUS byłDoskonałym DoskonałymCzłowiekiem, Człowiekiem, z prawem nie z upadłego do życia rodu Adama,tak długo jak urodzony przezdługo będzie dziewicę posłuszny z mocy Bożej. Bogu.
 17. 17. ADAM JEZUS zgrzeszył przez był doskonalenieposłuszeństwo posłuszny Bogu
 18. 18. ADAM został skazany naśmierć. „Dnia, którego jeść będziesz zniego, śmiercią umrzesz” Rodzaju 2:17 Rzymian 6:23Ezechiela 18:43
 19. 19. JEZUS miał prawo do życia wiecznego, ponieważ byłposłuszny. „Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawai sprawiedliwości ... ten na pewno żyć będzie” Ezechiela 18:5,9Powtórzonego Prawa 30:16
 20. 20. Wszystkie dzieci Adama (cała rasa ludzka)odziedziczyły grzech Adama i karę za niego, czyli śmierć. Rzymian 5:12,17-18; 6:23 1 do Koryntian 15:21-22
 21. 21. Jezus oddał swojewłasne, doskonałeludzkie życie, abyumrzeć jako okupw miejsce Adama, uwalniając w tensposób od wyroku śmierci Adama i całe jego potomstwo!
 22. 22. „Skoro bowiem człowiek [Adam]sprowadził śmierć...
 23. 23. ... to również dzięki człowiekowi [Jezusowi]nastąpi zmartwychwstanie umarłych” 1 Koryntian 15:21 Biblia Poznańska
 24. 24. OKUP JEZUSA ZA ADAMAZADOWOLIŁ SPRAWIE- DLIWOŚĆ1 Koryntian 15:22
 25. 25. Umożliwia on Adamowii całej ludzkości przywrócenie do życia!
 26. 26. Sprawiedliwość czy „tylko my”?
 27. 27. Sprawiedliwość czy „tylko my”?
 28. 28. Sprawiedliwość czy „tylko my”?
 29. 29. Bożasprawiedliwość nie znaczy „tylko my”!
 30. 30. A jednak, wielu uczy, że tylko chrześcijanie mogą być kiedykolwiek zbawieni. Chrześcijanie Tu zaś tutaj wszyscy pozostali
 31. 31. Jeśli to prawda, to większość rasy ludzkiejskazana jest nawieczną śmierć
 32. 32. Jeśli to prawda, to większość rasy ludzkiejskazana jest nawieczną śmierć (lub coś gorszego).
 33. 33. ZATRZYMAJ SIĘ i POMYŚLprzez krótką chwilę...
 34. 34. Czy Jezus umarł,aby ocalić nielicznych chrześcijan czy daćcałej ludzkości szansę na życie?
 35. 35. Co mówinam Biblia?
 36. 36. Niektóre z kolejnych slajdów to cytaty z Pisma Świętego.Obrazki w tle zostały pominięte, aby pomóc ci w skupieniu się na Słowie Bożym.
 37. 37. „On bowiem [Chrystus] jest ofiarąprzebłagalną za nasze [chrześcijan] grzechy, i nie tylko nasze, leczrównież za grzechy całego [obecnie niewierzącego] świata” 1 Jana 2:2 Biblia Tysiąclecia
 38. 38. „On sam jest ofiarą zadośćuczynienia za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecztakże za grzechy całego świata” 1 Jana 2:2 Przekład Kowalskiego
 39. 39. Kochający Ojciec przygotowałswojego jednorodzonego Syna, by umarł „za wszystkich”, kiedy jeszcze wszyscy byli w grzechu. Jana 3:16 Rzymian 5:8
 40. 40. Doskonały człowiek Jezusumarł za grzech Adama, zajął jego miejsce w śmierci,a tym samym odkupił AdamaORAZ całe jego potomstwo - rasę ludzką - od śmierci.
 41. 41. „Bo i Chrystus raz za grzechycierpiał, sprawiedliwy [Jezus] zaniesprawiedliwych [w Adamie], aby nas przywiódł do Boga” 1 Piotra 3:18 Biblia Gdańska
 42. 42. „Jak przez jednego człowieka [Adama]grzech wszedł na świat, a przez grzechśmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi … Jak przestępstwo jednego [Adama]sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego [Jezusa] sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie” Rzymian 5:12,18 (BT)
 43. 43. „ODKUPIENI PRZEZ PANA POWRÓCĄ!” (Izajasza 51:11)W DNIU „ZMARTWYCHWSTANIA UMARŁYCH”
 44. 44. “WSZYSCY, co są wgrobach, usłyszą głos Jego [Jezusa]. I wyjdą” Jana 5:28
 45. 45. „Zmartwychwstanie umarłych” będzie miało dwie części
 46. 46. Sprawiedliwych
 47. 47. ... iniesprawiedliwych Dzieje 24:15
 48. 48. “Nie dziwcie się temu; bo przyjdzie godzina,w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego; I pójdą, ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu” Jana 5:28-29
 49. 49. „Sprawiedliwi” to wierni naśladowcy Chrystusa
 50. 50. „Niesprawiedliwi” nauczą sięsprawiedliwości nie poprzez ogień piekielny, ale dzięki Królestwu Mesjasza.Izajasza 26:9; Mateusza 16:27;Łukasza 12:48; Micheasza 4:1-3
 51. 51. Wtedy…Cała ludzkość odda Bogu chwałę, mówiąc: „Oto nasz Bóg!Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia!” Izajasza 25:9
 52. 52. ... albowiem pierwsze rzeczy przeminęły…i rzekł Ten, który siedział na tronie: „Oto wszystko nowe czynię!” Objawienie 21:4-5
 53. 53. Więcej informacji:www.badaczebiblii.pl

×