Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Internetowe Konto Pacjenta - Paweł Pierzchała (20)

Publicité

Plus par Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (20)

Plus récents (20)

Publicité

Internetowe Konto Pacjenta - Paweł Pierzchała

 1. 1. Internetowe Konto Pacjenta od koncepcji po doświadczenia eksploatacyjne Paweł Pierzchała Biuro Zarządzania Projektami PIOZ, CSIOZ p.pierzchala@csioz.gov.pl Konferencja "Certyfikacja systemów elektronicznego rekordu pacjenta" - EHR-Qᵀᴺ Polska 2012 29 listopada 2012 r., Łódź 1
 2. 2. PROJEKTY Z ZAKRESU E-ZDROWIA W POLSCE 2007-2014 Projekty CSIOZ w ramach POIG Projekty regionalne w ramach RPO Projekty NFZ Projekty z zakresu telemedycyny Lokalne systemy informatyczne usługodawców Powiązane projekty 2
 3. 3. POCZĄTEK? Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia (2007) P5 P2 P1 3
 4. 4. Projekt P1: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych WARTOŚĆ PROJEKTU: 712 640 000,00 PLN OKRES REALIZACJI: 29-11-2007 do 31-12-2014 P1 4
 5. 5. Cele Projektu P1: CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem Projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, aptekom) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. CELE SZCZEGÓŁOWE: • poprawa jakości obsługi pacjenta – e-Recepta i IKP • planowanie opieki zdrowotnej, • zarządzanie kryzysowe, • zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia • zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych. 5
 6. 6. Znaczenie projektu P1 KONTEKST POLSKI: • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia • Plan Informatyzacji Państwa • Projekt kluczowy w ramach POIG: • realizuje bezpośrednio cele POIG oraz wpływa na rezultaty • ok. 20% całej alokacji finansowej na 7 oś priorytetową KONTEKST UE: • Jedno z podstawowych narzędzi realizacji przez Polskę Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie e-Zdrowia • Współpraca w ramach TRANSFoRm 6
 7. 7. Wskaźniki produktu 7
 8. 8. IKP – Wybrane korzyści dla pacjenta Możliwość udzielenia Historia choroby i Łatwy i szybki dostęp do lekarzowi dostępu do leczenia w jednym recept, skierowań, swoich danych zawartych miejscu zleceń, ... w IKP Możliwość ustawienia Możliwość komunikacji z przypomnienia, za pośrednictwem lekarzem za sms lub e-mail, dotyczącego pośrednictwem wysyłania ważnych informacji, wiadomości wewnątrz np. zaplanowanej wizyty lekarskiej systemu lub godziny przyjęcia leku 8
 9. 9. Realizacja Prototypu IKP Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia prototypu Internetowego Konta Pacjenta (2010) Eksploatacja Prototypu (2011): • Miejsce wdrożenia: Kraków • Ograniczenie dot. pacjentów: osoby, powyżej 18 roku życia, chore na cukrzycę 9
 10. 10. Realizacja Prototypu IKP c.d. 10
 11. 11. Realizacja Prototypu IKP c.d. 11
 12. 12. e-Recepta? 12
 13. 13. Zintegrowany Prototyp Internetowego Konta Pacjenta i e-Recepty 13
 14. 14. Terminy dot. IKP Uruchomienie Zintegrowanego Prototypu Internetowego Konta Pacjenta i e-Recepty (2012/2013) Docelowa wersja IKP (2014) 14
 15. 15. Model działania / Ustawa o SIOZ 15
 16. 16. Otoczenie IKP / Ustawa o SIOZ - SIM Wsparcie ze strony CSIOZ Przesyłanie danych do SIM / wdrożenie EDM • Niezależna decyzja usługodawców w zakresie wyboru wdrożenia EDM (rekomendacje CSIOZ, konferencje dot. EDM) • CSIOZ opublikuje formaty komunikatów przyjmowane przez P1 • Udostępnienie testowego środowiska integracyjnego • Co w przypadku podmiotów, które nie wdrożą/nie dostosują oprogramowania (gdy np. ze względu na skalę działania jest to dla nich nieopłacalne)? CSIOZ udostępni w modelu SaaS (Software as a Service) narzędzia będące wsparciem zasadniczych procesów biznesowych. 16
 17. 17. Biuletyn informacyjny CSIOZ Integracja Współpraca Komunikacja • Cykliczna publikacja CSIOZ • Aktualne informacje dotyczące projektów realizowanych przez CSIOZ • Forum wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w e-Zdrowie • Promocja projektów centralnych i regionalnych 17
 18. 18. Dziękuję za uwagę Pytania? Paweł Pierzchała p.pierzchala@csioz.gov.pl 18

×