Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Les 5 de gemeenschapsvormende functie

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Les 5 de gemeenschapsvormende functie

 1. 1. De functies van het sociaal-cultureel werk1. De gemeenschapsvormende functie Frank Cockx
 2. 2. 6e vraag Wordt de functie gemeenschapsvormingin jouw organisatie gerealiseerd?Hoe gebeurt dat dan? Welke klemtonen worden gelegd?
 3. 3. ModellenMinder abstract - Korter in tijdsduur Concreter - Technischer Praktijktheorieen Freudiaans, Steiner, … Sociaal-culturele Methodieken methodiek Interventies De 4 functies Groepswerk, cursorisch, Methoden projectmatig, … Flapgesprek, betoging, Werkvormen rollenspel, …
 4. 4. De 4-componentenlijm1) Een kijk op mens en samenleving2) Doelorientaties en functies START op 2e niveau3) Interventiestrategieen voor aanbieders Bespreking op 3e en processen bij deelnemers niveau4) Werk- en handelingsprincipes
 5. 5. Gemeenschapsvormende functiedefinitie• De functie die gericht is op het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel en groepsvorming met het oog op een democratische, solidaire, open en cultureel diverse samenleving(decreet 2003)
 6. 6. Het begrip “Gemeenschap” 1 2Dè gemeenschap Een gemeenschapDe samenleving in Een collectiviteit, een haar geheel groep
 7. 7. “Gemeenschap” als gedeeld na te streven gegeven 1 2 Individuen moeten Wat zich afspeelt tussen geintegreerd/toegeleid individuen wordenZich inschrijven in heersende Zichzelf overstijgen en in regels, waarden en dialoog gaan met het normen verschil Als ENTITEIT Als PLURALITEIT
 8. 8. Het begrip “gemeenschapsvorming” Gemeenschapsvorming is het bewust,intentioneel en verantwoord ondersteunen en faciliteren van processen en praktijken die meer, betere of andere gemeenschap(pen) beogen.
 9. 9. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. Gemeenschapseducatie2. Gemeenschap of groep vormen3. Het vormgeven v d gemeenschap (samenleving)
 10. 10. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. GemeenschapseducatieWerken aan leer- en vormingsactiviteitentot competent maar ook kritisch Ik weet en kan meer in mijn rol als burger‘burgerschap’Voorbeelden:° De KWB zet een vormingsactiviteit op over “de instellingen van de EuropeseGemeenschap” (Gemeenschap als entiteit)° Vormingplus organiseert een cursus ‘assertiviteit’ (Gemeenschap als pluraliteit)°…
 11. 11. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN2. Gemeenschap of groep vormenWerken aan een ‘wij-gevoel’, het groepvormen en het groep zijn in relatie met Ik voel mij thuishoren bij een of de groepanderen.Voorbeelden:° Het Davidsfonds houdt een dansfeest met Vlaamse zangers (Gemeenschap alsentiteit)° De stad houdt een cultureel evenement met alle traditionele volksgroepen die actiefzijn in de stad°…
 12. 12. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN3. Het vormgeven v d gemeenschap (samenleving)Werken aan het zich kunnen en mogenengageren in de samenleving en via actie Ik draag bij tot de samenlevingin solidariteit er vorm aan gevenVoorbeelden:° De vrouwenorganisaties betogen op de dag van de vrouw voor gelijke lonen voormannen en vrouwen (Gemeenschap als entiteit)° De vakbond houdt een debat over zin en onzin van vegetarisme (Gemeenschap alspluraliteit)°…
 13. 13. DE VERANDERENDE SAMENLEVING Gemeenschap vormen ENTITEIT: homogene groep MAATSCHAPPIJ PLURALITEIT: bevragen groepslogica’sINDIVIDU Gemeenschapseducatie Gemeenschapsvormgeving ENTITEIT: competenties als burger ENTITEIT: normatieve consensus PLURALITEIT: competenties samenleving relationele praktijken PLURALITEIT: publiek debat / ruimteaanpassingslogica veranderingslogica

×