Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
mapa projektu
mapa projektu
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (13)

Similaire à Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia (20)

Publicité

Plus par Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (20)

Plus récents (20)

Publicité

Marek Wesołowski - Hurtownia danych w zarządzaniu ochroną zdrowia

 1. 1. HURTOWNIA DANYCH W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ ZDROWIA Doświadczenia i wyzwania Marek Wesołowski
 2. 2. Źródła danych • Niejednorodne źródła danych • Wiele źródeł w jednej jednostce • Różna częstotliwość • Brak możliwości znaczącej automatyzacji • Konieczna personalna odpowiedzialność za dane • Częste korekty sięgające daleko w przeszłość
 3. 3. Przetwarzanie danych • ETL • Dane błędne • Dane niekompletne • Normalizacja danych • Kalkulacja wskaźników • Algorytmy zwiększające „prawdomówność” danych • Ocena istotności danych • Kalkulacja benchmarków
 4. 4. Potrzeby i możliwości użytkowników • Dopasowanie informacji do: • Potrzeb użytkowników • Możliwości zrozumienia (komunikatywność) • Możliwości technicznych • Wskazane działania w zakresie: • Aktywnego definiowania potrzeb razem z użytkownikami • Edukacja użytkowników • Powiązanie informacji z procesami decyzyjnymi
 5. 5. Informacja – co i jak prezentować • Minimalizacja informacji – niezbędność • Łatwość zrozumienia • Kwalifikacja informacji (porażka/sukces) • Wskazanie kierunku zmian • Wskazanie rezultatów zmiany
 6. 6. Informacja – narzędzie decyzji • Nie zbieramy informacji • Bo to się może przydać • Bo jesteśmy ciekawi • Bo jedna osoba jest zainteresowana • Zbieramy informację • Bo zamierzamy na jej podstawie podejmować decyzje • Bo chcemy mieć argumenty do dyskusji zarządczych • Bo chcemy ocenić / zasymulować przyszłe zmiany • Zbieranie informacji jest kosztowne i pracochłonne!
 7. 7. Departament Polityki Zdrowotnej Kondycja zdrowotna społeczeństwa Procesy w DPZ Polityka kadrowa Dostęp do usług medycznych Rozwój i inwestycje Regulacja działalności Nadzór właścicielski Nadzór i kontrola działalności Polityka zdrowotna Planowanie strategiczne Finansowanie działalności (dotacje, pożyczki, i nwestycja Zadania administracyjne Gromadzenie i przetwarzanie danych Analiza danych Przygotowanie i dystrybucja informacji
 8. 8. System informacyjny • Oparty o centralny magazyn danych (hurtownię danych) • Jeden system dla wszystkich pracowników DPZ • Jedno źródło danych dla DPZ, podmiotów leczniczych, mieszkańców • Jedno źródło danych dla wszystkich raportów
 9. 9. Obszary monitorowane z pomocą medbanku • Kondycja finansowa podmiotów leczniczych • Efektywność ekonomiczna podmiotów leczniczych • Efektywność medyczna podmiotów leczniczych • Zasoby medyczne i ich wykorzystanie • Zdrowie i zabezpieczenie medyczne mieszkańców
 10. 10. Informacja zorientowana na odbiorcę • Zmiana komunikatów generowanych przez DPZ na informacje użyteczne dla grup odbiorców: • Mieszkańcy • Pacjenci • Podmioty lecznicze • DPZ • Zarząd Województwa Informacja ma mieć realne i wymierne zastosowanie
 11. 11. Przepływ informacji Dane z z Dane Dane jednostek z z Dane jednostek jednostek podmiotów Dane z NFZ leczniczych Czyszczenie, Unifikacja, Weryfikacja (ETL) Dane z Internetu Dane z KRN, MZ, innych instytucji Obszary tematyczne Zasoby Informacja publiczna Baza/ hurtownia danych Efektywność medyczna Efektywność ekonomiczna Kondycja finansowa Zdrowie populacji Raporty Predefiniowane Podmioty lecznicze Raporty ad-hoc Moduł Wczesnego Ostrzegania Departament Polityki Zdrowotnej Zarząd Województwa
 12. 12. Przetwarzanie danych • Zebrane dane muszą być zweryfikowane i wyczyszczone • Dedykowane narzędzia informatyczne • Zweryfikowane dane służą do kalkulacji wskaźników i do bezpośredniej prezentacji Konieczne dedykowane osoby do obsługi
 13. 13. Formy prezentacji Łóżka Chirurgiczne w powiatach Ludność Liczba Łóżek na 10 000 mieszkańców Biała Podlaska 57 780 79 Chełm 67 702 34 Lublin 350 462 88 Zamość 66 530 22 bialski 113 338 41 biłgorajski 103 623 61 chełmski 79 131 41 hrubieszowski 67 460 53 janowski 47 408 54 krasnostawski 68 148 66 kraśnicki 98 858 98 Nazwa Wartość alarmowa Dymek z dodatkową informacją o wskazanym KPI. Kolor tła zależny od odchylenia od benchmarku Śr. czas pobytu Śr. czas pobytu Śr. czas pobytu 6,54 5,54 4,23 dnia dnia dnia edit 5,25 edit 5,25 edit 5,25 Wojewódzki Powiatowy/miejski Uniwersytet/Instytut Prywatny
 14. 14. Zmiany organizacji DPZ wynikające z wdrożenia medbanku • Dane są zbierane i przetwarzane przez specjalizowany zespół przy pomocy zaawansowanych narzędzi • Osoby w DPZ poświęcają cały czas jedynie na analizę danych • Hurtownia będzie jedynym źródłem danych dla DPZ. To wymaga zmiany kulturowej w departamencie. • weryfikacja przydatności, formy i zawartości dotychczasowych raportów • likwidacja „prywatnych” źródeł danych i „prywatnych” raportów
 15. 15. Obieg informacji Rachunek Kosztów Leczenia Pacjenta Komunikaty Rozliczeniowe NFZ Weryfikacja rozliczeń z NFZ Raporty księgowe Ankiety opisujące organizację szpitala Analizy SGA Analiza działalności i kosztów szpitala Porównanie wyników z innymi (benchmarking) Raporty pracowni diagnostycznych, terapeutycznych Dane z innych szpitali Omówienie bieżących wyników
 16. 16. Praktyka Komunikaty Rozliczeniowe NFZ Raporty księgowe Ankiety opisujące organizację szpitala Raporty pracowni diagnostycznych, terapeutycznych Analizy SGA
 17. 17. Prezentacja przykładów
 18. 18. Rezultaty wdrożenia medbanku Placówki ( poziom szpitala / poziom ordynatora) szczegółowa analiza placówki/ poprawa rozliczenia z NFZ DPZ i Zarząd Województwa Obniżenie nakładów na zbieranie danych Podwyższenie jakości i jednorodności danych Podwyższenie jakości raportów Skrócenie czasu przygotowania raportów Zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu jednostek zaawansowane KPI i benchmarki pozwolą na zrozumienie monitorowanych zagadnień Analizy typu „co, jeśli”
 19. 19. Wnioski • Zbudowanie i użytkownie użyteczne hurtowni danych wymaga dogłębnej wiedzy w domenie użytkownika • Musisz się znać na ochronie zdrowia, albo nie zrobisz dobrego systemu • Konieczna edukacja i uświadomienie użytkownikom nowych obowiązków i możliwości nowych narzędzi • Regionalny System Informacji Medycznej to proces a nie system informatyczny • RSIMu nie można raz zaprojektować i używać
 20. 20. Rekomendacje • Uruchomić szkolenia dotyczące zarządzania analitycznego • Powołać zespół analityczny w DPZ • Ustalić z poszczególnymi jednostkami reguły „gry” • Ograniczyć apetyty na informację • Zaplanować rozwój RSIM jako wieloetapowy proces • Określić ekonomiczne i zarządcze cele RSIMu
 21. 21. HURTOWNIA DANYCH W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ ZDROWIA www.sga.waw.pl Dziękuję Marek Wesołowski

×