Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Gry i zabawy w nauczaniu i doskonaleniu gry w piłkę nożną

9 866 vues

Publié le

Publié dans : Sports
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Gry i zabawy w nauczaniu i doskonaleniu gry w piłkę nożną

 1. 1. GRY I ZABAWY W NAUCZANIU I DOSKONALENIU GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ DLA POTRZEB SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W KLUBIE KKS LECH POZNAŃ OPRACOWAŁ: TRENER WOJCIECH TOMASZEWSKI
 2. 2. SPIS GIER I ZABAW: 1. TRENER NA POLOWANIU 2. PATRZ NA TRENERA 3. UCIEKAJ OD PIŁKI 4. PIŁKARZ BEZ PIŁKI 5. NAJLEPSZY DRYBLER 6. BEREK – LAWINA 7. BEREK NA CZAS 8. BEREK Z PIŁKĄ 9. BEREK BEZ PIŁKI 10. BIEG SZTAFETOWY PO ÓSEMCE 11. PALANT PIŁKARSKI 12. BITWA O PIŁKI 13. BOMBARDOWANIE 14. NAJLEPSZY ŻONGLER 15. MINUTKA Z PIŁKĄ 16. RAZ, DWA, TRZY TRENER PATRZY 17. BEREK WYBAWICIEL 18. OGNISTE KULE 19. BEREK WYZWOLONY DWUKOLOROWY 20. WALCZ I KIWAJ SIĘ 21. KTÓRA PARA WIĘCEJ 22. KOSZ PEŁEN PIŁEK 23. NAŚLADUJ PARTNERA 24. JAKA TO LICZBA 25. UTRZYMANIE PIŁKI 26. WYŚCIG ZE STRZAŁEM DO BRAMKI 27. OBRONA SWOJEGO POLA 28. SZTAFETA PROMIENISTA Z PROWADZENIEM PIŁKI 29. BEREK OGONKI Z PIŁKAMI 30. KRĘGLE PIŁKARSKIE
 3. 3. 31. PROWADŹ PIŁKĘ I STRZELAJ 32. KTO SZYBCIEJ 33. KTO SZYBCIEJ TEN STRZELA 34. W PRAWO CZY W LEWO 35. WRONY I WRÓBLE Z PIŁKĄ 36. GRA ZE ZBICIEM W TRZECH POLACH 37. WYWOŁYWANKA ZE STRZAŁEM 38. SZTAFETA WAHADŁOWA Z PRZENOSZENIEM PIŁKI 39. DZIADEK 40. RAKI ZDOBYWAJĄ PIŁKĘ
 4. 4. 1. TRENER NA POLOWANIU 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki, pachołki do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Wszyscy zawodnicy prowadzą piłkę nogą w dowolny sposób (lub wyznaczony przez trenera). Na gwizdek muszą zatrzymać się nieruchomo w miejscu, zatrzymując piłkę podeszwą i stawiając stopę na piłce. Trener sprawdza czy któryś z zawodników się rusza i czy wszyscy zawodnicy mają stopę na piłce. Kto nie zatrzyma się z piłką wykonuje 3-5 przysiadów lub opuszcza jedną kolejkę zabawy. 6. Cel: orientacja, szybkość reakcji, zachowanie równowagi
 5. 5. 2. PATRZ NA TRENERA 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Każdy zawodnik prowadzi piłkę przy nodze (sposób prowadzenia piłki określa trener). Na sygnał gwizdka zawodnicy spoglądają na ruch, który wykonuje trener i wykonują ustalone wcześniej ćwiczenie. a) ręce w górze – skip w miejscu na piłce b) ręce w dół – odbicia piłki prawą i lewą wewnętrzną częścią stopy w miejscu c) ręka prawa w bok – zwód z zagraniem piłki prawą nogą za lewą nogą d) ręka lewa w bok - t.j.w zmiana nóg e) noga prawa podniesiona w górę – prowadzenie piłki prawą nogą f) noga lewa podniesiona w górę – prowadzenie piłki lewą nogą 6. Cel: koordynacja ruchowa, orinetacja
 6. 6. 3. UCIEKAJ OD PIŁKI 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Wszyscy zawodnicy prowadzą piłkę w ograniczonym polu (sposób prowadzenia określa trener). Na gwizdek każdy zawodnik zatrzymuje piłkę podeszwą w miejscu i opuszcza pole, stając na liniach pola. Zadaniem zawodników jest takie ustawienie piłek, ażeby odległość między piłkami była większa niż 1 metr. (odległość dostosować od zaawansowania zawodników). Zawodnicy, którzy ustawią piłki zbyt blisko siebie wykonują dodatkowe ćwiczenie, np. przysiady. 6. Cel: orientacja przestrzenna
 7. 7. 4. PIŁKARZ BEZ PIŁKI 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Wszyscy zawodnicy, za wyjątkiem dwóch posiadają piłkę. Prowadzą ją w wyznaczonym polu w określony sposób przez trenera. Zadaniem dwójki zawodników bez piłki jest zdobycie jej. Zawodnicy prowadzący piłkę w momencie, gdy trener da sygnał gwizdkiem muszą zatrzymać swoją piłkę w miejscu i zdobyć piłkę innego zawodnika. Należy zwrócić uwagę na to, ażeby zawodnicy z piłkami nie ,,dobierali się w pary” prowadząc piłkę. Zawodnicy, którzy po sygnale trenera nie są w posiadaniu piłki wykonują dodatkową czynność, np. przysiady. 6. Cel: orientacja przestrzenna, szybkość reakcji
 8. 8. 5. NAJLEPSZY DRYBLER 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Wszyscy zawodnicy posiadają piłki, na sygnał trenera w wyznaczonym polu zawodnicy rozbiegają się prowadząc piłkę przy nodze. Zadaniem każdego zawodnika jest utrzymanie się przy piłce i jednocześnie wybicie z pola piłki innemu zawodnikowi. Zawodnik, któremu zostanie wybita piłka poza pole wykonuje żonglerkę poza polem gry. Wygrywa trójka zawodników najdłużej utrzymująca się przy piłce. 6. Cel: bliskie prowadzenie piłki, drybling
 9. 9. 6. BEREK LAWINA 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Jeden zawodnik jest berkiem, stara się złapać uciekających zawodników, po złapaniu pierwszego chwyta kolegę za rękę i gonią następnych, złapany dołącza do berków. Zabawa trwa tak długo, aż nie zostaną wszyscy zawodnicy złapani. Ostatni nie złapany zawodnik zostaje berkiem w następnej zabawie. 6. Cel: praca w grupie, komunikacja zespołowa
 10. 10. 7. BEREK NA CZAS 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: 2 berków + 8 uciekających dowolne (np.15m x 15m) szarfy lub znaczniki, kapsle luźna gromada 5. Opis zabawy: Dwóch berków stara się w określonym przez trenera czasie (30-60 sek.) złapać wszystkich uciekających. Złapany staje w rozkroku. Przywrócić do zabawy może go zawodnik nie złapany, jeżeli przejdzie między nogami złapanego. Jeżeli berek wyłapie wszystkich zawodników, wtedy następuje koniec zabawy. Po określonym czasie następuje zmiana berków. Wygrywa ta para berków, która wyłapie wszystkich zawodników w jak najkrótszym czasie. 6. Cel: zwrotność, szybkość reakcji Odmiany: - zamiast przejścia pod nogami można zastosować przeskok barani nad złapanym.
 11. 11. 8. BEREK Z PIŁKĄ 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne (np.15m x 20m) piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Wyznaczamy 1 -3 berków, którzy mają za zadanie dotknąć ręką uciekających zawodników bez piłki. Berek może dotknąć uciekającego tylko wtedy, gdy posiada piłkę przy nodze. Złapany przez berka przejmuje od niego piłkę i staje się berkiem. 6. Cel: koordynacja ruchowa, orientacja przestrzenna Odmiany: - berek kozłuje piłkę - berek trzyma piłkę w ręku
 12. 12. 9. BEREK BEZ PIŁKI 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: berek + uciekający dowolne (np.15m x 30m) kamizelki, piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Berek ma za zadanie złapać (klepnąć) uciekającego. Uciekający mają 3-5 piłek, które podają między sobą w taki sposób, aby ten, który ma być złapany przez berka w tym momencie posiadał piłkę przy nodze, czyli berek może złapać tylko tego, który nie jest w posiadaniu piłki. 6. Cel: koordynacja ruchowa Odmiana: - podania piłki ręka
 13. 13. 10. BIEG SZTAFETOWY PO SLALOMIE 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: do 8 w jednym zespole wyznaczone z kapsli piłki, kapsle do wyznaczenia pola jak na rysunku 5. Opis zabawy: Ośmiu zawodników jednego zespołu stoi w odległości 5 metrów od siebie. Na sygnał startuje pierwszy zawodnik, prowadzi piłkę po slalomie w obie strony. Następnie podaje piłkę kolejnemu zawodnikowi i siada na swoim miejscu. Teraz prowadzi piłkę drugi zawodnik, itd. Ćwiczenie jest zakończone, jeżeli wszyscy zawodnicy wykonają ćwiczenie i piłka znajduje się u pierwszego zawodnika. 6. Cel: szybkość
 14. 14. 11. PALANT PIŁKARSKI 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: 2 zespoły po 10 zawodników dowolne kamizelki, piłka, kapsle do wyznaczenia pola dwa zespoły 5. Opis zabawy: Zespół ,,A” ustawiony na polu bramkowym. Zespół ,,B” ustawiony dowolnie na połowie boiska (w polu gry). Zawodnik zespołu ,,A” wykonuje dalekie wybicie piłki nogą (piłka wybita z własnego podrzutu). Każdy gracz ma prawo do jednego wybicia piłki. Gdy piłka po jego wybiciu przekroczy wyznaczoną linię biegnie on do wyznaczonego ,,pola mety” (linii) oraz z powrotem, za co zdobywa dla drużyny punkt, jeśli zakończy bieg zanim gracze przeciwnej drużyny w polu zdołają chwycić piłkę i odrzucić ją z powrotem na pole bramkowe. Bieg może odbywać się etapami, po swoim odbiciu lub po odbiciach kolejnych zawodników ze swojej drużyny. Zawodnicy zespołu ,,B” starają się jak najszybciej dorzucić złapaną piłkę na pole bramkowe, mogą również trafić któregoś z zawodników biegnących. Zawodnik nie może być skuty w ,,polu mety”, kiedy oczekuje na następne wybicie piłki przez kolejnego współpartnera. Zmiana drużyn następuje w wyniku: trzykrotnego złapania piłki z powietrza, ,,skucia” zawodnika, lub braku wybijających piłkę w polu bramkowym. Czas gry – 2x30 minut 6. Cel: współpraca w grupie Odmiana: - zamiast jednego ,,pola mety”-trzy pola do zdobycia (pola tworzą trójkąt)
 15. 15. 12. BITWA O PIŁKI 1. Liczba zawodników: 2. Boisko: 3. Przybory: 4. Ustawienie: 2 drużyny po 8-10 zawodników dowolne (dwa pola gry rozdzielone pasem neutralnym) piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada po każdej stronie boiska 5. Opis zabawy: Każdy zespół posiada 7 piłek i ma je jak najszybciej przerzucić na pole przeciwnika. Po przerzuceniu wszystkich piłek do jednego pola, przerywa się zabawę i ten zespół, który przerzucił wszystkie piłki na pole przeciwnika otrzymuje punkt. Zwycięża drużyna, która ma więcej punktów. 6. Cel: zabawa orientacyjno-porządkowa
 16. 16. 13. BOMBARDOWANIE 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: 2 drużyny w równej liczbie zawodników Boisko: dowolne (dwa pola gry) piłki (nieparzyście), kapsle do wyznaczenia pola Przybory: Ustawienie: luźna gromada po każdej stronie boiska 5. Opis zabawy: Na początku trener określa czas jednej bitwy. Zawodnicy na sygnał trenera rozpoczynają ,,bombardowanie” – przerzucanie piłek (na wysokości do klatki piersiowej) na stronę drużyny przeciwnej. Po upłynięciu czasu następuje liczenie piłek. Wygrywa drużyna po której stronie boiska będzie mniejsza liczba piłek. 6. Cel: zabawa orientacyjno-porządkowa
 17. 17. 14. NAJLEPSZY ŻONGLER 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne (wyznaczone z kapsli) piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Na sygnał gwizdka wszyscy zawodnicy wykonują żonglerkę w sposób określony przez trenera. Czas zabawy jest określony na początku. Jeżeli ktoś nie poprawnie wykona dany rodzaj żonglerki rozpoczyna wykonywać (i liczyć) ją od nowa. Po upływie wyznaczonego czasu ten zawodnik, który wykonał żonglerkę najwięcej razy wygrywa. 6. Cel: czucie piłki, technika
 18. 18. 15. ,,MINUTKA” Z PIŁKĄ 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Wszyscy zawodnicy w wolnym tempie w sposób określony przez trenera prowadzą piłkę w wyznaczonym polu. Jednocześnie każdy z nich odlicza minutę od momentu rozpoczęcia ćwiczenia. Który zawodnik stwierdzi – policzy, że minęła minuta od rozpoczęcia prowadzenia piłki zatrzymuje się w miejscu stawiając nogę na piłkę. Zabawę wygrywa ten zawodnik który będzie najdokładniejszy w ,,odmierzaniu” jednej minuty (będzie najbliżej czasu rzeczywistego). 6. Cel: zabawa uspokajająca
 19. 19. 16. RAZ, DWA, TRZY TRENER PATRZY 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne (ograniczone przez kapsle) piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada po każdej stronie boiska 5. Opis zabawy: Wszyscy zawodnicy z piłka przy nodze ustawiają się po jednej stronie boiska wzdłuż wyznaczonej linii. Trener ustawia się po przeciwnej stronie boiska. Zabawa polega na tym aby jak najszybciej doprowadzić piłkę do trenera. Piłkę można prowadzić w kierunku trenera wówczas wtedy gdy jest on odwrócony do zawodników plecami. Jeżeli trener będzie odwrócony przodem do zawodnika musi on natychmiast się zatrzymać i ustać chwile nieruchomo kładąc nogę na piłce. Jeżeli zawodnik w momencie gdy trener będzie zwrócony twarzą do niego, będzie w ruchu lub nie będzie miał przy nodze swojej piłki to musi wrócić na linie skąd zaczynała się zabawa (linia ,,startu”) i od nowa zacząć wyścig. Kto pierwszy znajdzie się z piłką obok trenera wygrywa. 6. Cel: prowadzenie piłki, szybkość reakcji
 20. 20. 17. BEREK WYBAWICIEL 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna – czterech berków dowolne (wyznaczone z kapsli) kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: Zawodnicy biegają w luźnej gromadzie, czterech zawodników jest berkami (liczbę berków wyznacza trener). Zadaniem berków jest wyłapanie wszystkich uciekających. Zawodnik dotknięty przez berka zatrzymuje się w miejscu (staje w rozkroku), może on jednak zostać wybawiony przez innego zawodnika, jeżeli ten przejdzie mu pod nogami i go wybawi. Jeżeli berkom w wyznaczonym czasie uda się wyłapać wszystkich zawodników, tzn. będą oni stali nieruchomo to wygrywają. 6. Cel: koordynacja ruchowa, zabawa bieżna
 21. 21. 18. OGNISTE KULE 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna, 4-6 zawodników kulających kule dowolne piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada po jednej stronie boiska 5. Opis zabawy: Zadaniem zawodników stojących po jednej stronie boiska (na wyznaczonej linii) jest przebiegnięcie na druga stronę boiska. Jednak po drodze napotykają oni na przeszkody – tzw. ogniste kule, które toczą po ziemi wyznaczeni zawodnicy znajdujący się na liniach boiska prostopadłych do kierunku biegu ( z jednej i drugiej strony). Komu uda się przebiec omijając kule cztery długości pola do gry ten wygrywa. W następnej serii zmiana zawodników toczących kule. 6. Cel: zabawa bieżna, orientacja przestrzenna
 22. 22. 19. BEREK WYZWOLONY DWUKOLOROWY 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dwa zespoły w równej ilości zawodników dowolne piłki, kapsle, oznaczniki (3 kolory) luźna gromada 5. Opis zabawy: Dwa zespoły różniące się od siebie kolorem koszulek. W każdej drużynie jeden ćwiczący jest berkiem (inny kolor kamizelki niż drużyny). Każdy berek może gonić zawodników z przeciwnej drużyny. Kto zostanie złapany przez berka zatrzymuje się w miejscu i czeka na ,,wyzwolenie” przez swojego kolegę z drużyny. Po określonym czasie gry przez trenera liczymy zawodników, którzy stoją w miejscu złapani przez berka. Wygrywa zespół, którego berek złapał więcej zawodników z drużyny przeciwnej. 6. Cel: koordynacja ruchowa, współpraca w grupie
 23. 23. 20. WALCZ – KIWAJ SIĘ 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki, kapsle do wyznaczenia pola luźna gromada 5. Opis zabawy: W określonym polu gry ćwiczący prowadzą piłki. Trzech z nich nie posiada piłek i stara się je zdobyć w grze 1x1 z dowolnym ćwiczącym. Kto straci piłkę, atakuje innego i też stara się zdobyć ją w grze 1x1. Gra trwa do 5 minut. 6. Cel: gra 1x1, drybling z piłką
 24. 24. 21. KTÓRA PARA WIĘCEJ 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: zawodnicy dobrani w parach dowolne piłki, koło hula-hop w parach, naprzeciwko siebie 5. Opis zabawy: Jeden z pary przyjmuje pozycję w podporze tyłem. Drugi trzyma piłkę w rękach i dorzuca pierwszemu, będącemu w podporze, tak by mógł uderzyć piłkę prostym podbiciem do niego z powrotem. Każda para stara się wykonać jak najwięcej powtórzeń, ale liczą się tylko te, w których dorzucający piłkę nie opuści pola koła chwytając podanie partnera nogą. Zabawa trwa ok. 30-45 sekund i następuje zmiana ćwiczących. Zwycięża ta para, która ma więcej prawidłowych powtórzeń. 6. Cel: kształtowanie równowagi, koordynacja ruchowa Odmiana: - odegranie piłki nogą (dowolny sposób) stojąc na jednej nodze i nie podpierając się o ziemie po zagraniu piłki do partnera
 25. 25. 22. KOSZ PEŁEN PIŁEK 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki różnego rodzaju w grupach (zespoły 4-5 osobowe) 5. Opis zabawy: Trener wyrzuca z koszyka lub pudełka w różnych kierunkach 20-30 różnych piłek (nożne, siatkowe, tenisowe itp.). Ćwiczący starają się je chwycić i szybko przynosić do swoich ,,koszyków”. Za każdą piłkę włożoną do koszyka zespół otrzymuje punkt. Wygrywa zespół, który zdobędzie najwięcej punktów. Piłki muszą być przynoszone pojedynczo, jedna po drugiej. 6. Cel: szybkość reakcji, prowadzenie piłki Odmiana: - piłki przynoszone do swoich ,,koszyków” tylko prowadząc je nogą. - możliwość zabierania piłek z ,,koszyków” innych zespołów.
 26. 26. 23. NAŚLADUJ PARTNERA 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: parzysta dowolne piłki, kapsle w parach 5. Opis zabawy: Ćwiczący dobierają się w pary. Obaj prowadzą piłkę przy nodze jeden za drugim. Zawodnik poruszający się jako pierwszy wykonuje zwody, zatrzymania, zmiany kierunku, przyspieszenia itp. Drugi stara się go naśladować i wykonywać tak samo wszystkie ćwiczenia. Po 2-3 minutach zmiana prowadzącego. 6. Cel: prowadzenie piłki
 27. 27. 24. JAK TO LICZBA 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: parzysta dowolne piłki, kapsle w parach 5. Opis zabawy: Ćwiczący dobierają się w pary. Ustawiają się jeden za drugim. Obaj zawodnicy prowadzą piłkę przy nodze. Pierwszy zawodnik prowadząc piłkę pokazuje za pomocą palców u rąk liczbę np. trzy, cztery itp. Drugi z pary prowadząc piłkę blisko przy nodze stara się odczytać pokazywaną liczbę przez partnera. Zmiana zawodnika prowadzącego i pokazującego liczby na palcach po 2-3 minutach zabawy. 6. Cel: prowadzenie piłki Odmiana: - zawodnik może pokazywać palce na dwóch rękach
 28. 28. 25. UTRZYMANIE PIŁKI 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: parzysta dowolne piłki, kapsle 4-5 zawodników 5. Opis zabawy: Dwa zespoły po 4-5 ćwiczących. Zawodnicy zespołu posiadającego piłkę, podając ją sobie rękoma starają się by jej nie przechwycił drugi zespół. Nie wolno piłki wyrywać z rąk przeciwnika, piłka może wejść w posiadanie drugiej drużyny tylko poprzez przechwyć jej. 6. Cel: kształtowanie czucia piłki, nauczanie wyjścia na pozycję, krycie przeciwnika w grze obronnej Odmiany: - piłka podawana jest nogą
 29. 29. 26. Wyścig ze strzałem do bramki 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: parzysta dowolne piłki, kapsle, dwie małe bramki dwa zespoły, w rzędach 5. Opis zabawy: Ćwiczący ustawieni w rzędzie naprzeciw bramki – za kapslem. Każdy zawodnik z piłką przy nodze. Na sygnał trenera pierwszy zawodnik prowadzi piłkę do pachołka ustawionego przed bramką i z tej odległości uderza ją do bramki. Każde celne uderzenie piłki do bramki to punkt dla zespołu. Po uderzeniu piłki do bramki zawodnik zabiera ja i prowadzi szybko na linię startu gdzie czeka już na niego następny partner z zespołu, który wykonuje to samo ćwiczenie. Wygrywa zespół, który pierwszy zdobędzie wyznaczoną liczbę punktów – bramek. 6. Cel: Prowadzenie i uderzenie piłki do bramki Odmiana: - można realizować tą zabawę na czas, np. który zespół po 5 minutach zdobędzie więcej punktów wygrywa zabawę.
 30. 30. 27. OBRONA SWOJEGO POLA 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna ustawione z kapsli piłki, kapsle, każdy zawodnik posiada swoje pole 5. Opis zabawy: Zadaniem każdego grającego jest tak uderzyć piłkę, by upadła na polu dowolnego przeciwnika. Jeżeli piłka znajdzie się na polu neutralnym (między polami zawodników) lub poza granicą boiska, uderzający traci punkt i uzyskuje serwis. Serwujemy piłkę głową uderzając ją po porzuceniu rękami. Gdy piłka upadnie więcej niż jeden raz w polu gry, broniący tego pola otrzymuje punkt ujemny i zyskuje serwis. Piłkę wolno uderzać wszystkimi częściami ciała oprócz ręki. Posiadający piłkę może ją odbić dowolną ilość razy, byle nie upadła po raz drugi na ziemię. Gra się na czas – kto w tym czasie będzie miał najmniej punktów karnych – ten wygrywa zabawę. 6. Cel: uderzenie piłki nogą i głową
 31. 31. 28. SZTAFETA PROMIENISTA Z PROWADZENIEM PIŁKI 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: podzielna przez 4 ustawione z kapsli piłki, kapsle, zespoły w rzędach tworzą koło 5. Opis zabawy: Na sygnał prowadzącego zawodnicy z numerem pierwszym obiegają koło, prowadząc piłkę nogą. Następnie przekazują piłkę następnemu zawodnikowi z drużyny. Po powrocie każdy zawodnik ustawia się na końcu swej sztafety. Zabawa jest zakończona, gdy wszyscy zawodnicy jednej sztafety wrócą na swoje miejsce. Za pierwsze miejsce przyznaje się 4 pkt., za drugie 3 pkt., za trzecie 2 pkt., za czwarte 1 pkt. Przeprowadzamy 4-5 wyścigów sztafet, który zespół podczas wszystkich wyścigów sztafet zdobędzie najwięcej punktów wygrywa. 6. Cel: Prowadzenie piłki, szybkość
 32. 32. 29. BEREK OGONKI Z PIŁKAMI 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna ustawione z kapsli piłki, kapsle, kamizelki luźna gromada 5. Opis zabawy: Wszyscy zawodnicy w posiadaniu piłki. Każdy zawodnik oprócz piłki posiada również ,,ogonek” – koszulkę włożoną za spodenki. Na sygnał trenera zawodnicy prowadzą piłkę i starają się zebrać jak najwięcej ,,ogonków” innych zawodników biorących udział w zabawie. Wygrywa ten kto zbierze najwięcej ogonków. 6. Cel: prowadzenie piłki, orientacja przestrzenna
 33. 33. 30. KRĘGLE PIŁKARSKIE 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna pola gry z pachołkami piłki, pachołki zawodnicy podzieleni na zespoły 5. Opis zabawy: Każdy zawodnik posiada swoją piłkę. Zabawa polega na jak najszybszym przewróceniu ustawionych pachołków, które trzeba trafić uderzając w nie piłką. Drużyny składają się z 4-5 zawodników, którzy uderzają piłkę jeden po drugim w celu ,,zbicia” 5 pachołków. Każda drużyna posiada swoje pole. Która jako pierwsza ,,zbije” wszystkie pachołki wygrywa. Odległość od pachołków do miejsca uderzenia piłki nogą wyznacza trener (w zależności od etapu szkolenia) 6. Cel: uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, celność
 34. 34. 31. PROWADŹ PIŁKĘ I STRZELAJ 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne piłki, pachołki, bramki dwa zespoły – ustawione w rzędach naprzeciw siebie 5. Opis zabawy: Dwa zespoły ustawione naprzeciw siebie. Każdy zawodnik z piłką. Po jednym zawodniku z każdej drużyny prowadzi jak najszybciej piłkę do pachołka ustawionego przed nim, zatrzymuje ją podeszwą i biegnie z powrotem do piłki ustawionej przez zawodnika z drugiego zespołu i oddaje strzał do bramki. Kto zrobi to szybciej i celnie uderzy piłkę do bramki ten wygrywa. Zawodnik, który wykona zadanie szybciej a nietrafni do bramki przegrywa z zawodnikiem, który zrobi to wolniej i trafi do bramki. Zwycięzca zdobywa punkt dla zespołu. Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej punktów. Liczbę powtórzeń wyznacza trener 6. Cel: uderzenie piłki, szybkość Odmiana: - zawodnik uderza piłkę wewnętrznym podbiciem i nie może ona dotknąć podłoża przed wpadnięciem do bramki.
 35. 35. 32. KTO SZYBCIEJ 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna wyznaczone kapslami piłki, kapsle, w jednym szeregu, odstęp miedzy zawodnikami 2 metry 5. Opis zabawy: Zawodnicy ustawieni w jednej linii w odległości 3-5 metrów od piłki. Na sygnał wzrokowy trenera (ruch ręką) zawodnicy wykonują start do piłki ze stania. Zawodnik musi dobiec do piłki i postawić na niej stopę. Wygrywa ten, kto zrobi to najszybciej. 6. Cel: szybkość Odmiana: - starty z różnych pozycji wyjściowych - dotknięcie piłki stopą i powrót na pozycję wyjściową - dobieg do piłki, zabranie jej i doprowadzenie na linię startu i zatrzymanie jej podeszwą - wyścigi według wyznaczonych numerów
 36. 36. 33. KTO SZYBCIEJ TEN STRZELA 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: parzysta wyznaczone kapslami piłki, kapsle, bramka dwa rzędy zawodników 5. Opis zabawy: Dwóch zawodników, po jednym z każdej drużyny rywalizują miedzy sobą. Kto szybciej dobiegnie do piłki zagranej przez trenera jest w jej posiadaniu (zawodnik atakujący) i po ograniu przeciwnika oddaje strzał do bramki (bramki broni bramkarz). Za każdą zdobytą bramkę uzyskuje punkt dla zespołu. Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej punktów. 6. Cel: szybkość, strzał do bramki
 37. 37. 34. W PRAWO CZY W LEWO 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna dowolne, wyznaczone z kapsli tyczki poziome, kapsle zawodnicy podzieleni na równe grupy 5. Opis zabawy: Po jednym zawodniku z grupy ustawia się przy tyczce poziomej i wykonuje ćwiczenie wyznaczone przez trenera (np. podskoki obunóż). Na umówiony sygnał (np. pojedyńczy gwizdek) – start w prawą stronę i szybki bieg do kapsla lub (np. podwójny gwizdek) – start w lewą stronę i szybki bieg do kapsla. Kto zrobi to najszybciej wygrywa. 6. Cel: szybkość Odmiany: - umówione sygnały – podniesienie ręki, klaśnięcie w dłonie itp.
 38. 38. 35. WRONY I WRÓBLE Z PIŁKĄ 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: parzysta dowolne, wyznaczone z kapsli kapsle, piłki w parach – rywalizacja dwóch drużyn 5. Opis zabawy: Zawodnicy obu drużyn stoją na przemian w rzędzie na linii środkowej. Piłki położone w miejscu wyznaczonym przez kapsle nazywamy ,,wronami” i ,,wróblami”. Są one ułożone tak, że jedna z każdej strony przypada na dwóch zawodników. Na hasło trenera ,,wrony” lub ,,wróble” wszyscy zawodnicy biegną we właściwym kierunku, by zdobyć piłkę i ,,przeprowadzić” ją do linii bocznej utworzonej pachołków. Każda udana próba nagradzana jest 1 pkt. Wygrywa drużyna, której zawodnicy zdobędą więcej punktów. 6. Cel: szybkość, prowadzenie piłki
 39. 39. 36. GRA ZE ZBICIEM W TRZECH POLACH 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: podzielna przez 3 trzy pola wyznaczone z kapsli kapsle, piłka trzy drużyny – każda w swoim polu 5. Opis zabawy: Każda z drużyn znajduję się w swoim polu. Drużyna w polu środkowym jest zbijana przez zawodników dwóch pozostałych drużyn stojących w zewnętrznych polach. Zespoły znajdujące się w zewnętrznych polach mogą podawać piłkę między sobą tylko trzy razy, po czym musi nastąpić zbicie rzutem znad głowy. Po określonym czasie następuje zmiana pół i graczy w polach. Wygrywa zespół, który w wyznaczonym czasie będzie miał najmniej ,,zbitych zawodników”. 6. Cel: doskonalenie wyrzutu piłki z autu
 40. 40. 37. WYWOŁYWANKA ZE STRZAŁEM 1. Liczba zawodników: 2. Boisko: 3. Przybory: 4. Ustawienie: parzysta pole gry kapsle, piłki, bramka, dwie małe bramki dwie drużyny w polu gry 5. Opis zabawy: Wyznaczone boisko z kapsli z dwoma małymi bramki, na którym toczy się gra dwóch drużyn do małych bramek. Każdy zawodnik oznaczony jest numerem odpowiadającym numerowi jednego z przeciwników. Na sygnał trenera (np. 3) zawodnicy drużyn przeciwnych oznaczeni takim numerem opuszczają pole gry i startują do piłki podanej przez trenera, celem wykonania skutecznego strzału do bramki. Po oddaniu strzału wracają na pole gry, a trener wywołuje kolejną parę. Sumuje się trafienia z gry do małych bramek i do bramki dużej. 6. Cel: uderzenie piłki do bramki, szybkość reakcji
 41. 41. 38. SZTAFETA WAHADŁOWA Z PRZENOSZENIEM PIŁKI 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: parzysta dowolne – odcinek 5-7 metrów kapsle, piłki dwie drużyny, każda w dwóch rzędach naprzeciw siebie 5. Opis zabawy: Zawodnicy rywalizują w dwóch zespołach przenosząc piłkę z jednej do drugiej grupy. Piłka trzymana jest w ręce i przenoszona do partnera stojącego naprzeciwko. Każdy zawodnik wykonuje dwie przebierki z piłką. Zabawa kończy się w momencie, gdy wszyscy zawodnicy jednego zespołu będą stali w tym samym miejscu, co na początku zabawy. Wygrywa zespół, który wykona to zadanie szybciej. 6. Cel: szybkość
 42. 42. 39. DZIADEK 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: grupy 5-cio osobowe wyznaczone z kapsli kapsle, piłki w kwadracie, jeden zawodnik w środku 5. Opis zabawy: Zabawa polega na podawaniu piłki dowolną częścią stopy między czterema zawodnikami stojącymi na zewnątrz pola (kwadratu). Zadaniem zawodnika będącego w środku jest odebranie piłki zawodnikom podającym sobie piłkę na zewnątrz. Jeżeli któryś z zawodników źle poda piłkę, a zawodnik będący w środku przechwyci ją następuje zmiana zawodników. Zawodnik, który źle podał piłkę wchodzi do środka a zawodnik środkowy wychodzi na zewnątrz. 6. Cel: podania piłki do partnera
 43. 43. 40. RAKI ZDOBYWAJĄ PIŁKĘ 1. 2. 3. 4. Liczba zawodników: Boisko: Przybory: Ustawienie: dowolna wyznaczone z kapsli kapsle, piłki luźna gromada w polu 5. Opis zabawy: Połowa zawodników w podporze tyłem bez piłek (ok. 10 zawodników). Pozostali zawodnicy (ok. 10 zawodników) prowadzą piłką przy nodze i poruszają się w wyznaczonym polu. Zadaniem raków jest dotknięcie piłki prowadzonej przez innego zawodnika. Który z ,,raków” dotknie piłkę wstaje i prowadzi ją nogą, a zawodnik prowadzący poprzednio piłkę staje się ,,rakiem” (zamiana miejsc). 6. Cel: prowadzenie piłki, drybling OPRACOWAŁ: TRENER KKS LECH POZNAŃ WOJCIECH TOMASZEWSKI

×