Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Stare miasto prezentacja 08.06.2011

1 357 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Stare miasto prezentacja 08.06.2011

 1. 1. Analiza programowo-przestrzenna<br />obszaru Starego Miasta<br />Opracowanie wykonane<br />na zlecenie <br />Wydziału Rozwoju Miasta<br />Urzędu Miasta Szczecin<br />przez<br />Maćków Pracownię Projektową <br />Sp. z o. o.<br />Szczecin, czerwiec 2011 r.<br />
 2. 2. Obszar poddany analizie programowo-przestrzennej<br />
 3. 3. Waterfront<br />
 4. 4. Cel strategiczny rewitalizacji obszaru Starego Miasta:<br />pobudzenie społeczno-kulturalne w oparciu o potencjał obszaru<br />Cele szczegółowe:<br /><ul><li> ochrona wartości historycznych i kulturowych
 5. 5. zwiększenie atrakcyjności turystycznej
 6. 6. aktywizacja życia kulturalnego
 7. 7. przebudowa układu komunikacyjnego
 8. 8. rewaloryzacja zabudowy historycznej
 9. 9. poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze</li></ul>Kierunki działań:<br /><ul><li> zagospodarowanie przestrzeni publicznych
 10. 10. stworzenie warunków dla wdrożenia programu wydarzeń kulturalno-społecznych
 11. 11. tworzenie infrastruktury kulturalnej, handlowej, podkreślającej charakter Starego Miasta
 12. 12. wprowadzenie stref ruchu uspokojonego
 13. 13. budowa parkingów
 14. 14. kontynuacja odbudowy Podzamcza</li></ul>Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin<br />
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. CO NALEŻY ZROBIĆ<br /> ABY OBSZAR STAREGO MIASTA <br />STAŁ SIĘ MIEJSKIM CENTRUM<br /> WIELOFUNKCYJNYM ? <br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. Referencja: Plac <br />
 41. 41. Referencja: Pasaż handlowy, Haga<br />
 42. 42.
 43. 43. Referencja: Krakowskie Przedmieście, Warszawa<br />
 44. 44.
 45. 45. Referencja: Głowny plac , Bratysława <br />
 46. 46.
 47. 47. Referencja: Lubeck<br />
 48. 48.
 49. 49. Referencja: Plac głowny, Bratysława<br />
 50. 50.
 51. 51. Referencja: GreaterLondonAuthority<br />
 52. 52.
 53. 53. Referencja: Plac targowy, Renens<br />
 54. 54.
 55. 55. Referencja: Piazza Unita, Trieste<br />
 56. 56.
 57. 57. Referencja: Rheinwerft, Dusseldorf<br />
 58. 58. Referencja: bulwar, Lubeck<br />
 59. 59.
 60. 60. Referencja: most pieszy, Kangzhou, Chiny <br />
 61. 61. Referencja: most pieszy, Wenecja<br />
 62. 62. Dziękujemy za uwagę!<br />Wydziału Rozwoju Miasta<br />Urzędu Miasta Szczecin<br />Maćków Pracownia Projektowa<br />Sp. z o. o.<br />Szczecin, czerwiec 2011 r.<br />

×