Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2.4 sarswela.docxFIL8Q2.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à 2.4 sarswela.docxFIL8Q2.docx (20)

Plus récents (20)

Publicité

2.4 sarswela.docxFIL8Q2.docx

  1. 1. Grades 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan Antas Baitang 8 Guro Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikalawang Markahan Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw I.LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag- aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ng pag-unawa ng mga akdang pampanitikang lumaganap sa panahon ng Amerikano, Komonwelt at sa Kasalukuyan B. Pamantayan sa Pagganap Naisusulat ang sariling tula sa alinmang anyong tinalakay tungkol sa pag-ibig sa tao, bayan o kalikasan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) F8PN-IIe-f-25 Naisasalaysay ang magkakaugnay na pangyayari sa napakinggan F8PT-IIe-f-25 Naibibigay ang kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng mahihirap na salitang ginamit sa akda F8PD-IIe-f-25 Napahahalagahan ang kulturang Pilipino na masasalamin sa pinanood na sarswela F8PU-IIe-f-25 Nasusuri nang pasulat ang papel na ginagampanan ng sarswela sa pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa II. NILALAMAN A. Panitikan:Sarswela, “Walang Sugat” ni Severino Reyes B. Wika:Kaantasan ng Pang-uri III. KAGAMITANG PANTURO Modyul, Laptop, Tsart A. Sanggunian Kanlungan 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga pahina sa kagamitang Pang Mag-aaral p.139-143 p.141-162 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa Portal ng Learning Resource
  2. 2. B. Iba Pang Kagamitang Panturo IV. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Panonood ng halimbawa ng dula noon at ngayon Paglinang ng talasalitaan Pagpapakita ng larawan na may kaugnayan sa paksa Paglalarawan ng mga kalalakihan noon at ngayon. Sino ang pipiliin mong makasama sa buhay? Bakit? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Paglalahad ng ilang mahahalagang bagay tungkol kay Severino Reyes Pagsusuri sa mga tauhang gumanap sa napanood na dula noon Nakapaglalarawan ng isang lalaking karapat-dapat na mapangasawa. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Paghahambing ng dula noon at ngayon batay sa tauhan,kilos o ugali,pananalita at tagpuan Ano ang mga katangiang gusto mo sa isang lalaki o babae?Bakit? Paghahanda sa panonood D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagtalakay sa kaligirang pangkasaysayan ng sarswela Pagbasa ng halimbawa ng Sarswela Walang Sugat ni Severino Reyes Panonood ng isang halimbawa ng sarswela ngayon Suriin ang mga pangunahing tauhan sa sarswelang napanood batay sa kilos o ugali at pananalita. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Elemento ng sarswela Pagsagot sa katanungan pahina 162-163 F. Paglinang ng Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Gawain 2 Paglalahad ng paraan ng pag-aasawa noon at ngayon G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay H. Paglalahat ng Aralin I. Pagtataya ng Aralin
  3. 3. V. MGA TALA VI.PAGNINILAY A .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nanganga- ilangan ng iba pang gawain sa remediatio C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda nina: PRISCILLA C. DIVINA RHEA G. BITENG Teacher I Teacher II Caoayan National High School Dili National High School

×