Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Gastcollege e-learning trends avans plus 10 april 2018

4 799 vues

Publié le

Op 10 april 2018 heb ik in het kader van de postbachelor opleiding e-Learning van Avans + een gastcollege verzorgd over e-learning trends en ontwikkelingen.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Gastcollege e-learning trends avans plus 10 april 2018

 1. 1. E-learning. Trends en ontwikkelingen Foto: Mishel Churkin
 2. 2. 1. Slechte inschatters impact technologie
 3. 3. Bron: natuur.ariena.com 2. Trend vs Hype
 4. 4. Bron: natuur.ariena.com 2. Trend vs Hype • Duurzaam • Onderliggend patroon • Heersend • Richting • Lange termijn
 5. 5. X
 6. 6. 3. Technologische ontwikkelingen gaan snel
 7. 7. 4. Tools zijn geen trends Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742
 8. 8. Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs, opleiden en leren 5. Technologie als middel, ‘enabler’ en katalysator
 9. 9. Interactie didactiek en technologie
 10. 10. Didactische inzichten Technologische ontwikkelingen Sociaal, culturele en economische ontwikkelingen
 11. 11. Waarde inschatten Spanningsveld Interactie Foto: Mishel Churkin
 12. 12. Wat wil je over mij weten?
 13. 13. Korte terugblik toets
 14. 14. Technologie wordt onzichtbaar
 15. 15. Termen als e-learning en blended learning gaan verdwijnen
 16. 16. Foto: PixelsAway (Marek Uliasz) Hoe is deze presentatie tot stand gekomen?
 17. 17. Foto: PixelsAway (Marek Uliasz) Sinds 1995 15 jaar bloggen
 18. 18. Foto: PixelsAway (Marek Uliasz)
 19. 19. Overeenkomsten en verschillen
 20. 20. Toenemende aandacht voor privacy (o.a. AVG) Compliance-based learning (veiligheid) Andere manieren van evalueren effect e-learning
 21. 21. Inhoud 1.Aard van e-learning is sterk verbreed 2.Geleidelijke toename ‘blended learning’ en e-learning 3.Toegevoegde waarde niet alleen financieel 4.Meer flexibel leren, meer personalisering 5.Do It Yourself 6.Seamless learning 7.Social learning 8.Meer informele vormen van e-learning 9.Krachtiger technologie faciliteert kwaliteit leeractiviteiten 10.Serious gaming en gamification 11.Virtual reality en augmented reality 12.Open education 13.Microlearning 14.Transformatie LMS 15.Kunstmatige intelligentie 16.Learning analytics 17.Decentralisatie van leren 18.De laatste trend….
 22. 22. Foto: PixelsAway (Marek Uliasz) 1: Aard van e-learning is sterk verbreed
 23. 23. E-learning anno 1999… "MyBookScanner,June12,2011" by Floppydog66 (talk). Original uploader was Floppydog66 at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia(Original text : I (Floppydog66 (talk)) created this work entirely by myself.). Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MyBookScanner,June12,2011.JPG#mediaviewer/ File:MyBookScanner,June12,2011.JPG
 24. 24. Minder belangstelling traditionele vormen e- learning
 25. 25. Redenen • Ontevredenheid kosten-baten ratio • Content makkelijk uitwisselbaar (commodity) • Weinig innovatief • Onvoldoende gericht op ‘performance’ • Onvoldoende verbinding met ‘business’, inhoud onvoldoende betekenis, gebrekkige transfer
 26. 26. E-learning: vijf vormen • Zelfstudie lessen • Virtual classrooms Clive Shepherd, 2013
 27. 27. E-learning: vijf vormen • Zelfstudie lessen • Virtual classrooms • Simulaties en virtuele werelden • Online bronnen raadplegen (bijvoorbeeld via zoekmachines) • Online samenwerken 
 (in communities of netwerken) Clive Shepherd, 2013
 28. 28. By Shanghai killer whale (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
 29. 29. Transactional distance (Moore): psychologische en communicatieve afstand tussen docenten en lerenden.
 30. 30. Foto: Gajus-Images Afstand! Foto: @londondepost, Depositphotos
 31. 31. Vijf ‘delivery modes’ Geen ICT Volledig online Face 2 Face Onder- steunend Flipped Hybride Online afstand Bron: Tony Bates, OWD 2015 Blended learning
 32. 32. Online & tijdens bijeenkomsten Synchroon & asynchroon Gestuurd & zelfgestuurd Instelling & elders Veel of minder ICT Samenwerkend & individueel Diverse technologieën Verschillende leeractiviteiten
 33. 33. 2: Geleidelijke toename ‘blended learning’ en e-learning
 34. 34. 2: Geleidelijke toename ‘blended learning’ en e-learning Ook afhankelijk van definities Explosieve stijgingen voorspeld
 35. 35. 2: Geleidelijke toename ‘blended learning’ en e-learning Ook afhankelijk van definities Explosieve stijgingen voorspeld
 36. 36. 3. Toegevoegde waarde niet alleen financieel
 37. 37. 3. Toegevoegde waarde niet alleen financieel Eens? Wordt hierover bewust nagedacht?
 38. 38. 3. Toegevoegde waarde niet alleen financieel Eens? Wordt hierover bewust nagedacht?
 39. 39. Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578 4. Meer flexibel leren, ‘personalisering’ Leervragen, niveau, tempo, ‘just-in-time’
 40. 40. Bron: SURF (2016). Whitepaper Onderwijs op maat anno 2016
 41. 41. Foto: © iqoncept, Depositphotos Condities Acties Data Kennen en weten hoe
 42. 42. Foto: Sandra Schön, Flickr
 43. 43. Foto: Sandra Schön, Flickr Persoonlijk Groei en ‘meesterschap’ Groepsgevoel Ontwikkelen van vertrouwen in eigen kunnen Verlenen van betekenis Bron: Didactische kenmerken van de ‘Maker Movement’
 44. 44. 5. Do It Yourself Maken Eigen verantwoordelijkheid Gevolgen voor leertechnologieën
 45. 45. 5. Do It Yourself Maken Eigen verantwoordelijkheid Gevolgen voor leertechnologieën Harde neo-liberale trekken
 46. 46. DIY: hoge eisen aan professionals (herkenbaar?) • Vragen durven stellen • Ondernemend zijn • Risico’s nemen • First Attempt In Learning
 47. 47. 6. Seamless learning
 48. 48. 7. Social learning Samenwerkend en interactief leren met behulp van ICT, waarbij de lerende veel controle heeft over wat, hoe, waar en waarmee er geleerd wordt. Naar: De Leeuwe & Rubens, 2015
 49. 49. "Albert Bandura Psychologist" by bandura@stanford.edu - Albert Bandura. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg#/media/File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg Hoe oud is Bandura’s social learning theory? Voor 1980 Na 1980
 50. 50. 1977 2018
 51. 51. 1977 2018
 52. 52. 1977 2018 Herkenbare ontwikkeling? Wat vind je hiervan?
 53. 53. Samenwerken leren met ICT
 54. 54. Samenwerken leren met ICT
 55. 55. Samenwerken leren met ICT
 56. 56. 8. Meer informele vormen van e-learning
 57. 57. Van 80-20 naar 70:20:10 Foto’s: Jay Cross
 58. 58. Mijn kritiek • Percentages gaan eigen leven leiden • Niet volledig • Meer rekening houden met context (gevolgen voor %) • Zelfgestuurd ipv informeel
 59. 59. Context Workplace learning Information processing Coaching Education Reflection WICER-model van Wilfred Rubens is in licentie gegeven volgens 
 een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.
 60. 60. Bron: Ryan Tracey
 61. 61. Wat is wanneer, voor wie, waarvoor, waarmee, het meest geschikt
 62. 62. xAPI
 63. 63. 9. Krachtiger technologie faciliteert kwaliteit leeractiviteiten
 64. 64. Instructies geven, demonstreren, video’s laten maken, storytelling, reflectie, interactief
 65. 65. Werken met beeldtafel Bron: Evolva Group
 66. 66. Modelleren
 67. 67. Modelleren
 68. 68. Overzicht van te behandelen leerstof (advanced organizer) Prikkelende vraag (aan het denken zetten) Hoorcollege effectiever Eenvoudig te maken Feedback
 69. 69. Devices en applicaties met je stem besturen
 70. 70. Welkom in een virtual classroom Instructies met interactie, 
 actief leren Biedt structuur Flexibiliteit in plaats
 71. 71. Online proctoring
 72. 72. Op welke manier heeft krachtiger technologie leeractiviteiten bij jullie organisatie een impuls gegeven?
 73. 73. 10. Serious gaming Waarschuwing: de volgende video geeft een impressie van serious gaming, maar bevat ook onzin….
 74. 74. Gamification
 75. 75. 11. Virtual reality en augmented reality
 76. 76. Augmented reality Foto: By Hagustin - Own work, CC BY-SA 3.0, https:// commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=24775750 Foto: Welten-instituut, OU
 77. 77. Context aware computing Foto: jnxyz
 78. 78. Virtual reality
 79. 79. Virtual reality
 80. 80. Bron: Inside Virtual Iraq - Commentary - The New Yorker https://youtu.be/R6kl2BuhKmM
 81. 81. Bron: Inside Virtual Iraq - Commentary - The New Yorker https://youtu.be/R6kl2BuhKmM
 82. 82. Naar de inhoudsopgave
 83. 83. Bron: Opensourceway Trend 12
 84. 84. Foto: Audrey Watters
 85. 85. Foto: Audrey Watters Was trend (met hype-achtige trekken)
 86. 86. Foto: Audrey Watters Was trend (met hype-achtige trekken) Still going strong, diversiteit
 87. 87. Naar de inhoudsopgave
 88. 88. 13. Microlearning Korte tijd te bestuderen content Zorg voor oefenen, feedback en reflectie Iets kleins, snel leren (op basis van voorkennis) Leren van korte duur inbedden in hectiek van werk en privé Onderzoek ondersteunt weinig claims
 
 Bron
 89. 89. Nieuwe kennis integreren Bron: http://www.powerapp.nl/
 90. 90. 14. Transformatie LMS Foto: Arturo de Albornoz
 91. 91. Bron: SURF
 92. 92. 15. Kunstmatige intelligentie Dingen vertonen een bepaalde vorm van intelligentie, computer kan iemand voor de gek houden https://nl.wikipedia.org/ wiki/
 93. 93. 15. Kunstmatige intelligentie Dingen vertonen een bepaalde vorm van intelligentie, computer kan iemand voor de gek houden https://nl.wikipedia.org/ wiki/
 94. 94. Machine learning Machines hebben toegang tot data, herkennen patronen en nemen zelfstandig beslissingen (niet meer op basis van regels en commando’s)
 95. 95. Stanford Question Answering Dataset Objectieve vragen kunnen met grote accuraatheid door machines worden beantwoord (machines kun je wel makkelijk voor de gek houden) De Standaard, 18 januari 2018
 96. 96. Digitaal toetsen en learning Bron: JISC
 97. 97. Educatieve toepassingen • Slimmer zoeken • Slimmer aanbevelen • Data analyseren en adviseren • Automatisch nakijken (Project Essay Grade, Intellimetric) • Automatisch vragen beantwoorden • Beoordelen op basis van profielen en leeractiviteiten
 98. 98. Wat spreekt jullie nhet meest aan? • Slimmer zoeken • Slimmer aanbevelen • Data analyseren en adviseren • Automatisch nakijken (Project Essay Grade, Intellimetric) • Automatisch vragen beantwoorden • Beoordelen op basis van profielen en leeractiviteiten
 99. 99. Foto: Biljuska1 16. Learning analytics
 100. 100. Foto: Biljuska1 Identificeren van patronen in educatieve data en het gebruik van die patronen om het leren te verbeteren, H. Drachsler (2013) 16. Learning analytics
 101. 101. • Grote hoeveelheden data • Data uit diverse omgevingen • Geen managementinformatie • Niet uitsluitend uit Osiris, SPIL, etc • Visuele representatie • Feedback over voortgang (begeleiders, studenten) • Gericht op onderwijsverbetering • Input voor gepersonaliseerd leren (niveau)
 102. 102. • Descriptieve analytics • Diagnostische analytics • Voorspellende analytics (profiling) • Voorschrijvende analytics
 103. 103. • Descriptieve analytics • Diagnostische analytics • Voorspellende analytics (profiling) • Voorschrijvende analytics Wat wordt momenteel bij jullie organisatie toegepast?
 104. 104. • Descriptieve analytics • Diagnostische analytics • Voorspellende analytics (profiling) • Voorschrijvende analytics Wat wordt momenteel bij jullie organisatie toegepast?
 105. 105. 17.Decentralisatie van leren
 106. 106. Waarde diploma’s?
 107. 107. Microcredentialing
 108. 108. • Opleidingen in kleine eenheden (bijv. 50) • Los te volgen, apart af te ronden • Digitale badge (t.b.v. online profiel) • Erkenning deelname MOOCs • Erkenning elders verworven bekwaamheden (open education) • Leven lang leren
 109. 109. • Te sterk accent op kwalificerende functie onderwijs? • Studeerbaarheid? • Versnippering onderwijs? • Financiering op basis van diploma’s
 110. 110. Persoonlijke leeromgeving (instellingsoverstijgend leren) Bron: Steve Wheeler
 111. 111. Nieuwe aanbieders?
 112. 112. Nieuwe aanbieders?
 113. 113. Naar de inhoudsopgave
 114. 114. 18. De laatste trend…..
 115. 115. Wie van u is in het bezit van Bitcoins?
 116. 116. Wie van u is in het bezit van Bitcoins? Wie van u laat zich betalen in bitcoins?
 117. 117. Foto Davidstankiewicz (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
 118. 118. Foto Davidstankiewicz (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons • Gedistribueerd netwerk voor doen van transacties • Decentraal grootboek van transacties • Proces om identiteit te verifiëren, eigenaarschap vastleggen • Bewijzen verdwijnen veranderen niet • ‘Middle man’ verdwijnt
 119. 119. Foto Davidstankiewicz (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons • Karakter van een hype • Technologie nog niet stabiel en betrouwbaar • Duur (opslagruimte factor 100) • Open standaarden voor technologie en data noodzakelijk
 120. 120. • Geen papieren certificaten meer (permanent en veilig opgeslagen) • Diverse leeruitkomsten vastleggen (‘studeren bij Socrates’, ‘geloofsbrieven’; paspoort LLL) • Automatische erkenning en transfer credits • Inzage krijgen in gevalideerde leeruitkomsten (o.a. t.b.v. vrijstellingen) • Intellectueel eigendom vastleggen (o.a. OER) • Transacties marktplaatsen (tutoren en lerenden) Educatieve toepassingen
 121. 121. This report concludes that blockchain applications for education are still in their infancy, though quickly picking up steam. 
 (Grech, A. and Camilleri, A. F. (2017) Blockchain in Education. Inamorato dos Santos, A. (ed.) EUR 28778 EN; doi: 10.2760/60649 )
 122. 122. Foto: frenchy54, Pixabay Digitale transformatie binnen onderwijs en opleiden?
 123. 123. Dank! @wrubens wilfred@wilfredrubens.com

×