Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Architektura dokumentacji pielęgniarskiej (20)

Publicité

Plus par Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (20)

Plus récents (20)

Publicité

Architektura dokumentacji pielęgniarskiej

 1. 1. I Gromadzenie danych (Diagnoza) II III IV Planowanie Realizacja Ewaluacja Architektura dokumentacji pielęgniarskiej dr n. o zdr. Dorota Kilańska, mgr piel. Rada e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 2. 2. Dyrektywa 24/2011/UE W sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej Zapewnienie ciągłości opieki Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Oprac. D. Kilańska Stworzenie Europejskich Ośrodków Referencyjnych
 3. 3. ICNP Wersja 1.0 (2005) Standard ujednoliconego języka pielęgniarskiego Knowledge deficit deficyt wiedzy 지식 부족 Deficit di Conoscenza ICNP Necesidad Educativa Manglende kunnskap Lack of Knowledge ICNP: Knowledge Deficit 10011042 Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Oprac. D. Kilańska
 4. 4. ICNP ® - terminologia - filar dokumentacji medycznej = standardy planu opieki (procesu pielęgnowania) Podstawa: norma ISO 18104:2011 ICNP® oś „przedmiot opieki” Osąd Amy Amhert, Claudia Bartz (ICN, Warszaw Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Oprac. D. Kilańska
 5. 5. SŁOWNIK ICNP - wersje językowe KATALOGI POJĘĆ DIAGNOZA/INTERWENCJE 1. "diagnoza aktualna negatywna" - DC_negatywna_ICNP_2013.pdf (568 KB) 2. "diagnoza pozytywna" - DC_pozytywna_ICNP_2013_www.pdf (593 KB) "OSIE PODSTAWOWE" 1. "Działania" (A) "Interwencje" (I) 2. "Lokalizacja" (L) 3. "Czas" (T) 4. "Klient" (C) 5. "Środki" (M) 6. "Osąd" (J) 7. „Przedmiot opieki”(F) – przeglądarka ICN Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi http://icnp.stemos.com/index.php/pl/2013/ Oprac. D. Kilańska
 6. 6. E-DOKUMENTACJA PIELĘGNIARSKA PROJEKT Rada ds. e- zdrowia w pielęgniarstwie (przewodnicząca – dr Dorota Kilańska) przy CSIOZ - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – ZESPOŁY ROBOCZE: ZESPÓŁ DS. ELEKTRONICZNEGO REKORDU PACJENTA (pracuje nad: schematem dokumentacji, ustalaniem rodzaju dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pielęgniarskiej oraz nad tworzeniem tej dokumentacji dla różnych obszarów pielęgniarstwa) Zespół ds. ICNP® (opracowuje diagnozy wraz z interwencjami pielęgniarskimi dla różnych obszarów pielęgniarstwa , które będą zgodne z klasyfikacją ICNP). Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Oprac. D. Kilańska
 7. 7. Praca z e-dokumentacją klienta/ pacjenta odpowiedzi na zadawane pytania posiadają możliwość wyboru z dostępnych opcji 1_Karta_ Wywiadu Pielęgniars kiego.pdf + karta wskazówek pielęgniarskich Wypis pacjenta wypełniona w dniu przyjęcia na oddział i uaktualniana co najmniej 1x w trakcie dyżuru karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej Karta Oceny Stanu Pacjenta (na podstawie oprac. Rady ds. e-pielęgniarstwa CSIOZ, autor E. Orawczak) jako wyciąg z Karty Oceny Stanu Pacjenta Raport pielęgniars ki (tworzony i drukowany samoczynnie z zaznaczonych punków Karty Oceny Stanu Pacjenta) np. Karta Schemat kompleksowej dokumentacji w oddziale szpitalnym w wersji elektronicznej ADL Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Oprac. D. Kilańska Plan Opieki Pielęgniars kiej Karty ocen i pomiarów zgodna z ICNP ® Lista diagnoz pielęgniars kich diagnozy, interwe ncje + potwierdzenie ich wykonania, utwor zone w dniu przyjęcia i uaktualniane z listy diagnoz z pełnym procesem pielęgnowania zgodnie z klasyfikacją ICNP ®
 8. 8. Katalogi ICNP ® International Classification for Nursing Practice (ICNP®) ICNP PRE-COORDINATED NURSING DIAGNOSIS/OUTCOMES & INTERVENTIONS 1. ICNP Diagnozy/Wyniki 2. ICNP Interwencje: HERE HERE rodzinę: HERE 7. ICNP to SNOMED CT tabela porownawcza dla diagnoz, interwencji i wyników HERE KATALOGI ICNP 1. Piel. Środowiskowe : HERE 2. Opieka Piel. nad dziećmi z HIV i 1. AIDS: HERE 3. Wrażliwe wskaźniki opieki 2. pielęgniarskiej: HERE 4. Zarządzanie bólem w pediatrii: HERE 3. 5. Opieka Paliatywna: HERE 4. 6. Przestrzeganie zaleceń Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi terapeutycznych przez jednostkę i 5. Oprac. D. Kilańska KATALOGI W OPRACOWANIU ICNP Hospitalized Adult Mental Health Client: HERE Hospitalized Paediatric Client: HERE Post-Surgical Total Hip Replacement: HERE Pressure Ulcer Prevention: Special Care Nursery: HERE HERE
 9. 9. Terminologia ze słownika ICNP ® Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Oprac. D. Kilańska
 10. 10. Wzory dokumentacji opracowane przez Radę w CSIOZ 1. 2. 3. 4. 5. Karta wywiadu Karta Oceny stanu pacjenta Plany opieki pielęgniarskiej Raport Pielęgniarski Wskazówki dla pacjenta 6. Przykład - Portugalia Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Oprac. D. Kilańska
 11. 11. Dziękujemy za uwagę Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Oprac. D. Kilańska

×